Omezení frekvence

Funkce, která omezuje počet zobrazení reklamy témuž uživateli v Obsahové síti.

  • Frekvence je průměrný počet zobrazení reklamy unikátnímu uživateli na 1. pozici během určitého období. Pomocí omezení frekvence můžete nastavit maximální počet zobrazení reklamy každému uživateli v Obsahové síti.
  • Pokud v kampani zapnete omezení frekvence, budete moci zadat maximální povolený počet zobrazení reklamy jednomu uživateli za den, týden nebo měsíc. Lze také nastavit, zda má limit platit pro všechny reklamy, reklamní sestavy nebo kampaně.
  • Do limitů frekvence se započítají pouze viditelná zobrazení. Reklama je započítána jako viditelná, pokud se zobrazí minimálně 50 % reklamy aspoň na jednu sekundu (u obsahových reklam) nebo alespoň na dvě sekundy (u videoreklam).
  • Nejprve vyberte kampaň a upravte nastavení kampaně. V seznamu nastavení naleznete možnost Omezení frekvence.

Další informace o frekvenci

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?