Nhắm mục tiêu theo vị trí

Một tùy chọn cài đặt cho phép bạn chọn các vị trí mục tiêu để tiếp cận khách hàng. Tìm hiểu cách nhắm mục tiêu quảng cáo đến các vị trí địa lý.

  • Tính năng nhắm mục tiêu theo vị trí cho phép bạn chọn các vị trí cụ thể mà bạn muốn hiển thị quảng cáo. Khi đó, tính năng nhắm mục tiêu theo vị trí sẽ cho phép quảng cáo của bạn xuất hiện cho những người ở những vị trí đó.
  • Đối với hầu hết các loại chiến dịch, bạn có thể chọn vị trí để hiển thị quảng cáo, chẳng hạn như toàn bộ quốc gia, các khu vực trong một quốc gia như thành phố hoặc lãnh thổ và thậm chí là bán kính xung quanh một vị trí hoặc các vị trí trên Google Doanh nghiệp của tôi. Google Ads cũng có thể đề xuất các vị trí liên quan mà bạn có thể chọn để nhắm mục tiêu dựa trên các tùy chọn cài đặt hiện tại của bạn.
  • Bạn cũng có thể chọn vị trí để loại trừ trong chiến dịch nếu không muốn quảng cáo của bạn xuất hiện ở các khu vực cụ thể.
  • Đối với chiến dịch Quảng cáo khách sạn (thường dành cho đối tượng là khách du lịch), bạn chỉ có thể nhắm mục tiêu và loại trừ theo quốc gia hoặc vùng lãnh thổ. 
  • Tính năng nhắm mục tiêu theo vị trí giúp bạn tập trung quảng cáo tại những khu vực mà bạn sẽ tìm thấy khách hàng phù hợp, nhờ đó có thể giúp bạn tăng lợi nhuận. Bạn nên chọn các khu vực mà doanh nghiệp của bạn có thể phục vụ những khách hàng lý tưởng.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố