งานยอดนิยมสําหรับผู้ใช้ Search Console

หัวข้อ
 •  
 • การจัดการพร็อพเพอร์ตี้และการตั้งค่า
  • จัดการการตั้งค่าเว็บไซต์
  • เพิ่มพร็อพเพอร์ตี้
  • นำพร็อพเพอร์ตี้ออก
  • เพิ่ม/นําการเชื่อมโยงออก
  • ย้ายเว็บไซต์ไปยังโฮสต์อื่น
 • การตรวจสอบ
  • การใช้งาน Search Console ขั้นพื้นฐาน
  • ตรวจสอบการครอบคลุมของดัชนี (เว็บไซต์ของฉันปรากฏอยู่บน Google มากน้อยแค่ไหน)
  • ตรวจสอบการครอบคลุม AMP บน Google
  • ตรวจสอบการครอบคลุมของผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดีย
  • ตรวจสอบการครอบคลุมของ Sitemap
  • ตรวจสอบการเข้าชมเว็บไซต์จาก Google
  • ตรวจสอบความสามารถในการใช้งานหน้าเว็บ
  • ตรวจสอบความสามารถในการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
  • ตรวจสอบสถิติ Core Web Vitals (LCP/FID/CLS)
 • การแก้ปัญหา
  • เหตุใดหน้าเว็บหรือเว็บไซต์จึงหายไปจาก Google
  • เหตุใดผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดียจึงไม่ปรากฏบน Google
  • แก้ไขข้อบกพร่องการเข้าชมลดลง
  • แก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับการจัดอันดับที่ลดลง
  • ปัญหาเกี่ยวกับตัวอย่างของผลการค้นหา
 • การทดสอบ
 • การ Crawl/การจัดทําดัชนี
  • ขอให้ Google ทำการ Crawl หน้าเว็บ (หรือทำการ Crawl ซ้ำ)
  • บล็อกหน้าเว็บหรือรูปภาพจาก Google ชั่วคราว
  • ส่งคําขอให้ทำการ Crawl หรือทำการ Crawl อีกครั้ง
  • ส่ง/ตรวจสอบการครอบคลุมของ Sitemap

การจัดการพร็อพเพอร์ตี้และการตั้งค่า

จัดการการตั้งค่าเว็บไซต์

คุณเข้าถึงการตั้งค่าเว็บไซต์ได้โดยคลิกไอคอนรูปเฟือง "การตั้งค่า" การตั้งค่า ที่ด้านล่างของแผงการนำทาง ดูการตั้งค่าเว็บไซต์ของคุณ

ใช้การตั้งค่าของผู้ใช้ได้โดยคลิกไอคอนที่ด้านบนของหน้า การตั้งค่าของผู้ใช้จะส่งผลต่อลักษณะการทํางานของ Search Console โดยไม่คำนึงถึงพร็อพเพอร์ตี้ เช่น ข้อความใดที่คุณควรรับอีเมล ดูการตั้งค่าของผู้ใช้

เพิ่มพร็อพเพอร์ตี้

ดูวิธีเพิ่มพร็อพเพอร์ตี้เว็บไซต์ หากคุณทําการยืนยันพร็อพเพอร์ตี้ระดับโดเมนได้ โดยทั่วไปเราจะแนะนําให้ใช้พร็อพเพอร์ตี้ระดับโดเมนมากกว่าพร็อพเพอร์ตี้คํานําหน้า URL เมื่อเหมาะสม เพราะจะเป็นการรวมการเข้าชมทั้งจาก http และ https รวมถึงการเข้าชมโดเมนย่อยทั้งหมดในโดเมนของพร็อพเพอร์ตี้

นำพร็อพเพอร์ตี้ออก

ดูวิธีนําตัวเองหรือบุคคลอื่นออกจากพร็อพเพอร์ตี้

เพิ่ม/นําการเชื่อมโยงออก

การเชื่อมโยงมีการจัดการโดยใช้หน้าการเชื่อมโยง (ดูเอกสารประกอบที่นี่)

ย้ายเว็บไซต์ไปยังโฮสต์อื่น

เมื่อย้ายเว็บไซต์ไปยังโฮสต์ URL อื่น (เช่น จาก example.com ไปยัง example.org หรือ example2.com) คุณอาจต้องทําตามวิธีการย้ายข้อมูลเหล่านี้เพื่อป้องกันไม่ให้สูญเสียการเข้าชมจาก Google มากเกินไปในระหว่างการย้าย

การตรวจสอบ

การใช้งาน Search Console ขั้นพื้นฐาน

หากคุณไม่ได้ทำ SEO แบบเต็มเวลา โปรดอ่านคู่มือนี้เพื่อศึกษาการใช้งาน Search Console พื้นฐานในแต่ละวัน

ตรวจสอบการครอบคลุมของดัชนี (เว็บไซต์ของฉันปรากฏอยู่บน Google มากน้อยแค่ไหน)

ตามหลักแล้ว Google ควรมีหน้า Canonical ที่สําคัญทั้งหมด (ซึ่งก็คือหน้าที่ไม่ซ้ำกัน) สำหรับการจัดทำดัชนีเว็บไซต์ของคุณ ซึ่งอาจใช้เวลาสักระยะก่อนที่หน้าเว็บใหม่จะปรากฏ และคุณสามารถช่วย Google ค้นหาหน้าใหม่หรือหน้าที่อัปเดตได้โดยการเผยแพร่ Sitemap หรือขอให้ทำการ Crawl

สําหรับเว็บไซต์ขนาดเล็ก (200-300 หน้าหรือน้อยกว่านั้น) หรือหากคุณเพียงต้องการตรวจสอบหน้าเว็บ 1 หรือ 2 หน้า ก็แค่ค้นหา URL นั้นใน Google

เคล็ดลับที่เป็นประโยชน์อีกอย่างคือให้ใช้โอเปอเรเตอร์การค้นหาเว็บไซต์: เพื่อจํากัดผลการค้นหาเป็นโฮสต์หรือเส้นทางที่ระบุ และกำหนดข้อความค้นหาภายในเส้นทางนั้นได้ตามต้องการเพื่อดูว่า Google จัดทําดัชนีหน้าเว็บใดบ้าง เช่น

 • ข้อความค้นหา site:example.com จะแสดงผลการค้นหา (เกือบ) ทั้งหมดที่มีการจัดทําดัชนีใน example.com
 • ข้อความค้นหา site:example.com/pets จะแสดงเฉพาะหน้าที่มีการจัดทําดัชนีภายใต้เส้นทาง example.com/pets
 • ข้อความค้นหา site:example.com/pets food จะแสดงเฉพาะหน้าที่มีการจัดทําดัชนีภายใต้เส้นทาง example.com/pets ที่ตรงกับคําว่า "food"

หากต้องการดูการครอบคลุมทั่วไปสําหรับเว็บไซต์ขนาดใหญ่ ให้ใช้รายงานการครอบคลุม ตามหลักแล้วจํานวนของ URL ในรายงานควรจะเท่าๆ กับจำนวน URL ในเว็บไซต์ และ URL ที่สําคัญควรมีเครื่องหมายว่า "ถูกต้อง" ส่วน URL ที่มีเครื่องหมายว่า "มีข้อผิดพลาด" ควรพบไม่กี่รายการ (ถ้ามี) ทั้งนี้ หน้าที่ซ้ำหรืออาจไม่ค่อยสําคัญก็มีเครื่องหมายว่า "ยกเว้น" ได้ โปรดอ่านเอกสารประกอบของรายงานเพื่อทำความเข้าใจรายละเอียดทั้งหมด

หากหน้าสําคัญหายไป โปรดดูส่วนการแก้ปัญหา

โปรดอย่าคาดหวังว่าเว็บไซต์ของคุณจะมีการครอบคลุมเต็ม 100%
ด้วยเหตุผลหลายประการ เกือบจะเป็นที่แน่นอนว่า Google ไม่ได้มีหน้าเว็บของคุณทุกหน้าอยู่ในดัชนี สิ่งที่สําคัญคือ Google ได้จัดทําดัชนีเวอร์ชันที่เป็น Canonical (ไม่ใช่หน้าซ้ำ) ของหน้าที่สำคัญแล้ว

ตรวจสอบการครอบคลุม AMP บน Google

ใช้รายงานสถานะ AMP เพื่อดูจํานวนหน้า AMP ที่พบและจัดทําดัชนีแล้ว รวมถึงปัญหาการจัดทําดัชนีใดๆ ที่มี อ่านเอกสารประกอบของรายงานนั้นเพื่อทำความเข้าใจว่าข้อมูลอะไรที่ควรสังเกตและวิธีตีความผลลัพธ์ของรายงาน

หากหน้าเว็บมีปัญหา ให้คลิกรายงาน แล้วคลิกไอคอนตรวจสอบ ข้าง URL ในตารางตัวอย่างเพื่อแก้ปัญหา URL นั้นในเครื่องมือตรวจสอบ URL ตรวจสอบว่า Google สามารถเข้าถึงเวอร์ชัน AMP และจัดทําดัชนีได้ มีการลิงก์อย่างถูกต้อง และ Google ไม่มีปัญหาในการแยกวิเคราะห์

หากมีหน้าเว็บหายไปหลายหน้า ให้ตรวจสอบหน้าเว็บสัก 2-3 หน้าเพื่อดูสาเหตุที่ทําให้ระบบจัดทําดัชนีหน้าเว็บไม่ได้ หากมีหน้าเว็บหายไปหลายหน้า บ่อยครั้งที่หน้าเหล่านั้นมักจะมีปัญหาการจัดทําดัชนีแบบเดียวกัน

ใช้รายงานประสิทธิภาพตรวจสอบการเข้าชม AMP บน Google และกรองตามลักษณะที่ปรากฏในการค้นหาของประเภท AMP ที่เหมาะสม (หรือดูแท็บลักษณะที่ปรากฏในการค้นหาหรือการปรากฏใน Discover)

ตรวจสอบการครอบคลุมของผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดีย

Search Console จะมีรายงานผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดียให้สําหรับประเภทผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดียทุกประเภทที่ Google สร้างขึ้นสําหรับเว็บไซต์ของคุณ คุณดูรายงานเหล่านี้ได้ในส่วนการเพิ่มประสิทธิภาพของแถบนําทาง หากพบ Structured Data ที่แยกวิเคราะห์ไม่ได้ Google จะสร้างรายงาน Structured Data ที่แยกวิเคราะห์ไม่ได้

ตรวจสอบการครอบคลุมของ Sitemap

ใช้รายงาน Sitemap ของ Google เพื่อตรวจสอบปัญหาการแยกวิเคราะห์ของ Sitemap ที่ส่งโดยใช้รายงานดังกล่าว

คุณยังกรองรายงานการครอบคลุมได้ด้วยเพื่อแสดงเฉพาะ URL ที่ Sitemap ครอบคลุม (จำกัดเฉพาะ Sitemap ที่ส่งโดยใช้รายงาน Sitemap ของ Google)

ตรวจสอบการเข้าชมเว็บไซต์จาก Google

รายงานประสิทธิภาพแสดงการเข้าชมบนแพลตฟอร์มต่างๆ ของ Google ซึ่งรวมถึง Search, Discover และ News คุณจะได้รับรายงานนี้ในเวอร์ชัน Discover หรือ News เท่านั้นหากมีข้อมูลเพียงพอ

รายงานเหล่านี้จะช่วยให้คุณกรองข้อมูลตาม URL, วันที่, ประเภทผลการค้นหาของ Search และอื่นๆ ได้ โปรดอ่านเอกสารประกอบเพื่อทําความเข้าใจรายงานอย่างถ่องแท้

ตรวจสอบความสามารถในการใช้งานหน้าเว็บ

รายงานประสบการณ์การใช้งานหน้าเว็บแสดงภาพรวมของจํานวนหน้าในเว็บไซต์ของคุณที่ Google ถือว่าให้ประสบการณ์การใช้งานหน้าเว็บที่ดี โปรดใช้รายงานนี้เป็นหลักการทั่วไป เพื่อดูว่ามีปัญหาขนาดใหญ่ที่จะส่งผลกระทบต่อเว็บไซต์หรือไม่

หากต้องการทดสอบประสบการณ์การใช้งานหน้าเว็บของ URL ที่เฉพาะเจาะจง ให้ทดสอบ URL สำหรับความสามารถในการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่, Core Web Vitals และดูว่า URL ใช้ HTTPS หรือไม่

ตรวจสอบความสามารถในการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

รายงานความสามารถในการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่จะแสดงสถิติทั้งเว็บไซต์เกี่ยวกับปัญหาด้านความสามารถในการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของเว็บไซต์ ใช้รายงานนี้เพื่อตรวจหาและแก้ไขปัญหาทั้งเว็บไซต์ ให้ใช้เครื่องมือตรวจสอบ URL หรือเครื่องมือทดสอบความเหมาะกับอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อช่วยในการแก้ไขข้อบกพร่องหน้าหนึ่งๆ

โปรดทราบว่าเมื่อใช้เครื่องมือทดสอบความเหมาะกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ เท่ากับว่าคุณกําลังทดสอบหน้าเว็บเวอร์ชันที่ใช้จริง และมุมมองเริ่มต้นในเครื่องมือตรวจสอบ URL คือเวอร์ชันที่มีการจัดทําดัชนี หากหน้าเว็บมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากการ Crawl ครั้งล่าสุด ผลการค้นหาจากการตรวจสอบ URL โดยค่าเริ่มต้น (เวอร์ชันที่มีการจัดทําดัชนี) จะแตกต่างจากผลการค้นหาของเครื่องมือทดสอบความเหมาะกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (เวอร์ชันที่ใช้จริง)

ตรวจสอบสถิติ Core Web Vitals (LCP/FID/CLS)

ดูสถิติทั้งเว็บไซต์เกี่ยวกับความเร็วและการตอบสนองของเว็บไซต์ โดยอิงตามข้อมูลผู้ใช้จริงสําหรับเมตริกหลักของ Largest Contentful Paint, First Input Delay และ Cumulative Layout Shift

การแก้ปัญหา

เหตุใดหน้าเว็บหรือเว็บไซต์จึงหายไปจาก Google

เหตุใดผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดียจึงไม่ปรากฏบน Google

หากคุณได้ใช้ Structured Data แล้ว แต่ข้อมูลดังกล่าวไม่ปรากฏใน Google ให้ทําตามขั้นตอนการแก้ปัญหาเหล่านี้

แก้ไขข้อบกพร่องการเข้าชมลดลง

ดูหน้าความช่วยเหลือและบล็อกโพสต์นี้เพื่อแก้ปัญหาปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณที่มาจาก Google ลดลง

แก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับการจัดอันดับที่ลดลง

ดูหน้าความช่วยเหลือนี้สําหรับการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดอันดับที่ลดลงใน Google Search

ปัญหาเกี่ยวกับตัวอย่างของผลการค้นหา

หากตัวอย่างของผลการค้นหาสําหรับเว็บไซต์สั้นเกินไป ยาวเกินไป หรือดูเหมือนจะไม่อธิบายถึงหน้าเว็บของคุณอย่างถูกต้อง โปรดดูที่นี่

การทดสอบ

เครื่องมือทดสอบเว็บไซต์ต่อไปนี้มีให้ใช้ใน Search Console

 • เครื่องมือตรวจสอบ URL: เครื่องมือทดสอบที่ครอบคลุมทั้งการจัดทําดัชนี, การ Crawl, AMP, ความสามารถในการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และ Structured Data เกี่ยวกับหน้าเว็บ โปรดใช้เครื่องมือนี้แก้ไขข้อบกพร่องที่ซับซ้อนสําหรับปัญหาทุกประเภท ทั้งในเวอร์ชันที่ใช้จริงหรือในหน้าเว็บนี้ คุณต้องเป็นเจ้าของพร็อพเพอร์ตี้จึงจะใช้เครื่องมือนี้ได้
 • การทดสอบ AMP: ทดสอบว่าหน้าเว็บเป็นไปตามข้อกําหนด AMP ของ Google หรือไม่ ใช้ได้กับหน้าเว็บที่ใช้จริงเท่านั้น ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเวอร์ชันที่มีการจัดทําดัชนีของหน้า คุณไม่จําเป็นต้องเป็นเจ้าของพร็อพเพอร์ตี้หรือลงชื่อเข้าสู่ระบบเพื่อใช้เครื่องมือนี้
 • เครื่องมือทดสอบความเหมาะกับอุปกรณ์เคลื่อนที่: ทดสอบว่า Google พิจารณาว่าหน้าเว็บมีปัญหาเกี่ยวกับความสามารถในการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือไม่ ใช้ได้กับหน้าเว็บที่ใช้จริงเท่านั้น ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเวอร์ชันที่มีการจัดทําดัชนีของหน้า คุณไม่จําเป็นต้องเป็นเจ้าของพร็อพเพอร์ตี้หรือลงชื่อเข้าสู่ระบบเพื่อใช้เครื่องมือนี้
 • การทดสอบผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดีย: ทดสอบว่า Google สามารถประมวลผล Structured Data ของผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดียในหน้าได้หรือไม่ ใช้ได้กับหน้าเว็บที่ใช้จริงเท่านั้น ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเวอร์ชันที่มีการจัดทําดัชนีของหน้า คุณไม่จําเป็นต้องเป็นเจ้าของพร็อพเพอร์ตี้หรือลงชื่อเข้าสู่ระบบเพื่อใช้เครื่องมือนี้
โปรดทราบว่ามุมมองเริ่มต้นในเครื่องมือตรวจสอบ URL คือ URL เวอร์ชันที่มีการจัดทําดัชนี ส่วนเครื่องมืออื่นๆ ทั้งหมดจะทดสอบหน้าเว็บเวอร์ชันที่ใช้จริงเท่านั้น หากหน้าเว็บมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากการ Crawl ครั้งล่าสุด ผลการค้นหาเวอร์ชันที่มีการจัดทําดัชนี (การตรวจสอบ URL) จะต่างจากผลการค้นหาของการทดสอบเวอร์ชันที่ใช้จริง อย่างไรก็ตาม หากคลิกทดสอบ URL ที่ใช้จริงในเครื่องมือตรวจสอบ URL คุณจะเห็นผลการค้นหาเหมือนกับในเครื่องมือทดสอบเวอร์ชันที่ใช้จริงอื่นๆ

การ Crawl/การจัดทําดัชนี

ขอให้ Google ทำการ Crawl หน้าเว็บ (หรือทำการ Crawl ซ้ำ)

หากเพิ่งเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงหน้าในเว็บไซต์ คุณขอให้ Google จัดทำดัชนีหน้าเว็บอีกครั้งได้โดยใช้วิธีการที่ระบุไว้ที่นี่

บล็อกหน้าเว็บหรือรูปภาพจาก Google ชั่วคราว

หากต้องการนำหน้าหรือรูปภาพในเว็บไซต์ที่คุณเป็นเจ้าของออกจาก Google ชั่วคราว (6 เดือน) ให้ใช้เครื่องมือนำออก

ส่งคําขอให้ทำการ Crawl หรือทำการ Crawl อีกครั้ง

วิธีที่ง่ายที่สุดในการขอให้ทำการ Crawl หน้าเดียวคือการใช้เครื่องมือตรวจสอบ URL โดยทำดังนี้

 1. เปิดเครื่องมือ
 2. ป้อน URL แบบเต็มของหน้าเว็บและคลิก Enter
 3. คลิกขอรับการจัดทําดัชนี คําขอดังกล่าวจะดำเนินการไม่สำเร็จทันทีหากมีปัญหาในการเข้าถึงหน้าเว็บ คําขอจะดำเนินการไม่สำเร็จโดยไม่มีคำเตือน หากคุณมีคําขอจัดทําดัชนีเกินขีดจํากัดที่กําหนดไว้

หากต้องการขอให้ทำการ Crawl หลายหน้า ให้ใช้ Sitemap

ส่ง Sitemap, ตรวจสอบ Sitemap ที่ส่ง, ตรวจสอบการครอบคลุมดัชนีของ URL ใน Sitemap

หากต้องการส่ง Sitemap หรือตรวจสอบว่า Google อ่าน Sitemap ที่ส่งได้หรือไม่ ให้ใช้รายงาน Sitemap ของ Google

โปรดทราบว่ารายงาน Sitemap ของ Google จะแสดงเฉพาะข้อมูล Sitemap ที่ส่งโดยใช้รายงานดังกล่าว Sitemap ที่ Google พบเองจะไม่แสดงในรายงาน อย่างไรก็ตาม คุณจะส่ง Sitemap ผ่านทางรายงานอีกก็ได้แม้ว่า Google จะทราบเกี่ยวกับ Sitemap ดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้สามารถตรวจสอบความพยายามทำการ Crawl ของ Google ได้

วิธีที่จะบล็อกไม่ให้มีการอ่าน Sitemap คือ ลบหรือบล็อก Sitemap โดยใช้ robots.txt

หากต้องการตรวจสอบ URL ที่มีการจัดทําดัชนีตาม Sitemap ให้เลือก Sitemap ในเมนูแบบเลื่อนลงในรายงานการจัดทําดัชนีหน้าเว็บ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก