Průměrná CPA: definice

Průměrná částka, kterou jste zaplatili za konverzi z reklamy. Průměrná cena za akci (CPA) se počítá vydělením celkových nákladů na konverze celkovým počtem konverzí. 

  • Pokud například určitá reklama získá 2 konverze, jednu za 40 Kč a druhou za 80 Kč, bude průměrná CPA za tyto konverze činit 60 Kč.
  • Průměrná CPA vychází ze skutečné CPA (skutečná částka zaplacená za konverze z reklamy), která se může lišit od cílové CPA (částka, kterou jste stanovili jako požadovanou průměrnou CPA při použití strategie nabídek Cílová CPA).
  • Cílovou průměrnou CPA pro všechny kampaně v určité skupině kampaní můžete nastavit pomocí cílů v oblasti výkonu.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory