Μέση τιμή προϊόντος (beta): Ορισμός

Μέση τιμή προϊόντος: Αυτή είναι η μέση τιμή ενός προϊόντος όταν εμφανίστηκε η διαφήμισή σας ή όταν η διαφήμισή σας ήταν ανταγωνιστική σε μια δημοπρασία.
Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;