Uppdatering av policyn för olämpligt innehåll (oktober 2020)

Google tillhandahåller översatta versioner av vårt hjälpcenter. De är dock inte avsedda att ändra innehållet i våra policyer. Engelska är vårt officiella språk och den engelska versionen används som utgångspunkt för att tillämpa våra policyer. Om du vill läsa den här artikeln på ett annat språk kan du använda rullgardinsmenyn längst ned på sidan.

 

I oktober 2020 uppdaterar Google policyn för olämpligt innehåll avseende känsliga händelser.  Efter denna policyuppdatering tillåts inte följande:

annonser som potentiellt kan dra nytta av en känslig händelse med betydande social, kulturell eller politisk inverkan, som nödsituationer, naturkatastrofer, folkhälsorelaterade nödsituationer, terrorism och relaterade aktiviteter, konflikter eller våldshandlingar som involverar stora grupper av människor

Exempel (inte uttömmande): att verka dra nytta av en tragisk händelse utan märkbar fördel för de drabbade, uppblåsta eller artificiellt höjda priser som förhindrar/begränsar tillgång till viktiga förnödenheter, försäljning av produkter eller tjänster på vilka efterfrågan är större än tillgången under en känslig händelse, användning av sökord som är relaterade till en känslig händelse för att försöka få ytterligare trafik

annonser som gör gällande att offer för en känslig händelse var ansvariga för det som drabbade dem eller liknande förekomster av skuldbeläggning av offer, annonser som gör gällande att offer för en känslig händelse inte förtjänar gottgörelse eller stöd

Exempel (inte uttömmande): annonser som gör gällande att offer från vissa länder ansvarar för eller förtjänar en global folkhälsokris

Den nya policyn träder i kraft den 1 oktober 2020.

 

[Upplagt i september 2020]

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
true
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny