คอนโซลผู้ดูแลระบบคืออะไร

ในฐานะผู้ดูแลระบบ G Suite คุณจะจัดการบริการ G Suite ทั้งหมดโดยใช้คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google เช่น เพิ่มหรือนำผู้ใช้ออก จัดการการเรียกเก็บเงิน ตั้งค่าอุปกรณ์เคลื่อนที่ และอื่นๆ

หมายเหตุ: หากคุณใช้ G Suite รุ่นทดลองใช้งานและจำเป็นต้องยืนยันโดเมน ให้เปลี่ยนระเบียน MX และตั้งค่าการเรียกเก็บเงินโดยไปที่เว็บไซต์การตั้งค่าและการทำให้ใช้งานได้

เริ่มต้นในหน้าแรกโดยเริ่มจากฟีเจอร์ต่อไปนี้

หากต้องการเริ่มต้นใช้งาน ให้ลงชื่อเข้าใช้คอนโซลผู้ดูแลระบบ

ฟีเจอร์ ใช้ทำอะไรได้
แดชบอร์ด ดูข้อมูลเชิงลึก การแจ้งเตือน และคำแนะนำเกี่ยวกับองค์กรของคุณ
ผู้ใช้ เพิ่มและนำผู้ใช้ออก จัดผู้ใช้ไว้ในหน่วยขององค์กร และมอบหมายบทบาทให้ผู้ใช้เพื่อช่วยคุณจัดการบริการ G Suite
กลุ่ม สร้างกลุ่มและรายชื่ออีเมลทั่วทั้งบริษัทเพื่อทำงานร่วมกัน
หน่วยขององค์กร แบ่งผู้ใช้ออกเป็นหน่วยขององค์กรต่างๆ เพื่อใช้นโยบายที่ต่างกันกับผู้ใช้
อาคารและทรัพยากร จัดการและตรวจสอบอาคาร ห้อง และทรัพยากรต่างๆ
อุปกรณ์ เพิ่มและจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ให้กับบัญชี G Suite ขององค์กร
แอป จัดการการตั้งค่าสำหรับแอปและบริการ G Suite (เช่น Gmail และ Google ปฏิทิน)
ความปลอดภัย จัดการการตั้งค่าความปลอดภัยเกี่ยวกับ G Suite เช่น บังคับใช้การยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน ตรวจสอบและบังคับใช้รหัสผ่าน และอื่นๆ
รายงาน สร้างรายงานการตรวจสอบเพื่อดูวิธีที่ผู้ใช้จัดการและใช้บริการ G Suite
การเรียกเก็บเงิน เพิ่มวิธีการชำระเงิน พิมพ์ใบแจ้งหนี้ อัปเกรดรุ่น G Suite หรือยกเลิกการสมัครใช้บริการ
โปรไฟล์ของบริษัท ปรับแต่งรายละเอียดของบริษัทและตั้งค่าการสื่อสารของ G Suite ตรวจสอบและยอมรับข้อตกลงในการปฏิบัติตามข้อกำหนด (GDPR, HIPAA)
โดเมน ยืนยันโดเมน เพิ่มชื่อแทนโดเมน หรือโดเมนอื่น และอื่นๆ
การย้ายข้อมูล ใช้เครื่องมือย้ายข้อมูลของ Google เพื่อนำเข้าอีเมล กิจกรรมในปฏิทิน และรายชื่อติดต่อ
การสนับสนุน รับการสนับสนุนจาก Google ทางแชท โทรศัพท์ หรืออีเมล หรือค้นหาหัวข้อความช่วยเหลือที่ต้องการ
บทบาทผู้ดูแลระบบ เพิ่มผู้ใช้รายอื่นเป็นผู้ดูแลระบบและเลือกสิทธิ์ของผู้ใช้

ใช้ฟีเจอร์ขั้นสูงเพิ่มเติม

ต่อไปนี้เป็นการตั้งค่าเพิ่มเติมบางส่วนและตำแหน่งของการตั้งค่าที่คุณใช้ได้ในคอนโซลผู้ดูแลระบบ ขั้นแรก ให้ลงชื่อเข้าใช้คอนโซลผู้ดูแลระบบ จากนั้นไปตามตำแหน่งที่ระบุตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง

ฟีเจอร์ ใช้ทำอะไรได้
การควบคุมการเข้าถึงแอป ให้สิทธิ์แอปภายนอกเข้าถึงข้อมูล G Suite ได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น

ในหน้าแรก ให้คลิกเมนู ""จากนั้น ความปลอดภัย จากนั้นการควบคุม API

การตั้งค่าการสื่อสาร เลือกข่าวสารผลิตภัณฑ์และการอัปเดตทางอีเมลที่คุณต้องการรับจาก Google

ในหน้าแรก ให้คลิกโปรไฟล์บริษัทจากนั้นค่ากำหนด 

URL ที่กำหนดเอง สร้างที่อยู่เว็บที่เรียบง่ายและจดจำได้ง่ายสำหรับบริการหลักของ Google

ในหน้าแรก ให้คลิกโปรไฟล์บริษัทจากนั้นURL ที่กำหนดเอง
คุณอาจต้องคลิกแสดงเพิ่มที่ด้านล่างเพื่อดู URL ที่กำหนดเอง

ข้อกำหนดของรหัสผ่าน ระบุความยาวที่ต้องการสำหรับรหัสผ่านของผู้ใช้

ในหน้าแรก ให้คลิกความปลอดภัยจากนั้นการตั้งค่าพื้นฐาน
หากต้องการดูระดับความปลอดภัยของรหัสของผู้ใช้แต่ละราย ให้คลิกความปลอดภัยจากนั้นการตรวจสอบรหัสผ่าน

บริการ เปิดหรือปิดบริการให้กับผู้ใช้ของคุณ
  1. คลิกแอปในหน้าแรก
  2. คลิกประเภทบริการ ดังนี้
  3. จากนั้นคลิกชื่อของบริการ
การลงชื่อเพียงครั้งเดียว (SSO) ผสานรวมระบบ LDAP หรือ SSO อื่นๆ กับ API ของ SSO ที่ใช้ SAML ของ Google

ในหน้าแรก ให้คลิกความปลอดภัยจากนั้นตั้งค่าการลงชื่อเพียงครั้งเดียว (SSO) สำหรับแอปพลิเคชัน SAML

การยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน

กำหนดให้ผู้ใช้ป้อนรหัสยืนยันนอกเหนือจากชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของตนเมื่อลงชื่อเข้าใช้บัญชี

ในหน้าแรก ให้คลิกความปลอดภัยจากนั้นการตั้งค่าพื้นฐานจากนั้นการยืนยันสองขั้นตอน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าบริการให้กับผู้ใช้ที่หัวข้อจัดการบริการ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร