Popularne zadania użytkowników Search Console

Tematy
 •  
 • Zarządzanie usługami i ustawieniami
  • Zarządzanie ustawieniami witryny
  • Dodawanie usługi
  • Usuwanie usługi
  • Dodawanie/usuwanie powiązań
  • Przenoszenie witryny do innego dostawcy usług hostingowych
 • Monitorowanie
  • Podstawy korzystania z Search Console
  • Sprawdzanie stanu w indeksie (jaka część witryny znajduje się w Google?)
  • Monitorowanie indeksowania stron AMP w Google
  • Monitorowanie indeksowania wyników z elementami rozszerzonymi
  • Monitorowanie indeksowania mapy witryny
  • Monitorowanie ruchu w witrynie pochodzącego z Google
  • Monitorowanie łatwości obsługi stron
  • Monitorowanie obsługi na urządzeniach mobilnych
  • Monitorowanie statystyk podstawowych wskaźników internetowych (LCP/FID/CLS)
 • Rozwiązywanie problemów
  • Dlaczego w Google brakuje strony lub witryny?
  • Dlaczego wynik z elementami rozszerzonymi jest niewidoczny w Google?
  • Debugowanie spadków natężenia ruchu
  • Debugowanie spadków pozycji w rankingu
  • Problemy z krótkim opisem w wynikach wyszukiwania
 • Testowanie
 • Skanowanie/indeksowanie
  • Przesyłanie do Google prośby o zindeksowanie (lub ponowne zindeksowanie) strony
  • Tymczasowe blokowanie stron lub obrazów w Google
  • Wysyłanie prośby o pierwsze lub ponowne zindeksowanie
  • Przesyłanie mapy witryny i monitorowanie jej indeksowania

Zarządzanie usługami i ustawieniami

Zarządzanie ustawieniami witryny

Ustawienia witryny są dostępne po kliknięciu ikony koła zębatego Ustawienia u dołu panelu nawigacji. Zobacz ustawienia swojej witryny

Ustawienia użytkownika są dostępne po kliknięciu ikony u góry strony. Ustawienia użytkownika wpływają na działanie Search Console niezależnie od usługi – na przykład na to, o których wiadomościach będziesz otrzymywać e-maile. Zobacz swoje ustawienia użytkownika

Dodawanie usługi

Zobacz, jak dodać usługę witryny. Jeśli możesz przeprowadzić weryfikację usługi na poziomie domeny, w miarę możliwości (w stosownych przypadkach) zalecamy to rozwiązanie zamiast używania usługi z prefiksem adresu URL, ponieważ łączy ono ruch HTTP i HTTPS oraz ruch ze wszystkich subdomen domeny usługi.

Usuwanie usługi

Jak usunąć siebie lub inną osobę z usługi

Dodawanie/usuwanie powiązań

Powiązaniami można zarządzać na stronie Powiązania (dokumentacja).

Przenoszenie witryny do innego dostawcy usług hostingowych

Podczas przenoszenia witryny do innego hosta adresu URL (np. z example.com do example.org lub example2.com) warto postępować zgodnie z tymi instrukcjami migracji, żeby uniknąć nadmiernego zmniejszenia ruchu pochodzącego z Google.

Monitorowanie

Podstawy korzystania z Search Console

Jeśli nie jesteś pełnoetatowym specjalistą SEO, zapoznaj się z tym przewodnikiem po podstawach korzystania z Search Console.

Sprawdzanie stanu w indeksie (jaka część witryny znajduje się w Google?)

Najlepiej byłoby, gdyby w Google znajdowały się wszystkie ważne strony kanoniczne (czyli takie, które nie są duplikatami) zindeksowanej witryny. Pojawienie się nowych stron może trochę potrwać, ale możesz pomóc Google znaleźć nowe lub zaktualizowane strony, publikując mapę witryny lub wysyłając prośbę o zindeksowanie.

Jeśli masz mniejszą witrynę (do kilkuset stron) albo chcesz sprawdzić tylko stronę lub dwie, po prostu wyszukaj adres URL w Google.

Innym przydatnym rozwiązaniem jest użycie operatora wyszukiwania „site:” w celu ograniczenia wyników do danego hosta lub ścieżki i opcjonalne podanie w tej ścieżce wyszukiwanych haseł – w ten sposób sprawdzisz, które strony zostały zindeksowane przez Google. Przykład:

 • Wyszukiwanie hasła site:example.com zwróci (prawie) wszystkie wyniki zindeksowane w witrynie example.com.
 • Wyszukiwanie hasła site:example.com/zwierzaki zwróci tylko zindeksowane strony pod ścieżką example.com/zwierzaki.
 • Wyszukiwanie hasła site:example.com/zwierzaki karma zwróci tylko zindeksowane strony pod ścieżką example.com/zwierzaki, które pasują do hasła „karma”.

Aby zobaczyć ogólny stan indeksowania w przypadku większych witryn, skorzystaj z raportu Stan w indeksie. Idealnie liczba adresów URL w raporcie powinna być mniej więcej taka sama jak liczba adresów URL w Twojej witrynie, a ważne adresy URL powinny być oznaczone jako Prawidłowe. Pozycji z oznaczeniem Błąd powinno być niewiele (najlepiej, żeby ich w ogóle nie było), a zduplikowane i potencjalnie nieistotne strony powinny być oznaczone jako Wykluczono. Jeśli interesują Cię wszystkie szczegóły, przeczytaj dokumentację raportu.

Jeśli w indeksie brakuje ważnych stron, zapoznaj się z sekcją dotyczącą rozwiązywania problemów.

Nie spodziewaj się zindeksowania 100% witryny
Z różnych powodów Google niemal na pewno nie ma w indeksie każdej strony Twojej witryny. Istotne jest to, żeby zindeksowane zostały wersje kanoniczne (niebędące duplikatami) ważnych stron.

Monitorowanie indeksowania stron AMP w Google

Raport o stanie stron AMP pozwala sprawdzić, ile stron AMP udało się znaleźć i zindeksować oraz czy wystąpiły jakiekolwiek problemy z indeksowaniem. Przeczytaj dokumentację tego raportu, żeby dowiedzieć się, na co zwrócić uwagę i jak interpretować jego wyniki.

W przypadku problemów ze stroną otwórz raport i kliknij ikonę Sprawdź obok adresu URL w tabeli przykładów, żeby rozwiązać problem z tym adresem w narzędziu do sprawdzania adresów URL. Upewnij się, że wersja AMP jest dostępna dla robota Google, można ją zindeksować i jest prawidłowo powiązana oraz że Google nie ma żadnych problemów z jej przeanalizowaniem.

Jeśli brakuje wielu stron, sprawdź kilka z nich, żeby dowiedzieć się, co uniemożliwia ich zindeksowanie. Gdy brakuje wielu stron, często przyczyną jest jeden problem.

Aby monitorować ruch AMP w Google, użyj raportów skuteczności, ustawiając filtrowanie według wyglądu odpowiedniego typu strony AMP w wyszukiwarce (albo wyświetl kartę Wygląd w wyszukiwarce lub Wygląd w Discover).

Monitorowanie indeksowania wyników z elementami rozszerzonymi

W Search Console jest dostępny raport o wynikach z elementami rozszerzonymi dotyczący każdego typu wyniku z elementami rozszerzonymi utworzonego przez Google dla Twojej witryny. Raporty znajdziesz w sekcji Ulepszenia na pasku nawigacyjnym. Jeśli Google znajdzie uporządkowane dane, których nie udało się przeanalizować, utworzy raport Uporządkowane dane, których nie można przeanalizować.

Monitorowanie indeksowania mapy witryny

Raport Mapy witryn umożliwia monitorowanie problemów z przeanalizowaniem map witryn przesłanych za jego pomocą.

Oprócz tego możesz przefiltrować raport Stan w indeksie, żeby wyświetlić tylko adresy URL uwzględnione w konkretnej mapie witryny (można to zrobić tylko w przypadku map witryn przesłanych za pomocą raportu Mapy witryn).

Monitorowanie ruchu w witrynie pochodzącego z Google

Raporty skuteczności zawierają informacje o ruchu na różnych platformach Google, m.in. w wyszukiwarce, na kartach Discover i w Wiadomościach. Wersja raportu na temat Discover lub Wiadomości będzie dostępna tylko wtedy, gdy zbierze się dość danych.

Raporty możesz filtrować według adresu URL, daty, typu wyniku wyszukiwania i innych kryteriów. Aby w pełni zrozumieć raport, zapoznaj się z dokumentacją.

Monitorowanie łatwości obsługi stron

Raport o jakości strony zawiera ogólne informacje o liczbie stron w Twojej witrynie, które zdaniem Google dobrze działają. To praktyczny sposób na sprawdzenie, czy w witrynie występują jakiekolwiek poważne problemy.

Aby przetestować działanie strony o określonym adresie URL, przetestuj ten URL pod kątem obsługi na urządzeniach mobilnych, podstawowych wskaźników internetowych i używania protokołu HTTPS.

Monitorowanie obsługi na urządzeniach mobilnych

Raport dotyczący obsługi na urządzeniach mobilnych zawiera związane z całą witryną statystyki z zakresu problemów z obsługą na urządzeniach mobilnych. Użyj tego raportu, żeby wykryć i rozwiązać problemy dotyczące całej witryny. Aby ułatwić debugowanie konkretnej strony, użyj narzędzia do sprawdzania adresów URL lub narzędzia do testowania optymalizacji mobilnej.

Uwaga: jeśli używasz narzędzia do testowania optymalizacji mobilnej, testujesz opublikowaną wersję strony. W narzędziu do sprawdzania adresów URL domyślny widok to wersja zindeksowana. Jeśli od ostatniego indeksowania strona uległa zmianie, wynik sprawdzania domyślnej (zindeksowanej) wersji adresu URL będzie się różnić od wyniku testu optymalizacji mobilnej (wersji opublikowanej).

Monitorowanie statystyk podstawowych wskaźników internetowych (LCP/FID/CLS)

Sprawdzaj statystyki dotyczące szybkości i reagowania całej Twojej witryny wygenerowane na podstawie rzeczywistych danych użytkownika: kluczowe dane dotyczące największego wyrenderowania treści, opóźnienia przy pierwszym działaniu i skumulowanego przesunięcia układu.

Rozwiązywanie problemów

Dlaczego w Google brakuje strony lub witryny?

Dlaczego wynik z elementami rozszerzonymi jest niewidoczny w Google?

Jeśli korzystasz z uporządkowanych danych, ale nie pojawiają się one w Google, wykonaj te czynności, żeby rozwiązać problem.

Debugowanie spadków natężenia ruchu

Zapoznaj się z tą stroną pomocy i tym postem na blogu, aby dowiedzieć się, jak rozwiązać problem ze spadkiem ruchu pochodzącego z Google w swojej witrynie.

Debugowanie spadków pozycji w rankingu

Zajrzyj na tę stronę pomocy, żeby dowiedzieć się, jak rozwiązać problemy ze spadkiem pozycji w wyszukiwarce Google.

Problemy z krótkim opisem w wynikach wyszukiwania

Jeśli krótki opis Twojej witryny w wyszukiwarce jest za krótki lub za długi albo niezbyt trafnie opisuje stronę, kliknij tutaj.

Testowanie

W Search Console są dostępne te narzędzia do testowania witryny:

 • Narzędzie do sprawdzania adresów URL: kompleksowe narzędzie do testowania, które dostarcza informacji o indeksowaniu, skanowaniu, AMP, obsłudze na urządzeniach mobilnych oraz o uporządkowanych danych w odniesieniu do danej strony. Użyj tego narzędzia w przypadku złożonego debugowania problemu zarówno z wersją opublikowaną, jak i zindeksowaną. Aby móc korzystać z tego narzędzia, musisz być właścicielem usługi.
 • Test AMP: sprawdź, czy strona spełnia wymagania Google dotyczące AMP. Narzędzie obsługuje tylko opublikowane strony; nie dostarcza informacji o wersji zindeksowanej. Aby go użyć, nie musisz być właścicielem usługi ani się logować.
 • Narzędzie do testowania optymalizacji mobilnej: sprawdź, czy Google wykrywa problemy z obsługą strony na urządzeniach mobilnych. Narzędzie obsługuje tylko opublikowane strony; nie dostarcza informacji o wersji zindeksowanej. Aby go użyć, nie musisz być właścicielem usługi ani się logować.
 • Test wyników z elementami rozszerzonymi: sprawdź, czy Google może przetworzyć uporządkowane dane dotyczące wyników z elementami rozszerzonymi na stronie. Narzędzie obsługuje tylko opublikowane strony; nie dostarcza informacji o wersji zindeksowanej. Aby go użyć, nie musisz być właścicielem usługi ani się logować.
Uwaga: domyślnym widokiem w narzędziu do sprawdzania adresów URL jest zindeksowana wersja adresu URL. Wszystkie pozostałe narzędzia służą do testowania wersji opublikowanej. Jeśli od ostatniego skanowania strona uległa zmianie, wynik sprawdzania wersji zindeksowanej (za pomocą narzędzia do sprawdzania adresów URL) będzie się różnić od wyniku testu wersji opublikowanej. Jeśli jednak w narzędziu do sprawdzania adresów URL klikniesz Sprawdź URL wersji opublikowanej, zobaczysz te same wyniki co w innych narzędziach do testowania wersji opublikowanej.

Skanowanie/indeksowanie

Przesyłanie do Google prośby o zindeksowanie (lub ponowne zindeksowanie) strony

Jeśli jakaś strona w Twojej witrynie jest nowa lub została niedawno zaktualizowana, możesz użyć dowolnej z wymienionych tutaj metod, aby poprosić Google o jej ponowne zindeksowanie.

Tymczasowe blokowanie stron lub obrazów w Google

Aby tymczasowo (na 6 miesięcy) usunąć z Google strony lub obrazy umieszczone w Twoich witrynach, użyj Narzędzia do usuwania.

Wysyłanie prośby o pierwsze lub ponowne zindeksowanie

Najprostszym sposobem przesłania prośby o zindeksowanie pojedynczej strony jest użycie narzędzia do sprawdzania adresów URL:

 1. Otwórz narzędzie.
 2. Wpisz pełny adres URL strony i kliknij Enter.
 3. Kliknij Poproś o zindeksowanie. Jeśli wystąpi problem z dostępem do strony, prośba zostanie od razu odrzucona. Gdy przekroczysz limit próśb o zindeksowanie, prośba zostanie odrzucona dyskretnie.

Aby poprosić o zindeksowanie wielu stron, użyj mapy witryny.

Przesyłanie mapy witryny, monitorowanie przesłanych map witryn, sprawdzanie stanu zindeksowania adresów URL z mapy witryny

Aby przesłać mapę witryny lub sprawdzić, czy po przesłaniu Google może ją odczytać, skorzystaj z raportu Mapy witryn.

Pamiętaj, że raport Mapy witryn zawiera informacje tylko o tych mapach witryn, które zostały przesłane za jego pomocą. Mapy witryn samodzielnie wykryte przez Google nie są tam wyświetlane. Jeśli jednak chcesz monitorować próby indeksowania podejmowane przez Google, możesz przesłać mapę witryny w raporcie, nawet jeśli Google już o niej wie.

Jedynym sposobem, aby uniemożliwić odczytanie mapy witryny, jest jej usunięcie lub zablokowanie za pomocą pliku robots.txt.

Aby monitorować zindeksowane adresy URL z danej mapy witryny, wybierz ją w menu w raporcie Indeksowanie stron.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
6420320638729759010
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
83844