İstatistik tablonuzdaki sütunlar hakkında

İstatistik tablolarındaki sütunlar hesabınızla ilgili çeşitli bilgiler sağlar. Sunulan sütun seçenekleri, görüntülenen istatistik tablosuna göre değişir. Görmek istediğiniz sütunları seçebilir ve tercih ettiğiniz sıraya göre yeniden düzenleyip kaydedebilirsiniz. Bu yolla, sizin için en önemli verilerin tümü istatistik tablonuzda bir bakışta görebileceğiniz şekilde düzenlenebilir.

Bu makalede ortak sütunlar ve yalnızca belirli bir veri kümesini görüntülediğinizde kullanılabilen sütunlara dair genel bakış sunulmaktadır.

İpucu

Tarih aralıklarına göre performans karşılaştırması yapabilir ve sonuçları istatistik tablonuzun sütunlarında görebilirsiniz. İki zaman dilimine ait performansların nasıl karşılaştırılacağını öğrenin.

Sık kullanılan sütunlar

Bazı sütunlar Google Ads hesabınızın neredeyse her sayfasında bulunur.

Önerilen sütunlar

Google Ads bazen kampanya ayarlarınıza bağlı olarak istatistik tablolarınıza ekleyebileceğiniz sütunlar önerebilir. Bu sütunlar, dönüşümler, hedefleme ayarları, teklif stratejisi ve diğerleri gibi çeşitli faktörlere dayanarak seçilir. Önerilen sütunları istediğiniz gibi ekleyebilir ve kaldırabilirsiniz ya da kampanyada bu özelliği tümüyle devre dışı bırakabilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için Önerilen sütunları istatistik tablonuza ekleme veya tablodan kaldırma'ya bakın.
Durum sütunu

"Kampanyalar" ve "Reklam grupları" sayfasındaki "Durum" sütununda, her bir kampanyanın veya reklam grubunun mevcut durumu ve duraklatılmış, kaldırılmış, bütçeyle kısıtlanmış ya da başka bir durumda olup olmadığı gösterilir.

 • "Reklamlar ve uzantılar" sayfasındaki "Durum" sütunu, reklamınızın yayınlanıp yayınlanmadığını ve yayınlanmıyorsa duraklatılmış, kaldırılmış veya onaylanmış olup olmadığını gösterir.
 • "Anahtar Kelimeler" sayfasında, bu sütun her bir anahtar kelimenin reklamları tetikleyebilecek nitelikte olup olmadığını veya söz konusu anahtar kelimenin ait olduğu kampanyanın ya da reklamın duraklatılmış, kaldırılmış, onaylanmamış veya başka bir durumda olup olmadığını gösterir.

Kampanya, reklam grubu, reklam ve anahtar kelime durumları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Performans sütunları

İstatistik tablonuzu açtığınızda, varsayılan olarak aşağıdaki Performans sütunlarını görebilirsiniz:

 • Tıklamalar - Bir kullanıcı, reklamı (örneğin, bir metin reklamın mavi başlığını) tıkladığında bu bir tıklama olarak sayılır.
 • Gösterimler - Reklamınızın bir arama sonuçları sayfasında veya Google Ağı'ndaki diğer bir sitede her gösterilişi bir gösterim olarak sayılır. "Gösterimler", "Göstr." şeklinde kısaltılır.
 • TO - Reklamınızı gören kullanıcıların reklamı ne sıklıkta tıkladığını gösteren orandır. TO, anahtar kelimeler ve reklamların gösterdiği performansı ölçmek için kullanılabilir.
 • Ort. TBM - Reklamlarınız için ödenen tutarın toplam tıklama sayınıza bölümü.
 • Ort. BGBM - Reklamınızın her 1000 gösterilişi için ücretlendirildiğiniz ortalama tutardır (BGBM teklifi verme seçeneğini kullanıyorsanız).
 • Maliyet - Metin reklam tıklamaları ve video reklam görüntülemeleri gibi tüm etkileşimler için yapılan toplam harcamadır.

Farklı türdeki kampanyaların performansını gösteren sütunlar

Birden çok kampanya türünü aynı anda incelediğinizde, farklı kampanya türlerinin performansını raporlayan ek sütunlar görürsünüz: "Etkileşimler", "Etkileşim oranı" ve "Ortalama maliyet". Bu sütunlar, her bir kampanya türüyle alakalı temel metrikleri raporlar. Bu sayede, reklamlarınızın reklamcılık hedeflerinize ulaşma konusunda ne kadar etkili olduğunu bir bakışta ölçebilirsiniz. Örneğin, "Etkileşimler" sütununda Arama Ağı kampanyaları için tıklama sayısı, video kampanyaları için video görüntüleme sayısı ve buna benzer bilgiler gösterilir. Etkileşimler hakkında daha fazla bilgi

Dönüşüm sütunları

Web sitenizde Dönüşüm İzleme özelliğini ayarladıysanız bu sütunlar dönüşüm performansınız hakkında bilgi verebilir. Tanım için imleci her bir sütunun üstündeki soru işaretinin Soru işareti üzerine getirin.

İlişkilendirme sütunları

Bu sütunlar, dönüşümle sonuçlanan Google.com aramalarında anahtar kelimelerinizin oynadığı rolü anlamanıza yardımcı olabilir. Dönüşümden önceki "son tıklama", doğrudan gerçekleşmesini istediğiniz satış, edinme veya kayıt işlemine götüren tıklama olduğundan genellikle en önemli faktördür. Ancak bu süreçte müşterilerinizi, bu dönüşümü sağlama konusunda yönlendirmiş olabilecek yardımcı anahtar kelimeler de mevcuttur. Dönüşüm sağlama söz konusu olduğunda, İlişkilendirme raporlarından alınan desteklenen dönüşüm verileri, anahtar kelimelerinizin değeri hakkında size bütünsel bir fikir verebilir. Dönüşüm sütunlarında olduğu gibi, desteklenen dönüşüm verilerini görebilmek için web sitenizde dönüşüm izleme özelliğini ayarlamış olmanız gerekir.

Özellik sütunları

İstatistik tablonuzu açtığınızda, varsayılan olarak aşağıdaki Özellik sütunlarını görebilirsiniz:
 • Teklif stratejisi türü: Anahtar kelimeler, reklam grupları veya kampanyalara ilişkin teklifleri yöneten teklif stratejisinin adıdır. Örneğin, kampanya manuel TBM teklifi verme stratejisini kullanıyorsa, bu sütunda "TBM" ibaresini görürsünüz. Kampanyanızda otomatik teklif verme stratejisinin kullanılması durumundaysa bu sütunda "Otomatik" ibaresini görürsünüz. Ayrıca, "(geliştirilmiş)" ibaresini de görebilirsiniz. Bu, hedefinize (ör. dönüşümleri artırma) ulaşmanız için Google Ads'in maks. TBM teklifinizi ayarladığı anlamına gelir.
 • Teklif stratejisi: Anahtar kelimeleriniz, reklam gruplarınız veya kampanyalarınızla ilgili teklifleri yöneten otomatik portföy teklifi stratejisidir. Bu sütunda, esnek teklif stratejisi için oluşturduğunuz adın gösterildiğini unutmayın. Esnek teklif stratejisi kullanmıyorsanız bir tire "-" görürsünüz.

Çağrı ayrıntıları sütunları

Bu sütunlar; masaüstü/dizüstü bilgisayarlarda, tabletlerde ve ileri teknoloji mobil cihazlarda bir Google yönlendirme telefon numarası gösteren reklamlardan gelen telefon aramalarıyla ilgili raporlar sunar. Bu sütunları "Reklam Grupları" ve "Kampanyalar" sayfalarında bulabilirsiniz. Çağrı ayrıntıları sütunlarında hangi istatistiklerin yer aldığını öğrenin.

Yalnızca belirli sayfalarda gösterilen sütunlar

Bazı sütunlar, Google Ads hesabının yalnızca belirli sayfalarında bulunur. Performansınıza ilişkin ne tür bilgiler sağlayabilecekleri aşağıda açıklanmıştır:

Aktif ürün yüzdesi (yalnızca Alışveriş)

"Aktif ürün yüzdesi" sütunu, ürün grubundaki mevcut aktif ürün sayısının, söz konusu ürün grubu için gönderilen mevcut ürün sayısına bölünmesiyle elde edilen yüzdeyi gösterir. Ürün verilerinizin ve kampanya ayarlarınızın, ürün grubunuzun performansını nasıl etkilediğini anlamak için bu sütundan yararlanabilirsiniz.

Ne anlama gelir?

Ürünün aktif olabilmesi için aşağıdaki gereksinimleri karşılaması gerekir:

 • Ürün Merchant Center hesabınızda onaylandı.
 • Ürün aktif. Ürünün kampanya ve reklam grubu etkindir ve ürün grubu hariç tutulmamaktadır.

Bir ürün aktif değilse gösterim için kullanılamaz ve trafik kaybediyor olabilirsiniz.

Örnek

Ürün grubunuz "Hariç tutuldu" olarak ayarlandıysa, ürünlerinizin %0'ı aktiftir. Bu, ürünlerinizin hiçbirinin gösterilemeyeceği anlamına gelir.

Sorun Giderme

Tek bir ürünün neden aktif olmadığını anlamak için "Ürünler" sayfasındaki "Ürün durumu" sütununu kullanabilirsiniz. Sık karşılaşılan nedenlerden bazıları ve çözüm yolları aşağıda açıklanmıştır.

 • Ürününüz Merchant Center hesabınızda onaylanmadı. Ürünleriniz onaylanmazsa Alışveriş kampanyanızda kullanılamaz. Ürünün neden onaylanmadığını anlamak için ürün durumunu birkaç yerden kontrol edebilirsiniz.

 • Ürününüz onaylandı ancak aktif değil. Bunun birkaç nedeni olabilir. Kampanya veya reklam grubu duraklatılmış ya da kaldırılmış olabilir. Ürün grubunun maks. TBM değeri "Hariç tutuldu" olarak ayarlanmış olabilir.
Onaylı ürün yüzdesi (yalnızca Alışveriş)

"Onaylı ürün yüzdesi" sütunu, ürün grubunda yer alan onaylı ürünlerin mevcut sayısının, söz konusu ürün grubu için gönderilen mevcut ürün sayısına bölünmesiyle elde edilen yüzdeyi gösterir. Ürün verilerinizin, ürün grubunuzun performansını nasıl etkilediğini anlamak için bu sütundan yararlanabilirsiniz.

Ne anlama gelir?

Bir ürünün onaylı olabilmesi için Merchant Center hesabınızda onaylanması gerekir. Onaylı ürünler, politika ve veri kalitesi gereksinimlerimizi karşılar.

Bir ürün onaylanmamışsa gösterim için kullanılamaz ve trafik kaybediyor olabilirsiniz.

Örnek

Ürün grubunuzda, gönderilen ürün sayısı 80 ve onaylı ürün sayısı 60'sa, ürünlerinizin %75'i onaylıdır. Bu, ürünlerinizin %25'inin gösterilemeyeceği anlamına gelir.

Sorun giderme

Ürünlerinizin onaylanmamasının birkaç nedeni olabilir. Ürünün neden onaylanmadığını anlamak için ürün durumunu birkaç yerden kontrol edebilirsiniz.

% oranında ürün hizmet vermeye hazır (yalnızca Alışveriş)

"Sunulmaya hazır ürün yüzdesi" sütunu, ürün grubunda sunulmaya hazır olan mevcut ürün sayısının, söz konusu ürün grubu için gönderilen mevcut ürün sayısına bölünmesiyle elde edilen yüzdedir. Ürün verilerinizin ve kampanya ayarlarınızın, ürün grubunuzun performansını nasıl etkilediğini anlamak için bu sütundan faydalanabilirsiniz.

Ne anlama gelir?

Ürünün sunulmaya hazır olabilmesi için aşağıdaki gereksinimleri gerekir:

 • Ürün Merchant Center hesabınızda onaylandı.
 • Ürün aktif. Ürünün kampanya ve reklam grubu etkindir ve ürün grubu hariç tutulmamaktadır.
 • Ürün sunulmaya hazır. Ürün stoktadır.

Bir ürün sunulmaya hazır değilse gösterim için kullanılamaz ve trafik kaybediyor olabilirsiniz. Sunulmaya hazır ürünler, reklam açık artırmasında yer almaya uygundur, ancak bu ürünlerin gösterim veya tıklama alacakları garanti edilmez. Bir ürün sunulmaya hazır olduğu halde gösterim almıyorsa, teklif çok düşük, bütçe kısıtlı veya az sayıda kullanıcı araması eşleştirilebiliyor olabilir. Eşleştirilebilen kullanıcı aramaları azsa ürün başlığınıza ve açıklamanıza daha fazla ayrıntı ekleyebilirsiniz.

Örnek

Ürün grubunuzda, gönderilen ürün sayısı 10, ancak stokta olmayan ürün sayısı 4 ise ürünlerinizin %60'ı sunulmaya hazırdır. Bu, ürünlerinizin %40'ının reklamlarda gösterilmeyeceği anlamına gelir.

Sorun Giderme

Herhangi bir ürünün neden sunulmaya hazır olmadığını anlamak için "Ürünler" sekmesindeki "Ürün durumu" sütununu kullanabilirsiniz. Sık karşılaşılan nedenlerden bazıları ve çözüm yolları aşağıda açıklanmıştır.

 • Ürününüz Merchant Center hesabınızda onaylanmadı. Ürünleriniz onaylanmazsa Alışveriş kampanyanızda kullanılamaz. Ürünün neden onaylanmadığını anlamak için ürün durumunu birkaç yerden kontrol edebilirsiniz.

 • Ürününüz onaylandı ancak aktif değil. Bunun birkaç nedeni olabilir. Kampanya veya reklam grubu duraklatılmış ya da kaldırılmış olabilir. Ürün grubunun maks. TBM değeri "Hariç tutuldu" olarak ayarlanmış olabilir.
 • Ürününüz stokta yok. Ürün verilerinizdeki stok durumu özelliğinden yararlanarak ürününüzün stok durumunu belirtirsiniz. Ürününüzün stok durumu stokta yok olarak ayarlanırsa bu ürün sunulmaya hazır olmaz. Ürün satış için hazır olduğunda, ürünün özelliğini artık stokta olarak gösterilecek şekilde güncellediğinizden emin olun. Stok durumu özelliği hakkında daha fazla bilgi edinin.
Yayınlanma %'si

Bu sütun, reklamınızın aynı reklam grubundaki diğer etkin reklamlara göre gösterim yüzdesini belirtir. Bu sütun yalnızca "Reklamlar ve uzantılar" sayfasında bulunur.

İpucu

İki reklamın yayınlanma yüzdesini karşılaştırırken, doğru bir karşılaştırma yapmak için iki reklamın da yayınlandığı bir tarih aralığı seçtiğinizden emin olun.

Reklam grubunuzdaki her reklamın yayınlanma yüzdesinin veya gösterim sayısının farklı olması normaldir. Aşağıdaki faktörler, bir reklamın görüntülenme sıklığını etkiler:

 • Reklam Rotasyonu

  Varsayılan olarak, tüm kampanyalar optimize edilmiş reklam sunumuna ayarlanmıştır. Bu, bir reklamın tıklama oranının (TO) daha yüksek olması durumunda, o reklamın reklam grubunuzdaki diğer reklamlardan daha sık görüntüleneceği anlamına gelir. Bu sistem, sitenize daha fazla trafik çeken ve daha iyi performans gösteren reklamları otomatik olarak tercih eder.

  Google Ads sisteminin reklamlarınızı aşağı yukarı eşit bir şekilde dönüşümlü olarak yayınlamasını istiyorsanız optimize edilmiş reklam sunumunu devre dışı bırakabilirsiniz. Bunu yapsanız bile, reklamların farklı reklam yayınlanma yüzdeleri veya farklı sayıda gösterimler almaya devam edebileceğini unutmayın. Bunun nedeni, Google Ads sisteminin, reklamı bir arama sonucu sayfasında sıralarken Kalite Puanını göz önünde bulundurmasıdır. Kalite Puanı yüksek olan bir reklam, arama sonuçlarının ilk sayfasında görünebilir ve bu sayfada her yayınlandığında bir gösterim alır. Öte yandan, Kalite Puanı düşük olan bir reklam, arama sonuçlarının ikinci sayfasında görünebilir ve bu sayfada kullanıcı ancak tıklama yapıp sayfaya ulaşırsa gösterim almış sayılır.

 • Zaman

  Bir reklam günün geç saatlerinde oluşturulduysa, bu reklamın yayınlanma yüzdesi gün sonunda mevcut reklamlara göre daha düşük olur. Bu fark, zaman içinde azalır.

 • Onay durumu

  İncelenip onaylanmayı bekleyen reklamlar yalnızca Google'da gösterilir. Reklam henüz Google Ağı'nda gösterim almıyorsa yayınlanma yüzdesi daha düşük olur.

Etkin teklif ayarlaması

Etkin teklif ayarlaması, belirlediğiniz teklif ayarlamasının türüdür. Örneğin, bir mobil teklif ayarlaması belirlediyseniz burada "Cihaz" ibaresini görürsünüz. Cihaz, konum, günün saati ve diğer ayarlara göre rekabet gücü daha yüksek veya daha düşük teklifler vermek için tekliflerinizi artırabilir veya azaltabilirsiniz. Teklif ayarlamaları, reklamın ne zaman ve nerede gösterileceği konusunda daha fazla kontrol sahibi olmanızı sağlar.

Reklam Kimliği

Reklamınıza ait kimlik numarasıdır.

Reklam türü

Bu sütun yayınladığınız reklamın türünü (metin, resim, mobil veya video) gösterir.

Teklif simülasyon aracı

Bu sütunlarda çeşitli teklif değişikliklerinin haftalık Arama Ağı trafiğinizi nasıl etkileyebileceğine yönelik tahminler gösterilir. Tahminler genellikle günde bir kez yenilenir ve hesaplandıkları günden 7 gün öncesine kadar hesabınızda meydana gelen etkinlikleri yansıtır (en fazla 7 gün öncesine kadar). Teklif simülasyon aracı sütunları, anahtar kelime seviyesinde ve cihaz teklif ayarlamaları için kampanya seviyesinde kullanılabilir. Bunların her biri hakkında bilgi almak için aşağıdaki bölümlere bakın.

Sütundaki “--” işareti, son 7 gün boyunca bir tahmin oluşturmak için yeterli verinin olmadığı anlamına gelir.

Teklif simülasyon aracı sütunlarının, alternatif tekliflerin geçmişteki reklam performansınızı nasıl etkilediğine ilişkin tahminler sağladığını unutmayın. Bunlar, ileriye dönük tahminler veya gelecekteki reklam performansını garantileyen değerler olarak kabul edilmemelidir. Bu sütunlar, otomatik TBM teklifi verme veya Hedef EBM kullanan ya da günlük bütçesinin tamamını düzenli olarak harcayan kampanyalara yönelik tahminler oluşturmaz.

Anahtar kelime teklif simülasyon aracı sütunları

Arama Ağı ve Görüntülü Reklam Ağı kampanyalarındaki teklif simülasyon araçlarıya ilgili sütunlar "Anahtar kelimeler" sayfasında bulunur.

"Taban maks. TBM" sütununda, Google Ads'in diğer teklif simülasyon aracı sütunları için tıklama ve fiyat tahminleri oluşturmak amacıyla kullandığı teklifler listelenir. Teklif simülasyon aracı sonuçlarını değerlendirirken “Maks. TBM teklifi” yerine bu teklifi incelemenizi öneririz. Google Ads'ün tahmin yapmasından sonra Mevcut Maks. TBM teklifiniz değişmiş olabilir.

Kampanya seviyesinde cihaz teklifi ayarlama sütunları

Cihaz teklifi ayarlamalarına yönelik teklif simülasyon aracı sütunlarını kampanya seviyesinde de görebilirsiniz. Bu sütunları, Ayarlar sekmesindeki Cihazlar sekmesinde bulabilirsiniz.

“Taban teklif ayarlaması” sütununda, Google Ads'ün diğer teklif simülasyon aracı sütunları için tahmin oluşturmak amacıyla kullandığı teklif ayarlamalarını listeler. Teklif simülasyon aracı sonuçlarını değerlendirirken bu sütuna bakın. Google Ads'ün tahmin yapmasından sonra mevcut teklif ayarlamanız değişmiş olabilir.

Bu teklif simülasyon aracı sütunlarındaki tahminler, reklam grubu düzeyindeki tüm teklif ayarlamalarının kaldırıldığını varsayar.

Teklif simülasyon araçları hakkında daha fazla bilgi

Tıklama payı

Tıklama payı, Arama Ağı'nda aldığınız tıklama sayısının alabileceğiniz tahmini maksimum tıklama sayısına bölünmesiyle elde edilen orandır.

Alabileceğiniz maksimum tıklama sayısı, reklamın görünürlüğü ve bir arama sorgusu için kaç defa gösterildiğine bağlıdır. Bu iki faktör; teklifiniz, reklamların genel kalitesi ve alaka düzeyi gibi diğer birkaç faktörden etkilenir.

Bu sütun "Ürün grupları" sayfasında bulunur. Tıklama payı hakkında daha fazla bilgi

Maliyet

Bu sütun, seçtiğiniz zaman dilimi içinde bir kampanya için tahakkuk eden toplam maliyeti gösterir.

Bu sütun yalnızca "Kampanyalar" sayfasında bulunur.

Varsayılan Maks. TBM

Varsayılan maksimum tıklama başına maliyet (maks. TBM), her tıklama için ödemeye hazır olduğunuz en yüksek tutardır. Varsayılan maks. TBM teklifiniz, reklam grubu düzeyinde belirlenir. Ancak belirli anahtar kelimeler için belirli maks. TBM'ler ayarlayarak bunu geçersiz kılabilirsiniz. Maks. TBM'nizden daha fazlasını ödemeyeceğinizi, hatta genellikle daha düşük bir tutar ödeyeceğinizi unutmayın. Tıklamalar için ödediğiniz ortalama tutarı "Ort. TBM" sütununda görebilirsiniz.

Tekliflerin yanında "otomatik" veya "(geliştirilmiş)" ibaresini görebilirsiniz. Bunların ne anlama geldiği aşağıda açıklanmıştır:

 • Otomatik: Bu sütunda gördüğünüz teklifi Google Ads'in otomatik olarak ayarladığı anlamına gelir. Örneğin kampanyanız otomatik teklif verme veya hedef ROAS portföy teklifi stratejisini kullanıyorsa "Otomatik" ibaresini görebilirsiniz. Bu teklif tutarlarının düzenlenemeyeceğini unutmayın.
 • Geliştirilmiş: Kullandığınız teklif stratejisinin hedefine (ör. Geliştirilmiş TBM için dönüşümleri artırma veya hedef ROAS için dönüşüm değerini artırma) ulaşmak için Google Ads sisteminin görüntülenen teklifi açık artırma bazında ayarladığı anlamına gelir. Google Ads, bu reklam grubunda varsayılan teklifi kullanan her bir anahtar kelime için teklifleri aşağı yukarı görüntülenen teklife eşit olacak şekilde ayarlamaya çalışır.

Hedef ROAS (Reklam Harcamasının Getirisi) gibi bazı teklif stratejilerinde, tekliflerin hem otomatik olarak belirlenebileceğini hem de iyileştirilebileceğini aklınızda bulundurun. Hedef ROAS (Reklam Harcamasının Getirisi) stratejisini kullanıyorsanız, görüntülenen teklif Görüntülü Reklam Ağı açık artırmaları için kullanılmaz.

"Varsayılan Maks. TBM" sütunu yalnızca "Reklam grupları" sayfasında bulunur.

Geçerli maks. TBM (yalnızca Alışveriş)

Alışveriş kampanyalarında, ürünler için teklif belirlemek üzere ürün gruplarını kullanırsınız. "Ürünler" sayfasındaki "Geçerli maks. TBM" sütununu kullanarak her bir ürünün teklifini kontrol edebilirsiniz. Geçerli maks. TBM, reklam açık artırmasında ürünlerinizi sıralamak için kullanılan tekliftir. Bu, kampanya öncelikleri dikkate alındığında bile, seçtiğiniz kampanya veya reklam grubundaki her bir ürün için en yüksek tekliftir.

Ne anlama gelir?

Geçerli maksimum tıklama başına maliyet, reklam grubunuzdaki her bir ürün için vermeye hazır olduğunuz en yüksek tekliftir. Bir ürün hariç tutuluyorsa veya kampanya ya da reklam grupları etkin değilse, maks. TBM teklifi tutarı yerine "--" değerini görürsünüz.

Gördüğünüz değer aşağıdaki kampanya ayarlarını içermez:

 • Teklif ayarlamaları. Bu, belirlediğiniz teklif ayarlamalarına göre daha yüksek teklif verebileceğiniz anlamına gelir. Örneğin, %300'lük bir mobil teklif ayarlaması belirlediyseniz, 1 ABD doları tutarındaki geçerli maks. TBM'niz, mobil reklamlar için teklif verilirken 3 ABD dolarına çıkabilir. Teklif ayarlamaları hakkında daha fazla bilgi

Örnek

İki reklam grubunda "Koşu Ayakkabıları" ürününün bulunduğu bir "Ayakkabılar" kampanyanız olduğunu varsayalım. Bir reklam grubu "Koşu Ayakkabıları" için 1,20 ABD doları tutarında maks. TBM teklifi kullanırken diğer reklam grubu 3,00 ABD doları tutarında bir teklifi kullanıyor olsun. Kampanyanın "Ürünler" sayfasında "Koşu Ayakkabıları"na baktığınızda, geçerli maks. TBM olarak 3,00 ABD doları tutarını görürsünüz. Çünkü "Koşu Ayakkabıları" ürününü içeren tüm reklam gruplarında vermek istediğiniz en yüksek teklif budur.

Tahmini ilk sayfa teklifi / Sayfanın üst kısmına ilişkin tahmini teklif / Tahmini ilk konum teklifi

"Tahmini ilk sayfa teklifi", "Sayfanın üst kısmına ilişkin tahmini teklif" ve "Tahmini ilk konum teklifi" metrikleri; bir arama terimi anahtar kelimenizle tam olarak eşleştiğinde, reklamınızın sırasıyla Google arama sonuçlarının ilk sayfasına, sayfanın üst kısmına veya en üstteki ilk reklam konumuna gelmesi için gereken tıklama başına maliyet (TBM) teklifini yaklaşık olarak gösterir. Tahminler, söz konusu anahtar kelimenin Kalite Puanını ve bu anahtar kelime için reklamverenler arasındaki mevcut rekabeti temel alır.

Nadiren de olsa, "Sayfanın üst kısmına ilişkin tahmini teklif" ve "Tahmini ilk konum teklifi" 100 ABD dolarını aşabilir ve >=100 ABD doları şeklinde ifade edilebilir. "Sayfanın üst kısmına ilişkin tahmini teklif" ve "Tahmini ilk konum teklifi" metriğini diğer para birimlerinde görüntülerken, tercih ettiğiniz para biriminde 100 ABD dolarına karşılık gelen tutar için benzer bir ek açıklama görebilirsiniz.

Bu tahminlerin bir yerleşim garantisi olmadığını unutmayın. Reklam konumu, diğer reklamverenlerin etkinlikleri, arama yapan kullanıcının etkinlikleri, hesap ayarları ve hesap etkinlikleri (ör. bütçe değişiklikleri) dahil olmak üzere birçok faktörden etkilenir. Tüm bu nedenlerle, tahminleri karşılasanız bile, reklamınızın ilk sayfada veya sayfanın en üstünde gösterilmeme ihtimali vardır.

Bu sütunlar yalnızca "Anahtar kelimeler" sayfasında bulunur.

Nihai URL

Bu sütun "Anahtar kelimeler" sayfasında ve başka sayfalarda bulunabilir. Belirlediğiniz anahtar kelime düzeyindeki nihai URL, her bir reklam için belirlediğiniz nihai URL'den daha öncelikli olur. Aşağıdakileri seçtiğinizi varsayalım:

 • Reklam nihai URL'si: www.ornek.com
 • Anahtar kelime nihai URL'si: www.ornek.com/meyveler

"Elma" anahtar kelimesi tarafından tetiklenen reklam, nihai URL'si olarak "www.ornek.com" yerine "www.ornek.com/meyveler" adresini kullanır.

Resim URL'si

Görüntülü Reklam Ağı'nda resim reklam yayınlamayı tercih ettiğinizde, resimler Google'ın sunucularında saklanır ve bu URL'de yer alır.

Gösterim payı / Kaybedilen GP (sıralama) / Kaybedilen GP (bütçe) / Tam eşleme GP

Gösterim payı, aldığınız gösterim sayısının, almaya uygun olduğunuz tahmini gösterim sayısına bölümünün yüzde cinsinden ifadesidir. Alabileceğiniz gösterimler, mevcut reklamlarınızın hedefleme ayarları, onay durumları, teklifleri ve Kalite Puanları temel alınarak belirlenir. Gösterim payı, Kaybedilen GP ve Tam eşleme GP hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bu sütun, "Kampanyalar" ve "Reklam grupları" sayfalarında bulunur.

Geçersiz tıklama sayısı / Geçersiz tıklama oranı

Bu sütunlar, geçersiz olarak sınıflandırılmış ve bu nedenle hesabınızdan otomatik olarak filtrelenmiş tıklamaların sayısını ve yüzdesini gösterir. Bu tıklamalar karşılığında sizden ücret alınmaz ve bu tıklamalar hesap istatistiklerinizi etkilemez. Geçersiz tıklamalar hakkında daha fazla bilgi

Bu sütun yalnızca "Kampanyalar" sayfasında bulunur.

Eşleme türü

Google Arama Ağı'nı hedefleyen kampanyalar için kullanabileceğiniz anahtar kelime eşleme türleri şunlardır: geniş eşleme, sıralı eşleme veya tam eşleme. Bu anahtar kelime eşleme seçenekleri, reklamlarınızı kimlerin göreceğini kontrol etmenize yardımcı olur. Bazı eşleme türlerinde daha fazla sayıda reklam gösterimi, tıklama ve dönüşüm görebilir, diğerlerinde ise daha az sayıda gösterim elde edebilir ve daha dar bir hedefleme kullanabilirsiniz. "Eşleme türü" sütunu, her bir anahtar kelime için hangi ayarı seçtiğinizi gösterir ve ilgili ayarı değiştirmenizi sağlar. Bu sütun "Anahtar Kelimeler" sayfasında bulunur. Anahtar kelime eşleme türleri hakkında daha fazla bilgi

Google Ads'de başka eşleme türü metrikleri de vardır:

Arama terimleri eşleme türü segmenti: Anahtar kelime verilerini, "arama terimleri eşleme türlerine" göre segmentlere ayrılmış olarak görüntüleyin. Bu arama terimleri, reklamınızı geniş, sıralı ve tam eşlemeli olarak gruplara ayırır. Bu sayede, reklamı tetikleyen arama terimleri için tıklama sayıları, gösterim sayıları, tıklama oranları (TO) veya dönüşüm oranları gibi istatistikleri karşılaştırabilirsiniz. Bu segmentasyon seçeneğini, belirli bir eşleme türü için en iyi performansı sağlayan anahtar kelimeleri belirlemek için kullanabilirsiniz.

Arama terimleri raporundaki "Eşleme türü" sütunu: Arama terimleri raporundaki bu sütun, kullanıcı belirli bir terimi aradığında reklamınızı görmesini sağlayan eşleme türünü belirtir. Anahtar kelime listenizi iyileştirmek için bu bilgilerden yararlanabilirsiniz.

Maks. TBM

Öaksimum tıklama başına maliyet (maks. TBM), her tıklama için ödemeye hazır olduğunuz en yüksek tutardır. Farklı anahtar kelimeler için anahtar kelime performansına göre daha yüksek veya daha düşük teklifler ayarlamak istiyorsanız belirli anahtar kelimeler için özel maks. TBM'ler ayarlayabilirsiniz. Maks. TBM'nizden daha fazlasını ödemeyeceğinizi, hatta genellikle daha düşük bir tutar ödeyeceğinizi unutmayın. Tıklamalar için ödediğiniz ortalama tutarı "Ort. TBM" sütununda görebilirsiniz.

Tekliflerin yanında "otomatik" veya "(geliştirilmiş)" ibaresini görebilirsiniz. Bunların ne anlama geldiği aşağıda açıklanmıştır:

 • Otomatik: Bu sütunda gördüğünüz teklifi Google Ads'in otomatik olarak ayarladığı anlamına gelir. Örneğin, kampanyanız otomatik teklif verme veya hedef ROAS (Reklam Harcamasının Getirisi) esnek teklif stratejisini kullanıyorsa "Otomatik" ibaresini görebilirsiniz. Bu teklif tutarlarının düzenlenemeyeceğini unutmayın.
 • Geliştirilmiş: Kullandığınız teklif stratejisinin hedefine (ör. Geliştirilmiş TBM için dönüşümleri artırma veya hedef ROAS için dönüşüm değerini artırma) ulaşmak için Google Ads sisteminin görüntülenen teklifi açık artırma bazında ayarladığı anlamına gelir. Google Ads, bu reklam grubunda varsayılan teklifi kullanan her bir anahtar kelime için teklifleri aşağı yukarı görüntülenen teklife eşit olacak şekilde ayarlamaya çalışır.

Hedef ROAS (Reklam Harcamasının Getirisi) gibi bazı teklif stratejilerinde, tekliflerin hem otomatik olarak belirlenebileceğini hem de iyileştirilebileceğini aklınızda bulundurun. Hedef ROAS (Reklam Harcamasının Getirisi) stratejisini kullanıyorsanız, görüntülenen teklif Görüntülü Reklam Ağı açık artırmaları için kullanılmaz.

"Maks. TBM" sütunu yalnızca "Ürün grupları", "Anahtar kelimeler" ve "Dinamik reklam hedefleri" sayfalarında bulunur.

Mobil uyumlu tıklama oranı

"Mobil uyumlu tıklama oranı", Google Mobil Uyumluluk Testi tarafından mobil cihazlara uyumlu olarak kabul edilmiş sayfalara yönlendirilen mobil tıklamaların yüzdesini belirtir. Bu sütun, Açılış sayfası sekmesinde bulunur.

Bir açılış sayfası henüz analiz edilmemişse veya elimizde yeterince veri bulunmuyorsa bu sütunda "--" ifadesi gösterilir.

Mobil uyumlu verileriniz 14 gün kadar eski olabilir. Yakın zamanda sayfalarınızdan birinde güncelleme yaptıysanız, bu değişikliklerin mobil uyumlu tıklama oranınıza yansıtılması için 14 gün beklemeniz gerekir.

Ürün durumu (yalnızca Alışveriş)

"Ürün durumu" sütunu, kampanyanızdaki her bir ürünün mevcut durumunu gösterir. Bu sütun, ürünün sunulmaya hazır olup olmadığını anlamanıza yardımcı olabilir.

Ne anlama gelir?

Bir ürün için gösterilebilecek durumlar ve neler yapabileceğiniz aşağıda açıklanmıştır:

 • Onaylanmadı: Ürününüz Merchant Center hesabınızda onaylanmamıştır. Ürününüz onaylanmadığında, Alışveriş kampanyasında kullanılamaz. Onaylanmama nedenini ürün durumu sütununda görürsünüz. Konuşma balonunu ("Reklam onaylanmadı" konuşma balonu) tıklarsanız onaylanmama durumuyla ilgili daha kapsamlı bir açıklamanın yanı sıra bunu düzeltmek için yapılabilecek işlemleri görebilirsiniz. Ürünün neden onaylanmadığını anlamak için istediğiniz zaman Merchant Center'da durumunu kontrol edebileceğinizi unutmayın. Merchant Center'daki ürün durumları hakkında daha fazla bilgi
 • Aktif değil: Ürününüz aktif olmayan bir kampanyada yer alıyor. Bunun birkaç nedeni olabilir. Kampanya duraklatılmış veya kaldırılmış olabilir. Ürün grubunun maks. TBM değeri "Hariç tutuldu" olarak ayarlanmış olabilir.
 • Yayına hazır değil: Ürününüz stokta yoktur. Ürünün stok durumu ürün verilerindeki "stok durumu" özelliği kullanılarak belirtilir. Ürünün stok durumu "stokta yok" olarak ayarlanırsa bu ürün sunulmaya hazır olmaz. Ürün satışa hazır olduğunda, ürünün özelliğini güncelleyerek artık stokta olarak gösterildiğinden emin olun. Stok durumu özelliği hakkında daha fazla bilgi
 • Yayına hazır: Ürününüz reklam açık artırmasında yer almaya uygundur. Sunulmaya hazır ürünlerin gösterim veya tıklama alacakları garanti edilmez. Bir ürün sunulmaya hazır olduğu halde gösterim almıyorsa, teklif çok düşük, bütçe kısıtlı veya az sayıda kullanıcı araması eşleştirilebiliyor olabilir. Eşleştirilebilen kullanıcı aramaları azsa ürün başlığı ve açıklamasına daha fazla ayrıntı ekleyebilirsiniz.

Örnek

"Ayakkabılar" kampanyanızda, "Koşu Ayakkabıları" ürününüz "Onaylanmadı" ürün durumuna sahiptir. Bu, ürünün reklam açık artırmasında yer almaya uygun olmadığı ve ürünü "Sunulmaya hazır" hale getirmek için sorunu gidermeniz gerekeceği anlamına gelir.

Sorun giderme

Ürününüzün durumu "Sunulmaya hazır" olarak gösterilmiyorsa potansiyel müşteriler söz konusu ürünün reklamını göremez. Bu durumun neden gösterildiğini ve sorunu gidermek için ne yapabileceğinizi anlamak üzere yukarıdaki durum bilgilerini kullanabilirsiniz.

Aktif ürünler (yalnızca Alışveriş)

Bu sütun, ürün grubunuzda şu anda aktif olan ürün sayısını gösterir.

Ne anlama gelir?

Ürünün aktif olabilmesi için aşağıdaki gereksinimleri karşılaması gerekir:

 • Ürün Merchant Center hesabınızda onaylandı.
 • Ürün aktif. Ürünün kampanya ve reklam grubu etkindir ve ürün grubu hariç tutulmamaktadır.

Bir ürün aktif değilse gösterim için kullanılamaz ve trafik kaybediyor olabilirsiniz.

Örnek

Ürün grubunuz hariç tutuluyorsa 0 ürün aktiftir.

Sorun giderme

Gönderilen ürünlerinizden kaçının aktif bir teklife sahip olduğunu öğrenmek için "aktif ürün yüzdesi" sütunuyla birlikte bu sütunu kullanabilirsiniz. Aktif ürün sayısı beklediğinizden düşükse ürün verilerini veya kampanya ayarlarını aşağıdaki nedenler açısından inceleyebilirsiniz:

 • Ürününüz Merchant Center hesabınızda onaylanmadı. Ürünleriniz onaylanmazsa Alışveriş kampanyanızda kullanılamaz. Ürünün neden onaylanmadığını anlamak için ürün durumunu birkaç yerden kontrol edebilirsiniz.

 • Ürününüz onaylandı ancak aktif değil. Bunun birkaç nedeni olabilir. Kampanya veya reklam grubu duraklatılmış ya da kaldırılmış olabilir. Ürün grubunun maks. TBM değeri "Hariç tutuldu" olarak ayarlanmış olabilir.
Onaylanan ürünler (yalnızca Alışveriş)

Bu sütun, ürün grubunuzdaki ürünlerden şu anda Merchant Center'da onaylanmış olanların sayısını gösterir.

Ne anlama gelir?

Bir ürünün onaylı sayılabilmesi için Merchant Center hesabınızda onaylanması gerekir. Onaylı ürünler, politika ve veri kalitesi gereksinimlerimizi karşılar.

Bir ürünün aktif olabilmesi için karşılaması gereken gereksinimler

Bir ürün onaylanmamışsa gösterim için kullanılamaz ve trafik kaybediyor olabilirsiniz.

Örnek

Ürün grubunuz 80 ürün içeriyor ancak 20 ürün onaylanmadıysa, "onaylı ürünler" sütununda 60 ürün görürsünüz.

Sorun giderme

Gönderilen ürünlerinizden kaçının Merchant Center'da onaylandığını anlamak için "onaylı ürün yüzdesi" sütunuyla birlikte bu sütunu kullanabilirsiniz. Onaylı ürün sayısının daha yüksek olmasını beklediyseniz, ürün verilerinizle ilgili sorunları gidermeyi deneyin. Ürünün neden onaylanmadığını anlamak için ürün durumunu birkaç yerden kontrol edebilirsiniz.

Hizmet vermeye hazır ürünler (yalnızca Alışveriş)

Bu sütun, ürün grubunda sunulmaya hazır ve reklam açık artırmasında yer almaya uygun olan ürün sayısını gösterir.

Ne anlama gelir?

Ürünün sunulmaya hazır olabilmesi için aşağıdaki gereksinimleri gerekir:

 • Ürün Merchant Center hesabınızda onaylandı.
 • Ürün aktif. Ürünün kampanya ve reklam grubu etkindir ve ürün grubu hariç tutulmamaktadır.
 • Ürün sunulmaya hazır. Ürün stoktadır.

Bir ürün sunulmaya hazır değilse gösterim için kullanılamaz ve trafik kaybediyor olabilirsiniz. Sunulmaya hazır ürünler, reklam açık artırmasında yer almaya uygundur, ancak bu ürünlerin gösterim veya tıklama alacakları garanti edilmez. Bir ürün sunulmaya hazır olduğu halde gösterim almıyorsa, teklif çok düşük, bütçe kısıtlı veya az sayıda kullanıcı araması eşleştirilebiliyor olabilir. Eşleştirilebilen kullanıcı aramaları azsa ürün başlığınıza ve açıklamanıza daha fazla ayrıntı ekleyebilirsiniz.

Örnek

Ürün grubunuzda, gönderilen ürün sayısı 10, ancak stokta olmayan ürün sayısı 4 ise ürünlerinizden 6'sı sunulmaya hazırdır.

Sorun giderme

Gönderilen ürünlerinizden kaçının sunulmaya hazır olduğunu öğrenmek için "sunulmaya hazır ürün yüzdesi" sütunuyla birlikte bu sütunu kullanabilirsiniz. Hizmet vermeye hazır ürün sayısı beklediğinizden düşükse ürün verilerinizi veya kampanya ayarlarınızı aşağıdaki nedenler açısından inceleyebilirsiniz:

 • Ürününüz Merchant Center hesabınızda onaylanmadı. Ürünleriniz onaylanmazsa Alışveriş kampanyanızda kullanılamaz. Ürünün neden onaylanmadığını anlamak için ürün durumunu birkaç yerden kontrol edebilirsiniz.

 • Ürününüz onaylandı ancak aktif değil. Bunun birkaç nedeni olabilir. Kampanya veya reklam grubu duraklatılmış ya da kaldırılmış olabilir. Ürün grubunun maks. TBM değeri "Hariç tutuldu" olarak ayarlanmış olabilir.
 • Ürününüz stokta yok. Ürün verilerinizdeki stok durumu özelliğinden yararlanarak ürününüzün stok durumunu belirtirsiniz. Ürününüzün stok durumu stokta yok olarak ayarlanırsa bu ürün sunulmaya hazır olmaz. Ürün satış için hazır olduğunda, ürünün özelliğini artık stokta olarak gösterilecek şekilde güncellediğinizden emin olun. Stok durumu özelliği hakkında daha fazla bilgi edinin.
Gönderilen ürünler (yalnızca Alışveriş)

Bu sütun, ürün grubunuzdaki ürünlerden şu anda Merchant Center hesabınıza gönderilmiş olanların sayısını gösterir.

Ne anlama gelir?

Bir ürünün gönderilmiş sayılabilmesi için ürün verileri kullanılarak Merchant Center hesabınıza eklenmesi gerekir. Merchant Center hesabınızda süresi dolmuş bir ürün gönderilmiş olarak sayılmaz. Ürün verileri oluşturma ve gönderme hakkında daha fazla bilgi

Bir ürün gönderilmemişse gösterim içim kullanılamaz.

Örnek

Ayakkabı satışı yaptığınızı ve ürün serinizde 20 farklı spor ayakkabısı bulunduğunu varsayalım. Bu 20 spor ayakkabısı için hâlihazırda ürün verilerini oluşturdunuz ve Merchant Center'a gönderdiniz. Sonuç olarak, şu anda Google Ads hesabınızda 20 ürünün gönderildiğini görürsünüz. Ancak, işletmeniz önceki 20 ayakkabıya ek olarak 10 spor ayakkabısından oluşan yeni bir ürün serisi piyasaya sürdü. Yeni ayakkabıların ürün verilerini hazırlayıp Merchant Center'a gönderdikten sonra, gönderilen ürün sayınız 30 olur.

Sorun giderme

Gönderilen ürün sayısı beklediğinizden düşükse tüm eksik ürünler için ürün verilerini gönderdiğinizden emin olun. Ürün verileri oluşturma ve gönderme hakkında daha fazla bilgi

Kampanyalarınızın performansını anlamak için diğer Alışveriş kampanyası sütunlarıyla birlikte bu sütunu kullanabilirsiniz. Kullanabileceğiniz diğer sütunlar ise şunlardır:

 • Onaylı ürünler
 • Aktif ürünler
 • Sunulmaya hazır ürünler
 • Onaylı ürün yüzdesi
 • aktif ürün yüzdesi
 • Sunulmaya hazır ürün yüzdesi
Kalite Puanı

Bu sütun, anahtar kelimenizin Kalite Puanını gösterir. Bu puan, reklamlarınızın ve açılış sayfanızın reklamınızı gören bir kullanıcı için ne kadar alakalı ve kullanışlı olduğunu gösteren bir ölçümdür.

Bu sütun "Anahtar Kelimeler" sayfasında bulunur.

Göreli TO

Göreli TO, reklamların Görüntülü Reklam Ağı'nda diğer reklamverenlerin aynı web sitelerinde gösterilen reklamlarına kıyasla nasıl bir performans gösterdiğinin ölçüsüdür.

Göreli TO, tıklama oranını reklamın gösterildiği yerlerde tüm reklamverenlerin ortalama tıklama oranına bölerek hesaplanır. Göreli TO, bir rekabet metriği olduğundan statik değildir. Reklamınızın göründüğü web sitelerine ve diğer reklamverenlerin yaptıkları işlemlere bağlı olarak değişir.

Örnek

Dijital fotoğraf makineleri satan bir reklamverenin, Görüntülü Reklam Ağı'nda %0,05'lik bir TO elde ettiğini varsayalım. Söz konusu reklamveren, başka üç reklamverenle birlikte Görüntülü Reklam Ağı'nda fotoğrafçılıkla ilgili tek bir sayfada görünüyor. Diğer reklamverenler %0,005'lik TO'lar elde ediyor.

İlk reklamveren, rakiplerinin TO'sundan 10 kat daha yüksek bir TO elde ediyor (%0,05/%0,005 = 10). Kullanıcılar bu reklamverenin ürünleriyle daha çok ilgilendikleri için söz konusu reklamveren çok yüksek bir Göreli TO'ya (10) sahiptir.

Negatif anahtar kelime listesi

Bu sütun, negatif anahtar kelime listelerini kampanyalarınıza hızlı bir şekilde eklemenize ve kampanyalarınızdan kaldırmanıza olanak tanır.

Fareyle bir negatif anahtar kelime listesinin üzerine geldiğinizde listedeki anahtar kelimeler gösterilir. Listeyi tıkladığınızda listenin ayrıntılar sayfasına yönlendirilirsiniz. Bu sayfada listeyle ilgili güncellemeler yapabilirsiniz.

 

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sorununuzu hızla çözmek için oturum açarak ek destek seçeneklerinden yararlanın