Στόχευση τοποθέτησης: Ορισμός

Για να σας βοηθήσουμε να προσεγγίσετε περισσότερους δυνητικούς πελάτες, οι διαφημίσεις σας θα εμφανίζονται πλέον σε περιεχόμενο που αντιστοιχεί σε οποιοδήποτε από τα θέματα, τις τοποθετήσεις ή τις λέξεις-κλειδιά προβολής/βίντεο που στοχεύετε. Για παράδειγμα, αν στοχεύσατε "ποδήλατα" ως θέμα και "ποδηλασία" ως λέξη-κλειδί προβολής/βίντεο, οι διαφημίσεις σας θα εμφανίζονται σε περιεχόμενο που αντιστοιχεί σε οποιοδήποτε από τα δύο.

Θα παρατηρήσετε επίσης ότι η στόχευση με βάση τα συμφραζόμενα είναι απλοποιημένη σε μία σελίδα στο Google Ads, ώστε να μπορείτε να διαχειριστείτε όλους τους τύπους στόχευσης περιεχομένου (Θέματα, Τοποθετήσεις, Λέξεις-κλειδιά προβολής/βίντεο και Εξαιρέσεις) σε μία μόνο προβολή. Μπορείτε να βρείτε τη νέα σελίδα στην ενότητα Περιεχόμενο, στο αριστερό μενού.

Μια μέθοδος στόχευσης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, για να επιλέξετε συγκεκριμένα ιστοτόπους, βίντεο, κανάλια, εφαρμογές και κατηγορίες εφαρμογών που αποτελούν μέρος του YouTube και του Δικτύου προβολής όπου θέλετε να εμφανίζονται οι διαφημίσεις σας. Αντίθετα με άλλες μεθόδους στόχευσης, στις οποίες οι διαφημίσεις σας τοποθετούνται για λογαριασμό σας αυτόματα σε ιστοτόπους (όπως η στόχευση λέξεων-κλειδιών ή η στόχευση ανά θέμα), επιλέγετε οι ίδιοι τις τοποθετήσεις.

  • Η στόχευση τοποθέτησης είναι μια προαιρετική λειτουργία που μπορεί να σας βοηθήσει να έχετε περισσότερο έλεγχο επί των ιστοτόπων, των βίντεο, των καναλιών, των εφαρμογών και των κατηγοριών εφαρμογών που μπορούν να εμφανίσουν τις διαφημίσεις σας.
  • Μπορείτε να προσθέσετε τοποθετήσεις στην ενότητα Περιεχόμενο κατά τη δημιουργία μιας νέας καμπάνιας, καθώς και να επεξεργαστείτε υπάρχουσες τοποθετήσεις μέσω της σελίδας Περιεχόμενο.
  • Συνδυάζοντας πολλές μεθόδους στόχευσης περιεχομένου, οι διαφημίσεις σας θα στοχεύουν οποιοδήποτε επιλεγμένο περιεχόμενο στην ομάδα διαφημίσεων και θα σας βοηθούν να προσεγγίσετε ένα ευρύτερο κοινό.
  • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη στόχευση τοποθέτησης, για να αντιστοιχίσετε μια μοναδική προσφορά σε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Αν η διαφήμισή σας έχει καλή απόδοση, όταν προβάλλεται σε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα, μπορείτε να προσθέσετε τη σελίδα αυτή ως τοποθέτηση και να ορίσετε μια υψηλότερη προσφορά. Αν προσθέσετε την τοποθέτηση, χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση "Αλλαγή προσαρμογής προσφοράς", μπορείτε να κάνετε την προσφορά πιο ανταγωνιστική μόνο για τη συγκεκριμένη τοποθέτηση.

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Δοκιμάστε αυτά τα επόμενα βήματα:

true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού