Om målgruppelister i Målgruppestyring

Målgruppelister er en del av Målgruppestyring der du kan sette sammen og administrere remarketinglister. Du kan bestemme hvilke målgrupper som skal kunne se annonsene dine på YouTube, Gmail, Google Søk og i Google Displaynettverk via remarketingkampanjer. Når du har konfigurert en målgruppekilde, kan du bruke remarketing overfor en målgruppeliste du har opprettet selv, eller overfor en liste Google Ads har opprettet for deg.

Fordeler

 • Du kan se alle remarketinglistene dine på ett sted.
 • Du kan se hver listetype, -status og -lengde (rekkevidde) i de ulike aktive nettverkene.
 • Du kan raskt legge til lister i annonsegrupper og kampanjer.
 • Du kan justere hvor annonsene dine vises og til hvem, for å oppnå optimal annonseksponering.
 • Du kan merke listene dine for å filtrere og rapportere om dataene du er interessert i.
Hvis du har konfigurert Google Ads-taggen for remarketing i den nye utgaven av Google Ads, får du se den nye Google Ads-taggen, som består av en global nettstedstag og en hendelseskodebit du selv velger om du vil bruke. Hvis du har installert den gamle AdWords-taggen via JavaScript på nettstedet ditt, fungerer denne fortsatt. Vi anbefaler imidlertid at du benytter deg av den nye Google Ads-taggen. Finn ut mer om endringene i remarketing-taggen for Google Ads.

Slik fungerer målgruppelister

Når Google Ads-taggen er lagt til på nettstedet ditt eller i appen din, samler den inn data og legger til folk i relevante lister. For en sandwichbar kan det for eksempel være nyttig å sette sammen en liste over besøkende i lunsjtiden, og legge til brukere som besøker sandwichbaren i dette tidsrommet, i en ny remarketingliste. Listen kan brukes i en spesialkampanje for besøkende i lunsjtiden for å målrette mot disse brukerne og øke trafikken til nettstedet i forbindelse med lunsjbestillinger. Finn ut hvordan du lager remarketinglister for nettsteder.

Slik får du tilgang til målgruppelister

 1. Logg på Google Ads.
 2. Klikk på verktøyikonet øverst til høyre.
 3. Velg Målgruppestyring under «Delt bibliotek».
 4. Du kommer som standard til «Målgruppelister»-siden.

Slik er remarketinglister organisert

På Målgruppelister-siden kan du se en tabell med opptil 50 remarketinglister om gangen. Du ser navnene på listene dine, avmerkingsbokser for massehandlinger og umiddelbar informasjon, deriblant følgende:

 • I Type-kolonnen kan du se hva slags type folk som er med i denne remarketinglisten og hvordan listen ble generert.
 • I Medlemskapsstatus-kolonnen kan du se om flere brukere legges til i listen.
 • I Størrelse-kolonnen kan du se hvor mange av personene i remarketinglisten din som kan nås i de ulike nettverkene (søkenettverket, YouTube, Displaynettverket og Gmail).
 • Med etiketter kan du organisere søkeord, annonser, annonsegrupper, kampanjer eller remarketinglister i grupper, slik at du kan filtrere og rapportere om dataene som er viktigst for deg.

Du kan klikke på en av kategoriene ovenfor for å organisere hele tabellen rundt én kategori. Du kan for eksempel organisere listene dine etter «Bruksstatus» slik at du raskt kan se hvilke lister som er i bruk for tiden, og hvilke som ikke er i bruk.

Klikk i en avmerkingsboks ved siden av et listenavn for å åpne den blå menyen med alternativer for å legge til listen i en annonsegruppe eller kampanje, redigere listen eller bruke en etikett. Du kan klikke på flere avmerkingsbokser for å bruke handlingen på flere lister. I tillegg kan du legge til valgfrie kolonner i tabellen ved å klikke på ikonet for valgfrie kolonner Kolonner ovenfor tabellen til høyre. 

Remarketinglistene dine i Målgruppeliste-tabellen kan også inneholde ytterligere beskrivelseskontekst, for eksempel hvordan listen ble opprettet, eller hvilken kilde listen er basert på.

Ulike listetyper

Besøkende på nettstedet

Dette er den standard listetypen for nettstedbaserte kampanjer. Med disse listene spores brukeratferd på nettstedet ditt, og de aktuelle brukerne legges til i henhold til kriterier du eller Google Ads har angitt, hvis de genereres automatisk. Disse kriteriene kan være besøk, nettstedet eller appen som ledet brukeren til nettstedet ditt, nettstedet eller appen som brukeren går til etter å ha besøkt nettstedet ditt, og de ulike fasene av en konvertering. Du kan opprette denne listetypen når den globale nettstedstaggen er lagt til på nettstedet ditt. Noen remarketinglister for nettsteder opprettes automatisk, for eksempel Alle besøkende og Alle som har konvertert. Finn ut mer om automatisk opprettede lister.

YouTube-brukere

Brukere som ser på eller har interaksjon med videoannonsene dine, blir lagt til i YouTube-lister. Disse remarketinglistene kan opprettes etter at du har knyttet sammen YouTube-kanalen og Google Ads-kontoen din. Finn ut mer om remarketing mot YouTube-seere.

Appbrukere

Brukere som har appen din installert på enheten sin, legges til i disse listene og blir kvalifisert til å se annonsene dine når de er i andre apper i Google Displaynettverk. Finn ut mer om remarketing mot appbrukere.

Kundeliste

Dette er lister som genereres ut fra Kundematch-funksjonen i Google Ads. Med kundelister kan du laste opp kontaktinformasjon som kundene dine har delt med deg, for eksempel e-poster eller postnumre, for å vise annonser for kundene mens de bruker Google-tjenester som for eksempel Google Søk eller YouTube. Finn ut mer om Kundematch.

Egendefinert kombinasjon 

En listetype som opprettes når du kombinerer to eller flere nåværende remarketinglister manuelt. Hvis du for eksempel har en liste over kunder med høy verdi og en liste over personer som har kjøpt elektronikk fra deg, kan du nå ut til mulige kjøpere av den nye elektronikken din ved å kombinere de to listene.

Lignende målgruppe

Dette er personer som ikke samsvarer nøyaktig med, men deler annen atferd med andre i de nåværende remarketinglistene dine. For eksempel kan en skoannonsør finne ut at sandalkjøpere også søker etter bassengtilbehør, og dermed kan det være lurt å prøve å lage en lignende målgruppe som målrettes mot personer som søker etter bassengtilbehør, og vise annonser for sommersko. Lignende målgrupper opprettes automatisk når kildelisten din er lang nok.

Slik kan du dra nytte av lister

Sett sammen lister

Du kan sette sammen remarketinglister ut fra dataene som er samlet inn fra målgruppekildene dine, og Google Ads genererer automatisk noen lister for deg ut fra målgruppekildene dine.

For å legge til en ny liste manuelt, klikk på plussikonet og velg hvilken type liste du vil opprette.

Legg til i …

Annonsegrupper. Du kan knytte lister til én eller flere annonsegrupper slik at annonsene i gruppen blir vist for personene i listene dine.

Kampanjer. Velg én eller flere kampanjer du vil ta med listene dine i.

Fjern

De valgte listene merkes med «fjernet» og vises ikke lenger i den primære tabellen over målgruppelister, dersom de beholder etiketten.

Sett på pause

Hvis du setter en liste på pause, sperres den midlertidig fra annonsegruppen eller kampanjen som er tilknyttet listen. Brukere blir fortsatt lagt til i lister som er satt på pause.

Etiketter

Bruk etiketter på lister for å organisere dem på en mer oversiktlig måte. Google Ads har et eget sett med etiketter, men du kan til enhver tid legge til dine egne etiketter for å organisere listene etter eget ønske.

Finn ut hvordan du redigerer eller fjerner remarketinglister eller hvordan du setter dem på pause.

Grunner til å forbedre lister

Remarketinglister som målrettes mot Google Displaynettverk, må inneholde data fra minst 100 aktive besøkende eller brukere i løpet av de siste 30 dagene, for at annonsene dine skal kunne vises. Lister som målrettes mot Googles søkenettverk, må inneholde data fra minst 1000 aktive besøkende eller brukere. Lister som målrettes mot Gmail-annonser må ha minst 100 aktive brukere eller besøkende. Listelengden kan variere ut fra antallet besøkende som kan nås i de ulike nettverkene.

I tillegg vises en liste med minst 1000 brukere i målgruppestatistikken, for at det skal bli enklere å finne nye målgrupper ved å vise verdifull informasjon om personene i listen din.

Linker til beslektet innhold

Om målgruppestyring
Bruk maler for remarketinglister for nettsteder
Lag kampanjer

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt