Politikker

Politikker vedrørende adfærd

AdMob giver udgivere mulighed for at generere indtjening fra deres apps ved hjælp af AdMob og Google-annoncer. Udgivere, der ønsker at blive en del af AdMob, skal overholde vores online AdSense-programpolitikker med nedenstående tilføjelser og undtagelser. Hvis du ikke overholder disse politikker, forbeholder vi os retten til når som helst at deaktivere annoncevisningen i din app og/eller deaktivere din AdMob-konto.

Undtagelser til AdSense-politikker

I princippet skal alle AdMob-udgivere følge vores online programpolitikker, men der er visse politikker, der adskiller sig fra hinanden i henholdsvis AdSense og AdMob. Du finder undtagelserne nedenfor.

Se undtagelser

Annonceadfærd

AdMob har en annonceopdateringsfunktion, der kan bruges af mobilapplikationer, som bruger SDK for annoncer til Google Mobil. Opdateringsfrekvensen skal indstilles til en værdi, der ligger inden for det interval, der er angivet i denne SDK.

Ugyldige klik og eksponeringer

Udgivere må ikke klikke på deres egne annoncer eller gøre brug af metoder, der kunstigt forøger antallet af eksponeringer og/eller klik, herunder manuelle metoder. Det er ikke tilladt at teste dine egne annoncer ved at klikke på dem.

Brug testannoncer (tilgængelige på Android eller iOS), så du undgår at generere ugyldige klik.

Få flere oplysninger om ugyldige klik og eksponeringer

Google tager ugyldig aktivitet meget alvorligt, og vi analyserer alle klik og eksponeringer for at afgøre, om de kunne passe ind i et brugsmønster til kunstig forøgelse af en annoncørs udgifter eller en udgivers indtjening. Hvis vi vurderer, at en AdMob-konto kunne udgøre en risiko for vores annoncører, kan vi deaktivere kontoen for at beskytte vores annoncørers interesser.

Udgivere, der deaktiveres for ugyldig aktivitet eller overtræder vores politikker, kan blive udelukket fra yderligere deltagelse i andre af Googles løsninger til indtægtsgenerering for udgivere. Dette betyder eksempelvis, at hvis udgivere har fået en AdMob-konto deaktiveret for ugyldig aktivitet eller for at overtræde vores politikker, kan de ikke bruge AdSense til at tjene penge og omvendt. Dette kan medføre, at disse udgivere ikke kan åbne nye konti.

Hvis en udgiver åbner yderligere konti, markeres disse som dubletter, og den ene eller begge konti deaktiveres.

Få flere oplysninger om ugyldig aktivitet i vores Ressourcecenter for annoncetrafikkvalitet.

Vi opfordrer udgiverne til at eksperimentere med en række forskellige placeringer og annonceformater, men de skal til enhver tid overholde følgende politikker for annonceplacering.

Se politikker for annonceplacering

Implementeringspolitikker

Ud over AdSense-politikkerne for annonceplacering skal AdMob-udgiverne også overholde følgende applikationsspecifikke implementeringspolitikker

 • Annoncer må ikke placeres meget tæt på eller under knapper eller andre objekter, så placeringen af annoncen forstyrrer brugerens typiske interaktion med appen eller annoncen.
 • Annoncer må ikke placeres på et sted, der dækker over eller skjuler et område, som brugere kunne have interesse i at se i forbindelse med en typisk interaktion. Annoncer må ikke placeres på steder, hvor brugere tilfældigt vil klikke eller placere deres fingre på skærmen.
 • Annoncer må ikke placeres på et skærmbillede, som kun er en "blindgyde". Der skal være en måde at forlade et skærmbillede på uden at skulle klikke på annoncen (f.eks. en knap med "Tilbage" eller "Menu"). Hvis dette mangler, skal brugeren have besked om, at startknappen afslutter applikationen.
 • Annoncer må ikke placeres i applikationer, der kører i baggrunden af enheden eller uden for appmiljøet. Det skal være klart og tydeligt for brugeren, hvilken applikation annoncen er knyttet til eller implementeret i. Følgende er eksempler på dette: Annoncer, der vises i widgets, og annoncer, der vises, før appen åbnes, eller efter appen lukkes.
 • Annoncer må ikke placeres, så de forhindrer brugeren i at se appens centrale indhold. Annoncer må ikke placeres, så de gør det sværere at navigere i eller interagere med appens centrale indhold og funktionalitet. Eksempler omfatter følgende: En mellemliggende annonce, der udløses, hver gang brugeren klikker i appen.
 • Udgivere må ikke placere annoncer på ikke-indholdsbaserede sider, f.eks. takkesider, fejlsider, loginsider eller afslutningssider. Det er disse skærmbilleder, som de besøgende ser, lige inden de starter appen, før de muligvis forlader appen, eller når de har udført en bestemt handling på skærmen, f.eks. et køb eller en download. Annoncerne får nemt hovedfokus på disse typer skærmbilleder, hvilket kan forvirre den besøgende og få vedkommende til at tro, at annoncerne er almindeligt indhold. Placer derfor ikke annoncer på sådanne skærmbilleder.

Annoncer i appen

Apps må kun bruge SDK'et for at anmode om annoncer.

 

Apps, der tilbyder kompensationsordninger

Google-annoncer må ikke anbringes i apps, som lover betaling eller incitamenter til brugere, der klikker på annoncer, surfer på nettet, læser mails eller udfører andre lignende opgaver. Placering af Google-annoncer i denne slags apps kan medføre ugyldige eksponeringer eller klik og er derfor forbudt. Google-annoncer må heller ikke anbringes i apps, der primært genererer trafik til, promoverer eller indeholder en vejledning i, hvordan man implementerer sådanne tjenester.

Visning af et tredjepartswebsite i din app

Når en app viser en andens website i en ramme, betragtes det som indramning af indhold. Udgivere må ikke indramme indhold fra tredjepart og tjene penge på det, uden at ejeren af indholdet har givet sin tilladelse til det.

Hvis en udgiver ejer indholdet, kan det indrammes i deres app, og der kan tjenes penge på det. Hvis der dog allerede tjenes penge på det indrammede indhold i Google Ads, må det indrammede indhold ikke indeholde yderligere koder for AdSense eller AdMob i versionen i mobilappen.

Undersyndikering og annoncenetværksformidling

Udgivere må ikke indgå i undersyndikeringsforhold (dvs., Google skal have et direkte forhold til udgiveren og ikke gennem et mellemled).

Få flere oplysninger om undersyndikering og annoncenetværksformidling

Begrænset informationsdeling

 • Metrics: Udgivere må ikke dele adgangen til AdMobs rapporteringskonsol (medmindre der er indhentet forudgående skriftligt samtykke fra AdMob om, hvilke metrics der må deles).
 • Kode: Udgivere må ikke dele hverken Google SDK-kildekode eller ukompileret Google SDK-kode med nogen tredjepart.

AdMob-formidling

AdMobs netværksformidlingstjeneste har til formål at give adgang til førstepartsannoncørbehovet for tredjepartsannoncenetværk (i modsætning til behovet fra børser, formidlere eller optimeringstjenester). Rapporteringen i AdMob for annoncer, der vises via AdMobs netværksformidlingsfunktioner, kan være forskellig fra rapporteringen fra tredjepartsannoncenetværk. AdMob har ikke noget ansvar for afvigelser i rapporteringen eller for effektiviteten eller resultaterne fra tredjepartsannoncenetværk eller -software. Følgende politikker gælder for de udgivere, der benytter AdMobs netværksformidling eller anden formidling:

 • Udgivere skal overholde politikkerne for Google-udgivere
 • Udgivere skal overholde alle yderligere retningslinjer vedrørende implementering og teknik, som måtte blive leveret af AdMob
 • Udgivere må ikke bruge AdMob-formidlingstjenesten på en måde, der overtræder Udgiverens aftale(r) med eventuelle tredjeparters annoncenetværk
 • Omsætningsandelen i AdMob bliver kun udbetalt til udgiveren
 • AdMob er ikke forpligtet til at yde support til, garantere kompatibilitet med eller diskutere løsninger af uoverensstemmelser med nogen tredjepart
 • Udgivere må for en given eksponering ikke foretage gentagne annoncekald for Google-annoncer på en måde, der forsøger at påvirke, misbruge eller opnå en urimelig fordel i annonceauktionen
   

Betafunktioner

Visse funktioner kan identificeres som "beta" eller på anden måde ikke-understøttede "betafunktioner". Google kan til enhver tid og efter eget skøn ophøre med at levere betafunktioner. Google kan efter eget skøn vælge ikke at yde teknisk support til betafunktioner. Udgivere må ikke over for tredjepart udlevere nogen oplysninger om betafunktioner, tilstedeværelse af ikke-offentlige betafunktioner eller adgang til betafunktioner.

Personliggjort annoncering

Google bruger muligvis annonce-id'et fra den enhed, hvor annoncen vises, til at generere interesser og demografiske oplysninger (f.eks. "sportsentusiast"). Interesser, demografiske oplysninger og andre data kan bruges til at vise annoncer, der er mere målrettet mod brugeren. Desuden skal privatlivspolitikken for din app muligvis opdateres for at afspejle brugen af tilpasset annoncering (tidligere kaldet interessebaseret annoncering), der vises via SDK for annoncer til Google Mobil. Brug et øjeblik på at gennemgå privatlivspolitikken for din app, og sørg for, at den er opdateret. Da udgiversider og lovgivningen varierer fra land til land, kan vi ikke foreslå en bestemt formulering til privatlivspolitikken.

Som supplement til personliggjort annoncering (tidligere kaldet interessebaseret annoncering) giver Annonceindstillinger brugerne mulighed for at se og redigere deres interesser og demografiske oplysninger. Nogle brugere fravælger personligt tilpassede annoncer.

Senest opdateret den 23. januar 2018

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet