Zvolená umístění

Tuto metodu cílení můžete použít k výběru konkrétních webů, videí a aplikací v Obsahové síti Google, v rámci nichž chcete zobrazovat své reklamy. Na rozdíl od jiných metod cílení (např. podle klíčových slov či témat), kdy se reklamy na weby umísťují automaticky (v účtu se zaznamenávají jako automatická umístění), si zvolená umístění vybíráte sami.

  • Zvolená umístění představují volitelnou funkci, díky níž můžete získat větší kontrolu nad tím, na kterých webových stránkách a ve kterých videích či aplikacích v Obsahové síti se mohou zobrazovat vaše reklamy. Jako zvolené umístění můžete ve většině případů přidat třeba web, o němž víte, že jej vaši zákazníci navštěvují.
  • Zvolená umístění můžete využívat v případě, že používáte typy kampaní Pouze Obsahová síť nebo Vyhledávací síť s optimalizovanou Obsahovou sítí.
  • Pomocí zvolených umístění můžete konkrétní webové stránce přiřadit jedinečnou nabídku. Dosahuje-li reklama při zobrazování na určité webové stránce dobrých výsledků, můžete příslušnou stránku přidat mezi zvolená umístění a nastavit vyšší nabídku. Přidáte-li umístění a v nastavení zvolíte možnost Pouze nabídky, můžete zvýšit konkurenceschopnost nabídky pouze pro toto konkrétní umístění. Reklamy se ale budou nadále zobrazovat i v jiných umístěních na základě ostatních metod cílení, například podle klíčových slov nebo témat.
  • Používáte-li zároveň zvolená umístění a další metody cílení, můžou se na kartě Umístění zobrazit zvolená i automatická umístění (webové stránky, videa a aplikace, které se vyberou automaticky podle dalších metod cílení).

Zvolená umístění
Přidávání, úprava a odstranění zvolených umístění
Automatická umístění
Další články o umístěních

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory