Εγγενείς διαφημίσεις: Ορισμός

Οι εγγενείς διαφημίσεις υιοθετούν τη μορφή ή το ύφος του ιστοτόπου στον οποίο εμφανίζονται, με στόχο την απρόσκοπτη εμπειρία χρήστη.

Οι αποκριτικές διαφημίσεις μπορεί να εμφανίζονται με μορφές εικόνας ή κειμένου. Υιοθετούν αυτόματα τις ιδιότητες του ιστοτόπου του εκδότη, χωρίς να χρειάζεται επιπλέον εργασία εκ μέρους του διαφημιζόμενου.

Σχετικά με τις αποκριτικές διαφημίσεις
Δημιουργία αποκριτικής διαφήμισης για το Δίκτυο προβολής

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;