Εγκρίθηκε: Ορισμός

Μια κατάσταση που δίνεται σε διαφημίσεις, οι οποίες έχουν ελεγχθεί και μπορούν να προβληθούν.

Προκειμένου να εγκριθούν, οι διαφημίσεις πρέπει να συμμορφώνονται με τις πολιτικές του Google Ads. Για να βρείτε την κατάσταση μιας διαφήμισης, δείτε τη στήλη "Κατάσταση".

Γιατί μπορεί να μην βλέπετε τη διαφήμισή σας

Σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης διαφημίσεων

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;