Ομάδα διαφημίσεων: Ορισμός

Μια ομάδα διαφημίσεων περιέχει μία ή περισσότερες διαφημίσεις που έχουν παρόμοιους στόχους.

  • Κάθε καμπάνια σας αποτελείται από μία ή περισσότερες ομάδες διαφημίσεων.
  • Χρησιμοποιήστε τις ομάδες διαφημίσεων για να οργανώσετε τις διαφημίσεις σας ανάλογα με ένα κοινό θέμα. Για παράδειγμα, δοκιμάστε να διαχωρίσετε τις ομάδες διαφημίσεων ανάλογα με το διαφορετικό προϊόν ή τους τύπους υπηρεσιών που προσφέρετε. 

Τρόπος δόμησης των λογαριασμών
Τρόπος λειτουργίας των ομάδων διαφημίσεων

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;