Nhắm mục tiêu theo vị trí

Một chế độ cài đặt cho phép bạn chọn các vị trí mục tiêu để tiếp cận khách hàng. Tìm hiểu cách nhắm mục tiêu quảng cáo đến các vị trí địa lý.

  • Tính năng nhắm mục tiêu theo vị trí cho phép bạn chọn các vị trí cụ thể mà bạn muốn hiển thị quảng cáo.
  • Theo mặc định, quảng cáo của bạn có thể hiển thị cho những người hiện đang ở, sinh sống ở (hoặc những người đã thể hiện sự quan tâm đến) các vị trí được nhắm mục tiêu của bạn. Ví dụ: nếu bạn sở hữu một tiệm bánh ở Paris và chọn Paris làm vị trí được nhắm mục tiêu, thì quảng cáo của bạn có thể hiển thị cho những người thường trú/tạm trú ở Paris hoặc cho những người thể hiện sự quan tâm đến các tiệm bánh ở Paris (hiện tại hoặc trước đây). Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các tùy chọn vị trí khác để giới hạn các loại vị trí mà bạn nhắm mục tiêu
  • Đối với hầu hết các loại chiến dịch, bạn có thể chọn vị trí để quảng cáo của mình hiển thị. Ví dụ: bạn có thể chọn toàn bộ quốc gia, các khu vực trong một quốc gia, như thành phố hoặc vùng lãnh thổ, và thậm chí là bán kính xung quanh một vị trí. Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn các vị trí trên Trang doanh nghiệp của mình. Google Ads cũng có thể đề xuất các vị trí liên quan mà bạn có thể chọn nhắm đến dựa trên chế độ cài đặt hiện tại của bạn.
  • Bạn cũng có thể chọn vị trí để loại trừ trong chiến dịch nếu không muốn quảng cáo của mình xuất hiện ở các khu vực cụ thể.
  • Phương pháp nhắm mục tiêu theo vị trí giúp bạn tập trung quảng cáo tại những khu vực mà bạn sẽ tìm thấy những khách hàng phù hợp cho doanh nghiệp của mình, nhờ đó có thể giúp bạn tăng lợi nhuận.

Lưu ý
Phương pháp nhắm mục tiêu theo vị trí dựa trên nhiều tín hiệu khác nhau (bao gồm tùy chọn cài đặt, thiết bị và hành vi của người dùng trên nền tảng của Google) và là nỗ lực của Google để phân phát quảng cáo đến những người dùng phù hợp với tùy chọn cài đặt vị trí của bạn. Do các tín hiệu này khác nhau, nên chúng tôi không thể đảm bảo độ chính xác 100% trong mọi tình huống.

Như thường lệ, bạn nên kiểm tra các chỉ số về hiệu quả hoạt động tổng thể để giúp đảm bảo các tùy chọn cài đặt đáp ứng các mục tiêu quảng cáo của bạn và thay đổi các tùy chọn cài đặt đó cho phù hợp.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính