Politikker

Ændringslog for AdMob-politikker

Google annoncerer opdateringer af politikker og begrænsninger med hensyn til AdMob i denne ændringslog. Udgivere er forpligtede til altid at holde sig ajour med ændringer af politikkerne og sørge for at overholde dem.

Opdatering af politikken vedrørende misvisende indhold (maj 2021)

I maj 2021 opdateres politikken for Google-udgivere vedrørende misvisende indhold, så emnerne inden for politikken organiseres bedre. Desuden flyttes to politikker, der tidligere har været anført i sektionen for farligt eller nedsættende indhold, til sektionen for misvisende indhold. De to politikker, som forbyder (1) indhold, der promoverer skadelige sundhedspåstande, og (2) indhold, der er relateret til en aktuel, alvorlig sundhedskrise og er i strid med pålidelig, videnskabelig konsensus, flyttes fra sektionen for farligt eller nedsættende indhold til den (nye) sektion for ikke-pålidelige påstande under politikken vedrørende misvisende indhold.

Disse ændringer foretages for at øge læsevenligheden og forståelsen og har ingen indvirkning på de ting, der i øjeblikket er underlagt begrænsninger eller forbud i henhold til vores politikker.

(Opslået i april 2021)

Opdatering af listen over sanktioner fra den amerikanske myndighed Office of Foreign Asset Control (februar 2021)

I februar 2021 opdateres siden Om landebegrænsninger i AdSense, så det fremgår, at Sudan er blevet fjernet fra listen over sanktionerede lande fra den amerikanske myndighed Office of Foreign Asset Control. Denne opdatering træder i kraft den 24. februar 2021.

Som følge af denne ændring bliver Google AdSense fremover tilgængelig for udgivere i Sudan. 

(Opslået i februar 2021)

Opdatering af politikken for Google-udgivere vedrørende eksplicit seksuelt indhold (februar 2021)

I februar 2021 opdateres politikkerne for Google-udgivere. Indhold, der kan opfattes som promovering af en seksuel handling mod kompensation, får sin egen kategori under navnet "Seksuelle handlinger mod kompensation". Vi opdaterer desuden de anførte eksempler (prostitution, ledsagetjenester/escorttjenester, intimmassage og såkaldte "cuddling"-websites), så det tydeligt fremgår, at vi ikke tillader promovering af kompenseret dating eller seksuelle aftaler, hvor én deltager forventes at give en anden deltager penge, gaver, økonomisk støtte, rådgivning eller andre værdifulde fordele, f.eks. såkaldt "sugar dating".

Opslået i december 2020

Opdatering af AdMob-politikkerne vedrørende adfærd (september 2020)

I september 2020 opdateres AdMob-politikkerne vedrørende adfærd for udgivere, så de indeholder begrænsninger for, hvordan annonceanmodninger og eksponeringer kan passere gennem Åben budgivning. Udgivere, der bruger Åben budgivning, må ikke sende annonceanmodninger gennem et mellemled (herunder udgiverens eget system), som foretager dynamisk eller programmatisk allokering af og tjener penge på annonceanmodninger baseret på faktiske, estimerede eller andre prisoplysninger i realtid.

Opslået i september 2020


 

Opdatering af politikker for Google-udgivere (september 2020)

I september 2020 opdateres politikkerne for Google-udgivere for at forbyde indtægtsgenerering fra websider, websites eller apps, der ikke primært er på et af vores understøttede sprog, eller som ikke har noget indhold. Fra og med den 15. september 2020 tillader vi ikke, at der kan tjenes penge på nye websites via AdSense, Ad Manager eller AdMob, hvis de ikke er på et af vores understøttede sprog, eller hvis de ikke har noget indhold.

(Opslået i august 2020)

Opdatering af standardkontraktbestemmelser (august 2020)

Fra og med den 12. august 2020 vil Google anvende EU's Standardkontraktbestemmelser i forbindelse med overførsel af personoplysninger vedrørende onlineannoncering og målinger ud af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, Storbritannien eller Schweiz. I forbindelse med Databehandlertjenester opdaterer Google Vilkår for databehandling i Google Ads, så de omfatter Standardkontraktbestemmelser for overførsel af personoplysninger til databehandlere, der er placeret i tredjelande. I forbindelse med Tjenester for dataansvarlige opdaterer Google Vilkår for beskyttelse af data mellem målingsansvarlig og dataansvarlig i Google Ads, så de omfatter Standardkontraktbestemmelserne for overførsel af personoplysninger til dataansvarlige i tredjelande. Hvor der er en relevant overførsel af personoplysninger, vil Standardkontraktbestemmelserne, som er integreret i Partners kontrakt med Google, være gældende.

(Opslået i august 2020)

Opdatering af politikken vedrørende belønningsbeholdning (august 2020)

I august 2020 opdateres politikken vedrørende belønningsbeholdning, så den tager højde for lanceringen af det nye format for mellemliggende belønningsannoncer. Det nye format øger antallet af annoncetyper, der giver belønninger, ud over det nuværende format for belønningsannoncer. I forbindelse med lanceringen af dette format omdøber vi politikken vedrørende belønningsbeholdning til "Politikker for annoncer, der giver belønninger". Den nye politik omfatter begge formater: Belønningsannoncer og mellemliggende belønningsannoncer. 

(Opslået i juli 2020)

Opdatering af politikker for Google-udgivere vedrørende misvisende indhold (september 2020)

I september 2020 opdateres politikken for Google-udgivere vedrørende misvisende indhold, så den forbyder koordinering med andre websites eller konti og fortielse eller afgivelse af urigtige oplysninger om din identitet eller andre oplysninger om dig selv, når dit indhold omhandler politik, sociale spørgsmål eller sager af offentlig interesse. Vi begynder at håndhæve denne politik den 1. september 2020 i USA og den 1. oktober 2020 i alle andre lande. 

Vi ser med stor alvor på overtrædelser af denne politik. Hvis vi opdager overtrædelser af denne politik, suspenderer vi dine konti med det samme og uden forudgående varsel.

(Opslået i juli 2020)
 

Opdatering af politikken vedrørende farligt eller nedsættende indhold (august 2020)

I august 2020 opdateres vores politikker for Google-udgivere vedrørende farligt eller nedsættende indhold for at forbyde indhold, der er relateret til en aktuel, alvorlig sundhedskrise og er i strid med pålidelig, videnskabelig konsensus.

(Opslået i juli 2020)

Opdatering af politikken for Google-udgivere vedrørende muliggørelse af bedragerisk adfærd (august 2020)

I august 2020 opdateres politikkerne for Google-udgivere vedrørende muliggørelse af bedragerisk adfærd for at præcisere begrænsninger for annoncering eller indtægtsgenerering af indhold, der promoverer spyware og overvågningsteknologi. Den opdaterede politik forbyder promovering eller indtægtsgenerering af indhold, der gør det muligt for en bruger eller promoverer produkter eller tjenester, der gør det muligt for en bruger at spore eller overvåge en anden person eller vedkommendes aktiviteter uden tilladelse fra den pågældende person. Denne politik indføres globalt.

Eksempler på produkter og tjenester, som ikke er tilladt (ikke-udtømmende liste)

Spyware og teknologi, der anvendes til overvågning af intime partnere, herunder, men ikke begrænset til, spyware/malware, der kan bruges til at overvåge sms-beskeder, telefonopkald eller browserhistorik. GPS-overvågning, der specifikt markedsføres for at spionere eller spore en person uden vedkommendes samtykke samt promovering af overvågningsudstyr (kameraer, lydoptagere, kamera på instrumentbrættet, kamera til overvågning af børnepasser ), der markedsføres med det udtrykkelige formål at spionere.

Dette omfatter ikke (a) private undersøgelsestjenester eller (b) produkter eller tjenester, der er udviklet til forældre, så de kan spore eller overvåge deres mindreårige børn.

(Offentliggjort i juli 2020)

Opdatering af politikker for Google-udgivere (august 2020)

I august 2020 opdateres politikkerne for Google-udgivere. Formålet er at standardisere de eksisterende politikker for alle vores udgiverprodukter angående seksuelt misbrug og udnyttelse af børn.

Derudover gennemfører vi også nogle redaktionelle ændringer af formuleringerne i politikkerne. Alle omtaler af "interessebaseret annoncering" erstattes af "tilpasset annoncering", og politikken vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger for overholdelse af Children’s Online Privacy Protection Act bliver opdateret.

(Opslået i juli 2020)

Opdatering af politikker for Google-udgivere vedrørende misvisende indhold (marts 2020)

I marts 2020 opdateres politikkerne for Google-udgivere vedrørende misvisende indhold. Opdateringen præciserer, at vi ikke tillader indhold med påstande, der kan påvises at være falske, og som i væsentlig grad kan underminere deltagelsen i eller tilliden til en valghandling eller demokratisk proces.

Derudover præciserer opdateringen også, at vi ikke tillader indhold, der vildleder brugerne ved hjælp af manipulerede medier omhandlende politik, sociale spørgsmål eller sager af offentlig interesse.

(Offentliggjort i februar 2020)

Opdatering af politikker for Google-udgivere (april 2020)

I april 2020 opdateres politikkerne for Google-udgivere for at standardisere de eksisterende politikker i vores udgiverprodukter vedrørende personhenførbare oplysninger, dataindsamling, offentliggørelse og brugersamtykke. Som en del heraf opdaterer vi politikken, så der kræves mere eksplicitte meddelelser, før brugerne giver tilladelse til deling af enhedsplacering med henblik på annoncering.

(Offentliggjort i februar 2020)

Opdatering af begrænsningerne for Google-udgivere: Onlinehasardspil (januar 2020)

I januar 2020 opdateres begrænsningerne for Google-udgivere vedrørende hasardspil for at præcisere, hvad vi betragter som "onlinehasardspil".

Opslået i december 2019

Opdatering til politikkerne for annonceplacering: Annoncer på sider bag et login (november 2019)

I december 2019 opdateres Google AdSense-programpolitikken for annoncer på sider bag et login for at tydeliggøre, hvordan vi håndterer anmodninger om at tjene penge på indhold, som vi ikke kan evaluere.

Vi vil gerne minde dig om, at AdMob-udgivere skal overholde AdSense-programpolitikkerne, medmindre andet er angivet.

(Opslået i november 2019)

Opdatering til politikker for Google-udgivere: Farligt eller nedsættende indhold (november 2019)

I december 2019 opdateres politikkerne for Google-udgivere angående farligt eller nedsættende indhold.

Dette omfatter indhold, som er oprettet af eller til støtte for organisationer inden for tværnational narkotikasmugling.

Offentliggjort i november 2019

Forenkling og standardisering af vores indholdspolitikker (september 2019)

I september 2019 ændrer vi nogle af indholdspolitikkerne vedrørende vores udgiverprodukter (AdSense, AdMob og Ad Manager).

Bemærk! Vi annoncerer fremover opdateringer af Googles politikker og begrænsninger med hensyn til AdMob i denne ændringslog. Udgivere er forpligtede til altid at holde sig ajour med ændringer af politikkerne og sørge for at overholde dem.

Derfor foretager vi disse ændringer

En af de ting, vi oftest får anmodninger om fra udgivere, er en forenkling og strømlining af vores politikker. Vi ved, at mange af jer bruger flere af vores udgiverprodukter, og vi vil gerne gøre det klart og tydeligt for jer, hvordan I skal forholde jer i forhold til vores politikker, og hvordan de berører jer, uanset hvilke produkter I bruger.

I kan forvente ændringer med hensyn til følgende:

  • Politikkerne for Google-udgivere, hvor de typer indhold, det ikke er tilladt at tjene penge på via vores udgiverprodukter, er angivet. Disse typer indhold omfatter følgende: Ulovligt indhold, materiale om seksuel misbrug af børn og pædofili, eksplicit seksuelt indhold, familieindhold, der indeholder temaer for voksne, overtrædelse af immaterielle rettigheder, truede dyrearter, farligt eller nedsættende indhold, muliggørelse af bedragerisk adfærd, misvisende indhold, skadelig eller uønsket software og postordrebrude​.
  • Begrænsninger for Google-udgivere, hvor de typer indhold, for hvilke annonceringskilderne er begrænsede, er angivet. Disse typer indhold omfatter følgende: Seksuelt indhold, chokerende indhold, sprængstoffer, skydevåben, dele til skydevåben og relaterede produkter, andre våben, tobak, rusmidler, salg og misbrug af alkohol, onlinehasardspil, receptpligtig medicin og ikke-godkendte lægemidler og kosttilskud. Hvad angår disse typer indhold, som er underlagt begrænsninger, vises der stadig ikke annoncer via Google Ads (som tidligere blev betegnet AdWords), men kun via andre annonceringsprodukter eller direkte aftaler mellem udgivere og annoncører.
  • Ensretning af politikkerne vedrørende vores udgiverprodukter, så de bliver mere ensartede og lettere at forstå, uanset hvilke produkter I vælger at bruge.

Hvad betyder det for dig som AdMob-udgiver?

Det anses ikke længere for en overtrædelse af vores politikker at tjene penge på indhold i kategorien "begrænsninger for Google-udgivere". Annoncering sammen med dette indhold bliver i stedet underlagt begrænsninger i henhold til præferencerne med hensyn til hvert enkelt annonceringsprodukt og/eller annoncørernes individuelle præferencer. I nogle tilfælde vil det betyde, at ingen annonceringskilder byder på jeres beholdning, og at der ikke vises annoncer sammen med dette indhold, som er underlagt begrænsninger. I kan altså vælge at tjene penge på indhold i kategorien "begrænsninger for Google-udgivere", men det medfører sandsynligvis, at der vises færre annoncer sammen med dette indhold end sammen med andet indhold, som ikke er underlagt begrænsninger.

Det er ikke tilladt at tjene penge på indhold, der overtræder politikkerne for Google-udgivere, og der må ikke placeres annoncer sammen med dette indhold. Forsøg på at tjene penge på indhold, der overtræder vores politikker, kan medføre, at jeres konto bliver lukket, enten midlertidigt eller permanent.

Bemærk! Disse politikker og begrænsninger fungerer som et supplement til eventuelle andre politikker vedrørende jeres brug af Googles udgiverprodukter.

Hvad skal I gøre?

Ingenting på nuværende tidspunkt. Politikcenter og Hjælp til AdSense opdateres med en komplet oversigt over politikkerne og begrænsningerne, når disse ændringer træder i kraft i september 2019. Når det sker, skal I gennemgå de opdaterede politikker og begrænsninger og sikre jer, at jeres indhold overholder politikkerne.

(Opslået i august 2019)

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet