ข้อมูลโดยย่อของรายงานต่างๆ

ภาพรวมของรายงานและเครื่องมือของ Search Console

ต่อไปนี้คือสรุปรายงาน Search Console ปัจจุบัน รวมถึงรายงานและเครื่องมือที่เก่าแต่ยังมีประโยชน์บางส่วน

รายงานหรือเครื่องมือ คำอธิบาย

หน้าภาพรวม

แสดงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับประสิทธิภาพของพร็อพเพอร์ตี้ของคุณ ซึ่งรวมถึงการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่หรือปัญหาด้านความปลอดภัยที่พบในเว็บไซต์ กราฟจำนวนการคลิกทั้งหมดและหน้าที่จัดทำดัชนีแล้วที่มีข้อบกพร่อง/ถูกต้อง ตลอดจนสรุปการเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ที่มีข้อบกพร่อง/ถูกต้อง (URL สำหรับใช้งานกับมือถือ, หน้า AMP, ข้อมูลที่มีโครงสร้างที่พบในเว็บไซต์ของคุณ)

การใช้งานที่แนะนำ: หากคุณเข้ามาตรวจสอบเป็นระยะๆ เท่านั้น ให้ตรวจหาการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่หรือปัญหาด้านความปลอดภัย มองหาข้อผิดพลาดด้านการครอบคลุมหรือการเพิ่มประสิทธิภาพที่สูงขึ้นอย่างฉับพลัน และหากพบปัญหา ให้เปิดรายงานเพื่อแก้ปัญหา มองหาจำนวนการคลิกที่ลดลงอย่างฉับพลัน หากพบ ให้เปิดรายงานเพื่อตรวจสอบ

มีประโยชน์สำหรับ: ทุกคน

เครื่องมือตรวจสอบ URL

ดูข้อมูลที่ดัชนีของ Google มีเกี่ยวกับ URL ที่เจาะจงในเว็บไซต์ของคุณ หรือทดสอบหน้าเว็บที่เผยแพร่อยู่ ข้อมูลนี้ค่อนข้างกว้างและมีโค้ด HTML และข้อผิดพลาดของหน้า, ข้อผิดพลาดและโค้ดความสามารถในการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่/AMP, เอาต์พุต JavaScript และข้อผิดพลาดที่พบเมื่อแสดงผลหน้าเว็บ, หน้า Canonical ที่เลือกสำหรับหน้าเว็บ และอื่นๆ ใช้เครื่องมือนี้โดยพิมพ์ URL ในแถบด้านบนของ Search Console

การใช้งานที่แนะนำ: ใช้รายงานนี้เพื่อแก้ปัญหาข้อผิดพลาดจากการ Crawl ซึ่ง Google พบในเว็บไซต์ของคุณ คุณเข้าถึงเครื่องมือนี้ได้โดยคลิก URL ที่เจาะจงในรายงานการครอบคลุม คุณยังใช้รายงานนี้เพื่อแก้ไขและทดสอบหน้าเว็บอีกครั้งก่อนส่งหน้าเว็บไปจัดทำดัชนีใหม่ได้ด้วย

มีประโยชน์สำหรับ: SEO, นักพัฒนาซอฟต์แวร์ [เอกสารประกอบ]

รายงานประสิทธิภาพ:

ใช้ได้ก็ต่อเมื่อพร็อพเพอร์ตี้ของคุณมีการเข้าชมเพียงพอใน Discover หรือ News

สำรวจจำนวนคนที่เห็นและคลิกเว็บไซต์ของคุณใน Google Search, คำค้นหาที่ทำให้เว็บไซต์แสดงใน Search และตำแหน่งของเว็บไซต์โดยเฉลี่ยในผลการค้นหา

หากเว็บไซต์มีข้อมูล Discover หรือข้อมูล News คุณจะเห็นรายงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลมีจำนวนคลิก, การแสดงผล, CTR และตำแหน่งของเว็บไซต์ ตลอดจนสตริงคำค้นหาที่ผู้ใช้ใช้ในการค้นหา

อาจมีการจัดกลุ่มข้อมูลด้วย URL ของหน้า ประเทศของคำค้นหา หรือประเภทอุปกรณ์

การใช้งานที่แนะนำ: ตรวจสอบเป็นระยะๆ เพื่อหาจำนวนการคลิกหรือการแสดงผลที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างรวดเร็ว ตรวจสอบสตริงคำค้นหาที่ทำให้เว็บไซต์ปรากฏขึ้น และดูว่าคำค้นหาที่คุณคาดหวังทำให้เว็บไซต์ปรากฏขึ้นหรือไม่ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับปริมาณการเข้าชมที่ลดลงในเว็บไซต์ของคุณ

มีประโยชน์สําหรับ: SEO, เจ้าของเว็บไซต์ [เอกสารประกอบด้านประสิทธิภาพในผลการค้นหา] [เอกสารประกอบด้านประสิทธิภาพใน Discover] [เอกสารประกอบด้านประสิทธิภาพใน Google News]

รายงานการจัดทำดัชนีหน้าเว็บ

แสดงสถานะดัชนีของหน้าเว็บทั้งหมดในเว็บไซต์ จะมีการจัดกลุ่มหน้าเว็บเป็นหน้าที่จัดทำดัชนีแล้วหรือที่จัดทำดัชนีได้ พร้อมคำอธิบายว่าเหตุใดหน้าเว็บเหล่านั้นจึงจัดทำดัชนีได้หรือไม่ได้

การใช้งานที่แนะนำ: สแกนหาข้อบกพร่องที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือจำนวนการจัดทำดัชนีที่ลดลงเป็นระยะๆ เพื่อระบุปัญหาการรวบรวมข้อมูลเว็บไซต์ของคุณ

มีประโยชน์สำหรับ: SEO, นักพัฒนาซอฟต์แวร์/ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ [เอกสารประกอบ]

รายงานการจัดทำดัชนีหน้าวิดีโอ

หากคุณมีวิดีโอที่เห็นเด่นชัดในจำนวนที่มากพอในเว็บไซต์ รายงานนี้จะแสดงขึ้น โดยจะระบุจำนวนหน้าในเว็บไซต์ที่พบว่ามีวิดีโอ และจำนวนหน้าในจำนวนเหล่านี้ที่จัดทำดัชนีวิดีโอได้

การใช้งานที่แนะนำ: ตรวจสอบเป็นระยะๆ ว่าวิดีโอส่วนใหญ่ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าวิดีโอที่สำคัญได้รับการจัดทำดัชนีจาก Google แล้ว หากไม่เป็นเช่นนั้น ให้ใช้รายงานเพื่อหาสาเหตุ

มีประโยชน์สำหรับ: SEO, เจ้าของเว็บไซต์ [เอกสารประกอบ]

รายงานแผนผังเว็บไซต์

แสดง Sitemap ที่ส่งเข้ามาสำหรับเว็บไซต์ของคุณ, สถิติ Sitemap และข้อผิดพลาดที่ Google พบเมื่อประมวลผล Sitemap

การใช้งานที่แนะนำ: ตรวจสอบเป็นระยะๆ เพื่อดูว่า Google ประมวลผล Sitemap ได้หรือไม่ หรือใช้ในการแก้ไขข้อบกพร่องหากดูเหมือนว่า Google จะไม่พบหน้าใหม่ๆ ในเว็บไซต์

มีประโยชน์สำหรับ: SEO [เอกสารประกอบ]

เครื่องมือนำออก

ช่วยให้คุณบล็อก URL ในเว็บไซต์ไม่ให้ปรากฏใน Google Search ชั่วคราว หรือล้างข้อมูลโค้ดการค้นหาจนกว่าจะมีการรวบรวมข้อมูลเอกสารถัดไป รวมทั้งแสดงประวัติคำขอบล็อก และประวัติคำขอของผู้ใช้ให้ทำเครื่องหมายหน้าในเว็บไซต์ของคุณเป็นเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น

มีประโยชน์สำหรับ: เจ้าของเว็บไซต์ [เอกสารประกอบ]

สถิติการรวบรวมข้อมูล

แสดงความถี่ที่ Google รวบรวมข้อมูลเว็บไซต์ของคุณ และจำนวนคำขอของ Google

การใช้งานที่แนะนำ: หากเว็บไซต์มีคำขอรวบรวมข้อมูลจาก Google มากเกินไป คุณอาจติดตามปัญหาที่นี่และส่งคำขอลดอัตราการรวบรวมข้อมูล

เคล็ดลับ รายงานนี้ใช้ได้เฉพาะกับพร็อพเพอร์ตี้ระดับโดเมน (example.com, m.example.com, http://example.com) แต่ใช้ไม่ได้กับพร็อพเพอร์ตี้คํานําหน้า URL (example.com/somepath/)

มีประโยชน์สำหรับ: SEO ขั้นสูง, ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ [เอกสารประกอบ]

ประสบการณ์การใช้งานหน้าเว็บ

ดูเปอร์เซ็นต์ของ URL ในเว็บไซต์ของคุณที่ Google ถือว่าให้ประสบการณ์การใช้งานหน้าเว็บที่ดีสำหรับผู้ใช้ ซึ่งรวมถึงความพร้อมใช้งานหน้าเว็บได้รวดเร็ว ประสบการณ์การใช้งานที่ดีในอุปกรณ์เคลื่อนที่ และการรองรับ HTTPS

มีประโยชน์สำหรับ: เจ้าของเว็บไซต์, SEO ขั้นสูง [เอกสารประกอบ]

รายงาน Core Web Vitals

แสดงประสิทธิภาพของหน้าในการใช้งานจริง

การใช้งานที่แนะนำ: ตรวจสอบประสิทธิภาพของหน้าสำหรับผู้ใช้ แก้ไขหน้าที่มีประสิทธิภาพไม่ดี

มีประโยชน์สำหรับ: SEO, นักพัฒนาซอฟต์แวร์ [เอกสารประกอบ]

รายงานความสามารถในการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

ดูการประเมินความสามารถในการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับหน้าทั้งหมดในเว็บไซต์ของคุณที่จัดทำดัชนีแล้ว

การใช้งานที่แนะนำ: ตรวจหาปัญหาด้านความสามารถในการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ในเว็บไซต์ของคุณเป็นระยะๆ

มีประโยชน์สำหรับ: SEO, นักพัฒนาซอฟต์แวร์ [เอกสารประกอบ]

รายงาน AMP

ดูหน้า AMP ในเว็บไซต์ของคุณที่จัดทำดัชนีได้และไม่ได้

การใช้งานที่แนะนำ: ตรวจหาปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อหน้า AMP ทั้งหมดในเว็บไซต์ของคุณเป็นระยะๆ หรือหากคุณมีข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดเพิ่มขึ้นหรือหน้า AMP ที่จัดทำดัชนีแล้วลดลงอย่างรวดเร็ว

มีประโยชน์สำหรับ: SEO, นักพัฒนาซอฟต์แวร์ [เอกสารประกอบ]

รายงานสถานะผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์

ดูว่าผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดียใดบ้างที่ Google ทำการ Crawl ได้หรือไม่ได้ ผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดียแต่ละประเภทจะมีรายงานแยกกัน ระบบรองรับผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดียเพียงบางส่วนเท่านั้น โปรดดูประเภทที่ระบบรองรับในเอกสารประกอบ รายงานสำหรับประเภทหนึ่งๆ โดยเฉพาะจะแสดงขึ้นก็ต่อเมื่อ Google ตรวจพบรายการที่เป็นประเภทนั้นๆ ในเว็บไซต์เท่านั้น

การใช้งานที่แนะนำ: สแกนหาข้อบกพร่องและแก้ไขข้อบกพร่องเป็นระยะๆ และใช้เพื่อดูจำนวนผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดียประเภทที่ Google ประมวลผลได้

มีประโยชน์สำหรับ: SEO, นักพัฒนาซอฟต์แวร์ [เอกสารประกอบ]

รายงานการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่

แสดงการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ในเว็บไซต์ของคุณ

การใช้งานที่แนะนำ: หากคุณเห็นการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ในหน้าภาพรวม ให้เปิดรายงานเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับรายงาน วิธีแก้ไขปัญหา และยื่นคำขอให้พิจารณาใหม่หลังจากได้แก้ไขปัญหาแล้ว

มีประโยชน์สำหรับ: ทุกคน [เอกสารประกอบ]

รายงานปัญหาด้านความปลอดภัย

แสดงปัญหาด้านความปลอดภัยที่ Google ตรวจพบในเว็บไซต์ของคุณ

การใช้งานที่แนะนำ: หากคุณเห็นปัญหาด้านความปลอดภัยในหน้าภาพรวม หรือเว็บไซต์แสดงการแจ้งเตือนในเบราว์เซอร์ว่ามีเนื้อหาที่เป็นอันตรายหรือถูกแฮ็ก ให้เปิดรายงานเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานนั้น วิธีแก้ไขปัญหา และยื่นคำขอให้พิจารณาใหม่หลังจากได้แก้ไขปัญหาแล้ว

มีประโยชน์สำหรับ: ทุกคน [เอกสารประกอบ]

รายงานลิงก์

แสดงเว็บไซต์ที่ลิงก์มาย้งเว็บไซต์ของคุณ ข้อความของลิงก์ และเป้าหมายลิงก์ภายในเว็บไซต์ของคุณเอง

การใช้งานที่แนะนำ: ใช้ดูได้ว่าคุณกำลังลิงก์อยู่กับเว็บไซต์ที่เป็นสแปมหรือเว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์

มีประโยชน์สำหรับ: SEO [เอกสารประกอบ]

เครื่องมือทดสอบ AMP

ทดสอบความถูกต้องของหน้า AMP หนึ่งๆ ฟังก์ชันการทำงานนี้มีอยู่ในรายงานการตรวจสอบ URL แต่เครื่องมือทดสอบ AMP จะทำงานกับหน้าเว็บที่อยู่นอกพร็อพเพอร์ตี้ที่คุณเป็นเจ้าของและมีข้อมูลน้อยกว่ารายงานการตรวจสอบ URL

มีประโยชน์สำหรับ: นักพัฒนาซอฟต์แวร์, SEO ทางเทคนิค [เอกสารประกอบ]

เครื่องมือทดสอบความเหมาะกับอุปกรณ์เคลื่อนที่

ทดสอบว่าหน้าเว็บหนึ่งๆ เหมาะกับอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือไม่ ทดสอบความเหมาะกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของหน้าเว็บใดก็ได้ ฟังก์ชันการทำงานนี้มีอยู่ในรายงานการตรวจสอบ URL แต่เครื่องมือทดสอบความเหมาะกับอุปกรณ์เคลื่อนที่จะทำงานกับหน้าเว็บที่อยู่นอกพร็อพเพอร์ตี้ที่คุณเป็นเจ้าของและมีข้อมูลน้อยกว่ารายงานการตรวจสอบ URL

มีประโยชน์สำหรับ: นักพัฒนาซอฟต์แวร์, SEO ทางเทคนิค [เอกสารประกอบ]

เครื่องมือทดสอบผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์

ทดสอบผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดียของหน้าใดก็ได้ ฟังก์ชันการทำงานนี้มีอยู่ในรายงานการตรวจสอบ URL แต่เครื่องมือทดสอบผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดียจะทำงานกับหน้าเว็บที่อยู่นอกพร็อพเพอร์ตี้ที่คุณเป็นเจ้าของและมีข้อมูลน้อยกว่ารายงานการตรวจสอบ URL

มีประโยชน์สำหรับ: นักพัฒนาซอฟต์แวร์, SEO ทางเทคนิค [เอกสารประกอบ]

แจ้งเปลี่ยนที่อยู่

บอก Google เมื่อคุณย้ายข้อมูลเว็บไซต์ไปยังโดเมนอื่น

มีประโยชน์สำหรับ: เจ้าของเว็บไซต์ นักพัฒนาเว็บไซต์ [เอกสารประกอบและลิงก์เครื่องมือ]

การเชื่อมโยง

จัดการการเชื่อมโยงพร็อพเพอร์ตี้เพื่อเปิดใช้การแชร์ข้อมูลและอื่นๆ ระหว่างพร็อพเพอร์ตี้กับ Google Analytics, ช่อง YouTube, แอป Android และบริการอื่นๆ ของ Google

มีประโยชน์สำหรับ: เจ้าของเว็บไซต์ [เอกสารประกอบ]

รายงาน Robots.txt

ดูว่า Google ประมวลผลไฟล์ robots.txt ของคุณได้หรือไม่

การใช้งานที่แนะนำ: เหมาะสำหรับการแก้ไขข้อบกพร่อง/การแก้ไขทรัพยากรหรือหน้าที่ถูกบล็อกในเว็บไซต์ของคุณ

มีประโยชน์สำหรับ: SEO, นักพัฒนาซอฟต์แวร์ [เอกสารประกอบ]

เครื่องมือและรายงานเดิม

เครื่องมือและรายงานเหล่านี้ยังไม่มีการแทนที่ใน Search Console ใหม่โดยสมบูรณ์ แต่ยังคงเข้าถึงได้ที่ลิงก์ที่ให้ไว้ด้านล่าง ทีม Search Console กำลังดำเนินการเกี่ยวกับกลยุทธ์การแทนที่เครื่องมือและรายงานเหล่านี้

รายงานหรือเครื่องมือ คำอธิบาย
เครื่องมือไฮไลต์

เครื่องมือง่ายๆ ที่จะช่วย Google แยกข้อมูลจากหน้าเทมเพลตในเว็บไซต์ของคุณ

การใช้งานที่แนะนำ: หากเว็บไซต์มีหน้าเว็บหลายหน้าที่มีข้อมูลแบบเทมเพลต (เช่น เส้นทางรถประจำทางหรือกำหนดการของกิจกรรม) และคุณใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้างไม่ได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณอาจใช้เครื่องมือนี้เพื่อช่วย Google แยกข้อมูลที่คล้ายกันออกจากหน้าที่มีโค้ดเหมือนกันทุกประการ คุณต้องฝึก Google ใหม่ทุกครั้งที่เปลี่ยนการออกแบบหน้าเว็บ

มีประโยชน์สำหรับ: เจ้าของเว็บไซต์ในบริการโฮสติ้งเว็บไซต์พื้นฐาน [เอกสารประกอบ]

การตั้งค่าอัตราการรวบรวมข้อมูล

ตั้งค่าให้ Google เข้าเว็บไซต์เพื่อรวบรวมข้อมูลน้อยลง

การใช้งานที่แนะนำ: ใช้เฉพาะในกรณีที่ดูเหมือนว่า Google ขอรวบรวมข้อมูลเว็บไซต์มากเกินไป

มีประโยชน์สำหรับ: เจ้าของเว็บไซต์, SEO ขั้นสูง [เอกสารประกอบ]

Web Tools เครื่องมืออื่นๆ มากมายที่อาจมีประโยชน์สำหรับเว็บไซต์ของคุณ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

true
เป็นมือใหม่ Search Console ใช่ไหม

หากไม่เคยใช้ Search Console มาก่อน เริ่มได้เลยที่นี่ ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ ผู้เชี่ยวชาญ SEO หรือนักพัฒนาเว็บไซต์

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
12446107955342083888
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
83844