Các thao tác phổ biến nhất đối với người dùng Search Console

Chủ đề
 •  
 • Quản lý tài sản và chế độ cài đặt
  • Quản lý chế độ cài đặt trang web
  • Thêm tài sản
  • Xóa tài sản
  • Thêm/xoá các mối liên kết
  • Di chuyển trang web sang một máy chủ lưu trữ khác
 • Theo dõi
  • Cách sử dụng Search Console cơ bản
  • Kiểm tra phạm vi lập chỉ mục (bao nhiêu phần trong trang web của tôi sẽ xuất hiện trên Google?)
  • Theo dõi phạm vi lập chỉ mục trang AMP trên Google
  • Theo dõi phạm vi lập chỉ mục kết quả nhiều định dạng
  • Theo dõi phạm vi lập chỉ mục qua sơ đồ trang web
  • Theo dõi lưu lượng truy cập từ Google đến trang web
  • Theo dõi khả năng hữu dụng của trang
  • Theo dõi khả năng sử dụng trên thiết bị di động
  • Theo dõi số liệu thống kê cho Các chỉ số quan trọng về trang web (LCP/FID/CLS)
 • Khắc phục sự cố
  • Tại sao một trang hoặc trang web không xuất hiện trên Google?
  • Tại sao tôi không thấy một kết quả nhiều định dạng trên Google?
  • Gỡ lỗi giảm lưu lượng truy cập
  • Gỡ lỗi giảm thứ hạng
  • Vấn đề về đoạn trích trong kết quả tìm kiếm
 • Kiểm tra
 • Thu thập dữ liệu/Lập chỉ mục
  • Yêu cầu Google thu thập dữ liệu (hoặc thu thập lại dữ liệu) trên trang của bạn
  • Tạm thời chặn các trang hoặc hình ảnh khỏi Google
  • Yêu cầu thu thập dữ liệu hoặc thu thập lại dữ liệu
  • Gửi/theo dõi phạm vi lập chỉ mục qua sơ đồ trang web

Quản lý tài sản và chế độ cài đặt

Quản lý chế độ cài đặt trang web

Bạn có thể truy cập phần chế độ cài đặt cho trang web bằng cách nhấp vào biểu tượng Cài đặt có hình bánh răng Cài đặt ở phần dưới cùng của ngăn điều hướng. Xem các chế độ cài đặt cho trang web của bạn.

Bạn có thể xem các chế độ cài đặt cho người dùng bằng cách nhấp vào biểu tượng ở đầu trang. Chế độ cài đặt cho người dùng sẽ ảnh hưởng đến cách thức hoạt động của Search Console, bất kể đối với tài sản nào (ví dụ: loại thông báo mà bạn sẽ nhận được qua email). Xem chế độ cài đặt cho người dùng của bạn.

Thêm tài sản

Xem cách thêm một tài sản trang web. Nếu bạn có thể xác minh một tài sản cấp miền, thì nói chung bạn nên sử dụng tài sản cấp miền thay vì tài sản có tiền tố URL (khi thích hợp), vì tài sản cấp miền sẽ tổng hợp lưu lượng truy cập trên cả các trang http và https cũng như lưu lượng truy cập đến mọi miền con trên miền của tài sản đó.

Xóa tài sản

Tìm hiểu cách xoá một tài sản khỏi tài khoản của chính bạn hoặc của người khác.

Thêm/xoá các mối liên kết

Bạn có thể quản lý các mối liên kết trên trang Mối liên kết. (Xem tài liệu tại đây)

Di chuyển trang web sang một máy chủ lưu trữ khác

Khi di chuyển trang web của bạn sang một máy chủ URL khác (chẳng hạn như từ example.com sang example.org hoặc example2.com), bạn nên làm theo hướng dẫn di chuyển tại đây để tránh mất quá nhiều lưu lượng truy cập qua Google trong quá trình di chuyển đó.

Theo dõi

Cách sử dụng Search Console cơ bản

Hãy đọc hướng dẫn về cách sử dụng Search Console cơ bản thường ngày nếu bạn không phải một chuyên viên SEO toàn thời gian.

Kiểm tra phạm vi lập chỉ mục (bao nhiêu phần trong trang web của tôi sẽ xuất hiện trên Google?)

Lý tưởng thì Google sẽ lập chỉ mục mọi trang chính tắc quan trọng (tức là các trang không trùng lặp) trên trang web của bạn. Có thể mất một thời gian để các trang mới xuất hiện và bạn có thể giúp Google tìm thấy các trang mới hoặc trang vừa cập nhật bằng cách phát hành sơ đồ trang web hoặc yêu cầu thu thập dữ liệu.

Đối với các trang web nhỏ (không quá vài trăm trang) hoặc trong trường hợp bạn chỉ muốn kiểm tra một hai trang, bạn chỉ cần tìm một URL cụ thể trên Google.

Một mẹo hữu ích nữa là sử dụng toán tử tìm kiếm site: nhằm giới hạn các kết quả theo một máy chủ hoặc đường dẫn nhất định. Nếu muốn, bạn cũng có thể cung cấp các cụm từ tìm kiếm trong đường dẫn đó để xem những trang mà Google đã lập chỉ mục. Ví dụ:

 • Cụm từ tìm kiếm site:example.com trả lại (gần như) tất cả kết quả đã được lập chỉ mục trên example.com
 • Cụm từ tìm kiếm site:example.com/thu-cung chỉ trả lại những trang đã được lập chỉ mục trong đường dẫn example.com/thu-cung
 • Cụm từ tìm kiếm site:example.com/thu-cung thức ăn chỉ trả lại các trang đã được lập chỉ mục trong đường dẫn example.com/thu-cung đồng thời khớp với từ "thức ăn"

Để xem phạm vi lập chỉ mục nói chung đối với các trang web lớn, hãy sử dụng báo cáo Phạm vi lập chỉ mục. Trong trường hợp lý tưởng thì số lượng URL trong báo cáo sẽ gần bằng số lượng URL trên trang web của bạn. Trong đó, các URL quan trọng được đánh dấu là Hợp lệ, một số rất ít URL (nếu có) sẽ được đánh dấu là Lỗi, còn các trang trùng lặp hoặc dường như không quan trọng thì có thể được đánh dấu là Bị loại trừ. Hãy đọc tài liệu về báo cáo này để hiểu rõ mọi chi tiết.

Nếu bạn thấy thiếu các trang quan trọng, hãy xem phần khắc phục sự cố.

Xin đừng kỳ vọng rằng 100% trang web của bạn sẽ được lập chỉ mục
Vì nhiều lý do, gần như chắc chắn là Google sẽ không lập chỉ mục mọi trang trên trang web của bạn. Điều quan trọng là Google đã lập chỉ mục phiên bản chính tắc (không trùng lặp) của các trang quan trọng mà bạn có.

Theo dõi phạm vi lập chỉ mục trang AMP trên Google

Hãy dùng báo cáo Trạng thái AMP để xem số trang AMP của bạn mà Google đã tìm thấy và lập chỉ mục cũng như xem các vấn đề liên quan đến hoạt động lập chỉ mục. Hãy đọc tài liệu về báo cáo này để nắm được những nội dung bạn cần tìm và cách diễn giải kết quả của báo cáo.

Nếu một trang có vấn đề, hãy nhấp vào báo cáo rồi nhấp vào biểu tượng Kiểm tra bên cạnh URL tương ứng trong bảng ví dụ để khắc phục vấn đề trong URL đó bằng Công cụ kiểm tra URL. Hãy kiểm tra để đảm bảo phiên bản AMP đó được liên kết đúng cách, cho phép Google truy cập và lập chỉ mục, đồng thời Google không gặp vấn đề gì khi phân tích cú pháp.

Nếu bạn nhận thấy có nhiều trang bị thiếu, hãy kiểm tra một số trang trong đó để xem tại sao những trang đó lại không được lập chỉ mục. Trong trường hợp thiếu nhiều trang, thường thì những trang đó cùng gặp phải một vấn đề chung liên quan đến việc lập chỉ mục.

Để theo dõi lưu lượng truy cập trang AMP trên Google, hãy dùng báo cáo Hiệu suất và lọc theo giao diện tìm kiếm của loại trang AMP tương ứng (hoặc xem thẻ Giao diện tìm kiếm hoặc Giao diện trong phần Khám phá).

Theo dõi phạm vi lập chỉ mục kết quả nhiều định dạng

Search Console sẽ cung cấp một báo cáo Kết quả nhiều định dạng đối với từng loại kết quả nhiều định dạng mà Google tạo cho trang web của bạn. Bạn có thể tìm thấy những báo cáo đó trong phần Các tính năng nâng cao trên thanh điều hướng. Nếu tìm thấy dữ liệu có cấu trúc nhưng không thể phân tích cú pháp dữ liệu đó, Google sẽ tạo một báo cáo cho Dữ liệu có cấu trúc không thể phân tích cú pháp.

Theo dõi phạm vi lập chỉ mục qua sơ đồ trang web

Hãy dùng báo cáo Sơ đồ trang web để gửi sơ đồ trang web và theo dõi các vấn đề về phân tích cú pháp đối với mọi sơ đồ trang web đã gửi.

Ngoài ra, bạn có thể lọc báo cáo Phạm vi lập chỉ mục để chỉ cho thấy những URL thuộc một sơ đồ trang web cụ thể (trong phạm vi những sơ đồ trang web đã gửi bằng báo cáo Sơ đồ trang web).

Theo dõi lưu lượng truy cập từ Google đến trang web

Báo cáo Hiệu suất cho thấy lưu lượng truy cập của bạn trên nhiều nền tảng của Google, bao gồm Tìm kiếm, Khám phá và Tin tức. Bạn chỉ xem được phiên bản báo cáo này dành cho Khám phá hoặc Tin tức nếu bạn có đủ dữ liệu cho báo cáo đó.

Bạn có thể lọc những báo cáo này theo URL, ngày, loại kết quả trên Tìm kiếm, v.v. Hãy đọc tài liệu để hiểu đầy đủ về báo cáo này.

Theo dõi khả năng hữu dụng của trang

Báo cáo Trải nghiệm trên trang cho bạn góc nhìn tổng quan về số lượng trang trên trang web của bạn mà Google đánh giá là có trải nghiệm tốt trên trang. Theo quy tắc chung, hãy dùng báo cáo này để xem có vấn đề lớn nào dường như đang ảnh hưởng đến trang web của bạn hay không.

Để kiểm tra trải nghiệm trên trang của một URL cụ thể, hãy kiểm tra URL đó về khả năng sử dụng trên thiết bị di động, các chỉ số quan trọng về trang web, cũng như liệu URL này có sử dụng HTTPS hay không.

Theo dõi khả năng sử dụng trên thiết bị di động

Báo cáo Khả năng sử dụng trên thiết bị di động cho thấy số liệu thống kê đối với các vấn đề về khả năng sử dụng trên thiết bị di động trên toàn trang web. Hãy dùng báo cáo này để phát hiện và khắc phục các vấn đề trên phạm vi toàn trang web. Để gỡ lỗi trên một trang cụ thể, hãy dùng Công cụ kiểm tra URL hoặc Công cụ kiểm tra tính thân thiện với thiết bị di động.

Lưu ý rằng việc sử dụng Công cụ kiểm tra tính thân thiện với thiết bị di động có nghĩa là bạn đang kiểm tra phiên bản đang hoạt động của trang đó, còn chế độ xem mặc định trong Công cụ kiểm tra URL là phiên bản đã được lập chỉ mục. Nếu trang này đã thay đổi kể từ lần thu thập dữ liệu gần đây nhất, kết quả Kiểm tra URL mặc định (phiên bản đã được lập chỉ mục) sẽ khác với kết quả trong Công cụ kiểm tra tính thân thiện với thiết bị di động (phiên bản đang hoạt động).

Theo dõi số liệu thống kê cho Các chỉ số quan trọng về trang web (LCP/FID/CLS)

Hãy xem số liệu thống kê trên phạm vi toàn trang web về tốc độ và khả năng phản hồi của trang web dựa trên dữ liệu người dùng thực tế, bao gồm những chỉ số chính như thời gian hiển thị nội dung lớn nhất, thời gian phản hồi lần tương tác đầu tiênđiểm số tổng hợp về mức thay đổi bố cục

Khắc phục sự cố

Tại sao một trang hoặc trang web không xuất hiện trên Google?

Tại sao tôi không thấy một kết quả nhiều định dạng trên Google?

Nếu bạn đã triển khai dữ liệu có cấu trúc nhưng kết quả vẫn chưa xuất hiện trên Google, hãy làm theo các bước khắc phục sự cố tại đây.

Gỡ lỗi giảm lưu lượng truy cập

Hãy xem trang trợ giúp này để khắc phục vấn đề giảm lưu lượng truy cập từ Google đến trang web của bạn.

Gỡ lỗi giảm thứ hạng

Hãy xem trang trợ giúp này để khắc phục vấn đề giảm thứ hạng trên Google Tìm kiếm.

Vấn đề về đoạn trích trong kết quả tìm kiếm

Nếu trong kết quả tìm kiếm, đoạn trích cho trang web của bạn quá ngắn, quá dài hoặc có vẻ không mô tả chính xác nội dung trên trang, hãy xem bài viết này.

Kiểm tra

Trong Search Console có các công cụ kiểm tra trang web sau đây:

 • Công cụ kiểm tra URL: Một công cụ kiểm tra toàn diện, cung cấp các thông tin về trang bao gồm hoạt động lập chỉ mục, thu thập dữ liệu, nội dung AMP, khả năng sử dụng trên thiết bị di động và dữ liệu có cấu trúc. Để gỡ những lỗi phức tạp cho mọi loại vấn đề trên cả phiên bản đang hoạt động và phiên bản đã được lập chỉ mục của trang đó, hãy sử dụng công cụ này. Bạn phải là chủ sở hữu tài sản thì mới có thể sử dụng công cụ này.
 • Kiểm tra trang AMP: Kiểm tra xem trang có đáp ứng các yêu cầu của Google đối với nội dung AMP hay không. Công cụ này chỉ có tác dụng với trang đang hoạt động, không cung cấp thông tin về phiên bản đã được lập chỉ mục của trang đó. Để sử dụng công cụ này, bạn không cần phải là chủ sở hữu tài sản cũng như không cần đăng nhập.
 • Công cụ kiểm tra tính thân thiện với thiết bị di động: Kiểm tra xem Google có cho rằng một trang đang có vấn đề về khả năng sử dụng trên thiết bị di động hay không. Công cụ này chỉ có tác dụng với trang đang hoạt động, không cung cấp thông tin về phiên bản đã được lập chỉ mục của trang đó. Để sử dụng công cụ này, bạn không cần phải là chủ sở hữu tài sản cũng như không cần đăng nhập.
 • Kiểm tra kết quả nhiều định dạng: Kiểm tra xem Google có thể xử lý dữ liệu có cấu trúc trên một trang để hiển thị kết quả nhiều định dạng cho trang đó hay không. Công cụ này chỉ có tác dụng với trang đang hoạt động, không cung cấp thông tin về phiên bản đã được lập chỉ mục của trang đó. Để sử dụng công cụ này, bạn không cần phải là chủ sở hữu tài sản cũng như không cần đăng nhập.
Hãy lưu ý rằng chế độ xem mặc định trong Công cụ kiểm tra URL là phiên bản đã được lập chỉ mục của URL. Mọi công cụ khác chỉ kiểm tra phiên bản đang hoạt động của trang. Nếu trang của bạn đã thay đổi kể từ lần thu thập dữ liệu gần đây nhất, thì kết quả kiểm tra phiên bản đã được lập chỉ mục (kết quả của Công cụ kiểm tra URL) sẽ khác với kết quả kiểm tra phiên bản đang hoạt động. Tuy nhiên, nếu bạn nhấp vào Kiểm tra URL đang hoạt động trong Công cụ kiểm tra URL, bạn sẽ thấy kết quả tương tự như trong công cụ kiểm tra phiên bản đang hoạt động.

Thu thập dữ liệu/Lập chỉ mục

Yêu cầu Google thu thập dữ liệu (hoặc thu thập lại dữ liệu) trên trang của bạn

Nếu gần đây bạn mới thêm hoặc thực hiện thay đổi đối với một trang trên trang web của bạn, thì bạn có thể yêu cầu Google lập chỉ mục lại trang đó bằng một trong những phương thức nêu tại đây.

Tạm thời chặn các trang hoặc hình ảnh khỏi Google

Để tạm thời xoá khỏi Google (trong 6 tháng) những trang hoặc hình ảnh trên các trang web mà bạn sở hữu, hãy dùng Công cụ xoá.

Yêu cầu thu thập dữ liệu hoặc thu thập lại dữ liệu

Cách đơn giản nhất để yêu cầu thu thập dữ liệu cho một trang là dùng Công cụ kiểm tra URL:

 1. Mở công cụ này
 2. Nhập URL đầy đủ của trang rồi nhấn Truy cập.
 3. Nhấp vào Yêu cầu lập chỉ mục. Yêu cầu sẽ ngay lập tức không thành công nếu có vấn đề với việc truy cập trang. Nếu bạn đã gửi quá số lượng yêu cầu tối đa, yêu cầu sẽ không thành công mà không có thông báo.

Để yêu cầu thu thập dữ liệu cho nhiều trang, hãy dùng sơ đồ trang web.

Gửi sơ đồ trang web, theo dõi các sơ đồ trang web đã gửi, theo dõi phạm vi lập chỉ mục của các URL trong sơ đồ trang web

Để gửi sơ đồ trang web hoặc theo dõi xem Google có thể đọc sơ đồ trang web bạn đã gửi hay không, hãy dùng báo cáo Sơ đồ trang web.

Xin lưu ý rằng báo cáo Sơ đồ trang web chỉ cho thấy thông tin về những sơ đồ trang web mà bạn đã gửi thông qua báo cáo đó. Những sơ đồ trang web do Google tự tìm thấy sẽ không xuất hiện trong báo cáo. Tuy nhiên, bạn có thể gửi một sơ đồ trang web thông qua báo cáo này ngay cả khi Google đã biết về sơ đồ đó, để có thể theo dõi số lần thu thập dữ liệu của Google.

Cách duy nhất để ngăn Google đọc một sơ đồ trang web là xoá sơ đồ trang web đó hoặc chặn bằng tệp robots.txt.

Để theo dõi các URL đã được lập chỉ mục bằng sơ đồ trang web, hãy chọn một sơ đồ trang web trong bộ chọn thả xuống tại báo cáo Lập chỉ mục trang.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
777266083217816035
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
83844