Настройвайте кампаниите си в дисплейната мрежа за успех

Днес хората имат по-големи очаквания за рекламите от всякога – те искат всичко да е както трябва и да го получават веднага. Никога не е било по-важно да приспособявате посланията към съответния потребител в подходящия момент и точния контекст. Специалистите по маркетинг все повече се насочват към програмно рекламиране, което използва автоматизиране и данни, за да осигурява уместни реклами и добри резултати. 

За да се възползват максимално от програмния подход в Google Дисплейна мрежа, специалистите по маркетинг трябва да изпълнят 3 задачи:

 • достигане до подходящата аудитория в точния момент;
 • подбиране на подходящи послания спрямо обстоятелствата;
 • оптимизиране за ефективност.

В това ръководство ще Ви покажем как да се справяте и с трите. С 90% обхват сред всички интернет потребители по света Google Дисплейна мрежа е най-голямата глобална дисплейна рекламна мрежа за настолни компютри и мобилни устройства.4 Ще Ви предложим най-добрите практики за показване на реклами, съобразени с очакванията на клиентите, и в крайна сметка – за привличане на повече възможни клиенти и продажби за бизнеса Ви.

Проверявайте дали точно проследявате реализациите в уебсайтовете и приложенията.

Възможностите Ви за оптимизиране се обуславят от данните, които използвате. Препоръчваме Ви редовно да проверявате проследяването на реализациите си.

Можете да потвърдите, че маркерът е на правилното място, като разгледате изходния код на страницата за реализация. Бихте могли също да тествате проследяването на реализациите, като генерирате такива и проверявате дали се регистрират в Google Ads, Google Анализ или използваната от Вас платформа на трета страна.

Съвети

 • За да сте сигурни, че се отчитат всички реализации от кръстосване на устройства, уверете се, че маркерът Ви за проследяване на реализациите в Google Ads се задейства безусловно.
 • Ако все още не измервате реализациите на уебсайта си, Интелигентни цели в Google Анализ може да идентифицира най-висококачествените посещенията и да оптимизира за стимулирането им в Google Ads.

Поддържайте отделни кампании за дисплейната мрежа и мрежата за търсене с цел по-голям контрол.

Както рекламите в мрежата за търсене, така и тези в дисплейната мрежа, играят ключова роля за представяне на марката пред клиенти и за стимулирането на покупки. Те обаче достигат до потребителите в различен контекст.

В мрежата за търсене специалистите по маркетинг използват ключови думи, за да привличат изричното намерение. Например при уебсайт на авиокомпания е ясно, че хората, търсещи „полет до Тайланд“, планират пътуване до тази държава. В дисплейната мрежа на Google специалистите по маркетинг използват сигнали като поведение, контекст на страницата или демографски данни, за да повлияват и привличат намерението. В този пример авиокомпанията може да достига до хора, които в миналото са резервирали полет чрез уебсайта й, или до такива, които наскоро са разглеждали сайтове за пътувания.

Поради тези различия е добре да управлявате и оптимизирате двата типа кампании отделно за по-добър контрол върху офертите, рекламите и насочването си. Ако нямате време или ресурси за това, използвайте опцията Мрежата за търсене с опция за дисплейната мрежа. С нея Google Ads автоматично ще управлява дисплейното рекламиране и оптимизиране.

Съвет

Избягвайте прекаленото сегментиране на дисплейните си кампании. Твърде детайлните рекламни групи могат да влошат резултатите и да попречат на системата да извлича достатъчно статистика за правилно оптимизиране.

Не отдавайте всичко на последното кликване.

Важно е да отчитате допирните точки с всички медии, водещи до реализация. Днешните пътища до покупката често обхващат няколко канала, но приписването на последното кликване разглежда само заключителния – в който се извършва кликването непосредствено преди реализацията. Рекламодателите, използващи само приписване на последното кликване, рискуват да не инвестират достатъчно в дисплейното рекламиране, защото моделите им не отчитат реализациите по-нагоре във фунията, генерирани от Google Дисплейна мрежа. Възможно е хората, които виждат дисплейната Ви реклама, но не кликват върху нея, по-късно да си спомнят марката Ви и да потърсят продуктите Ви, когато са им необходими.

Как можете да измервате стойността на една дисплейна реклама? Обмислете един от следните 3 насочващи подхода:

 

 • Добавяйте реализациите след показване в отчетите за разположенията. Реализациите след показване измерват действията, при които клиентът осъществява реализация, след като е видял дисплейна реклама в Google Дисплейна мрежа, но не е кликнал върху нея. Можете да използвате този показател, за да оптимизирате ефективността си в дисплейната мрежа или да идентифицирате високоефективните разположения. Имайте предвид, че дублирането на реализациите след показване за кампаниите в Търсене, YouTube и Google Дисплейна мрежа се предотвратява автоматично в рамките на един и същ профил.

   

   

 • Преглеждайте отчета си за подпомогнатите реализации в Google Анализ, за да разберете колко реализации се стартират, подпомагат и осъществяват във всеки канал. Можете да използвате констатациите си за насока при определяне на бюджета.
 • Провеждайте двувариантно разделно тестване, за да разберете колко допълнителни посещения или реализации възникват в резултат на дисплейните Ви реклами. Можете да разделите аудиторията си на две групи: хората, на които се показват дисплейните Ви реклами, и онези, на които не се показват. Впоследствие тези констатации могат да Ви помогнат при определяне на бюджета и оферирането.

 

4 Източник: comScore, февруари 2014 г.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false