Användarsäkerhet

Google Ads-policyn om användarsäkerhet kommer att ändras i början av november 2010. Syftet med ändringen är att samla alla befintliga policyer om oacceptabel affärspraxis som ingår i våra policyer om målsides- och webbplatskvalitet för att ge våra annonsörer och användare en tydligare bild av vilka affärsmodeller och metoder som inte är tillåtna i Google Ads. Ändringen omfattar alla länder. Vi har tagit detta beslut för att snabbare kunna vidta åtgärder mot oacceptabla affärsmodeller och metoder som är skadliga för våra användare. När den nya policyn träder i kraft uppdateras policybeskrivningen för att återspegla ändringen.
(Upplagt den 27 oktober 2010)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?