Thông tin nhanh về báo cáo

Thông tin tổng quan về các công cụ và báo cáo trong Search Console

Dưới đây là bản tóm tắt các báo cáo hiện tại trong Search Console cùng một vài báo cáo và công cụ cũ nhưng vẫn hữu ích.

Báo cáo hoặc công cụ Mô tả

Trang tổng quan

Hiển thị tình trạng tóm tắt của sản phẩm, bao gồm bất kỳ thao tác thủ công hoặc vấn đề bảo mật nào áp dụng cho trang web, biểu đồ tổng số lần nhấp và tổng số trang đã lập chỉ mục hợp lệ/có lỗi. Báo cáo cũng tóm tắt các tính năng nâng cáo hợp lệ/có lỗi trên trang web của bạn (URL thân thiện với thiết bị di động, trang AMP, dữ liệu có cấu trúc mà chúng tôi tìm thấy trên trang web).

Cách sử dụng đề xuất: Nếu bạn chỉ kiểm tra định kỳ, hãy kiểm tra các thao tác thủ công hoặc vấn đề bảo mật. Tìm các trường hợp tăng đột biến về mức độ phù hợp hoặc lỗi tính năng nâng cao và mở báo cáo để khắc phục các trường hợp đó nếu có. Tìm các trường hợp sụt giảm đáng kể về lần nhấp và mở báo cáo để điều tra các trường hợp đó nếu có.

Ai nên sử dụng báo cáo này: Mọi người

Báo cáo hiệu suất

Hãy tìm hiểu số người đã xem và nhấp vào trang web của bạn trong Google Tìm kiếm, cụm từ tìm kiếm nào làm trang web của bạn hiển thị trong Tìm kiếm và vị trí trung bình của bạn trong kết quả tìm kiếm.

Dữ liệu bao gồm số lần nhấp, số lần hiển thị, CTR và vị trí của trang web của bạn, cũng như cụm từ tìm kiếm mà người dùng sử dụng.

Dữ liệu có thể được nhóm theo URL trang, quốc gia mà tại đó người dùng thực hiện tìm kiếm hoặc loại thiết bị.

Cách sử dụng đề xuất: Xem báo cáo định kỳ để kiểm tra mức tăng hoặc giảm đột biến về số lần nhấp hoặc số lần hiển thị. Xem các cụm từ truy vấn làm trang web của bạn hiển thị và xem các cụm từ mà bạn mong đợi có làm trang web của bạn hiển thị hay không. Đọc thêm về vấn đề giảm lưu lượng truy cập đến trang web của bạn.

Ai nên sử dụng báo cáo này: chuyên viên SEO, chủ sở hữu trang web [Tài liệu]

Công cụ kiểm tra URL

Xem thông tin trong chỉ mục của Google về một URL cụ thể trên trang web của bạn hoặc kiểm tra một trang đang hoạt động. Thông tin khá rộng và bao gồm mã HTML và lỗi trang, mã và lỗi về khả năng sử dụng trên thiết bị di động/AMP, kết quả xử lý JavaScript và lỗi gặp phải khi hiển thị trang, bất kỳ trang chuẩn nào đã chọn cho một trang, v.v. Sử dụng công cụ bằng cách nhập URL vào thanh ở đầu Search Console.

Cách sử dụng đề xuất: Sử dụng báo cáo này để khắc phục mọi lỗi thu thập dữ liệu mà Google gặp phải trên trang web của bạn. Bạn có thể truy cập công cụ này bằng cách nhấp vào một URL cụ thể trong báo cáo Mức độ phù hợp. Bạn cũng có thể sử dụng báo cáo này để sửa lỗi và kiểm tra lại một trang trước khi gửi lại trang để lập chỉ mục.

Ai nên sử dụng công cụ này: chuyên viên SEO, nhà phát triển [Tài liệu]

Báo cáo mức độ phù hợp

Hiển thị trạng thái lập chỉ mục của tất cả các trang trong trang web của bạn. Báo cáo chia các trang thành từng nhóm dựa trên việc Google đã lập chỉ mục hay có thể lập chỉ mục các trang hay không, kèm theo lý do tại sao Google có thể hoặc không thể lập chỉ mục những trang đó.

Cách sử dụng đề xuất: Xem báo cáo định kỳ để tìm mức tăng đột biến về số lỗi hoặc mức giảm về số trang được lập chỉ mục để xác định vấn đề về thu thập dữ liệu trên trang web của bạn.

Ai nên sử dụng báo cáo này: chuyên viên SEO, nhà phát triển/quản trị viên trang web [Tài liệu]

Báo cáo Sơ đồ trang web

Hiển thị những sơ đồ trang web nào đã gửi cho trang web của bạn, số liệu thống kê về sơ đồ trang web và mọi lỗi mà Google gặp phải khi xử lý sơ đồ trang web.

Cách sử dụng đề xuất: Xem báo cáo định kỳ để xem Google có thể xử lý sơ đồ trang web của bạn hay không, hoặc sử dụng báo cáo để gỡ lỗi nếu có vẻ như Google không thể tìm thấy các trang mới trên trang web của bạn.

Ai nên sử dụng báo cáo này: chuyên viên SEO [Tài liệu]

Báo cáo Khả năng sử dụng trên thiết bị di động

Xem kết quả đánh giá về khả năng sử dụng trên thiết bị di động của tất cả các trang đã lập chỉ mục trên trang web của bạn.

Cách sử dụng đề xuất: Xem báo cáo định kỳ để tìm các vấn đề về khả năng sử dụng trên thiết bị di động trên trang web của bạn.

Ai nên sử dụng báo cáo này: chuyên viên SEO, nhà phát triển [Tài liệu]

Báo cáo AMP

Xem Google có thể hoặc không thể lập chỉ mục trang AMP nào trên trang web của bạn.

Cách sử dụng đề xuất: Xem báo cáo định kỳ để kiểm tra các vấn đề ảnh hưởng đến tất cả các trang AMP trên trang web của bạn hoặc để xem có mức tăng đột biến về số lỗi hay mức giảm về số trang AMP được lập chỉ mục không.

Ai nên sử dụng báo cáo này: chuyên viên SEO, nhà phát triển [Tài liệu]

Báo cáo Trạng thái kết quả nhiều định dạng

Xem Google có thể hoặc không thể thu thập dữ liệu về kết quả nhiều định dạng nào. Báo cáo này chỉ hỗ trợ một số loại kết quả nhiều định dạng. Hãy xem tài liệu để tìm hiểu những loại kết quả được hỗ trợ. Một loại báo cáo nhất định sẽ chỉ hiển thị nếu Google phát hiện các mục kết quả thuộc loại đó trên trang web của bạn.

Cách sử dụng đề xuất: Xem báo cáo định kỳ để tìm lỗi và khắc phục vấn đề. Bạn cũng có thể sử dụng báo cáo để xem Google có thể xử lý bao nhiêu kết quả nhiều định dạng thuộc một loại nhất định.

Ai nên sử dụng báo cáo này: chuyên viên SEO, nhà phát triển [Tài liệu]

Báo cáo Thao tác thủ công

Hiển thị mọi thao tác thủ công đối với trang web của bạn.

Cách sử dụng đề xuất: Nếu bạn thấy thao tác thủ công trong trang tổng quan, hãy mở báo cáo để tìm hiểu chi tiết về báo cáo, cách khắc phục vấn đề và gửi yêu cầu xem xét lại sau khi đã khắc phục vấn đề.

Ai nên sử dụng báo cáo này: Mọi người [Tài liệu]

Báo cáo Vấn đề bảo mật

Hiển thị mọi vấn đề bảo mật mà Google phát hiện trên trang web của bạn.

Cách sử dụng đề xuất: Nếu bạn thấy vấn đề bảo mật trong trang tổng quan hoặc nếu trình duyệt đang hiển thị cảnh báo trong trình duyệt về nội dung bị tấn công hay nguy hiểm trên trang web của bạn, hãy mở báo cáo để tìm hiểu chi tiết về báo cáo, cách khắc phục vấn đề và gửi yêu cầu xem xét lại sau khi đã khắc phục vấn đề.

Ai nên sử dụng báo cáo này: Mọi người [Tài liệu]

Báo cáo liên kết

Hiển thị những trang web nào liên kết đến trang web của bạn, văn bản liên kết là gì và mục tiêu liên kết nội bộ trong trang web của bạn.

Cách sử dụng đề xuất: Bạn có thể sử dụng báo cáo để xác định xem có trang web spam hay hữu ích nào liên kết đến trang web của mình hay không.

Ai nên sử dụng báo cáo này: chuyên viên SEO [Tài liệu]

Công cụ Kiểm tra AMP

Kiểm tra trang AMP để xác định tính hợp lệ.

Ai nên sử dụng công cụ này: Nhà phát triển, chuyên viên SEO kỹ thuật [Tài liệu]

Công cụ Kiểm tra tính thân thiện với thiết bị di động

Kiểm tra xem một trang nhất định có thân thiện với thiết bị di động hay không.

Ai nên sử dụng công cụ này: Nhà phát triển, chuyên viên SEO kỹ thuật [Tài liệu]

Thay đổi địa chỉ

Thông báo cho Google khi bạn di chuyển trang web của mình sang một miền khác.

Ai nên sử dụng công cụ này: Chủ sở hữu và nhà phát triển trang web [Tài liệu và đường dẫn liên kết đến công cụ]

Các công cụ và báo cáo cũ

Các công cụ và báo cáo sau chưa có phiên bản thay thế hoàn toàn trong Search Console mới. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể truy cập vào các công cụ và báo cáo này qua các đường dẫn liên kết bên dưới. Nhóm Search Console đang nỗ lực phát triển các báo cáo và công cụ thay thế

Báo cáo hoặc công cụ Mô tả
Công cụ Xóa URL

Công cụ này tạm thời xóa một URL khỏi kết quả của Google Tìm kiếm. Thời gian xóa là khác nhau phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Bạn chỉ nên sử dụng công cụ này nếu cần xóa ngay một URL khỏi Google, sau đó thực hiện ngay các bước bổ sung để ngăn URL xuất hiện lại, bao gồm cả việc xóa trang khỏi trang web hoặc bảo vệ trang bằng mật khẩu.

Bạn phải sở hữu sản phẩm tại URL đó trong Search Console; nếu không, hãy xem phần Xóa thông tin khỏi kết quả Goolge Tìm kiếm > Tôi không kiểm soát trang web.

Ai nên sử dụng công cụ này: Chủ sở hữu trang web trên Search Console [Tài liệu]

Số liệu thống kê thu thập dữ liệu

Hiển thị tần suất Google thu thập thông tin dữ liệu của bạn và số lượng yêu cầu mà Google thực hiện.

Cách sử dụng đề xuất: Nếu trang web của bạn nhận được quá nhiều yêu cầu thu thập dữ liệu từ Google, bạn có thể theo dõi vấn đề tại đây và yêu cầu Google giảm tốc độ thu thập dữ liệu.

Ai nên sử dụng báo cáo này: chuyên viên SEO nâng cao, quản trị viên trang web [Tài liệu]

Trình kiểm tra robots.txt

Kiểm tra cú pháp tệp robots.txt của bạn và liệu tệp có chặn một URL nhất định hay không.

Cách sử dụng đề xuất: Bạn nên sử dụng báo cáo này để kiểm tra cú pháp tệp robots.txt của bạn và cũng để sửa lỗi trong các tài nguyên hoặc trang bị chặn trên trang web của mình.

Ai nên sử dụng công cụ này: chuyên viên SEO, nhà phát triển [Tài liệu]

Công cụ Tham số URL

Cho Google biết bất kỳ tham số đặc biệt nào bạn sử dụng trong các URL trang để thực hiện các thay đổi quan trọng với trang hoặc trang web, chẳng hạn như tham số về quốc gia để thay đổi nội dung trang web, nhằm giúp Google thu thập dữ liệu hiệu quả hơn.

Cách sử dụng đề xuất: Chỉ dành cho người dùng nâng cao; bạn có thể gây hại đến quy trình thu thập dữ liệu trang web của mình nếu không biết rõ mình đang làm gì.

Ai nên sử dụng công cụ này: chuyên viên SEO nâng cao, nhà phát triển [Tài liệu]

Nhắm mục tiêu quốc tế

Gỡ lỗi các tùy chọn cài đặt hreflang trên các trang web nhiều ngôn ngữ hoặc nhắm mục tiêu một quốc gia trong kết quả tìm kiếm của bạn. 

Cách sử dụng đề xuất: Sử dụng báo cáo này khi thêm thẻ hreflang vào trang web của bạn để đảm bảo Google thu thập dữ liệu các ngôn ngữ hoặc khu vực khác nhau theo cách thích hợp. Bạn cũng có thể sử dụng báo cáo để thiết lập quốc gia mục tiêu hàng đầu cho trang web của mình, nếu điều này chưa rõ ràng trong nội dung trang web.

Ai nên sử dụng tính năng này: chuyên viên SEO [Tài liệu]

Liên kết với Google Analytics

Liên kết tài khoản khác

Nhập dữ liệu phân tích về sản phẩm của bạn trong Search Console vào tài khoản Google Analytics của bạn. Đối với các loại sản phẩm khác (kênh YouTube, ứng dụng Android, v.v.), hãy phê duyệt hoặc từ chối các yêu cầu liên kết.

Ai nên sử dụng tính năng này: Chủ sở hữu trang web [Tài liệu hướng dẫn cách liên kết với Google Analytics] 

Công cụ đánh dấu dữ liệu

Một công cụ đơn giản giúp Google trích xuất dữ liệu từ các trang mẫu trên trang web của bạn.

Cách sử dụng đề xuất: Nếu trang web của bạn có nhiều trang trong đó dữ liệu được tạo theo mẫu (ví dụ: tuyến xe buýt hoặc lịch sự kiện) và bạn không thể sử dụng dữ liệu có cấu trúc vì lý do nào đó, bạn có thể sử dụng công cụ này để giúp Google trích xuất dữ liệu tương tự từ các trang mã hóa giống hệt nhau. Bạn phải cung cấp lại thông tin cho Google mỗi khi thay đổi thiết kế trang web.

Ai nên sử dụng công cụ này: Chủ sở hữu trang web thuộc các dịch vụ lưu trữ trang web cơ bản [Tài liệu]

Báo cáo về thông báo Xem các thông báo gửi đến sản phẩm của bạn.
Tùy chọn cài đặt về tốc độ thu thập dữ liệu

Giảm lưu lượng thu thập dữ liệu của Google trên trang web của bạn.

Cách sử dụng đề xuất: Chỉ sử dụng khi Google dường như đang gửi quá nhiều yêu cầu thu thập dữ liệu đến trang web của bạn.

Ai nên sử dụng các tùy chọn này: Chủ sở hữu trang web, chuyên viên SEO nâng cao [Tài liệu]

Tùy chọn email Chỉ định xem Search Console có nên gửi email thông báo hoặc cảnh báo cho bạn về sản phẩm của bạn không. [Tài liệu]
Công cụ web Nhiều công cụ khác có thể hữu ích cho trang web của bạn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?