Giới thiệu các chỉ số về vị trí hàng đầu và vị trí đầu tiên

Các chỉ số về vị trí hàng đầu và vị trí đầu tiên là một bộ các chỉ số về độ nổi bật. Các chỉ số về độ nổi bật sẽ giúp bạn hiểu rõ về vị trí quảng cáo của bạn trên trang.

Tỷ lệ hiển thị ở vị trí hàng đầu trên Mạng Tìm kiếm "% lượt hiển thị (Hàng đầu)" và Tỷ lệ hiển thị ở vị trí đầu tiên trên Mạng Tìm kiếm "% lượt hiển thị (Vị trí đầu tiên)" cho biết vị trí quảng cáo của bạn trên các trang kết quả của công cụ tìm kiếm (SERP).

Lưu ý: Công thức tính tỷ lệ hiển thị cho chiến dịch Khách sạn sẽ dựa trên vị trí mà quảng cáo của bạn xuất hiện trong phần đặt phòng Quảng cáo khách sạn. Tìm hiểu thêm về tỷ lệ hiển thị cho chiến dịch Khách sạn.

Tỷ lệ hiển thị ở vị trí hàng đầu trên Mạng Tìm kiếm (TLHT ở vị trí hàng đầu trên Mạng Tìm kiếm) và Tỷ lệ hiển thị ở vị trí đầu tiên trên Mạng Tìm kiếm (TLHT ở vị trí đầu tiên trên Mạng Tìm kiếm) giúp bạn hiểu rõ cơ hội để quảng cáo của bạn cải thiện khả năng kích hoạt trong số những quảng cáo hàng đầu hoặc ở vị trí đầu tiên trong số những quảng cáo hàng đầu.

Không giống như vị trí trung bình, các chỉ số này không phản ánh thứ tự quảng cáo của bạn so với các quảng cáo khác mà thể hiện vị trí thực tế của quảng cáo trên các SERP.

Lưu ý: Đối tác tìm kiếm không phân biệt "hàng đầu" so với "khác" và sẽ không được đưa vào dữ liệu về phân đoạn vị trí hoặc dữ liệu về tỷ lệ hiển thị.

Các chỉ số về vị trí của quảng cáo

Bạn có thể sử dụng các chỉ số này để hiểu mức độ thay đổi của tỷ lệ nhấp (CTR) do vị trí quảng cáo của bạn trên trang kết quả tìm kiếm thay đổi. Chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng các chỉ số này làm mục tiêu để đặt giá thầu bởi vì, đôi khi, các chỉ số này có thể giảm khi giá thầu tăng. Điều này xảy ra vì giá thầu cao hơn có thể giúp bạn tham gia các phiên đấu giá cạnh tranh hơn ở một vị trí kém hơn.

Tỷ lệ hiển thị ở vị trí hàng đầu trên Mạng Tìm kiếm

Tỷ lệ hiển thị ở vị trí hàng đầu trên Mạng Tìm kiếm "% lượt hiển thị (Hàng đầu)" là tỷ lệ phần trăm số lượt hiển thị quảng cáo của bạn xuất hiện trong số những quảng cáo hàng đầu.

Tỷ lệ hiển thị ở vị trí hàng đầu trên Mạng Tìm kiếm = Số lượt hiển thị ở vị trí hàng đầu / Số lượt hiển thị

Tỷ lệ hiển thị ở vị trí đầu tiên trên Mạng Tìm kiếm

Tỷ lệ hiển thị ở vị trí đầu tiên trên Mạng Tìm kiếm "% lượt hiển thị (Vị trí đầu tiên)" là tỷ lệ phần trăm số lượt hiển thị quảng cáo của bạn được xuất hiện đầu tiên trong số những quảng cáo hàng đầu.

Tỷ lệ hiển thị ở vị trí đầu tiên trên Mạng Tìm kiếm = Số lượt hiển thị ở vị trí đầu tiên / Số lượt hiển thị

Các chỉ số có thể sử dụng để đặt giá thầu nhằm cải thiện vị trí quảng cáo

Bạn có thể sử dụng các chỉ số sau làm mục tiêu để đặt giá thầu nếu muốn tăng tỷ lệ phần trăm quảng cáo xuất hiện ở một vị trí bất kỳ trong số những quảng cáo hàng đầu hoặc ở vị trí đầu tiên trong số những quảng cáo hàng đầu.

Tỷ lệ hiển thị ở vị trí hàng đầu trên Mạng Tìm kiếm

Tỷ lệ hiển thị ở vị trí hàng đầu trên Mạng Tìm kiếm ("TLHT ở vị trí hàng đầu trên Mạng Tìm kiếm") là số lượt hiển thị mà bạn nhận được trong số những quảng cáo hàng đầu chia cho số lượt hiển thị ước tính mà bạn đủ điều kiện nhận được trong số những quảng cáo hàng đầu.

Tỷ lệ hiển thị ở vị trí hàng đầu trên Mạng Tìm kiếm = Số lượt hiển thị ở vị trí hàng đầu / số lượt hiển thị đủ điều kiện ở vị trí hàng đầu

Tỷ lệ hiển thị ở vị trí đầu tiên trên Mạng Tìm kiếm

Tỷ lệ hiển thị ở vị trí đầu tiên trên Mạng Tìm kiếm ("TLHT ở vị trí đầu tiên trên Mạng Tìm kiếm") là số lượt hiển thị mà bạn nhận được ở vị trí đầu tiên (quảng cáo đầu tiên trong số những quảng cáo hàng đầu) chia cho số lượt hiển thị ước tính mà bạn đủ điều kiện nhận được trong số những quảng cáo hàng đầu.

Tỷ lệ hiển thị ở vị trí đầu tiên = Số lượt hiển thị ở vị trí đầu tiên / số lượt hiển thị đủ điều kiện ở vị trí hàng đầu

Tỷ lệ hiển thị ở vị trí đầu tiên bị mất trên Mạng Tìm kiếm (ngân sách)

Tỷ lệ hiển thị ở vị trí đầu tiên bị mất trên Mạng Tìm kiếm (ngân sách) ước tính tần suất quảng cáo của bạn không phải là quảng cáo đầu tiên trong số những quảng cáo hàng đầu do ngân sách thấp.

Tỷ lệ hiển thị ở vị trí hàng đầu bị mất trên Mạng Tìm kiếm (ngân sách)

Tỷ lệ hiển thị ở vị trí hàng đầu bị mất trên Mạng Tìm kiếm (ngân sách) giúp bạn biết được tần suất quảng cáo của bạn không hiển thị ở bất kỳ vị trí nào trong số những quảng cáo hàng đầu do ngân sách thấp.

Tỷ lệ hiển thị ở vị trí đầu tiên bị mất trên Mạng Tìm kiếm (thứ hạng)

Tỷ lệ hiển thị ở vị trí đầu tiên bị mất trên Mạng Tìm kiếm (thứ hạng) ước tính tần suất quảng cáo của bạn không phải là quảng cáo đầu tiên trong số những quảng cáo hàng đầu do Thứ hạng quảng cáo thấp.

Tỷ lệ hiển thị ở vị trí hàng đầu bị mất trên Mạng Tìm kiếm (thứ hạng)

Tỷ lệ hiển thị ở vị trí hàng đầu bị mất trên Mạng Tìm kiếm (thứ hạng) ước tính tần suất quảng cáo của bạn không hiển thị ở bất kỳ vị trí nào trong số những quảng cáo hàng đầu do Thứ hạng quảng cáo thấp.

Ý kiến phản hồi

Bạn có thể cung cấp phản hồi về các chỉ số này tại đây.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính