Ước tính giá thầu vị trí đầu tiên: Định nghĩa

Kể từ tháng 9 năm 2019, chúng tôi sẽ loại bỏ chỉ số Vị trí trung bình. Tỷ lệ phần trăm lượt hiển thị ở vị trí hàng đầu và ở vị trí đầu tiên cho bạn biết vị trí mà quảng cáo của bạn sẽ xuất hiện trên các trang tìm kiếm. Bạn có thể sử dụng các chỉ số mới này để tối ưu hóa vị trí quảng cáo của mình. Tìm hiểu thêm.

Giá thầu mà bạn có thể cần phải đặt để quảng cáo xuất hiện ở vị trí quảng cáo đầu tiên.

  • Ước tính này ước lượng giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) cần để quảng cáo hiển thị ở vị trí quảng cáo đầu tiên trên đầu kết quả tìm kiếm khi truy vấn tìm kiếm khớp chính xác với từ khóa của bạn. Quảng cáo của bạn vẫn có thể xuất hiện nếu giá thầu không đáp ứng số liệu ước tính này, nhưng quảng cáo sẽ ít có khả năng xuất hiện hơn ở vị trí quảng cáo đầu tiên của kết quả tìm kiếm.
  • Số liệu ước tính được dựa trên Điểm chất lượng của mỗi từ khóa và mức độ cạnh tranh của các nhà quảng cáo khác. Nếu ước tính giá thầu vị trí đầu tiên của bạn rất cao, điều đó có thể có nghĩa là Điểm chất lượng của từ khóa kém và có thể được cải thiện.
  • Để xem ước tính giá thầu vị trí đầu tiên cho các từ khóa của bạn, hãy tìm cột "Giá thầu vị trí đầu tiên ước tính" trong bảng Từ khóa.
  • Số liệu ước tính không phải là sự đảm bảo -- đôi khi, quảng cáo của bạn có thể không xuất hiện ở vị trí đầu tiên, ngay cả khi bạn đáp ứng số liệu ước tính giá thầu vị trí đầu tiên.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố