Giới thiệu về Danh sách đối tượng trong Công cụ quản lý đối tượng

Danh sách đối tượng là một phần trong Công cụ quản lý đối tượng, nơi bạn có thể tạo và quản lý danh sách tiếp thị lại của mình. Bạn có quyền kiểm soát những đối tượng nào nhìn thấy quảng cáo của mình trên YouTube, Gmail, Google Tìm kiếm và Mạng hiển thị của Google thông qua chiến dịch tiếp thị lại. Sau khi thiết lập Nguồn đối tượng, bạn có thể tiếp thị lại tới danh sách đối tượng mà bạn đã tạo hoặc danh sách mà Google Ads đã tạo cho bạn.

Lợi ích

 • Xem tất cả các danh sách tiếp thị lại của bạn ở cùng một nơi.
 • Xem mỗi loại danh sách, trạng thái và quy mô (phạm vi tiếp cận) trên mỗi mạng đang hoạt động.
 • Nhanh chóng thêm danh sách vào nhóm quảng cáo và chiến dịch.
 • Điều chỉnh vị trí và đối tượng mà quảng cáo của bạn sẽ hiển thị để có được tỷ lệ hiển thị quảng cáo tối ưu.
 • Gắn nhãn danh sách của bạn để lọc và báo cáo dữ liệu bạn quan tâm.
Nếu đã thiết lập thẻ Google Ads để tiếp thị lại trong trải nghiệm Google Ads mới, bạn sẽ thấy thẻ Google Ads mới bao gồm một thẻ trang web toàn cầu và một đoạn mã sự kiện tùy chọn. Nếu bạn đã cài đặt thẻ AdWords cũ trên trang web của mình bằng JavaScript thì thẻ này vẫn hoạt động, nhưng bạn nên sử dụng thẻ Google Ads mới. Tìm hiểu về Những thay đổi đối với thẻ tiếp thị lại của Google Ads.

Cách hoạt động của Danh sách đối tượng

Sau khi bạn thêm thẻ Google Ads vào trang web hoặc ứng dụng của mình, thẻ này sẽ thu thập dữ liệu và thêm người dùng vào danh sách phù hợp. Ví dụ: một cửa hàng bánh sandwich có thể tạo danh sách 'Khách ăn trưa' và thêm những người dùng truy cập vào trang web của họ trong giờ ăn trưa vào một danh sách tiếp thị lại mới. Bạn có thể sử dụng danh sách này trong chiến dịch "Ưu đãi đặc biệt vào giờ ăn trưa" nhằm nhắm mục tiêu những người dùng đó và tăng lưu lượng truy cập vào trang web của cửa hàng để đặt bữa trưa. Tìm hiểu cách Tạo danh sách tiếp thị lại cho trang web.

Cách truy cập vào Danh sách đối tượng

 1. Đăng nhập vào Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ  ở góc trên bên phải.
 3. Nhấp vào Công cụ quản lý đối tượng trong mục "Thư viện đã chia sẻ".
 4. Bạn sẽ đến trang "Danh sách đối tượng" theo mặc định.

Cách sắp xếp danh sách tiếp thị lại

Danh sách đối tượng sẽ hiển thị một bảng gồm tối đa 50 danh sách tiếp thị lại mỗi lần. Bạn sẽ thấy tên của danh sách, hộp kiểm cho các hành động hàng loạt và thông tin nhanh bao gồm:

 • Loại hiển thị những người có trong danh sách tiếp thị lại này và cách tạo danh sách.
 • Trạng thái thành viên thể hiện danh sách có đang thêm người dùng khác vào hay không.
 • Cột Quy mô thể hiện số người trên danh sách tiếp thị lại có thể tiếp cận được trên mỗi mạng (Mạng tìm kiếm, YouTube, Mạng hiển thị và Gmail).
 • Nhãn giúp bạn sắp xếp từ khóa, quảng cáo, nhóm quảng cáo, chiến dịch hoặc danh sách tiếp thị lại thành nhóm để bạn có thể lọc và báo cáo về dữ liệu mà bạn quan tâm.

Bạn có thể nhấp vào một danh mục bất kỳ trong các danh mục trên để sắp xếp toàn bộ bảng quanh một danh mục. Ví dụ: bạn có thể sắp xếp danh sách của mình theo "Trạng thái sử dụng" để xem nhanh danh sách nào hiện đang được sử dụng và danh sách nào hiện không được sử dụng.

Hãy nhấp vào hộp kiểm bên cạnh tên danh sách để mở menu công cụ toolbelt màu xanh lam có các tùy chọn để thêm danh sách của bạn vào nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch, chỉnh sửa danh sách hoặc áp dụng nhãn. Bạn có thể nhấp vào nhiều hộp để áp dụng hành động này cho nhiều danh sách. Ngoài ra, bạn có thể thêm các cột tùy chọn vào bảng bằng cách nhấp vào biểu tượng cột tùy chọn Cột ở phía trên bảng bên phải. 

Danh sách tiếp thị lại của bạn trong bảng Danh sách đối tượng cũng có thể cung cấp thêm ngữ cảnh mô tả như cách tạo danh sách hoặc nguồn của danh sách.

Các loại danh sách

Khách truy cập trang web

Đây là loại danh sách chuẩn cho chiến dịch dựa trên trang web. Những danh sách này theo dõi hành vi của người dùng trên trang web của bạn và sẽ thêm những người dùng đó theo các tiêu chí do bạn chỉ định hoặc do Google Ads chỉ định nếu đó là danh sách được tạo tự động. Những tiêu chí này có thể là số lượt truy cập, nguồn nhấp vào, vị trí thoát và các giai đoạn khác nhau của một lượt chuyển đổi. Bạn có thể tạo loại danh sách này sau khi đã thêm thẻ trang web toàn cầu vào trang web của mình. Một số danh sách tiếp thị lại trang web sẽ được tạo tự động cho bạn, ví dụ: Tất cả khách truy cập và Tất cả những người chuyển đổi. Tìm hiểu thêm Về danh sách được tạo tự động.

Người dùng YouTube

Những người dùng xem và/hoặc tương tác với quảng cáo video của bạn sẽ được thêm vào danh sách trên YouTube. Bước đầu tiên để tạo danh sách tiếp thị lại là liên kết kênh YouTube với tài khoản Google Ads. Bạn có thể tìm hiểu thêm trong bài viết Giới thiệu về hoạt động tiếp thị lại cho người xem trên YouTube.

Người dùng ứng dụng

Những người dùng đã cài đặt ứng dụng của bạn trên thiết bị của họ được thêm vào các danh sách này và đủ điều kiện để thấy quảng cáo của bạn trong khi truy cập vào các ứng dụng khác trên Mạng hiển thị của Google. Tìm hiểu thêm Về tiếp thị lại cho người dùng ứng dụng.

Danh sách khách hàng

Đây là các danh sách được tạo dựa trên tính năng Đối sánh khách hàng của Google Ads. Danh sách khách hàng cho phép bạn tải thông tin liên hệ mà khách hàng đã chia sẻ với bạn lên, như email hoặc mã zip, để hiển thị quảng cáo cho khách hàng khi họ duyệt qua trên các sản phẩm của Google như Google Tìm kiếm hoặc YouTube. Tìm hiểu thêm Về đối sánh khách hàng.

Kết hợp tùy chỉnh 

Một loại danh sách được tạo khi bạn kết hợp hai hoặc nhiều danh sách tiếp thị lại hiện có theo cách thủ công. Ví dụ: nếu bạn có danh sách những người mua sắm có giá trị cao và danh sách những người mua thiết bị điện tử của bạn thì bạn có thể tiếp cận người mua có thể mua thiết bị điện tử có giá trị cao mới bằng cách kết hợp (ANDing) hai danh sách.

Đối tượng tương tự

Những người không khớp chính xác nhưng có chung các hành vi khác với những người trong danh sách tiếp thị lại hiện có của bạn. Ví dụ: nhà quảng cáo giày dép có thể thấy rằng người mua dép có quai của họ cũng tìm kiếm các phụ kiện bể bơi, vì vậy, họ có thể muốn thử tạo đối tượng tương tự nhắm mục tiêu những người tìm kiếm phụ kiện bể bơi để hiển thị quảng cáo cho sản phẩm giày dép mùa hè của mình. Đối tượng tương tự được tạo tự động cho bạn, khi danh sách gốc của bạn đủ lớn.

Các hành động có thể thực hiện với danh sách của bạn

Tạo danh sách

Bạn có thể tạo danh sách tiếp thị lại dựa trên những dữ liệu đã thu thập được từ nguồn đối tượng của mình và Google Ads sẽ tự động tạo một số danh sách cho bạn dựa trên nguồn đối tượng đó.

Để thêm danh sách mới theo cách thủ công, hãy nhấp vào biểu tượng dấu cộng và chọn loại danh sách mà bạn muốn tạo.

Thêm vào…

Nhóm quảng cáo. Bạn có thể liên kết các danh sách với một hoặc nhiều nhóm quảng cáo để quảng cáo trong nhóm sẽ được hiển thị với những người trong danh sách của bạn.

Chiến dịch. Chọn một hoặc nhiều chiến dịch trong đó để đưa vào danh sách của bạn.

Xóa

(Các) danh sách đã chọn sẽ được gắn nhãn 'đã xóa' và không còn xuất hiện trong bảng Danh sách đối tượng chính của bạn miễn là các danh sách giữ nhãn đó.

Tạm dừng

Việc tạm dừng một danh sách sẽ tạm dừng danh sách đó khỏi nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch được liên kết với danh sách đó. Danh sách bị tạm dừng sẽ vẫn thêm người dùng vào danh sách.

Nhãn

Gắn nhãn cho các danh sách để dễ dàng sắp xếp. Google Ads có một tập hợp nhãn riêng, nhưng bạn có thể thêm nhãn tự tạo bất cứ lúc nào để sắp xếp danh sách theo cách riêng của mình.

Tìm hiểu cách chỉnh sửa, tạm dừng hoặc xóa danh sách tiếp thị lại của bạn.

Lý do cần cải thiện danh sách của bạn

Danh sách tiếp thị lại nhắm mục tiêu Mạng hiển thị của Google cần phải có tối thiểu 100 khách truy cập hoặc người dùng hoạt động trong vòng 30 ngày qua để quảng cáo của bạn hiển thị; danh sách tiếp thị lại nhắm mục tiêu Google tìm kiếm cần phải có tối thiểu 1.000 khách truy cập hoặc người dùng hoạt động. Danh sách nhắm mục tiêu trên quảng cáo Gmail phải có tối thiểu 100 người dùng hoặc khách truy cập hoạt động. Dựa vào số lượng khách truy cập có thể đạt được trên mỗi mạng, kích thước danh sách có thể khác nhau.

Ngoài ra, một danh sách có ít nhất 1.000 người dùng sẽ được hiển thị trong Thông tin chi tiết về đối tượng để giúp bạn tìm đối tượng mới bằng cách hiển thị thông tin có giá trị về những người có trong danh sách của bạn.

Liên kết có liên quan

Giới thiệu về Công cụ quản lý đối tượng
Sử dụng mẫu cho danh sách tiếp thị lại trang web
Tạo chiến dịch

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố