Zamknięcie kanału lub konta

Jeśli kanał lub konto zostały zamknięte, możesz stracić możliwość używania, posiadania lub tworzenia jakichkolwiek innych kanałów lub kont YouTube. Po zamknięciu kanału jego właściciel otrzyma e-maila z wyjaśnieniem przyczyny zamknięcia.

Zamknięcie z powodu naruszenia wytycznych dla społeczności

Powody, dla których kanały lub konta mogą zostać zamknięte:

  • wielokrotne naruszanie wytycznych dla społeczności lub Warunków usługi pojawiające się w jakichkolwiek typach treści (np. wielokrotne publikowanie filmów lub komentarzy, które są obraźliwe, nawołują do nienawiści lub których celem jest nękanie);
  • pojedynczy przypadek poważnego naruszenia (np. agresywne zachowanie, spam lub publikowanie pornografii);
  • kanały lub konta, których głównych celem jest działanie naruszające zasady (szerzenie nienawiści, nękanie lub podszywanie się pod inne osoby).

Jeśli uważasz, że kanał lub konto zostały zamknięte przez pomyłkę, możesz odwołać się od tej decyzji, korzystając z tego formularza.

  • Nie przesyłaj więcej niż jednego odwołania. Wielokrotne odwoływanie się zwiększa liczbę zgłoszeń do sprawdzenia, co opóźnia wydawanie decyzji.
  • Postaraj się jak najdokładniej wypełnić formularz, łącznie z podaniem identyfikatora kanału. Im więcej informacji przekażesz, tym łatwiej będzie nam rozpatrzyć Twoją prośbę.

Zamknięcie z powodu naruszenia praw autorskich

Jeżeli Twój kanał został zamknięty ze względu na roszczenia dotyczące naruszenia praw autorskich, a Ty uważasz, że są one błędne, możesz zgłosić roszczenie wzajemne. Z tej procedury mogą korzystać właściciele zamkniętych kanałów, ale nie mają oni dostępu do formularza internetowego do przesyłania roszczeń wzajemnych. Możesz przesłać roszczenie wzajemne w formie oświadczenia.

Więcej informacji na temat zgłaszania roszczeń wzajemnych znajdziesz w Centrum praw autorskich.

Uwaga: zgłaszając roszczenie wzajemne, rozpoczynasz proces prawny.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
59
false