Webbspam, annonsspam och överträdelser av riktlinjer för webbansvariga

Google Ads policy om webbspam, annonsspam och överträdelser av riktlinjer för webbansvariga kommer att ändras i slutet av februari 2011. Policyerna ändras för att riktlinjerna kring spamrelaterade frågor ska bli enklare. Ändringen omfattar alla länder. Vi har fattat detta beslut för att samordna våra policyer och minska förvirringen bland annonsörer kring policyer som rör spam och webbansvariga. När den nya policyn träder i kraft uppdateras policybeskrivningen för att återspegla ändringen.
(Upplagt den 8 februari 2011)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?