Fakturační limit

 

Pokud používáte nové prostředí Google Ads, neuvidíte v účtu ikonu ozubeného kola . Místo ní klikněte na ikonu klíče  v pravém horním rohu. Položku Fakturace a platby najdete pod nadpisem Nastavení.

 

Tato částka představuje určitou výši nákladů a její dosažení způsobí, že vám tyto náklady budou naúčtovány. Na počátku se jedná o stanovenou částku, kterou najdete ve svém účtu. Pokud dané výšky nákladů dosáhnete v období 30 dnů, částka se automatický zvýší.

  • Fakturační limit se vztahuje pouze na automatické platby. V případě automatických plateb vám společnost Google účtuje reklamní náklady vždy 30 dnů po poslední automatické platbě, nebo pokaždé, když zůstatek vašeho účtu dosáhne fakturačního limitu – podle toho, co nastane dřív.

  • Pokud náklady účtu dosáhnou tohoto limitu dříve, než uplyne 30 dní, limit se zvýší. K tomu může dojít několikrát, než váš účet dospěje ke konečné částce limitu. Výše fakturačního limitu závisí na vašem účtu, zemi a měně.
  • Jestliže náklady účtu narůstají rychle, může fakturovaná částka limit mírně překročit. Pokud náklady účtu během jednoho měsíce opakovaně dosáhnou fakturačního limitu, mohou vám být poplatky účtovány několikrát za měsíc.
  • Pokud chcete, aby vám byly poplatky účtovány méně často, můžete provést manuální platbu, která pokryje a převýší váš fakturační limit.
  • Při zvýšení fakturačního limitu nedostanete e-mail ani oznámení, ale aktuální limit můžete vždy zjistit na stránce Vyúčtování. Pokud chcete zjistit svůj aktuální fakturační limit, klikněte na ikonu ozubeného kola a vyberte možnost Fakturace a platby. Dostanete se tak na stránku Vyúčtování, kde uvidíte, jaké náklady vám vznikly od poslední platby. Váš fakturační limit je uveden pod šedým ukazatelem průběhu.

Proč vám byly účtovány poplatky
Zobrazit články o automatických platbách
Zobrazit články o problémech s poplatky

Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?