Vanliga frågor och svar för administratörer av Google Grupper

Nedan hittar du vanliga frågor om att hantera Google Grupper för användare i ett G Suite-team.

Översikt

Vem kan skapa grupper?

Som administratör kan du skapa grupper för hela organisationen med hjälp av tjänsten Grupper på administratörskonsolen. Med Groups for Business kan du även välja att låta användarna skapa grupper.

Kan jag lägga till medlemmar utanför G Suite-kontot i en grupp?

Ja. Du kan lägga till externa leverantörer, klienter, kunder och andra i en grupp.

Visas grupper på en användares kontaktsida?

Grupper visas i Kontakter under Alla kontakter efter att en användare har skickat ett meddelande till gruppen.

Hur skiljer sig Google Grupper från funktionen för grupper i Kontakter?

Kontaktgrupper, i tjänsten Google Kontakter, är e-postlistor som användarna skapar för eget bruk. Dessa e-postlistor är inte tillgängliga för andra personer i organisationen. Google Grupper kan göras tillgängliga för andra.

Kan meddelanden till en grupp modereras?

Ja, men bara om du använder Groups for Business.

Kan jag migrera grupper från mitt befintliga e-postsystem?

Ja, du kan använda Google Cloud Directory Sync om du vill migrera grupper (e-postlistor) på LDAP-servern till G Suite. Läs mer

Finns det ett API för att skapa grupper?

Ja, du kan använda Directory API om du vill skapa grupper. Läs mer

Google Groups for Business

Vad är Google Groups for Business?

Google Groups for Business är en tjänst som är tillgänglig med G Suite och som ger ytterligare funktioner för att hantera gruppmedlemskap, skapa diskussionsgrupper och förbättra gruppkommunikationen. Mer information finns i Om Google Grupper.

Kan jag använda Groups for Business med den gamla kostnadsfria versionen av G Suite?

Nej. Du måste uppgradera till G Suite.

Hur skiljer sig Groups for Business från grupper på administratörskonsolen?

Med Groups for Business kan användarna skapa och hantera egna organisationsomfattande grupper. Dessutom kan du skapa gemensamma inkorgar, webbforum och frågeforum. Mer information finns i Om Google Grupper.

Kommer annonser att visas i Groups for Business?

Nej.

Vilka språk finns det stöd för i Groups for Business?

För användarna kan gränssnittet i Groups for Business visas på 42 språk. Gruppägare och gruppansvariga kan ange på vilket språk en grupps automatiska e-postmeddelanden ska visas.

För administratörer är inställningarna för Groups for Business på administratörskonsolen tillgängliga på flera språk. Läs mer om hur du ställer in ett språk på administratörskonsolen.

Vad händer med mina grupper på administratörskonsolen om jag aktiverar Groups for Business?

Om du har skapat grupper med funktionen Grupper på administratörskonsolen och sedan aktiverar Google Groups for Business kommer alla dina befintliga grupper att migreras till den nya tjänsten och finnas kvar på sidan Grupper på administratörskonsolen. Alla medlemmar, roller och motsvarande åtkomstinställningar bevaras i dessa grupper och användarna kan fortfarande skicka e-post till dem.

Kan jag aktivera Groups for Business för specifika användare?

Ja. Dela först in användarna i olika organisationsenheter på administratörskonsolen. Aktivera sedan tjänsten Groups for Business för dessa organisationer.

Kan jag använda Groups for Business utan att aktivera Gmail?

Ja, om du aktiverar Google Groups for Business för en domän som inte använder Gmail kan användarna ändå utnyttja Google Grupper för att:

  • Lägga upp meddelanden i diskussionsarkiv för grupper
  • Dela innehåll (Google-dokument, webbplatser, videoklipp och kalendrar) med gruppadresser

I det här fallet levereras självklart inte e-postmeddelanden som skickas till grupper.

Kontroller

Kan jag styra hur andra använder Groups for Business?

Ja. Som G Suite-administratör kan du aktivera eller inaktivera Groups for Business. Om tjänsten har aktiverats behåller du fortfarande full kontroll över grupperna i organisationen. Du kan även förhindra att användarna lägger till externa medlemmar i sina grupper, redigerar eller tar bort användares grupper, eller till och med hindra användare från att skapa egna grupper.

Kan jag styra över en användares medlemskap i en grupp?

Du kan styra om användarna kan lägga till sig själva i en viss grupp. Men du kan inte hindra användarna från att ta bort sig själva från grupper. Säkerställ att användarna förblir medlemmar i specifika grupper (exempelvis gruppen Alla medarbetare) genom att behålla gruppen på en LDAP-server och regelbundet synkronisera den med G Suite via Google Cloud Directory Sync.

Modereras meddelanden som läggs upp av administratörer?

Nej, meddelanden som en administratör skickar till en modererad grupp modereras inte, oavsett om administratören är medlem i gruppen eller inte. Detta undantag gäller också för modererade grupper som skapas av andra administratörer.

Vad händer om en gruppägare lämnar företaget?

Gruppen fortsätter att fungera normalt. Som administratör kan du hantera gruppen eller överlåta äganderätten till en annan användare.

Flera domäner

Kan jag skapa en gruppadress på någon av organisationens domäner?

Ja. Om ditt G Suite-konto har flera domäner kan du välja vilken domän som ska användas som e-postadress för gruppen när du skapar en grupp.

Kan en grupp ha medlemmar från flera domäner?

Ja. Om ditt G Suite-konto har flera domäner kan du blanda medlemmar från olika domäner i en grupp.

Kan användarna på någon av mina domäner använda Groups for Business?

Ja, om G Suite-kontot har flera domäner kan användarna på någon av dessa domäner använda Groups for Business.

Gränser

Finns det gränser för gruppmedlemskap eller meddelanden som skickas till grupper?

Ja. För att bekämpa skräppost och otillåten användning av e-post sätter Google gränser, däribland maxgränser för:

  • Antal grupper per ägare
  • Antal meddelanden som skickas till en grupp under en kort tidsperiod
  • Antal meddelanden som skickas samtidigt till externa gruppmedlemmar
  • Att skicka meddelanden till stora grupper
  • Storlek på meddelande som skickas till en grupp
  • Med mera

Du hittar alla gränser i Policyer och gränser för grupper.

Finns det en gräns för hur många grupper en användare kan skapa?

Det finns ingen gräns men en användare kan äga upp till 1 000 grupper. Om en användare skapar en grupp blir användaren automatiskt ägare till gruppen. Användarna kan dock redigera sina grupper och ta bort ägandet när som helst. Det innebär att en användare kan skapa ett oändligt antal grupper.

Hur många medlemmar kan en grupp maximalt ha?

Grupper i G Suite-utgåvor kan innehålla ett obegränsat antal medlemmar. 

Finns det en storleksgräns för meddelanden som skickas till en grupp?

Ja, den maximala gränsen för meddelanden som skickas till en grupp är 25 MB, inklusive bilagor (den normala gränsen i Gmail).

Finns det någon typ av meddelanden som inte kan skickas till en grupp?

Du kan inte skicka eller vidarebefordra kvitton på misslyckad leverans ("studsmeddelanden") till en grupp. Meddelanden som liknar så kallade studsmeddelanden är inte heller tillåtna.

Gäller servicenivåavtalet för G Suite för Google Grupper?

Ja, servicenivåavtalet för G Suite gäller för komponenten Google Grupper i G Suite-tjänsten.

Säkerhet

Hur säkra är användarhanterade grupper?

Med Groups for Business kan du och användarna ställa in en lämplig säkerhetsnivå för användarhanterade grupper. Som administratör kan du exempelvis förhindra användarna från att lägga till externa adresser i sina grupper och du kan redigera eller ta bort grupper som användarna skapar.

Är gruppdiskussionsarkiv tillgängliga för omvärlden?

Med Groups for Business kan du ange delningsalternativ för att förhindra att personer utanför organisationen får tillgång till domänens grupparkiv. Om du tillåter extern åtkomst till arkiv kan gruppägarna och de ansvariga fortfarande förhindra extern åtkomst till sina specifika grupparkiv.

Kommer jag att få mer skräppost om jag använder grupper?

Du kan välja att låta personer utanför domänen skicka meddelanden till en grupp. Om en avsändare med skadligt uppsåt känner till gruppens adress kan medlemmarna i gruppen få mer skräppost. Vi rekommenderar starkt att du noga överväger alternativen för grupper som du skapar.

Om du vill förbättra skräppostfiltreringen för en viss grupp, kan du ändra gruppens inställningar för skräppostmoderering.

Kan jag se alla gruppmedlemmar i inbjudan om jag skickar en mötesinbjudan till en grupp?

Om du bjuder in en grupp till ett möte visas gruppens alla medlemmar i inbjudan i din kalender enbart om du har relevant åtkomstbehörighet för gruppen. Denna begränsning skyddar sekretessinställningarna för en grupp och den gäller för både användare och administratörer.

Lagring av grupper och meddelanden

Hur länge sparas e-postmeddelanden i gruppdiskussionsarkiv?

En grupps arkiv upphör aldrig att gälla och därför finns meddelandena kvar i ett arkiv tills gruppen tas bort.

Om jag ställer in en tid för lagring av e-postmeddelanden, raderas gruppmeddelanden efter denna tidsperiod?

Nej, funktionen för lagring av e-post påverkar inte meddelanden i en grupps arkiv. Meddelandena finns kvar i ett arkiv tills gruppen tas bort.

Vad händer med mina grupper om jag inaktiverar Groups for Business?

Om du inaktiverar Groups for Business förblir alla grupper som du eller användarna har skapat aktiva, men grupperna har inga av de avancerade funktioner som är tillgängliga i tjänsten Groups for Business. Om du återaktiverar Groups for Business återställs alla gruppens inställningar.

Vad händer med mina grupper om jag nedgraderar till den äldre kostnadsfria utgåvan?

Alla grupper förblir aktiva om du nedgraderar till den gamla kostnadsfria utgåvan. Om grupperna överskrider gränserna för grupper och medlemskap i G Suite kan du inte lägga till nya grupper eller medlemmar innan du ändrat dina grupper så att de inte överskrider gränserna. Om tjänsten Google Groups for Business är aktiverad innan du nedgraderar är inga av de avancerade funktionerna tillgängliga i tjänsten.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?