Στόχευση τοποθέτησης: Ορισμός

Επίσης, για να σας βοηθήσουμε να προσεγγίσετε περισσότερους δυνητικούς πελάτες, οι διαφημίσεις σας θα εμφανίζονται πλέον σε περιεχόμενο που αντιστοιχεί σε οποιοδήποτε από τα θέματα, τις τοποθετήσεις ή τις λέξεις-κλειδιά προβολής/βίντεο/αναζήτησης που στοχεύετε. Για παράδειγμα, αν στοχεύσατε "ποδήλατα" ως θέμα και "ποδηλασία" ως λέξη-κλειδί προβολής/βίντεο/αναζήτησης, οι διαφημίσεις σας θα εμφανίζονται σε περιεχόμενο που αντιστοιχεί σε οποιοδήποτε από τα δύο.

Επίσης, θα παρατηρήσετε ότι η στόχευση με βάση τα συμφραζόμενα έχει απλοποιηθεί σε μία σελίδα στο Google Ads, ώστε να μπορείτε να διαχειρίζεστε όλους τους τύπους στόχευσης περιεχομένου (Θέματα, τοποθετήσεις, λέξεις-κλειδιά προβολής/βίντεο/αναζήτησης και εξαιρέσεις) σε μία προβολή. Μπορείτε να βρείτε τη νέα σελίδα στην ενότητα Περιεχόμενο, στο στοιχείο Καμπάνιες Campaigns Icon, στο αριστερό μενού πλοήγησης.

Μια μέθοδος στόχευσης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, για να επιλέξετε συγκεκριμένα ιστοτόπους, βίντεο, κανάλια, εφαρμογές και κατηγορίες εφαρμογών που αποτελούν μέρος του YouTube και του Δικτύου προβολής όπου θέλετε να εμφανίζονται οι διαφημίσεις σας. Αντίθετα με άλλες μεθόδους στόχευσης, στις οποίες οι διαφημίσεις σας τοποθετούνται για λογαριασμό σας αυτόματα σε ιστοτόπους (όπως η στόχευση λέξεων-κλειδιών ή η στόχευση ανά θέμα), επιλέγετε οι ίδιοι τις τοποθετήσεις.

  • Η στόχευση τοποθέτησης είναι μια προαιρετική λειτουργία που μπορεί να σας βοηθήσει να έχετε περισσότερο έλεγχο επί των ιστοτόπων, των βίντεο, των καναλιών, των εφαρμογών και των κατηγοριών εφαρμογών που μπορούν να εμφανίσουν τις διαφημίσεις σας.
  • Μπορείτε να προσθέσετε τοποθετήσεις στην ενότητα Περιεχόμενο κατά τη δημιουργία μιας νέας καμπάνιας, καθώς και να επεξεργαστείτε υπάρχουσες τοποθετήσεις μέσω της σελίδας Περιεχόμενο.
  • Συνδυάζοντας πολλές μεθόδους στόχευσης περιεχομένου, οι διαφημίσεις σας θα στοχεύουν οποιοδήποτε επιλεγμένο περιεχόμενο στην ομάδα διαφημίσεων και θα σας βοηθούν να προσεγγίσετε ένα ευρύτερο κοινό.
  • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη στόχευση τοποθέτησης, για να αντιστοιχίσετε μια μοναδική προσφορά σε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Αν η διαφήμισή σας έχει καλή απόδοση, όταν προβάλλεται σε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα, μπορείτε να προσθέσετε τη σελίδα αυτή ως τοποθέτηση και να ορίσετε μια υψηλότερη προσφορά. Αν προσθέσετε την τοποθέτηση, χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση "Αλλαγή προσαρμογής προσφοράς", μπορείτε να κάνετε την προσφορά πιο ανταγωνιστική μόνο για τη συγκεκριμένη τοποθέτηση.

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού