Riešenie problémov s úpravami ponúk obmedzených rozpočtom

Obmedzené rozpočtom je stav stratégie ponúk, ktorý sa používa, keď je váš priemerný denný rozpočet nižší než odporúčaná suma. Ak nastavíte úpravu ponuky, ktorá zvyšuje ponuky, výsledná ponuka môže viesť k zvýšeniu počtu aukcií, ktorých sa môže zúčastniť vaša reklama. Vyššia výsledná ponuka môže zase viesť k tomu, že kampaň bude obmedzená rozpočtom. V takom prípade môže váš rozpočet brániť získaniu všetkej návštevnosti, ktorá je dostupná pre vašu kampaň.
Nezabúdajte, že aj kampaň obmedzená rozpočtom môže byť úspešná a pomôcť vám dosiahnuť vaše reklamné ciele. Ak však bude kampaň po nastavení úpravy ponuky obmedzená rozpočtom, zvážte zvýšenie rozpočtu, aby ste získali viac kliknutí, alebo zníženie úpravy ponuky, aby ste získali viac kliknutí v rámci terajšieho rozpočtu.

Poznámka: Niektoré úpravy ponúk sa pri použití vybraných stratégií automatických ponúk môžu ignorovať. Väčšina stratégií automatických ponúk okrem maximalizácie kliknutí ignoruje úpravy ponúk podľa oblasti, času, pre publikum, hovory a podľa demografie.

Keď je stratégia ponúk obmedzená rozpočtom, reklamy sa pravidelne nezobrazujú tak často, ako by sa mohli.

  • Kde sa zobrazuje: Stav kampane Obmedzené rozpočtom sa môže zobrazovať v stĺpci stavu v tabuľke kampaní. Znamená to, že váš rozpočet je nižší než odporúčaný priemerný denný rozpočet.
  • Prečo sa zobrazuje: Keď je váš rozpočet nižší než odporúčaná suma, je možné, že svojím rozpočtom nedokážete pokryť celú návštevnosť, ktorá je k dispozícii pre vaše kľúčové slová a ďalšie nastavenia zacielenia kampane. V snahe zaistiť, aby vám rozpočet vydržal celý deň, Google Ads zníži frekvenciu zobrazovania vašich reklám. Reklamy v kampani sa môžu zobrazovať aj naďalej, nemusia sa však zobrazovať tak často, ako by sa mohli.
  • Čo to znamená: Kampaň obmedzená rozpočtom môže byť aj napriek tomu úspešná a pomôcť vám dosiahnuť vaše firemné ciele. Ak však rozpočet dokážete zvýšiť, mohli by ste využiť príležitosti na dosiahnutie väčšieho pokrytia.
  • Ako ďalej postupovať: Kliknite na simulátor rozpočtu Bid Simulator icon v tabuľke kampaní a skontrolujte, aké pokrytie by vaša kampaň mohla dosiahnuť, ak by ste použili iný rozpočet. Môžete tiež zvážiť zníženie cieľovej CZA alebo zvýšenie cieľovej návratnosti výdavkov na reklamu v obmedzenej kampani. Ak chcete v rámci svojho rozpočtu získať viac kliknutí alebo zhliadnutí videa, môžete znížiť úpravu ponuky.

Príklad

Povedzme, že ste nastavili ponuku 1 € a priemerný denný rozpočet 100 €. Vaša kampaň získava približne 200 kliknutí a jej náklady sú 95 € za deň (nie je obmedzená rozpočtom). Potom nastavíte úpravu ponuky, ktorej výsledkom bude zvýšenie o + 100 % pre vyhľadávania v mobilných zariadeniach v Košiciach, takže výsledná ponuka bude 2,00 €.

V dôsledku vyššej výslednej ponuky je vaša reklama vhodná pre viac aukcií. Na získanie všetkých potenciálnych kliknutí v rámci novozískanej návštevnosti by ste preto museli minúť 150 €. Ak však váš priemerný denný rozpočet ostane na hodnote 100 €, návštevnosť bude obmedzená rozpočtom. Ak priemerný denný rozpočet nezmeníte, vaše reklamy možno získajú menej kliknutí.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka