Στόχευση τοποθέτησης: Ορισμός

Για μια ολοκληρωμένη και συγκεντρωτική προβολή της στόχευσης περιεχομένου, καθώς και για τη διευκόλυνση της διαχείρισης και της βελτιστοποίησης της στόχευσης περιεχομένου, θα παρατηρήσετε τις ακόλουθες βελτιώσεις στο Google Ads:

Μπορείτε πλέον να βρίσκετε όλους τους τύπους στόχευσης περιεχομένου στην ενότητα Περιεχόμενο, στην πλευρική γραμμή πλοήγησης:

  • Οι κατηγορίες Θέματα, Τοποθετήσεις, Λέξεις-κλειδιά προβολής/βίντεο και Εξαιρέσεις για όλους τους τύπους στόχευσης περιεχομένου βρίσκονται πλέον στην καρτέλα Περιεχόμενο, στο πλευρικό μενού πλοήγησης. Για τις Εξαιρέσεις, κάντε κλικ στο βέλος αναπτυσσόμενου , στα δεξιά του όρου Εξαιρέσεις, για να επιλέξετε εξαιρέσεις για θέματα, τοποθετήσεις ή λέξεις-κλειδιά προβολής/βίντεο.

Σύντομα θα παρατηρήσετε περαιτέρω βελτιώσεις:

  • Τα Θέματα, οι Τοποθετήσεις και οι Λέξεις-κλειδιά προβολής/βίντεο θα ενοποιηθούν σε μία αναφορά, στη σελίδα Περιεχόμενο. Οι Εξαιρέσεις θα ενοποιηθούν, επίσης, σε μία αναφορά στην ίδια σελίδα (Περιεχόμενο).
  • Οι διαφημίσεις σας θα στοχεύουν οποιοδήποτε επιλεγμένο περιεχόμενο στην ομάδα διαφημίσεων. Για παράδειγμα, αν στοχεύσατε "ποδήλατα" ως θέμα και "ποδηλασία" ως λέξη-κλειδί προβολής/βίντεο, οι διαφημίσεις σας θα εμφανίζονται σε περιεχόμενο που αντιστοιχεί σε οποιοδήποτε από τα δύο.

Έως ότου ολοκληρωθεί η μετεγκατάσταση του λογαριασμού σας, προτείνουμε να χρησιμοποιείτε μόνο μία μέθοδο στόχευσης περιεχομένου (θέματα, τοποθετήσεις ή λέξεις-κλειδιά προβολής/βίντεο) ανά ομάδα διαφημίσεων. Πριν από τις επερχόμενες αλλαγές, ο συνδυασμός μεθόδων μπορεί να περιορίσει την απόδοση της καμπάνιας.

Μια μέθοδος στόχευσης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, για να επιλέξετε συγκεκριμένα ιστοτόπους, βίντεο, κανάλια, εφαρμογές και κατηγορίες εφαρμογών που αποτελούν μέρος του YouTube και του Δικτύου προβολής όπου θέλετε να εμφανίζονται οι διαφημίσεις σας. Αντίθετα με άλλες μεθόδους στόχευσης, στις οποίες οι διαφημίσεις σας τοποθετούνται για λογαριασμό σας αυτόματα σε ιστοτόπους (όπως η στόχευση λέξεων-κλειδιών ή η στόχευση ανά θέμα), επιλέγετε οι ίδιοι τις τοποθετήσεις.

  • Η στόχευση τοποθέτησης είναι μια προαιρετική λειτουργία που μπορεί να σας βοηθήσει να έχετε περισσότερο έλεγχο επί των ιστοτόπων, των βίντεο, των καναλιών, των εφαρμογών και των κατηγοριών εφαρμογών που μπορούν να εμφανίσουν τις διαφημίσεις σας.
  • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη στόχευση τοποθέτησης, για να αντιστοιχίσετε μια μοναδική προσφορά σε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Αν η διαφήμισή σας έχει καλή απόδοση, όταν προβάλλεται σε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα, μπορείτε να προσθέσετε τη σελίδα αυτή ως τοποθέτηση και να ορίσετε μια υψηλότερη προσφορά. Αν προσθέσετε την τοποθέτηση, χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση "Αλλαγή προσαρμογής προσφοράς", μπορείτε να κάνετε την προσφορά πιο ανταγωνιστική μόνο για τη συγκεκριμένη τοποθέτηση.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας

true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
false
false
true
73067
false