Priemerná CZA: definícia

Priemerná suma, ktorú sme vám účtovali za konverziu z reklamy. Priemerná cena za akciu (CZA) sa vypočítava vydelením celkových nákladov na konverzie celkovým počtom konverzií. 

  • Ak napríklad vaša reklama získa dve konverzie, z toho jednu za 2,00 € a druhú za 4,00 €, priemerná CZA za tieto konverzie je 3,00 €.
  • Priemerná CZA vychádza zo skutočnej CZA (skutočnej sumy, ktorú sme vám účtovali za konverziu z vašej reklamy), ktorá sa môže líšiť od cieľovej CZA (sumy nastavenej ako požadovaná priemerná CZA, ak sa používa ponúkanie cieľovej CZA).
  • Ak chcete nastaviť cieľovú priemernú CZA pre všetky kampane v skupine kampaní, použite výkonnostné ciele.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory