Nhắm mục tiêu theo vị trí

Một tùy chọn cài đặt cho phép bạn chọn các vị trí mục tiêu để tiếp cận khách hàng.

  • Đối với mỗi chiến dịch quảng cáo, bạn có thể chọn các vị trí mà bạn muốn hiển thị quảng cáo. Khi đó, tính năng nhắm mục tiêu theo vị trí cho phép quảng cáo của bạn xuất hiện trước những người ở những vị trí đó.
  • Bạn có thể chọn các vị trí như toàn bộ quốc gia, các khu vực trong một quốc gia như thành phố hoặc lãnh thổ và thậm chí bán kính quanh một vị trí hoặc các địa điểm của bạn trên Google Doanh nghiệp của tôi để hiển thị quảng cáo. Google Ads cũng có thể đề xuất các vị trí liên quan mà bạn có thể chọn nhắm mục tiêu dựa trên các tùy chọn cài đặt hiện tại của bạn.
  • Tính năng nhắm mục tiêu theo vị trí giúp bạn tập trung quảng cáo tại các khu vực nơi bạn sẽ tìm thấy khách hàng phù hợp và nhờ đó, có thể giúp bạn tăng lợi nhuận. Bạn nên chọn những khu vực mà doanh nghiệp của bạn có thể phục vụ những khách hàng lý tưởng.
  • Xin lưu ý rằng bạn cũng có thể chọn các vị trí để loại trừ trong các chiến dịch nếu không muốn quảng cáo của mình hiển thị ở các khu vực cụ thể.

Tìm hiểu thêm về tính năng nhắm mục tiêu theo vị trí
Xem các bài viết khác

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố