Údaje o produktech: definice

Podrobnosti o produktech, které odešlete do služby Google Merchant Center. Údaje o produktech slouží k zobrazování dynamických reklam a reklam v Nákupech Google v kampaních Google Ads.

  • Abyste nám mohli údaje o svých produktech odesílat, musíte pro ně vytvořit zdroj v účtu Google Merchant Center. Tento účet pak propojíte s účtem Google Ads.
  • V rámci údajů o produktech definujete atributy, jako je např. stav nebo dostupnost, a popíšete tak povahu produktu i podrobnosti týkající se jeho prodeje. Chcete-li uživatelům internetu pomoci najít vaše produkty, je důležité jednotlivé položky pomocí dostupných atributů popsat co nejpřesněji.
  • Použití jednotlivých atributů a frekvence aktualizací údajů o produktech se kromě standardních zásad pro reklamy řídí také zásadami služby Nákupy Google. Jejich požadavky je třeba si pozorně přečíst a porozumět jim.

Odesílání údajů o produktech
Vytvoření kampaně v Nákupech Google

Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?