ข้อมูลโดยย่อของรายงานต่างๆ

ภาพรวมของรายงานและเครื่องมือของ Search Console

ต่อไปนี้คือสรุปรายงาน Search Console ปัจจุบัน รวมถึงรายงานและเครื่องมือที่เก่าแต่ยังมีประโยชน์บางส่วน

รายงานหรือเครื่องมือ คำอธิบาย

หน้าภาพรวม

แสดงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับประสิทธิภาพของพร็อพเพอร์ตี้ของคุณ ซึ่งรวมถึงการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่หรือปัญหาด้านความปลอดภัยที่พบในเว็บไซต์ กราฟจำนวนการคลิกทั้งหมดและหน้าที่จัดทำดัชนีแล้วที่มีข้อบกพร่อง/ถูกต้อง ตลอดจนสรุปการเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ที่มีข้อบกพร่อง/ถูกต้อง (หน้า AMP, Structured Data ที่พบในเว็บไซต์ของคุณ)

การใช้งานที่แนะนำ: หากคุณเข้ามาตรวจสอบเป็นระยะๆ เท่านั้น ให้ตรวจหาการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่หรือปัญหาด้านความปลอดภัย มองหาข้อผิดพลาดด้านการครอบคลุมหรือการเพิ่มประสิทธิภาพที่สูงขึ้นอย่างฉับพลัน และหากพบปัญหา ให้เปิดรายงานเพื่อแก้ปัญหา มองหาจำนวนการคลิกที่ลดลงอย่างฉับพลัน หากพบ ให้เปิดรายงานเพื่อตรวจสอบ

มีประโยชน์สำหรับ: ทุกคน

เครื่องมือตรวจสอบ URL

ดูข้อมูลที่ดัชนีของ Google มีเกี่ยวกับ URL ที่เจาะจงในเว็บไซต์ของคุณ หรือทดสอบหน้าเว็บที่เผยแพร่อยู่ ข้อมูลนี้ค่อนข้างกว้างและมีโค้ด HTML และข้อผิดพลาดของหน้า, AMP, เอาต์พุต JavaScript และข้อผิดพลาดที่พบเมื่อแสดงผลหน้าเว็บ, หน้า Canonical ที่เลือกสำหรับหน้าเว็บ และอื่นๆ ใช้เครื่องมือนี้โดยพิมพ์ URL ในแถบด้านบนของ Search Console

การใช้งานที่แนะนำ: ใช้รายงานนี้เพื่อแก้ปัญหาข้อผิดพลาดจากการ Crawl ซึ่ง Google พบในเว็บไซต์ของคุณ คุณเข้าถึงเครื่องมือนี้ได้โดยคลิก URL ที่เจาะจงในรายงานการครอบคลุม คุณยังใช้รายงานนี้เพื่อแก้ไขและทดสอบหน้าเว็บอีกครั้งก่อนส่งหน้าเว็บไปจัดทำดัชนีใหม่ได้ด้วย

มีประโยชน์สำหรับ: SEO, นักพัฒนาซอฟต์แวร์ [เอกสารประกอบ]

รายงานประสิทธิภาพ:

ใช้ได้ก็ต่อเมื่อพร็อพเพอร์ตี้ของคุณมีการเข้าชมเพียงพอใน Discover หรือ News

สำรวจจำนวนคนที่เห็นและคลิกเว็บไซต์ของคุณใน Google Search, คำค้นหาที่ทำให้เว็บไซต์แสดงใน Search และตำแหน่งของเว็บไซต์โดยเฉลี่ยในผลการค้นหา

หากเว็บไซต์มีข้อมูล Discover หรือข้อมูล News คุณจะเห็นรายงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลมีจำนวนคลิก, การแสดงผล, CTR และตำแหน่งของเว็บไซต์ ตลอดจนสตริงคำค้นหาที่ผู้ใช้ใช้ในการค้นหา

อาจมีการจัดกลุ่มข้อมูลด้วย URL ของหน้า ประเทศของคำค้นหา หรือประเภทอุปกรณ์

การใช้งานที่แนะนำ: ตรวจสอบเป็นระยะๆ เพื่อหาจำนวนการคลิกหรือการแสดงผลที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างรวดเร็ว ตรวจสอบสตริงคำค้นหาที่ทำให้เว็บไซต์ปรากฏขึ้น และดูว่าคำค้นหาที่คุณคาดหวังทำให้เว็บไซต์ปรากฏขึ้นหรือไม่ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับปริมาณการเข้าชมที่ลดลงในเว็บไซต์ของคุณ

มีประโยชน์สําหรับ: SEO, เจ้าของเว็บไซต์ [เอกสารประกอบด้านประสิทธิภาพในผลการค้นหา] [เอกสารประกอบด้านประสิทธิภาพใน Discover] [เอกสารประกอบด้านประสิทธิภาพใน Google News]

รายงานการจัดทำดัชนีหน้าเว็บ

แสดงสถานะดัชนีของหน้าเว็บทั้งหมดในเว็บไซต์ จะมีการจัดกลุ่มหน้าเว็บเป็นหน้าที่จัดทำดัชนีแล้วหรือที่จัดทำดัชนีได้ พร้อมคำอธิบายว่าเหตุใดหน้าเว็บเหล่านั้นจึงจัดทำดัชนีได้หรือไม่ได้

การใช้งานที่แนะนำ: สแกนหาข้อบกพร่องที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือจำนวนการจัดทำดัชนีที่ลดลงเป็นระยะๆ เพื่อระบุปัญหาการรวบรวมข้อมูลเว็บไซต์ของคุณ

มีประโยชน์สำหรับ: SEO, นักพัฒนาซอฟต์แวร์/ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ [เอกสารประกอบ]

รายงานการจัดทำดัชนีหน้าวิดีโอ

หากคุณมีวิดีโอที่เห็นเด่นชัดในจำนวนที่มากพอในเว็บไซต์ รายงานนี้จะแสดงขึ้น โดยจะระบุจำนวนหน้าในเว็บไซต์ที่พบว่ามีวิดีโอ และจำนวนหน้าในจำนวนเหล่านี้ที่จัดทำดัชนีวิดีโอได้

การใช้งานที่แนะนำ: ตรวจสอบเป็นระยะๆ ว่าวิดีโอส่วนใหญ่ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าวิดีโอที่สำคัญได้รับการจัดทำดัชนีจาก Google แล้ว หากไม่เป็นเช่นนั้น ให้ใช้รายงานเพื่อหาสาเหตุ

มีประโยชน์สำหรับ: SEO, เจ้าของเว็บไซต์ [เอกสารประกอบ]

รายงานแผนผังเว็บไซต์

แสดง Sitemap ที่ส่งเข้ามาสำหรับเว็บไซต์ของคุณ, สถิติ Sitemap และข้อผิดพลาดที่ Google พบเมื่อประมวลผล Sitemap

การใช้งานที่แนะนำ: ตรวจสอบเป็นระยะๆ เพื่อดูว่า Google ประมวลผล Sitemap ได้หรือไม่ หรือใช้ในการแก้ไขข้อบกพร่องหากดูเหมือนว่า Google จะไม่พบหน้าใหม่ๆ ในเว็บไซต์

มีประโยชน์สำหรับ: SEO [เอกสารประกอบ]

เครื่องมือนำออก

ช่วยให้คุณบล็อก URL ในเว็บไซต์ไม่ให้ปรากฏใน Google Search ชั่วคราว หรือล้างข้อมูลโค้ดการค้นหาจนกว่าจะมีการรวบรวมข้อมูลเอกสารถัดไป รวมทั้งแสดงประวัติคำขอบล็อก และประวัติคำขอของผู้ใช้ให้ทำเครื่องหมายหน้าในเว็บไซต์ของคุณเป็นเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น

มีประโยชน์สำหรับ: เจ้าของเว็บไซต์ [เอกสารประกอบ]

สถิติการรวบรวมข้อมูล

แสดงความถี่ที่ Google รวบรวมข้อมูลเว็บไซต์ของคุณ และจำนวนคำขอของ Google

การใช้งานที่แนะนำ: หากเว็บไซต์มีคำขอการ Crawl ของ Google มากเกินไป คุณอาจติดตามปัญหาได้ที่นี่

เคล็ดลับ รายงานนี้ใช้ได้เฉพาะกับพร็อพเพอร์ตี้ระดับโดเมน (example.com, m.example.com, http://example.com) แต่ใช้ไม่ได้กับพร็อพเพอร์ตี้คํานําหน้า URL (example.com/somepath/)

มีประโยชน์สำหรับ: SEO ขั้นสูง, ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ [เอกสารประกอบ]

ประสบการณ์การใช้งานหน้าเว็บ

ดูเปอร์เซ็นต์ของ URL ในเว็บไซต์ของคุณที่ Google ถือว่าให้ประสบการณ์การใช้งานหน้าเว็บที่ดีสำหรับผู้ใช้

มีประโยชน์สำหรับ: เจ้าของเว็บไซต์, SEO ขั้นสูง [เอกสารประกอบ]

รายงาน Core Web Vitals

แสดงประสิทธิภาพของหน้าในการใช้งานจริง

การใช้งานที่แนะนำ: ตรวจสอบประสิทธิภาพของหน้าสำหรับผู้ใช้ แก้ไขหน้าที่มีประสิทธิภาพไม่ดี

มีประโยชน์สำหรับ: SEO, นักพัฒนาซอฟต์แวร์ [เอกสารประกอบ]

รายงาน AMP

ดูหน้า AMP ในเว็บไซต์ของคุณที่จัดทำดัชนีได้และไม่ได้

การใช้งานที่แนะนำ: ตรวจหาปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อหน้า AMP ทั้งหมดในเว็บไซต์ของคุณเป็นระยะๆ หรือหากคุณมีข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดเพิ่มขึ้นหรือหน้า AMP ที่จัดทำดัชนีแล้วลดลงอย่างรวดเร็ว

มีประโยชน์สำหรับ: SEO, นักพัฒนาซอฟต์แวร์ [เอกสารประกอบ]

รายงานสถานะผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์

ดูว่าผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดียใดบ้างที่ Google ทำการ Crawl ได้หรือไม่ได้ ผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดียแต่ละประเภทจะมีรายงานแยกกัน ระบบรองรับผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดียเพียงบางส่วนเท่านั้น โปรดดูประเภทที่ระบบรองรับในเอกสารประกอบ รายงานสำหรับประเภทหนึ่งๆ โดยเฉพาะจะแสดงขึ้นก็ต่อเมื่อ Google ตรวจพบรายการที่เป็นประเภทนั้นๆ ในเว็บไซต์เท่านั้น

การใช้งานที่แนะนำ: สแกนหาข้อบกพร่องและแก้ไขข้อบกพร่องเป็นระยะๆ และใช้เพื่อดูจำนวนผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดียประเภทที่ Google ประมวลผลได้

มีประโยชน์สำหรับ: SEO, นักพัฒนาซอฟต์แวร์ [เอกสารประกอบ]

รายงานการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่

แสดงการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ในเว็บไซต์ของคุณ

การใช้งานที่แนะนำ: หากคุณเห็นการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ในหน้าภาพรวม ให้เปิดรายงานเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับรายงาน วิธีแก้ไขปัญหา และยื่นคำขอให้พิจารณาใหม่หลังจากได้แก้ไขปัญหาแล้ว

มีประโยชน์สำหรับ: ทุกคน [เอกสารประกอบ]

รายงานปัญหาด้านความปลอดภัย

แสดงปัญหาด้านความปลอดภัยที่ Google ตรวจพบในเว็บไซต์ของคุณ

การใช้งานที่แนะนำ: หากคุณเห็นปัญหาด้านความปลอดภัยในหน้าภาพรวม หรือเว็บไซต์แสดงการแจ้งเตือนในเบราว์เซอร์ว่ามีเนื้อหาที่เป็นอันตรายหรือถูกแฮ็ก ให้เปิดรายงานเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานนั้น วิธีแก้ไขปัญหา และยื่นคำขอให้พิจารณาใหม่หลังจากได้แก้ไขปัญหาแล้ว

มีประโยชน์สำหรับ: ทุกคน [เอกสารประกอบ]

รายงานลิงก์

แสดงเว็บไซต์ที่ลิงก์มาย้งเว็บไซต์ของคุณ ข้อความของลิงก์ และเป้าหมายลิงก์ภายในเว็บไซต์ของคุณเอง

การใช้งานที่แนะนำ: ใช้ดูได้ว่าคุณกำลังลิงก์อยู่กับเว็บไซต์ที่เป็นสแปมหรือเว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์

มีประโยชน์สำหรับ: SEO [เอกสารประกอบ]

เครื่องมือทดสอบ AMP

ทดสอบความถูกต้องของหน้า AMP หนึ่งๆ ฟังก์ชันการทำงานนี้มีอยู่ในรายงานการตรวจสอบ URL แต่เครื่องมือทดสอบ AMP จะทำงานกับหน้าเว็บที่อยู่นอกพร็อพเพอร์ตี้ที่คุณเป็นเจ้าของและมีข้อมูลน้อยกว่ารายงานการตรวจสอบ URL

มีประโยชน์สำหรับ: นักพัฒนาซอฟต์แวร์, SEO ทางเทคนิค [เอกสารประกอบ]

เครื่องมือทดสอบผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์

ทดสอบผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดียของหน้าใดก็ได้ ฟังก์ชันการทำงานนี้มีอยู่ในรายงานการตรวจสอบ URL แต่เครื่องมือทดสอบผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดียจะทำงานกับหน้าเว็บที่อยู่นอกพร็อพเพอร์ตี้ที่คุณเป็นเจ้าของและมีข้อมูลน้อยกว่ารายงานการตรวจสอบ URL

มีประโยชน์สำหรับ: นักพัฒนาซอฟต์แวร์, SEO ทางเทคนิค [เอกสารประกอบ]

แจ้งเปลี่ยนที่อยู่

บอก Google เมื่อคุณย้ายข้อมูลเว็บไซต์ไปยังโดเมนอื่น

มีประโยชน์สำหรับ: เจ้าของเว็บไซต์ นักพัฒนาเว็บไซต์ [เอกสารประกอบและลิงก์เครื่องมือ]

การเชื่อมโยง

จัดการการเชื่อมโยงพร็อพเพอร์ตี้เพื่อเปิดใช้การแชร์ข้อมูลและอื่นๆ ระหว่างพร็อพเพอร์ตี้กับ Google Analytics, ช่อง YouTube, แอป Android และบริการอื่นๆ ของ Google

มีประโยชน์สำหรับ: เจ้าของเว็บไซต์ [เอกสารประกอบ]

รายงาน Robots.txt

ดูว่า Google ประมวลผลไฟล์ robots.txt ของคุณได้หรือไม่

การใช้งานที่แนะนำ: เหมาะสำหรับการแก้ไขข้อบกพร่อง/การแก้ไขทรัพยากรหรือหน้าที่ถูกบล็อกในเว็บไซต์ของคุณ

มีประโยชน์สำหรับ: SEO, นักพัฒนาซอฟต์แวร์ [เอกสารประกอบ]

คำขอเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้แบบธุรกิจ: ในการส่งคำขอข้อมูลธุรกิจที่ไม่มีในรายงานที่แสดงที่นี่ โปรดติดต่อเราผ่านแบบฟอร์มความพร้อมใช้งานและสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลผู้ใช้แบบธุรกิจ

เครื่องมือและรายงานเดิม

เครื่องมือและรายงานเหล่านี้ยังไม่มีการแทนที่ใน Search Console ใหม่โดยสมบูรณ์ แต่ยังคงเข้าถึงได้ที่ลิงก์ที่ให้ไว้ด้านล่าง ทีม Search Console กำลังดำเนินการเกี่ยวกับกลยุทธ์การแทนที่เครื่องมือและรายงานเหล่านี้

รายงานหรือเครื่องมือ คำอธิบาย
เครื่องมือไฮไลต์

เครื่องมือง่ายๆ ที่จะช่วย Google แยกข้อมูลจากหน้าเทมเพลตในเว็บไซต์ของคุณ

การใช้งานที่แนะนำ: หากเว็บไซต์มีหน้าเว็บหลายหน้าที่มีข้อมูลแบบเทมเพลต (เช่น เส้นทางรถประจำทางหรือกำหนดการของกิจกรรม) และคุณใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้างไม่ได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณอาจใช้เครื่องมือนี้เพื่อช่วย Google แยกข้อมูลที่คล้ายกันออกจากหน้าที่มีโค้ดเหมือนกันทุกประการ คุณต้องฝึก Google ใหม่ทุกครั้งที่เปลี่ยนการออกแบบหน้าเว็บ

มีประโยชน์สำหรับ: เจ้าของเว็บไซต์ในบริการโฮสติ้งเว็บไซต์พื้นฐาน [เอกสารประกอบ]

Web Tools เครื่องมืออื่นๆ มากมายที่อาจมีประโยชน์สำหรับเว็บไซต์ของคุณ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

true
เป็นมือใหม่ Search Console ใช่ไหม

หากไม่เคยใช้ Search Console มาก่อน เริ่มได้เลยที่นี่ ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ ผู้เชี่ยวชาญ SEO หรือนักพัฒนาเว็บไซต์

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก