Zasady zarabiania na kanale w YouTube

Aktualizacja z października 2020 roku: aktualizacja tego artykułu nie wprowadza żadnych zmian w naszych procesach. Zaktualizowaliśmy tę stronę, aby zwiększyć przejrzystość naszych zasad egzekwowania oraz zobowiązań związanych z informowaniem Cię o działaniach lub zmianach, które mogą Cię dotyczyć, takich jak przyszłe aktualizacje zasad.

Jeśli zarabiasz w YouTube, ważne jest, aby Twój kanał był zgodny z zasadami zarabiania w YouTube. Należą do nich wytyczne dla społeczności, Warunki korzystania z usługi, zasady dotyczące praw autorskich oraz Zasady programu AdSense. Dotyczą one każdego, kto należy do programu partnerskiego YouTube lub chce do niego dołączyć.

Jeśli chcesz zarabiać na reklamach w swoich filmach, muszą one także być zgodne z wytycznymi na temat tworzenia filmów odpowiednich do wyświetlania reklam.

Przedstawiamy krótkie omówienie najważniejszych zasad. Zapoznaj się dokładnie z nimi wszystkimi, ponieważ ich przestrzeganie decyduje o tym, czy możesz zarabiać na swoich treściach. Nasi weryfikatorzy regularnie sprawdzają, czy kanały, na których włączone jest zarabianie, przestrzegają tych zasad. Więcej informacji o tym, jak egzekwujemy zasady

Na co zwracamy uwagę, gdy weryfikujemy Twój kanał

Nasi weryfikatorzy sprawdzają treści, które najlepiej odzwierciedlają zgodność Twojego kanału z naszymi zasadami. Ponieważ nie są oni w stanie sprawdzić wszystkich filmów, mogą się skupić na:

 • głównej tematyce;
 • najczęściej oglądanych filmach;
 • najnowszych filmach;
 • proporcjach czasu oglądania;
 • metadanych filmu (w tym tytułach, miniaturach i opisach).

To tylko niektóre treści, które mogą oceniać nasi weryfikatorzy. Pamiętaj, że mogą oni też brać pod uwagę inne aspekty Twojego kanału, aby sprawdzić, czy jest on zgodny ze wszystkimi naszymi zasadami.

Zgodność z wytycznymi dla społeczności YouTube

Te wytyczne powstały po to, żeby platforma YouTube była świetnym miejscem dla widzów, twórców i reklamodawców. Treści, które naruszają wytyczne dla społeczności, są usuwane z YouTube i nie można na nich zarabiać.
Wytycznych dla społeczności musi przestrzegać każdy użytkownik YouTube. Zarabiający twórcy muszą pamiętać, że nasze wytyczne nie odnoszą się jedynie do pojedynczych filmów, ale do całego kanału. Poniżej znajdziesz wytyczne dla społeczności, które są najważniejsze w przypadku kanałów, których twórcy chcą zacząć zarabiać lub już to robią:

Pamiętaj, że wszystkie przesyłane przez Ciebie treści muszą być zgodne z wytycznymi dla społeczności.

Zgodność z zasadami programu AdSense
Dzięki AdSense partnerzy YouTube mogą zarabiać na swoich filmach. Pamiętaj, aby przestrzegać zasad programu AdSense oraz Warunków korzystania z YouTube. Polityka treści AdSense jest bardzo obszerna i obejmuje wskazówki dotyczące jakości opisane w zasadach dla webmasterów i Search Console. Poniżej wyróżniliśmy najważniejsze zasady dla twórców.

Powtarzające się treści

Powtarzające się treści dotyczą kanałów, na których filmy są do siebie na tyle podobne, że widzowie mogą mieć problem z ich odróżnieniem. Ta zasada opiera się na fragmencie zasad programu AdSense dotyczącym Search Console. Przedstawiamy go w kontekście istotnym dla twórców YouTube.

Te zasady dotyczą całego Twojego kanału. Inaczej mówiąc, jeśli wiele Twoich filmów naruszy te wytyczne, możesz całkowicie stracić możliwość zarabiania na swoim kanale.

Na czym można zarabiać

Dzięki tym zasadom mamy pewność, że treści, w których włączone jest zarabianie, będą dla widzów atrakcyjne i interesujące. Inaczej mówiąc, jeśli przeciętny widz może bez wahania stwierdzić, że filmy na Twoim kanale różnią się od siebie, możesz na nich zarabiać. Wiemy, że wielu twórców tworzy treści oparte na podobnych wzorcach. Należy jednak pamiętać, aby główne części filmów były względnie różnorodne.

Oto przykłady sytuacji, w których zarabianie jest dozwolone (nie jest to wyczerpująca lista):

 • Filmy mają takie samo wprowadzenie i zakończenie, ale zawierają różne treści.
 • Treści są podobne, ale w każdym filmie omawiasz konkretne aspekty poruszanego tematu.
 • Materiał zawiera montaż krótkich klipów na podobne tematy z wyjaśnieniem, w jaki sposób są one połączone.

Treści naruszające te wytyczne

Kanał zawierający filmy, które są do siebie bardzo podobne, może zniechęcić użytkowników, którzy szukają w YouTube interesujących i atrakcyjnych materiałów. Oznacza to, że na kanałach, na których filmy różnią się od siebie nieznacznie, nie można zarabiać. Inaczej mówiąc, Twój kanał nie powinien opierać się na treściach tworzonych lub produkowanych automatycznie na podstawie prostego szablonu.

Przykłady treści, na których nie można zarabiać (nie jest to wyczerpująca lista):

 • Filmy zawierające jedynie odczytywanie innych treści, które nie zostały utworzone przez Ciebie, np. tekstów ze stron internetowych czy wiadomości.
 • Utwory, które zmodyfikowano, by zmienić tonację lub szybkość, ale które poza tym są takie same jak utwory oryginalne.
 • Podobne i powtarzalne treści lub bezmyślne materiały bez wartości edukacyjnych, dodatkowego komentarza albo narracji.
 • Filmy tworzone masowo, na podstawie szablonu lub wygenerowane przez oprogramowanie.
 • Pokazy slajdów lub przewijany tekst z niewielką narracją i komentarzami lub o niewielkiej wartości edukacyjnej albo bez narracji, komentarzy czy wartości edukacyjnej.

Ponowne wykorzystywanie treści

Ponowne wykorzystywanie treści dotyczy kanałów, które wykorzystują cudze materiały bez dodania istotnego komentarza własnego lub wartości edukacyjnych. Ta zasada opiera się na fragmencie zasad programu AdSense dotyczącym Search Console. Przedstawiamy go w kontekście istotnym dla twórców YouTube.

Te zasady dotyczą całego Twojego kanału. Inaczej mówiąc, jeśli wiele Twoich filmów naruszy te wytyczne, możesz całkowicie stracić możliwość zarabiania na swoim kanale.

Na czym można zarabiać

Dzięki tej zasadzie możemy być pewni, że treści, w których włączone jest zarabianie, są oryginalne i wartościowe dla widzów. Dodanie żartu lub własnego przemyślenia do materiału, który nie został utworzony przez Ciebie, oznacza, że został on w jakiś sposób zmodyfikowany. Zasadniczo możesz przesyłać takie treści na swój kanał, ale pojedyncze filmy mogą podlegać innym zasadom, np. tym dotyczącym praw autorskich. Inaczej mówiąc, zezwalamy na ponowne wykorzystywanie treści, jeśli widzowie mogą stwierdzić, że między Twoim a oryginalnym materiałem jest istotna różnica.

Uwaga: choć przedstawione przykłady nie naruszają zasad zarabiania dotyczących ponownego wykorzystywania treści, wciąż podlegają zasadom dotyczącym praw autorskich.


Oto przykłady treści, na których można zarabiać (nie jest to wyczerpująca lista):

 • Recenzja wykorzystująca klip.
 • Scena z filmu, w której zmieniono dialogi i podłożono inny głos.
 • Powtórka wydarzenia sportowego z wyjaśnieniem, jak zachowanie zawodnika wpłynęło na jego zwycięstwo.
 • Film przedstawiający reakcję z komentarzem na temat oryginalnego materiału.
 • Zmodyfikowany materiał innych twórców, do którego dodano narrację lub komentarz.

Treści naruszające te wytyczne

Korzystanie z cudzych materiałów po wprowadzeniu do nich nieznacznych zmian i nazywanie ich oryginalnymi treściami jest naruszeniem tych wytycznych. Ta zasada obowiązuje nawet wtedy, gdy masz zezwolenie od twórcy oryginalnego filmu. Ponowne wykorzystywanie treści nie ma związku z egzekwowaniem praw autorskich w YouTube, co oznacza, że nie wynika z praw autorskich, zezwolenia lub dozwolonego użytku. Inaczej mówiąc, Twój kanał może naruszyć nasze wytyczne dotyczące ponownego wykorzystywania treści, nawet jeśli do Twoich filmów nie zgłoszono roszczeń.

Więcej przykładów treści, na których nie można zarabiać (nie jest to wyczerpująca lista):

 • Montaż klipów przedstawiających sceny z Twojego ulubionego programu z niewielką narracją lub bez niej.
 • Krótkie filmy, które powstały z połączenia treści z innych portali społecznościowych.
 • Zbiór utworów różnych wykonawców (nawet jeśli masz ich zezwolenie).
 • Treści wielokrotnie przesyłane przez innych twórców.
 • Filmy promujące materiały innych osób (nawet jeśli masz ich zezwolenie).

Odpowiedzialność twórcy

Sukces Twojego kanału i programu partnerskiego YouTube zależy od chęci reklamodawców do promowania swoich marek przy treściach w YouTube. Gdy tracimy ich zaufanie, odbija się to negatywnie na zarobkach wszystkich twórców.
Nie zezwalamy na rażące naruszenia, które mają bardzo zły wpływ na społeczność. Oznacza to, że musisz traktować z szacunkiem swoich widzów, innych twórców oraz reklamodawców zarówno w YouTube, jak i poza platformą.
Jeśli naruszysz te zasady, możemy tymczasowo odebrać Ci możliwość zarabiania lub zamknąć Twoje konta.
Dowiedz się więcej o odpowiedzialności twórcy.

Jak informujemy o zmianach w zasadach

YouTube stale się zmienia i doskonali, przystosowując się do otaczającego świata. Czasem musimy wprowadzać zmiany w naszych warunkach lub zasadach, m.in. w Warunkach korzystania z Usługi, Warunkach programu partnerskiego YouTube oraz innych naszych zasadach i umowach, by uwzględnić zmiany wprowadzane w usłudze, a także ze względów prawnych, związanych z regulacjami i bezpieczeństwem.

Gdy wprowadzimy zmiany, które mogą mieć na Ciebie wpływ, powiadomimy Cię pisemnie. W przypadku braku zgody na zmienione warunki możesz zrezygnować z korzystania z danej funkcji lub odstąpić od umowy z nami.

Aby pomóc Ci uzyskać dostęp do najnowszych informacji dotyczących zasad, rejestrujemy wszystkie aktualizacje. Dziennik zmian znajdziesz tutaj

Jak egzekwujemy zasady zarabiania w YouTube

Każda osoba zarabiająca w YouTube musi przestrzegać naszych zasad zarabiania na kanałach. Jeśli naruszysz którąkolwiek z tych zasad, YouTube może podjąć poniższe działania.

Wyłączenie reklam w Twoich treściach

Jako osoba należąca do programu partnerskiego YouTube możesz włączyć reklamy w filmach, o ile spełniają one wytyczne na temat tworzenia filmów odpowiednich do wyświetlania reklam. Jeśli jednak okaże się, że Twoje filmy nie spełniają naszych wytycznych na temat tworzenia filmów odpowiednich do wyświetlania reklam lub naruszają inne zasady, np. dotyczące ograniczeń wiekowych lub praw autorskich, możemy wyłączyć reklamy w Twoich treściach.

Więcej informacji na temat tego, dlaczego treści mogą nie kwalifikować się do zarabiania, znajdziesz w Przewodniku po ikonach zarabiania w YouTube Studio.

Zawieszenie udziału w programie partnerskim YouTube

Naruszenie zasad zarabiania na kanale w YouTube może prowadzić do zawieszenia lub trwałego wyłączenia zarabiania na niektórych lub wszystkich Twoich kontach. Jeśli okaże się, że zarabianie na Twoim kanale nie jest już możliwe, możesz utracić dostęp do wszystkich funkcji i narzędzi wspomagających zarabianie powiązanych z programem partnerskim YouTube.

Więcej informacji dotyczących zawieszenia, w tym wskazówki na temat rozwiązywania problemów oraz informacje o tym, jak ponownie dołączyć do programu, znajdziesz w artykule Na moim kanale wyłączono zarabianie.

Zawieszenie, a nawet zamknięcie Twojego kanału w YouTube

W wyjątkowych przypadkach możemy zamknąć kanał lub konto albo wyłączyć dostęp użytkownika do serwisu, aby zachować integralność platformy lub chronić innych użytkowników. Dowiedz się więcej o zamykaniu kanałów oraz wyłączaniu kont Google, m.in. co zrobić, jeśli uważasz, że Twój kanał lub konto zostało zamknięte przez pomyłkę.

Jak będziemy informować o działaniach wpływających na zarabianie

O egzekwowaniu naszych zasad będziemy informować Cię pisemnie za pomocą e-maila lub powiadomień w usłudze. Damy Ci również znać o dostępnych opcjach.

Jak uzyskać pomoc w przypadku problemów

Jeśli należysz do programu partnerskiego YouTube, możesz uzyskać wsparcie od zespołu pomocy dla twórców.

Jeśli masz konkretny problem lub chcesz dowiedzieć się, jak najskuteczniej korzystać z funkcji, które YouTube udostępnia twórcom, chętnie udzielimy Ci pomocy:

 • Pomożemy Ci w optymalizacji sposobu korzystania z YouTube.
 • Udzielimy porad na temat kwestii technicznych i innych aspektów korzystania z YouTube.
 • Powiemy, jak rozumieć zasady i wytyczne dotyczące praw autorskich.
 • Odpowiemy na pytania dotyczące zarządzania kontem i kanałem.
 • Podpowiemy, jak rozwiązać problemy związane z systemem Content ID i zarządzaniem prawami.
 • Pomożemy w rozwiązaniu problemów i usunięciu błędów związanych z kontem.

Dowiedz się więcej na temat kontaktowania się z zespołem pomocy dla twórców oraz uzyskiwania pomocy dla twórców YouTube.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?