Thông tin nhanh về báo cáo

Tổng quan về các công cụ và báo cáo của Search Console

Dưới đây là bản tóm tắt các báo cáo hiện có trong Search Console cùng một vài báo cáo và công cụ cũ nhưng vẫn hữu ích.

Báo cáo hoặc công cụ Mô tả

Trang tổng quan

Cho thấy thông tin tóm tắt về tài sản, bao gồm cả mọi biện pháp thủ công hoặc vấn đề bảo mật áp dụng trên trang web, biểu đồ tổng số lượt nhấp và trang được lập chỉ mục hợp lệ/có lỗi, cũng như thông tin tóm tắt về tính năng nâng cao hợp lệ/có lỗi cho trang web (URL thân thiện với di động, trang AMP, dữ liệu có cấu trúc tìm thấy trên trang web).

Gợi ý cách sử dụng: Nếu bạn chỉ kiểm tra định kỳ, hãy kiểm tra xem có biện pháp thủ công hay vấn đề bảo mật nào không. Tìm các trường hợp tăng đột biến về mức độ phù hợp hoặc lỗi tính năng nâng cao và mở báo cáo để khắc phục các trường hợp đó nếu có. Tìm các trường hợp sụt giảm đáng kể về lần nhấp và mở báo cáo để điều tra các trường hợp đó nếu có.

Hữu ích cho: Tất cả mọi người

Công cụ kiểm tra URL

Xem thông tin trong chỉ mục của Google về một URL cụ thể trên trang web của bạn hoặc kiểm tra một trang đang hoạt động. Thông tin khá rộng, bao gồm cả mã HTML và lỗi trang, mã và lỗi về khả năng sử dụng trên thiết bị di động/AMP, kết quả xử lý JavaScript và lỗi gặp phải khi kết xuất trang, mọi phiên bản chính tắc được chọn cho một trang, v.v. Sử dụng công cụ bằng cách nhập URL vào thanh ở đầu Search Console.

Gợi ý cách sử dụng: Sử dụng báo cáo này để khắc phục mọi lỗi thu thập dữ liệu mà Google gặp phải trên trang web. Bạn có thể truy cập công cụ này bằng cách nhấp vào một URL cụ thể trong báo cáo Phạm vi lập chỉ mục. Bạn cũng có thể sử dụng báo cáo này để sửa lỗi và kiểm tra lại một trang trước khi gửi lại trang để lập chỉ mục.

Hữu ích cho: Chuyên viên SEO, nhà phát triển [Tài liệu]

Báo cáo hiệu suất:

Chỉ xuất hiện nếu tài sản có đủ lưu lượng truy cập trên Khám phá hoặc Tin tức

Tìm hiểu có bao nhiêu người đã xem và nhấp vào trang web của bạn trên Google Tìm kiếm, cụm từ tìm kiếm nào giúp trang web của bạn xuất hiện trên Tìm kiếm cũng như vị trí trung bình của trang web đó trong kết quả tìm kiếm.

Nếu trang web của bạn có dữ liệu về Khám phá hoặc dữ liệu về Tin tức thì bạn sẽ thấy một báo cáo tương ứng.

Dữ liệu bao gồm số lượt nhấp, số lượt hiển thị, CTR (tỷ lệ nhấp) và vị trí của trang web cũng như cụm từ mà người dùng tìm kiếm.

Dữ liệu có thể được nhóm theo URL trang, quốc gia nơi người dùng thực hiện tìm kiếm hoặc loại thiết bị.

Gợi ý cách sử dụng: Xem báo cáo định kỳ để kiểm tra xem có tăng giảm đột biến về số lượt nhấp hoặc số lượt hiển thị không. Xem các cụm từ tìm kiếm giúp trang web của bạn xuất hiện cũng như xem liệu các cụm từ mà bạn mong đợi có làm trang web của bạn xuất hiện hay không. Đọc thêm về vấn đề giảm lưu lượng truy cập đến trang web của bạn.

Hữu ích cho: Chuyên viên SEO, chủ sở hữu trang web [Tài liệu về Hiệu suất của kết quả trên Tìm kiếm] [Tài liệu về Hiệu suất trên Khám phá] [Tài liệu về Hiệu suất trên Google Tin tức]

Báo cáo lập chỉ mục trang

Cho thấy trạng thái lập chỉ mục của tất cả các trang trong trang web. Báo cáo chia các trang thành từng nhóm dựa trên việc Google đã lập chỉ mục hay có thể lập chỉ mục trang hay không, kèm theo lý do khiến Google có thể hoặc không thể lập chỉ mục trang.

Gợi ý cách sử dụng: Xem báo cáo định kỳ để biết số lỗi có tăng đột biến hay số trang được lập chỉ mục có giảm đi không, nhằm xác định vấn đề về thu thập dữ liệu trên trang web của bạn.

Hữu ích cho: Chuyên viên SEO, nhà phát triển/quản trị viên trang web [Tài liệu]

Báo cáo lập chỉ mục trang video

Nếu bạn có đủ số lượng video đủ nổi bật trên trang web thì báo cáo này sẽ xuất hiện. Báo cáo này cho biết số trang có video được tìm thấy trên trang web và số trang có thể được lập chỉ mục video trong số các trang đó.

Gợi ý cách sử dụng: Định kỳ kiểm tra để chắc chắn rằng Google đã lập chỉ mục hầu hết các video và đặc biệt là các trang video quan trọng. Nếu không, hãy sử dụng báo cáo này để khắc phục nguyên nhân.

Hữu ích cho: Chuyên viên SEO, chủ sở hữu trang web [Tài liệu]

Báo cáo Sơ đồ trang web

Cho thấy những sơ đồ trang web đã được gửi cho trang web của bạn, số liệu thống kê về sơ đồ trang web và mọi lỗi mà Google gặp phải khi xử lý sơ đồ trang web.

Gợi ý cách sử dụng: Kiểm tra báo cáo định kỳ để xem Google có thể xử lý sơ đồ trang web của bạn hay không, hoặc sử dụng báo cáo để gỡ lỗi nếu có vẻ như Google không tìm thấy các trang mới trên trang web của bạn.

Hữu ích cho: Chuyên viên SEO [Tài liệu]

Công cụ xoá

Cho phép bạn tạm thời chặn không cho các URL trên trang web của bạn xuất hiện trong Google Tìm kiếm hoặc xóa đoạn trích về trang trong kết quả tìm kiếm cho đến lần tiếp theo Google thu thập thông tin về tài liệu. Công cụ này cũng cho thấy nhật ký yêu cầu chặn cũng như nhật ký yêu cầu của người dùng về việc đánh dấu các trang trên trang web là chỉ dành cho người lớn.

Hữu ích cho: Chủ sở hữu trang web [Tài liệu]

Số liệu thống kê về hoạt động thu thập dữ liệu

Hiển thị tần suất Google thu thập thông tin dữ liệu trên trang web của bạn và số lượng yêu cầu mà Google thực hiện.

Gợi ý cách sử dụng: Nếu trang web của bạn nhận được quá nhiều yêu cầu thu thập dữ liệu của Google, thì bạn có thể theo dõi vấn đề đó tại đây và yêu cầu Google giảm tốc độ thu thập dữ liệu.

mẹo Báo cáo này chỉ dùng được cho các tài sản cấp miền (example.com, m.example.com, http://example.com) và không dùng được cho tài sản có tiền tố URL (example.com/somepath/).

Hữu ích cho: Chuyên viên SEO nâng cao, quản trị viên trang web [Tài liệu]

Trải nghiệm trên trang

Xem tỷ lệ phần trăm URL trên trang web mà Google đánh giá là mang lại trải nghiệm tốt cho người dùng. Đây là sự kết hợp giữa khả năng sử dụng trang nhanh, trải nghiệm tốt trên thiết bị di động và khả năng hỗ trợ HTTPS.

Hữu ích cho: Chủ sở hữu trang web, chuyên viên SEO nâng cao [Tài liệu]

Báo cáo Các chỉ số quan trọng về trang web

Cho biết hiệu suất của trang trong quá trình sử dụng thực tế.

Gợi ý cách sử dụng: Kiểm tra hiệu suất của các trang đối với người dùng; khắc phục các trang hoạt động kém hiệu quả.

Hữu ích cho: Chuyên viên SEO, nhà phát triển [Tài liệu]

Báo cáo Khả năng sử dụng trên thiết bị di động

Xem kết quả đánh giá về khả năng sử dụng trên thiết bị di động của tất cả các trang đã lập chỉ mục trên trang web của bạn.

Gợi ý cách sử dụng: Xem báo cáo định kỳ để tìm các vấn đề về khả năng sử dụng trên thiết bị di động trên trang web của bạn.

Hữu ích cho: Chuyên viên SEO, nhà phát triển [Tài liệu]

Báo cáo AMP

Xem Google có thể hoặc không thể lập chỉ mục trang AMP nào trên trang web của bạn.

Gợi ý cách sử dụng: Định kỳ kiểm tra xem có vấn đề nào ảnh hưởng đến tất cả các trang AMP trên trang web không, hoặc để xem số lỗi có tăng đột biến hay số trang AMP được lập chỉ mục có giảm đi không.

Hữu ích cho: Chuyên viên SEO, nhà phát triển [Tài liệu]

Báo cáo Trạng thái kết quả nhiều định dạng

Xem Google có thể hay không thể thu thập dữ liệu về kết quả nhiều định dạng nào. Mỗi loại kết quả nhiều định dạng có một báo cáo riêng. Chỉ hỗ trợ một số loại kết quả nhiều định dạng; hãy xem tài liệu để tìm hiểu những loại được hỗ trợ. Một loại báo cáo cụ thể sẽ chỉ xuất hiện nếu Google phát hiện thấy những mục thuộc loại đó trên trang web của bạn.

Gợi ý cách sử dụng: Xem báo cáo định kỳ để tìm lỗi và khắc phục vấn đề. Bạn cũng có thể sử dụng báo cáo để xem Google có thể xử lý bao nhiêu kết quả nhiều định dạng thuộc một loại nhất định.

Hữu ích cho: Chuyên viên SEO, nhà phát triển [Tài liệu]

Báo cáo Biện pháp thủ công

Cho thấy mọi biện pháp thủ công đối với trang web.

Gợi ý cách sử dụng: Nếu bạn thấy biện pháp thủ công trên trang tổng quan, hãy mở báo cáo để tìm hiểu chi tiết và cách khắc phục vấn đề, rồi gửi yêu cầu xem xét lại sau khi khắc phục xong.

Hữu ích cho: Tất cả mọi người [Tài liệu]

Báo cáo Vấn đề bảo mật

Cho thấy mọi vấn đề bảo mật mà Google phát hiện trên trang web của bạn.

Gợi ý cách sử dụng: Nếu bạn thấy vấn đề bảo mật trên trang tổng quan hoặc nếu có cảnh báo trên trình duyệt về việc trang web bị tấn công hoặc có nội dung nguy hiểm, hãy mở báo cáo này để tìm hiểu chi tiết và cách khắc phục vấn đề, rồi gửi yêu cầu xem xét lại sau khi khắc phục xong.

Hữu ích cho: Tất cả mọi người [Tài liệu]

Báo cáo liên kết

Hiển thị những trang web nào liên kết đến trang web của bạn, văn bản liên kết là gì và mục tiêu liên kết nội bộ trong trang web của bạn.

Gợi ý cách sử dụng: Bạn có thể sử dụng báo cáo để xác định xem có trang web nào liên kết đến trang web của mình không, dù là trang web vi phạm hay hữu ích.

Hữu ích cho: Chuyên viên SEO [Tài liệu]

Công cụ kiểm tra AMP

Kiểm tra mọi trang AMP để đảm bảo tính hợp lệ. Chức năng này có trong Báo cáo kiểm tra URL, nhưng Công cụ kiểm tra AMP hoạt động trên các trang không thuộc tài sản bạn sở hữu và có ít thông tin hơn Báo cáo kiểm tra URL.

Hữu ích cho: Nhà phát triển, chuyên viên SEO kỹ thuật [Tài liệu]

Công cụ kiểm tra tính thân thiện với thiết bị di động

Kiểm tra xem có trang nào thân thiện với thiết bị di động hay không. Kiểm tra mọi trang để đảm bảo tính thân thiện với thiết bị di động. Chức năng này có trong Báo cáo kiểm tra URL, nhưng Công cụ kiểm tra tính thân thiện với thiết bị di động hoạt động trên các trang không thuộc tài sản bạn sở hữu và có ít thông tin hơn Báo cáo kiểm tra URL.

Hữu ích cho: Nhà phát triển, chuyên viên SEO kỹ thuật [Tài liệu]

Công cụ kiểm tra kết quả nhiều định dạng

Kiểm tra trang bất kỳ để tìm kết quả nhiều định dạng. Chức năng này có trong Báo cáo kiểm tra URL, nhưng Công cụ kiểm tra kết quả nhiều định dạng hoạt động trên các trang không thuộc tài sản bạn sở hữu và có ít thông tin hơn Báo cáo kiểm tra URL.

Hữu ích cho: Nhà phát triển, chuyên viên SEO kỹ thuật [Tài liệu]

Thay đổi địa chỉ

Thông báo cho Google khi bạn di chuyển trang web của mình sang một miền khác.

Hữu ích cho: Chủ sở hữu trang web, nhà phát triển trang web [Tài liệu và đường liên kết đến công cụ]

Liên kết

Quản lý các mối liên kết tài sản để có thể chia sẻ dữ liệu và thực hiện nhiều thao tác khác giữa các tài sản của bạn với Google Analytics, kênh YouTube, ứng dụng Android và các dịch vụ khác của Google.

Hữu ích cho: Chủ sở hữu trang web [Tài liệu]

Các công cụ và báo cáo cũ

Các công cụ và báo cáo sau đây chưa có phiên bản thay thế hoàn toàn trong Search Console mới. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể truy cập các công cụ và báo cáo này qua các đường liên kết dưới đây. Nhóm Search Console đang nỗ lực phát triển các báo cáo và công cụ thay thế

Báo cáo hoặc công cụ Mô tả
Trình kiểm tra robots.txt

Kiểm tra cú pháp tệp robots.txt và liệu tệp có chặn một URL nào đó hay không.

Gợi ý cách sử dụng: Bạn nên sử dụng báo cáo này để kiểm tra cú pháp tệp robots.txt cũng như sửa lỗi trong các tài nguyên hoặc trang bị chặn trên trang web.

Hữu ích cho: Chuyên viên SEO, nhà phát triển [Tài liệu]

Công cụ đánh dấu dữ liệu

Một công cụ đơn giản giúp Google trích xuất dữ liệu qua các trang mẫu trên trang web.

Gợi ý cách sử dụng: Nếu trang web có nhiều trang chứa dữ liệu được tạo theo mẫu (ví dụ: tuyến xe buýt hoặc lịch sự kiện) và bạn không sử dụng được dữ liệu có cấu trúc vì lý do nào đó, thì bạn có thể dùng công cụ này để giúp Google trích xuất dữ liệu tương tự từ các trang có mã giống hệt nhau. Bạn phải cung cấp lại thông tin cho Google mỗi khi thay đổi thiết kế trang web.

Hữu ích cho: Chủ sở hữu trang web sử dụng dịch vụ lưu trữ trang web cơ bản [Tài liệu]

Chế độ cài đặt về tốc độ thu thập dữ liệu

Giảm lưu lượng thu thập dữ liệu của Google trên trang web của bạn.

Gợi ý cách sử dụng: Chỉ sử dụng nếu có vẻ như Google đang gửi quá nhiều yêu cầu thu thập dữ liệu đến trang web của bạn.

Hữu ích cho: Chủ sở hữu trang web, chuyên viên SEO nâng cao [Tài liệu]

Công cụ web Nhiều công cụ khác có thể hữu ích cho trang web của bạn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
83844