Hlavní úkony pro uživatele Search Console

Témata
 •  
 • Správa služeb a nastavení
  • Správa nastavení webu
  • Přidání služby
  • Odstranění služby
  • Přidání/odstranění přidružení
  • Přesun webu na jiný hostitelský server
 • Sledování
  • Základní používání Search Console
  • Kontrola zahrnutí do indexu (jaká část mého webu je na Googlu?)
  • Sledování pokrytí stránek AMP na Googlu
  • Sledování pokrytí rozšířených výsledků
  • Sledování pokrytí souborů Sitemap
  • Sledování návštěvnosti webu z Googlu
  • Sledování použitelnosti stránek
  • Sledování použitelnosti v mobilních zařízeních
  • Sledování statistik Core Web Vitals (LCP/FID/CLS)
 • Odstraňování problémů
  • Proč stránka nebo web na Googlu chybí?
  • Proč se na Googlu nezobrazuje rozšířený výsledek?
  • Ladění poklesů návštěvnosti
  • Ladění poklesů hodnocení
  • Problémy s úryvkem ve vyhledávání
 • Testování
 • Procházení/indexování
  • Požádání Googlu o procházení (nebo opětovné procházení) stránky
  • Dočasné zablokování stránek nebo obrázků z Googlu
  • Žádost o projití nebo opětovné projití
  • Odeslání / sledování pokrytí souborů Sitemap

Správa služeb a nastavení

Správa nastavení webu

Nastavení webu zobrazíte kliknutím na ozubené kolo Nastavení Nastavení v dolní části navigačního panelu. Zobrazit nastavení webu

Uživatelská nastavení jsou dostupná kliknutím na ikonu v horní části stránky. Uživatelská nastavení ovlivňují chování Search Console bez ohledu na službu, například to, o kterých zprávách budete informováni e‑mailem. Zobrazit uživatelská nastavení

Přidání služby

Přečtěte si, jak přidat webovou službu. Pokud můžete provést ověření pro službu na úrovni domény, obecně namísto služby s předponou adresy URL doporučujeme použít službu na úrovni domény, protože zahrnuje provoz na adresách se schématem http i https a také provoz ve všech subdoménách domény služby.

Odstranění služby

Přečtěte si, jak ze služby odebrat sebe nebo někoho jiného.

Přidání/odstranění přidružení

Přidružení se spravují na stránce Přidružení. (Dokumentace najdete zde)

Přesun webu na jiný hostitelský server

Při přesouvání webu na jinou hostitelskou adresu URL (například z domény example.com do domény example.org nebo example2.com) doporučujeme postupovat podle těchto pokynů k migraci. Předejdete tak ztrátě příliš velkého množství provozu z Googlu při přesunu.

Sledování

Základní používání Search Console

Pokud nejste optimalizátor pro vyhledávače (SEO specialista) na plný úvazek, přečtěte si tohoto průvodce základním používáním Search Console.

Kontrola zahrnutí do indexu (jaká část mého webu je na Googlu?)

V ideálním případě by měl mít Google indexované všechny důležité kanonické stránky (tj. neduplicitní stránky) vašeho webu. Zobrazení nových stránek může nějakou dobu trvat. Pokud Googlu chcete pomoci najít nové nebo aktualizované stránky, publikujte soubor Sitemap nebo požádejte o procházení.

U menších webů (několik set stránek nebo méně), nebo pokud chcete zkontrolovat jednu či dvě stránky, stačí vyhledat danou adresu URL na Googlu.

Další užitečný trik je omezit výsledky na určitý hostitelský server nebo cestu pomocí vyhledávacího operátoru site: a případně zahrnout i vyhledávací výrazy, abyste viděli, které stránky Google indexoval. Příklad:

 • Vyhledávací dotaz site:example.com vrátí (téměř) všechny výsledky indexované pro web example.com.
 • Vyhledávací dotaz site:example.com/zvirata vrátí pouze indexované stránky na cestě example.com/zvirata.
 • Vyhledávací dotaz site:example.com/zvirata krmivo vrátí pouze indexované stránky na cestě example.com/zvirata, které odpovídají výrazu „krmivo“.

Pokud chcete zobrazit obecné pokrytí pro větší weby, použijte přehled Pokrytí. V ideálním případě by měl být počet adres URL v přehledu přibližně stejný jako počet adres URL na vašem webu a důležité adresy URL by měly být označeny jako Platné. Jen pár (pokud vůbec nějaké) adres URL by mělo být označeno Chyba a duplicitní nebo nedůležité stránky mohou být označeny jako Vyloučené. Podrobnosti naleznete v dokumentaci přehledu.

Pokud některé důležité stránky chybí, přečtěte si sekci o odstraňování problémů.

Neočekávejte 100% pokrytí webu
Google z různých důvodů v indexu téměř jistě nebude mít všechny stránky vašeho webu. Důležité je, aby Google indexoval kanonické (neduplicitní) verze důležitých stránek.

Sledování pokrytí stránek AMP na Googlu

V přehledu Stav stránek AMP zjistíte, kolik vašich stránek AMP bylo nalezeno a indexováno a zda při indexování došlo k nějakým problémům. V dokumentaci k přehledu naleznete informace o tom, co hledat a jak výsledky v přehledu interpretovat.

Pokud se u stránky vyskytují problémy, klikněte na přehled a poté vedle adresy URL v tabulce příkladů klikněte na ikonu Prozkoumat . Otevře se nástroj Kontrola adresy URL, ve kterém problémy s danou adresou URL budete moci odstranit. Zkontrolujte, zda má Google k verzi AMP přístup, může ji indexovat, najít pomocí odkazů a bez problémů analyzovat.

Pokud se vám zdá, že chybí mnoho stránek, pár z nich zkontrolujte, abyste zjistili, co indexování brání. Když chybí mnoho stránek, často to bývá důsledek stejného problému s indexováním.

Pokud chcete sledovat provoz AMP na Googlu, použijte přehledy výkonu a odfiltrujte výsledky podle vzhledu vyhledávání příslušného typu AMP (nebo si zobrazte kartu Vzhled vyhledávání nebo Vzhled v kanálu Objevit).

Sledování pokrytí rozšířených výsledků

Search Console poskytuje přehled rozšířených výsledků pro každý typ rozšířených výsledků, který Google pro váš web vytváří. Tyto přehledy naleznete v části Vylepšení navigačního panelu. Pokud Google našel strukturovaná data, která nelze analyzovat, vytvoří se přehled neanalyzovatelných strukturovaných dat.

Sledování pokrytí souborů Sitemap

Pomocí přehledu Soubory Sitemap můžete sledovat problémy s analýzou souborů Sitemap, které byly odeslány pomocí tohoto přehledu.

Kromě toho můžete filtrováním přehledu Pokrytí zobrazit pouze adresy URL zahrnuté v konkrétním souboru Sitemap (omezeno na soubory Sitemap odeslané do přehledu Soubory Sitemap).

Sledování návštěvnosti webu z Googlu

Přehledy výkonu zobrazují návštěvnost na různých platformách Google včetně Vyhledávání, kanálu Objevit a Zpráv. Verze přehledu pro kanál Objevit a Zprávy budou k dispozici pouze v případě, že pro ně máte dostatek dat.

Tyto přehledy lze filtrovat podle adresy URL, data, typu výsledku Vyhledávání a dalších parametrů. Podrobné informace o tomto přehledu najdete v dokumentaci.

Sledování použitelnosti stránek

Přehled Kvalita stránky poskytuje obecný obraz o tom, kolik stránek vašeho webu považuje Google za kvalitní. Pomocí tohoto přehledu si můžete ověřit, zda na webu nemáte nějaké rozsáhlé problémy.

Pokud chcete otestovat kvalitu stránky na konkrétní adrese URL, otestujte u adresy URL použitelnost v mobilních zařízeních, statistiky a používání protokolu HTTPS.

Sledování použitelnosti v mobilních zařízeních

Přehled Použitelnost v mobilních zařízeních ukazuje statistiky o problémech s použitelností na mobilních zařízeních pro celý web. Můžete podle nich odhalit a opravit problémy na celém webu. K ladění konkrétní stránky použijte buď nástroj Kontrola adresy URL nebo Test použitelnosti v mobilech.

Poznámka: Při použití Testu použitelnosti v mobilech testujete živou verzi stránky. Výchozí zobrazení v nástroji Kontrola adresy URL ukazuje indexovanou verzi. Pokud se stránka od posledního procházení změnila, výsledek kontroly výchozí (indexovaný) verze adresy URL se od výsledku testu použitelnosti v mobilech bude lišit.

Sledování statistik Core Web Vitals (LCP/FID/CLS)

Prohlédněte si statistiky rychlosti a responzivnosti webu založené na skutečných datech od uživatelů s klíčovými metrikami vykreslení největšího obsahu, prodleva prvního vstupu a kumulativní změna rozvržení.

Odstraňování problémů

Proč stránka nebo web na Googlu chybí?

Proč se na Googlu nezobrazuje rozšířený výsledek?

Pokud jste implementovali strukturovaná data, ale na Googlu se nezobrazují, postupujte podle těchto pokynů pro odstraňování problémů.

Ladění poklesů návštěvnosti

Pokyny k odstraňování problémů s poklesem návštěvnosti webu z Googlu najdete na této stránce nápovědy.

Ladění poklesů hodnocení

Informace o odstraňování problémů s poklesem hodnocení ve Vyhledávání Google naleznete na této stránce nápovědy.

Problémy s úryvkem ve vyhledávání

Pokud je úryvek ve vyhledávání pro váš web příliš krátký, příliš dlouhý nebo stránku nepopisuje přesně, přečtěte si tento článek.

Testování

V Search Console jsou k dispozici následující nástroje na testování webů:

 • Nástroj Kontrola adresy URL: Komplexní testovací nástroj, který o stránce poskytuje informace týkající se indexování, procházení, AMP, použitelnosti v mobilních zařízeních a strukturovaných dat. Ke komplexnímu ladění všech typů problémů s živou nebo indexovanou verzí stránky použijte tento nástroj. Tento nástroj mohou používat pouze vlastníci služeb.
 • Test stránek AMP: Umožňuje otestovat, zda stránka splňuje požadavky Googlu na AMP. Tento nástroj funguje pouze pro živou verzi stránky. Neposkytuje žádné informace o indexované verzi stránky. Použití tohoto nástroje není podmíněno vlastnictvím služby ani přihlášením.
 • Test použitelnosti v mobilech: Umožňuje otestovat, zda Google stránku považuje za problematickou z hlediska použitelnosti na mobilních zařízeních. Tento nástroj funguje pouze pro živou verzi stránky. Neposkytuje žádné informace o indexované verzi stránky. Použití tohoto nástroje není podmíněno vlastnictvím služby ani přihlášením.
 • Test rozšířených výsledků: Umožňuje otestovat, zda Google dokáže zpracovat strukturovaná data rozšířených výsledků na stránce. Tento nástroj funguje pouze pro živou verzi stránky. Neposkytuje žádné informace o indexované verzi stránky. Použití tohoto nástroje není podmíněno vlastnictvím služby ani přihlášením.
Upozorňujeme, že výchozí zobrazení v nástroji Kontrola adresy URL představuje indexovanou verzi adresy URL. Všechny ostatní nástroje testují pouze živou verzi stránky. Pokud se stránka od posledního procházení změnila, indexovaný výsledek (Kontrola adresy URL) se od výsledku testu živé verze stránky bude lišit. Pokud však v nástroji Kontrola adresy URL kliknete na Otestovat publikovanou adresu URL, měly by se zobrazit stejné výsledky jako v druhém nástroji na testování živých stránek.

Procházení/Indexování

Požádání Googlu o procházení (nebo opětovné procházení) stránky

Pokud jste na některé stránce svého webu nedávno provedli změny nebo jste na svůj web přidali novou stránku, můžete Google pomocí kterékoliv ze zde uvedených metod požádat o opětovné indexování.

Dočasné zablokování stránek nebo obrázků z Googlu

Pokud z Googlu chcete dočasně (na 6 měsíců) odstranit stránky nebo obrázky na webech, které vlastníte, použijte Odstraňovací nástroj.

Žádost o projití nebo opětovné projití

Nejjednodušší způsob, jak požádat o projití jedné stránky, je použít nástroj Kontrola adresy URL:

 1. Otevřete nástroj.
 2. Zadejte úplnou adresu URL stránky a stiskněte klávesu Enter.
 3. Klikněte na Požádat o indexování. Pokud dojde k problému s přístupem ke stránce, požadavek okamžitě selže. Při překročení kvótu žádostí o indexování požadavek selže bez upozornění.

Pokud chcete požádat o projití několika stránek, použijte soubor Sitemap.

Odeslání souboru Sitemap, sledování odeslaných souborů Sitemap a sledování zahrnutí adres URL v souboru Sitemap do indexu

Pokud chcete odeslat soubor Sitemap nebo zjistit, zda Google odeslaný soubor Sitemap dokázal přečíst, použijte přehled souborů Sitemap.

V přehledu Soubory Sitemap jsou uvedeny pouze informace o souborech Sitemap, které byly odeslány pomocí tohoto přehledu. Soubory Sitemap, které Google našel nezávisle, v něm uvedeny nebudou. Soubor Sitemap však pomocí přehledu můžete odeslat i v případě, že o něm už Google ví. Umožní vám to sledovat pokusy Googlu o procházení.

Jediný způsob, jak zabránit čtení souboru Sitemap, je smazat ho nebo k němu zablokovat přístup pomocí souboru robots.txt.

Pokud chcete sledovat indexované adresy URL v konkrétním souboru Sitemap, vyberte ho v rozbalovacím seznamu v přehledu Indexování stránek.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka