Αρχείο CSV: Ορισμός

To αρχείο CSV (τιμές διαχωρισμένες με κόμμα) είναι ένα αρχείο κειμένου που έχει μια συγκεκριμένη μορφή, η οποία επιτρέπει την αποθήκευση των δεδομένων σε μορφή πίνακα.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;