Přímý odkaz

Přímé odkazy vedou na určitou konkrétní stránku v aplikaci.

  • U reklam na webu můžete použít jednoduchou koncovou URL, například www.example.com, abyste dostali zákazníky na svou vstupní stránku. Pokud chcete přesměrovat uživatele přímo na stránku produktu vašeho webu, můžete použít jinou adresu URL obsahující trochu více informací, například: www.example.com/produkt_1234. U mobilních aplikací se tyto adresy URL nazývají přímé odkazy.
  • U koncové URL u reklam propagujících interakci s aplikací můžete použít odkaz, který jednoduše aplikaci otevře, nebo přímý odkaz, který lidi přesměruje na konkrétní obrazovku v rámci aplikace. U těchto odkazů jsou povoleny parametry měření.
  • Při vytváření aplikace se přímé odkazy nenastavují automaticky a také fungují jinak v systému iOS a jinak v systému Android. U kampaní s reklamami vyzývajícími k interakci s aplikací ve Vyhledávací síti se ve službě AdWords pomocí vašeho přímého odkazu vygeneruje adresa URL aplikace, aby byly reklamy kompatibilní s Vyhledáváním Google.

 

Jak se přímé odkazy zobrazí

Přímé odkazy se obvykle skládají ze dvou částí: Schéma a Hostitel a cesta. Identifikátory URI aplikace, které jsou přeformátovanými přímými odkazy, obsahují ještě třetí část: Číslo balíčku aplikace. Adresa URL může obsahovat také parametr měření.

  • Číslo balíčku aplikace je unikátní identifikátor vaší aplikace. Mnoho vývojářů vytváří číslo balíčku pomocí internetové domény aplikace v opačném směru. Například aplikace publikované společností Google začínají na „com.google“.
  • Schéma je součástí odkazu, jež určuje, kterou aplikaci otevřít. Pro svou aplikaci můžete použít řetězec „http“ nebo vlastní schéma, které může začínat názvem aplikace nebo webu.
  • Část Hostitel a cesta uvádí unikátní umístění v aplikaci, kde se nachází váš obsah. Pro svou aplikaci stanovíte místo, kam se lidé dostanou, když kliknou na vaši reklamu, případně co se stane, když se aplikace otevře.
  Přímý odkaz Identifikátor URI aplikace
Definice Přímé odkazy určují umístění v aplikaci, jež odpovídá obsahu, který chcete zobrazit. Identifikátor URI aplikace je formát přímého odkazu, které pomáhá integrovat aplikace se službou Vyhledávání Google. Tento formát se zobrazí při úpravě reklam.
Formát {scheme}://{host_path} android-app://{package_id}/{scheme}/{host_path}
Příklad exampleapp://productid_1234 android-app://com.example.android/exampleapp/productid_1234

Další informace o tom, jak fungují reklamy vyzývající k interakci s aplikacemi
Další informace o nastavení přímých odkazů na našem webu pro vývojáře

Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?