Zasady programu partnerskiego

Partnerzy YouTube powinni postępować zgodnie z Wytycznymi dla społeczności, podstawowymi informacjami na temat zarabiania, Warunkami korzystania z usługi oraz zasadami programu Google AdSense.

W razie naruszenia zasad możemy:

 • wyłączyć wyświetlanie reklam w Twoich filmach;
 • wyłączyć Twoje konto AdSense;
 • zawiesić Twoją umowę o partnerstwie z YouTube;
 • zawiesić, a nawet zamknąć Twoje konto YouTube;
 • podjąć każde inne działanie przewidziane w Warunkach korzystania z usługi oraz innych zbiorach zasad.

Przeczytaj krótkie omówienie najważniejszych zasad. Pamiętaj jednak, aby zapoznać się też z ich pełnym tekstem.

Przestrzegaj Wytycznych dla społeczności

Ten zbiór zasad powstał po to, by platforma YouTube była świetnym miejscem dla widzów i reklamodawców. Treści, które naruszają Wytyczne dla społeczności, nie spełniają warunków monetyzacji i są usuwane z YouTube. Inne potencjalnie obraźliwe materiały, które jednak nie naruszają zasad, mogą zostać objęte ograniczeniami wiekowymi. Twoje konto YouTube może też otrzymywać ostrzeżenia, a powtarzające się przypadki naruszania zasad mogą skutkować jego zawieszeniem, jak również zawieszeniem Twojego udziału w programie partnerskim YouTube.

Oto kilka najbardziej istotnych naruszeń Wytycznych dla społeczności. Pamiętaj jednak, aby zapoznać się też z pełną treścią obowiązujących zasad:

Naruszenia dotyczące materiałów wideo

 • Umieszczanie nagości, pornografii i treści silnie dwuznacznych o charakterze seksualnym
 • Obraźliwe i szerzące nienawiść wypowiedzi
 • Nadmiar wulgaryzmów i realistyczne obrazy przemocy
 • Zachęcanie do szkodliwych i niebezpiecznych działań

Naruszenia związane z metadanymi

 • Wprowadzające w błąd lub niedokładne miniatury, tytuły, tagi i kategorie filmów

Więcej informacji znajdziesz w Centrum zasad i bezpieczeństwa.

Pamiętaj, że musisz mieć prawa do komercyjnego wykorzystania publikowanych materiałów

Aby zacząć zarabiać na swoich materiałach w YouTube, musisz mieć prawo do ich komercyjnego użycia. Zapoznaj się z podstawowymi informacjami na temat zarabiania. Pamiętaj, że wielokrotne zgłaszanie nieodpowiednich filmów i dostarczanie niewystarczającej dokumentacji może w przyszłości uniemożliwić Ci zarabiane na filmach.

Oto garść reguł dotyczących monetyzacji, które warto znać. Pamiętaj jednak, by dokładnie zapoznać się też z pełną treścią obowiązujących zasad:

 • Musisz mieć prawa do komercyjnego wykorzystania treści: upewnij się, że posiadasz wszelkie prawa do materiałów, które przesyłasz do YouTube, żeby na nich zarabiać. Dotyczy to wszystkich elementów audio i wideo, z których korzystasz w tych materiałach.
 • Musisz być w stanie przedstawić dokumenty, które potwierdzą, że posiadasz prawa do komercyjnego użycia wszelkich elementów audio i wideo w materiałach, bez względu na to, czy ich właścicielem jesteś Ty, czy ktoś inny.
 • Musisz znać swoje prawa: jeśli filmy, które przesyłasz w celu zarabiania, zawierają elementy należące do kogoś innego, musisz poznać prawa, jakie daje Ci licencja, lub uzyskać wyraźne pisemne pozwolenie od posiadaczy praw.

Powyższe wytyczne mają charakter czysto informacyjny i nie są poradami prawnymi. Jeśli potrzebujesz takiej porady, zwróć się do adwokata lub radcy prawnego.

Aby uzyskać więcej informacji o prawach autorskich i dozwolonym użytku, odwiedź nasze Centrum praw autorskich.

Postępuj zgodnie z zasadami programu AdSense i Warunkami korzystania z usługi YouTube

Dzięki AdSense partnerzy YouTube mogą zarabiać na swoich filmach. Pamiętaj, aby przestrzegać zasad programu AdSense oraz Warunków korzystania z usługi YouTube.

Naruszenie tych zasad może skutkować usunięciem Twoich filmów, wyłączeniem Twojego konta AdSense i/lub zawieszeniem Twojego udziału w programie partnerskim, a nawet zawieszeniem Twojego konta YouTube.

Oto kilka najbardziej istotnych przykładów naruszenia. Pamiętaj jednak, żeby zapoznać się też z pełną treścią obowiązujących zasad:

Naruszenia dotyczące reklam

 • Klikanie własnych reklam, bez względu na przyczynę
 • Zachęcanie innych do klikania Twoich reklam
 • Używanie nieuczciwych metod uzyskania kliknięć 

Korzystanie z zewnętrznych stron i narzędzi

 • Korzystanie z zewnętrznych stron i narzędzi w celu ręcznego lub automatycznego wygenerowania subskrypcji lub wyświetleń
 • Umieszczanie w swoich filmach zewnętrznych reklam, znaków sponsora lub promocji
 • Sprzedaż swojego konta YouTube lub kanału partnerskiego za pośrednictwem zewnętrznej witryny

Manipulowanie innymi osobami i motywowanie ich, aby dodawali filmy do lubianych lub ulubionych.

Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?