Abort

Google Ads-policyn om abort kommer att ändras i slutet av januari. Policyn ändras för att förbjuda abortverksamhet i Antigua och Barbuda, Aruba, Bahamas, Belize, Bolivia, Caymanöarna, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Dominikanska republiken, Ecuador, El Salvador, Guadeloupe, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Martinique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Saint Barthélemy, St. Kitts och Nevis, St. Lucia, Surinam, Uruguay och Venezuela. Vi har fattat detta beslut av juridiska skäl. Vi kommer att skicka meddelanden till berörda annonsörer. När den nya policyn träder i kraft uppdateras tillhörande policybeskrivning för att återspegla ändringen.
(Upplagt den 11 januari 2011)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?