Tối đa hóa số lượt nhấp: Định nghĩa

Một chiến lược đặt giá thầu tự động sẽ tự động đặt giá thầu để giúp bạn nhận được nhiều lượt nhấp nhất có thể trong phạm vi ngân sách của bạn.

  • Tối đa hoá số lượt nhấp là chiến lược đơn giản nhất để đặt giá thầu cho lượt nhấp. Bạn chỉ cần đặt ngân sách và Google Ads sẽ làm phần việc còn lại. Bạn không cần chọn số tiền giá thầu cụ thể cho các nhóm quảng cáo, từ khoá hoặc vị trí.
  • Với chiến lược Tối đa hoá số lượt nhấp, sau khi bạn đặt ngân sách trung bình hằng ngày, hệ thống Google Ads sẽ thay mặt bạn đặt giá thầu chi phí mỗi lượt nhấp (CPC) tối đa để giúp bạn nhận được nhiều lượt nhấp nhất có thể trong phạm vi ngân sách đó.
  • Nhằm định hướng tốt hơn, bạn cũng có thể đặt giới hạn giá thầu để ngăn hệ thống đặt giá thầu vượt quá số tiền đó. Mặc dù giới hạn giá thầu giúp định hướng ngân sách, nhưng có thể sẽ hạn chế vị trí quảng cáo và số lượt nhấp mà quảng cáo của bạn nhận được.
  • Nếu không thích sử dụng giá thầu đề xuất, bạn có thể dễ dàng chuyển sang sử dụng phương pháp Đặt giá thầu CPC thủ công bất cứ lúc nào. Phương pháp này cho phép bạn toàn quyền kiểm soát để bạn tự đặt giá thầu.
  • Bạn không thể sử dụng chiến lược Tối đa hóa số lượt nhấp trong những trường hợp sau:
    • Chiến dịch trên Mạng Hiển thị có mục tiêu tiếp thị là "Tương tác với nội dung" hoặc Chiến dịch ứng dụng.
    • Điều chỉnh giá thầu theo ngày và giờ
  • Chiến lược Tối đa hóa số lượt nhấp trước đây có tên "Đặt giá thầu tự động"

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính