Tối đa hóa số lượt nhấp: Định nghĩa

Một chiến lược đặt giá thầu tự động sẽ tự động đặt giá thầu để giúp bạn nhận được nhiều lượt nhấp nhất có thể trong phạm vi ngân sách của mình.

  • Tối đa hóa số lượt nhấp là cách đơn giản nhất để đặt giá thầu cho số lượt nhấp. Bạn chỉ cần đặt ngân sách và Google Ads sẽ thực hiện phần còn lại. Bạn không cần chọn mức giá thầu cụ thể cho các nhóm quảng cáo, từ khóa hoặc vị trí của mình.
  • Với chiến lược Tối đa hóa số lượt nhấp, sau khi bạn đặt mức ngân sách hàng ngày, hệ thống của Google Ads sẽ thay mặt bạn tự động đặt giá thầu chi phí mỗi lượt nhấp (CPC) tối đa để giúp bạn thu được nhiều lượt nhấp nhất có thể trong phạm vi ngân sách đó.
  • Để kiểm soát tốt hơn, bạn cũng có thể đặt giới hạn giá thầu nhằm ngăn hệ thống đặt giá thầu vượt quá giới hạn đó. Mặc dù giới hạn giá thầu giúp bạn kiểm soát chặt chẽ hơn, nhưng cũng hạn chế vị trí quảng cáo và số lượt nhấp mà quảng cáo của bạn nhận được.
  • Nếu không thích các mục đề xuất về giá thầu, bạn đều có thể dễ dàng chuyển sang sử dụng Đặt giá thầu CPC thủ công. Phương pháp này cho phép bạn toàn quyền kiểm soát để bạn tự đặt số tiền giá thầu.
  • Bạn không thể sử dụng chiến lược Tối đa hóa số lượt nhấp trong những trường hợp sau:
    • Chiến dịch trên Mạng hiển thị có mục tiêu tiếp thị là "Tương tác với nội dung" hoặc Chiến dịch ứng dụng.
    • Điều chỉnh giá thầu theo ngày và giờ
  • Chiến lược Tối đa hóa số lượt nhấp trước đây có tên "Đặt giá thầu tự động"
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố