Om kolumnerna i statistiktabellen

Om att skapa och redigera kolumnuppsättningar

Tänk på att för vissa annonsörer återspeglas inte vissa rapporteringsändringar i både den tidigare och den nya Google Ads-upplevelsen:
 • Kolumnuppsättningar du skapar i en Google Ads-upplevelse kommer inte att vara tillgängliga i den andra.
 • Alla ändringar som du gör i dina kolumnuppsättningar sparas bara i den Google Ads-upplevelse där du gör ändringen.

Kolumnerna i statistiktabellerna innehåller en mängd information om ditt konto. Kolumnalternativen varierar beroende på vilken statistiktabell du använder. Du kan välja vilka kolumner du vill se och flytta och spara dem i den ordning du föredrar. På så sätt ser du snabbt och enkelt den viktigaste informationen i statistiktabellen.

I den här artikeln får du en översikt över vanliga kolumner och kolumner som bara är tillgängliga när du visar en särskild uppsättning data.

Tips

Du kan jämföra resultat för olika datumintervall och visa resultaten i kolumnerna i statistiktabellen. Läs om hur du jämför resultat för två tidsperioder.

De flesta användare hanterar nu sina konton enbart i den nya Google Ads-upplevelsen. Om du fortfarande använder den tidigare AdWords-upplevelsen ska du välja Tidigare nedan. Läs mer

Vanliga kolumner

Vissa kolumner finns på de flesta flikar i ditt AdWords-konto.

Statuskolumner

Kolumnen Status på flikarna Kampanjer och Annonsgrupper anger enskilda kampanjers eller annonsgrupper status och visar om de är pausade, borttagna, begränsade av budget eller annat.

 • Kolumnen Status på fliken Annonser anger om din annons visas eller inte. Om den inte visas, anges om den är pausad, borttagen eller inte godkänd.
 • Kolumnen Status på fliken Sökord anger om de enskilda sökorden kan visa annonser eller om de är pausade, borttagna, inte godkända eller annat.

Läs mer om status för kampanjer, annonsgrupper, annonser och sökord.

Kolumnerna Attribut, Resultat, Konverteringar och Samtalsuppgifter

Attributkolumner

 • Budstrategi: Den typ av budstrategi som du har valt för dina sökord, annonsgrupper och kampanjer. Om din kampanj till exempel använder manuell CPC-budgivning, visas Om din kampanj till exempel manuell CPC-budgivning, visas ”CPC” i den här kolumnen. Om din kampanj körs med automatisk budgivning, visas ”Automatiskt” i kolumnen. Märkningen ”(förbättrad)” innebär att AdWords justerar ditt högsta CPC-bud så att ska nå ditt mål, till exempel få så många konverteringar som möjligt.
 • Budstrategi: Den flexibla budstrategi som du har valt för dina sökord, annonsgrupper och kampanjer. I den här kolumnen ser du namnet på den flexibla budstrategin. Om du inte använder en flexibel budstrategi visas ett streck (–).

Kolumnen Resultat

 • Klick – När någon klickar på din annons, till exempel på den blå rubriken i en textannons, räknas det som ett klick.
 • Visningar – När din annons visas på en sökresultatsida eller annan webbplats i Googles nätverk, räknas det som en visning.
 • CTR – Hur ofta personer som ser annonsen också klickar på den (klickfrekvens). Du kan använda CTR som mått på hur effektiva dina sökord och annonser är.
 • Gen. CPC – Beloppet som du betalar för dina annonser dividerat med totalt antal klick. 
 • Gen. CPM – Det genomsnittliga belopp som du debiteras per tusen visningar av din annons (om du använder CPM-budgivning).
 • Kostnad – Dina totala utgifter för alla interaktioner, som klick på textannonser och visningar av videoannonser.
 • Gen. position – Var på sökresultatsidan som din annons vanligtvis visas jämfört med andra annonser.

Resultatkolumner för alla kampanjer

När du visar flera kampanjtyper samtidigt, ser du extra rapportkolumner med information om alla kampanjer: Interaktioner, Interaktionsfrekvens och Genomsnittlig kostnad. Kolumnerna innehåller de mätvärden som är relevanta för varje kampanjtyp, så att du snabbt kan se hur effektivt dina annonser uppfyller dina annonseringsmål. Kolumnen Interaktioner visar till exempel antalet klick i en kampanj i söknätverket, antalet videovisningar i en videokampanj och så vidare. Läs mer om interaktioner.

Kolumner för konvertering

Om du har ställt in konverteringsspårning på webbplatsen, hittar du information om konverteringsresultatet i den här kolumnen. Håll muspekaren över frågetecknet Frågetecken högst upp i varje kolumn om du vill se en definition.

Data om assisterade konverteringar från attributionsrapporterna

Den här kolumnen kan hjälpa dig att förstå sökordens roll i sökningarna på Google.se som leder till konverteringar. Ofta tillskrivs det ”senaste klicket” före en konvertering hela värdet, eftersom det är det klicket som direkt leder till den önskade försäljningen, förvärvet eller registreringen. Men det finns också bidragande sökord som kan ha väglett kunderna till konverteringen. Data om assisterade konverteringar från attributionsrapporterna kan ge dig en mer fullständig bild av hur de enskilda sökorden bidrog till konverteringarna. Precis som när det gäller kolumnen Konverteringar måste du ha aktiverat konverteringsspårning på webbplatsen för att kunna se information om assisterade konverteringar.

Kolumner för samtalsuppgifter

Den här kolumnen visar information om uppringningar från annonser med Googles vidarekopplingsnummer på stationära och bärbara datorer, surfplattor och smartphones. Du hittar kolumnen på flikarna Annonsgrupper och Kampanjer. Ta reda på vilken statistik som kan visas i kolumnen Samtalsuppgifter.

Kolumner som endast visas på särskilda flikar

En del kolumner finns bara på vissa flikar i ditt AdWords-konto. Där kan du se följande information om resultat:

% aktiva (endast Shopping)

Kolumnen % aktiva visar det aktuella antalet aktiva produkter i din produktgrupp delat med det aktuella antalet produkter som överförts för produktgruppen i fråga. Du kan använda den här kolumnen för att ta reda på hur din produktdata och dina kampanjinställningar påverkar produktgruppens resultat.

Var den finns

Den här kolumnen är tillgänglig på fliken Produktgrupper i en Shopping-kampanj.

Vad det innebär

Om en produkt ska vara aktiv måste den uppfylla följande krav:

 • Produkten är godkänd i ditt Merchant Center-konto.
 • Produkten är aktiv. Produktens kampanj och annonsgrupp är aktiverade och dess produktgrupp är inte utesluten.

Kraven som en produkt måste uppfylla för att vara aktiv

Om en produkt inte är aktiv kan inte den inte heller visas. Detta kan leda till minskad trafik.

Exempel

Om produktgruppen är inställd på Utesluten är 0 % av dina produkter aktiva. Det innebär att ingen av produkterna kan visas.

Felsökning

Du kan använda kolumnen Produktstatus på fliken Produkter för att ta reda på varför en enskild produkt är inaktiv. Nedan kan du läsa om några vanliga orsaker och vad du kan göra.

 • Produkten är inte godkänd i ditt Merchant Center-konto. När dina produkter inte godkänns är de inte tillgängliga i Shopping-kampanjen. Du kan kontrollera produktens status på några olika ställen för att ta reda på varför den inte är godkänd:

 • Din produkt är godkänd men inaktiv. Detta kan inträffa av flera olika anledningar. Kampanjen eller annonsgruppen kanske har pausats eller tagits bort. Produktgruppens högsta CPC-värde kan vara inställt på Utesluten.
 % godkända (endast Shopping)

Kolumnen % godkända visar det aktuella antalet godkända produkter i din produktgrupp delat med det aktuella antalet produkter som överförts för produktgruppen i fråga. Du kan använda den här kolumnen för att ta reda på hur din produktdata påverkar produktgruppens resultat.

Var den finns

Den här kolumnen är tillgänglig på fliken Produktgrupper i en Shopping-kampanj.

Vad det innebär

För att en produkt ska godkännas måste den vara godkänd i ditt Merchant Center-konto. En godkänd produkt uppfyller våra policy- och datakvalitetskrav.

Kraven som en produkt måste uppfylla för att vara aktiv

Om en produkt inte är godkänd kan den inte heller visas. Detta kan leda till minskad trafik.

Exempel

Om en produktgrupp innehåller 80 överförda produkter och 60 av dem är godkända, är 75 % av dina produkter godkända. Det innebär att 25 % av produkterna inte kan visas.

Felsökning

Det finns flera orsaker till att en produkt inte blir godkänd. Du kan kontrollera produktens status på några olika ställen för att ta reda på varför den inte är godkänd:

 % klara att visas (endast Shopping)

% klara att visas är antalet produkter som är klara att visas i din produktgrupp delat med antalet produkter som överförts för produktgruppen i fråga. Du kan använda den här kolumnen för att ta reda på hur din produktdata och dina kampanjinställningar påverkar produktgruppens resultat.

Var den finns

Den här kolumnen är tillgänglig på fliken Produktgrupper i en Shopping-kampanj.

Vad det innebär

Om en produkt ska vara klar att visas måste den uppfylla följande krav:

 • Produkten är godkänd i ditt Merchant Center-konto.
 • Produkten är aktiv. Produktens kampanj och annonsgrupp är aktiverade och dess produktgrupp är inte utesluten.
 • Produkten är klar att visas. Produkten finns i lager.

Kraven som en produkt måste uppfylla för att vara aktiv

Om en produkt inte är klar att visas kommer den inte att synas, vilket kan leda till minskad trafik. Produkter som är klara att visas kan användas i annonsauktionen, men det finns inga garantier för att de får några visningar eller klick. Om en produkt är klar att visas men inte får några visningar kan detta bero på att budet är för lågt, att budgeten är begränsad eller att väldigt få användarsökningar kan matchas. Om det är få användarsökningar som kan matchas kan du överväga att lägga till mer information i produktrubriken och beskrivningen.

Exempel

Om din produktgrupp innehåller tio överförda produkter men fyra av dem inte finns i lager, innebär detta att 60 % av dina produkter är klara att visas. Det innebär att 40 % av dina produkter inte visas i annonser.

Felsökning

Du kan använda kolumnen Produktstatus på fliken Produkter för att ta reda på varför en enskild produkt inte är klar att visas. Nedan kan du läsa om några vanliga orsaker och vad du kan göra.

 • Produkten är inte godkänd i ditt Merchant Center-konto. När dina produkter inte godkänns är de inte tillgängliga i Shopping-kampanjen. Du kan kontrollera produktens status på några olika ställen för att ta reda på varför den inte är godkänd:

 • Din produkt är godkänd men inaktiv. Detta kan inträffa av flera olika anledningar. Kampanjen eller annonsgruppen kanske har pausats eller tagits bort. Produktgruppens högsta CPC-värde kan vara inställt på Utesluten.
 • Din produkt finns inte i lager. Du anger produktens tillgänglighet med hjälp av attributet tillgänglighet i produktdatan. Om produktens tillgänglighet är inställd på ej i lager är produkten inte klar att visas. När produkten kan säljas igen ser du till att uppdatera produktens attribut för att visa att den nu finns i lager. Läs mer om attributet tillgänglighet.
Aktiv budjust.

Din aktiva budjustering är den typ av budjustering som du använder. Om du till exempel använder mobilbudjustering, visas ”Enhet”. Du kan höja eller sänka dina bud när du vill lägga mer eller mindre konkurrenskraftiga bud utifrån bland annat enhet, plats och tidpunkt. Budjusteringarna ger dig större kontroll över var och när din annons visas.

Den här kolumnen finns bara på fliken Annonsgrupper.

Annonstyp

Den här kolumnen finns på fliken Annonser och anger vilken annonstyp du visar: text-, bild-, mobil- eller videoannons.

Budsimulatorn

Den här kolumnen visar en uppskattning av hur olika budändringar kan påverka din trafik i söknätverket varje vecka. Uppskattningarna uppdateras vanligtvis en gång om dagen och visar aktiviteten i ditt konto under de senaste sju dagarna, från och med dagen då beräkningen gjordes. Budsimulatorkolumner finns på sökords- och kampanjnivå för enhetsbudjusteringar. Du hittar mer information om dem i avsnitten nedan.

Om det står ”--” i kolumnen innebär det att det inte fanns tillräckligt med data för att beräkna en uppskattning under de senaste sju dagarna.

Budsimulatorkolumnerna visar uppskattningar av hur dina tidigare annonsresultat kunde ha påverkats om du hade valt andra bud. De är inte avsedda att fungera som förslag eller garantier för framtida annonsresultat. Kolumnerna visar inga uppskattningar för kampanjer som använder automatisk CPC-budgivning eller Mål-CPA, eller för kampanjer som regelbundet förbrukar hela sin dagliga budget.

Kolumner i budsimulatorn för sökord

Budsimulatorkolumnerna för kampanjer i sök- och Display-nätverket hittar du på fliken Sökord. För Shopping-kampanjer finns kolumnerna på fliken Produktgrupper.

Kolumnen Högsta CPC-basbud visar vilka bud som användes i AdWords för att beräkna klick- och kostnadsuppskattningar för de andra budsimulatorkolumnerna. Titta i den här kolumnen i stället för i kolumnen Högsta CPC-bud när du utvärderar resultaten i Budsimulatorn. Ditt befintliga Högsta CPC-bud kan ha ändrats sedan AdWords gjorde beräkningarna.

Kolumner för enhetsbudjustering på kampanjnivå

Du kan också se budsimulatorkolumner för enhetsbudjusteringar på kampanjnivå. Du hittar kolumnerna på fliken Enheter på fliken Inställningar.

Kolumnen Basbudjust. visar budjusteringen som AdWords använde för att beräkna uppskattningarna i de övriga budsimulatorkolumnerna. Titta i den här kolumnen när du utvärderar resultaten från budsimulatorn. Din befintliga budjustering kan ha ändrats sedan AdWords gjorde beräkningarna.

Beräkningarna i de här budsimulatorkolumnerna utgår ifrån att alla budjusteringar på annonsgruppsnivå har tagits bort.

Läs mer om budsimulatorer.

Högsta CPC som standard

Standardinställd högsta kostnad per klick (högsta CPC) är det högsta belopp som du är villig att betala för ett klick. Standardinställt högsta CPC-bud anges på annonsgruppsnivå, men du kan åsidosätta det genom att ange specifika högsta CPC-bud för enskilda sökord. Tänk på att du aldrig betalar mer än ditt högsta CPC-bud. Ofta betalar du mindre. Du kan se det genomsnittliga beloppet du betalar för klick i kolumnen Gen. CPC.

Du kanske ser märkningen ”Automatiskt” eller ”(förbättrad)” bredvid dina bud. De betyder följande:

 • Automatiskt: Det här innebär att budet som visas i kolumnen anges automatiskt i AdWords. Texten ”Automatiskt” visas om kampanjen körs med exempelvis automatisk budgivning eller flexibel budstrategi för mål-ROAS. Observera att dessa budbelopp inte går att redigera.
 • Förbättrad: Det här innebär att AdWords-systemet justerar budet som visas i varje enskild auktion för att du ska nå målet för den aktuella budgivningsstrategin, till exempel få största möjliga antal konverteringar för förbättrad CPC, eller största möjliga konverteringsvärde för mål-ROAS. För varje sökord i annonsgruppen som använder standardbudet, försöker AdWords ange bud som motsvarar ett genomsnitt av budet som visas.

Tänk på att buden kan vara både automatiskt angivna och förbättrade för vissa budgivningsstrategier, som mål-ROAS. Om du använder mål-ROAS används inte det bud som visas vid auktioner för Display-nätverket.

Kolumnen Högsta CPC som standard finns bara på fliken Annonsgrupper.

Slutlig webbadress

Kolumnen Slutlig webbadress finns bland annat på fliken Sökord. Om du anger en slutlig webbadress på sökordsnivå får den högre prioritet än den slutliga webbadress som du har angett för varje annons. Anta att du väljer följande:

 • Annonsens slutliga webbadress: www.example.com
 • Sökordets slutliga webbadress: www.example.com/fruits

Om sökordet ”banan” leder till att din annons visas, används www.example.com/banan i stället för www.example.com som slutlig webbadress i annonsen.

Uppsk. förstasidesbud/Uppsk. bud för visning överst på sidan/Ber. förstapositionsbud

Mätvärdena Uppsk. förstasidesbud, Uppsk. bud för visning överst på sidan och Ber. förstapositionsbud motsvarar ungefär det CPC-bud (kostnad per klick) som krävs för att annonsen ska visas på den första sidan, längst upp på sidan eller i första annonspositionen i Googles sökresultat när en sökterm matchar ditt sökord exakt. Uppskattningarna baseras på kvalitetsresultatet och den aktuella konkurrensen bland annonsörerna om sökordet.

I undantagsfall kan det hända att Uppsk. bud för visning högst upp överstiger 100 USD. Sådana bud visas som >=US$100. Om du använder en annan valuta än dollar (USD) när du visar Uppsk. bud för visning högst upp och Ber. förstapositionsbud kan du se en liknande kommentar med motsvarande belopp i vald valuta.

Observera att uppskattningarna inte innebär en garanterad placering. Annonsens position påverkas av många faktorer, som andra annonsörers aktivitet, användarnas sökaktivitet, dina kontoinställningar och din kontoaktivitet, till exempel budgetändringar. Det innebär att din annons kanske inte visas på första sidan eller högst upp på sidan trots att du uppfyller kriterierna.

De här kolumnerna finns bara på fliken Sökord.

Effektiv högsta CPC (endast Shopping)

I Shopping-kampanjer använder du produktgrupper för att ange bud på dina produkter. Du kan kontrollera budet för varje produkt via kolumnen Effektiv högsta CPC på fliken Produkter. Det är budet som används i annonsauktionen för att rangordna dina produkter. Det är det högsta budet för en enskild produkt i kampanjen eller annonsgruppen som du har valt, där även kampanjprioriteringar ingår i bedömningen. Klicka på värdet som visas för att hoppa till produktgruppen som anger budet om du vill göra justeringar.

Var den finns

Den här kolumnen är tillgänglig på fliken Produkter i en Shopping-kampanj.

Vad det innebär

Din effektiva högsta kostnad per klick (CPC) är det högsta bud som du vill lägga på en enskild produkt i din annonsgrupp. Om en produkt är utesluten eller om kampanjen eller annonsgruppen inte är aktiverad, visas -- istället för ett högsta CPC-bud.

Värdet som du ser innefattar inte följande kampanjinställningar:

 • Budjusteringar. Detta innebär att du kan höja budet utifrån de budjusteringar du har angett. Om du till exempel har angett en mobilbudsjustering på 300 % kan ditt effektiva högsta CPC på 10 kr höjas till 30 kr vid bud på mobilannonser. Läs mer om budjusteringar

Exempel

Du har kampanjen Skor med produkten Sportskor i två annonsgrupper. En annonsgrupp har ett högsta CPC-bud på 12 kr för Sportskor medan den andra annonsgruppen har ett bud på 30 kr. När du tittar på Sportskor på fliken Produkter i kampanjen ser du en effektiv högsta CPC på 30 kr eftersom det är det högsta bud som du vill lägga för samtliga annonsgrupper som innehåller Sportskor.

Felsökning

Om du klickar på värdet i kolumnen Effektiv högsta CPC ser du vilken produktgrupp budet kommer ifrån. Du kan justera budet härifrån.

Annons-id

Den enskilda annonsens id-nummer. Den här kolumnen finns bara på fliken Annonser.

Webbadress till bild

Om du har valt att visa bildannonser i Display-nätverket, lagras bilderna på Googles servrar och hämtas via den här adressen. Kolumnen finns bara på fliken Annonser.

Visningsandel, Förlorad visningsandel (rankning), Förlorad visningsandel (budget), Visningsandel vid exakt matchning

Visningsandelen är procentandelen annonsvisningar dividerat med det uppskattade antalet visningar som annonsen var kvalificerad för.  Kvalificeringen baseras på annonsens inriktningsinställningar, godkännandestatus, bud och kvalitetsresultat. Läs mer om visningsandel, förlorad visningsandel och visningsandel vid exakt matchning.

Den här kolumnen finns på flikarna Kampanjer och Annonsgrupper. Information om visningsandel finns också i Tid-rapporterna på fliken Dimensioner.

Klickandel

Endast tillgänglig för Shopping-kampanjer. Klickandel är de klick som du har fått i söknätverket delat med det uppskattade högsta antalet klick som du kunde fått.

Det högsta antalet klick som du kan få beror på hur synliga dina annonser är och antalet annonser du visar för en sökfråga. Dessa två faktorer påverkas av flera andra faktorer, bland annat ditt bud, den totala annonskvaliteten och hur relevanta annonserna är.

Den här kolumnen finns på fliken Produktgrupper. Läs mer om klickandel.

Ogiltiga klick/ogiltig klickfrekvens

De här kolumnerna visar antalet och procentandelen klick som klassificerades som ogiltiga och automatiskt filtrerades bort från ditt konto. Du debiteras inte för sådana klick och de påverkar inte heller kontostatistiken. Läs mer om ogiltiga klick.

Den här kolumnen finns bara på flikarna Kampanjer och Dimensioner.

Matchningstyp

För kampanjer som är inriktade på Googles söknätverk kan du använda följande matchningstyper för sökord: bred matchning, frasmatchning, exakt matchning och negativ matchning. Med de här matchningsalternativen kan du styra vilka som ska kunna ser dina annonser. Med vissa matchningstyper visas annonserna oftare och du får fler klick och konverteringar. Med andra får du färre visningar och snävare inriktning. I kolumnen Matchningstyp på fliken Sökord kan du se vilken inställning du har valt för varje sökord. Där kan du också ändra inställningen. Läs mer om matchningstyper för sökord.

Den här kolumnen finns på fliken Sökord.

Det finns dessutom mer statistik om matchningstyperna i AdWords:

Segmentera efter söktermernas matchningstyp: Du kan se uppgifter om dina sökord segmenterade efter söktermernas matchningstyp, vilket innefattar bred matchning, frasmatchning och exakt matchning för söktermer som motsvarade sökordet. På så sätt kan du jämföra statistik som klick, visningar, klickfrekvens och konverteringsfrekvens för söktermer som ledde till att din annons visades. Använd det här segmenteringsalternativet när du vill ta reda på vilka sökord som ger bäst resultat för en viss matchningstyp för söktermer.

Kolumnen Matchningstyp i rapporten Söktermer: Den här kolumnen i rapporten Söktermer visar vilken matchningstyp som medförde att användarna såg din annons när de sökte med en viss term. Använd informationen när du vill förbättra din sökordslista.

Högsta CPC

Högsta kostnad per klick (högsta CPC) är det högsta belopp som du är villig att betala för ett klick. Du kan ange olika högsta CPC-bud för enskilda sökord, om du vill använda högre eller lägre bud för enskilda sökord baserat på deras resultat. Tänk på att du aldrig betalar mer än ditt högsta CPC-bud. Ofta betalar du mindre. Du kan se det genomsnittliga beloppet du betalar för klick i kolumnen Gen. CPC.

Du kanske ser märkningen ”Automatiskt” eller ”(förbättrad)” bredvid dina bud. De betyder följande:

 • Automatiskt: Det här innebär att budet som visas i kolumnen anges automatiskt i AdWords. Texten ”Automatiskt” visas om kampanjen körs med exempelvis automatisk budgivning eller flexibel budstrategi för mål-ROAS. Observera att dessa budbelopp inte går att redigera.
 • Förbättrad: Det här innebär att AdWords-systemet justerar budet som visas i varje enskild auktion för att du ska nå målet för den aktuella budgivningsstrategin, till exempel få största möjliga antal konverteringar för förbättrad CPC, eller största möjliga konverteringsvärde för mål-ROAS. För varje sökord i annonsgruppen som använder standardbudet, försöker AdWords ange bud som motsvarar ett genomsnitt av budet som visas.

Tänk på att buden kan vara både automatiskt angivna och förbättrade för vissa budgivningsstrategier, som mål-ROAS. Om du använder mål-ROAS används inte det bud som visas vid auktioner för Display-nätverket.

Kolumnen Högsta CPC finns bara på flikarna Sökord och Automatiska inriktningar.

Kvalitetsresultat

Den här kolumnen visar sökordets kvalitetsresultat, ett mått på hur relevanta och användbara dina annonser och din målsida är för personer som ser annonsen.

Den här kolumnen finns bara på fliken Sökord.

Produktstatus (endast Shopping)

Kolumnen Produktstatus visar aktuell status för en enskild produkt i kampanjen. Den här kolumnen hjälper dig att ta reda på om produkten är klar att visas.

Var den finns

Den här kolumnen är endast tillgänglig på fliken Produkter i en Shopping-kampanj.

Vad det innebär

Här är de olika statusarna som kan visas för en produkt och vad du kan göra:

 • Ej godkänd: Produkten är inte godkänd i ditt Merchant Center-konto. Om produkten inte är godkänd är den inte heller tillgänglig i din Shopping-kampanj. Du ser orsaken till att den inte blev godkänd i produktstatuskolumnen. Om du klickar på pratbubblan (Bubbla för ej godkänd annons) visas en mer detaljerad förklaring för underkännandet och vad du kan göra för att åtgärda det. Kom ihåg att du alltid kan kontrollera produktens status i Merchant Center för att ta reda på varför den inte är godkänd. Läs mer om produktstatusar i Merchant Center.
 • Inaktiv: Produkten finns i en kampanj som inte är aktiv. Detta kan inträffa av flera olika anledningar. Kampanjen kanske är pausad eller har tagits bort. Produktgruppens högsta CPC-värde kan vara inställt på Utesluten.
 • Inte klar att visas: Produkten finns inte i lager. Du anger produktens tillgänglighet med attributet availability i din produktdata. Om produktens tillgänglighet är inställd på Ej i lager är produkten inte klar att visas. När produkten kan säljas igen ser du till att uppdatera produktens attribut för att visa att den nu finns i lager. Läs mer om attributet tillgänglighet.
 • Klar att visas: Produkten kan användas i annonsauktionen. Det finns inga garantier för att produkter som är klara att visas får några visningar. Om en produkt är klar att visas men inte får några visningar kan detta bero på att budet är för lågt, att budgeten är begränsad eller att väldigt få användarsökningar kan matchas. Om det är få användarsökningar som kan matchas kan du överväga att lägga till mer information i produktrubriken och beskrivningen.
Kraven som en produkt måste uppfylla för att vara aktiv

Exempel

I kampanjen Skor har produkten Sportskor produktstatusen Ej godkänd. Det betyder att produkten inte kan användas i annonsauktionen och du måste felsöka problemet för att produkten ska få statusen Klar att visas.

Felsökning

Om produkten inte har Klar att visas som status går det inte att visa produktens annonser för potentiella kunder. Du kan använda statusinformationen ovan för att ta reda på varför statusen visas och vad du kan göra åt det.

Aktiva produkter (endast Shopping)

I kolumnen Aktiva produkter visas antalet produkter i produktgruppen som för närvarande är aktiva.

Var den finns

Den här kolumnen är tillgänglig på fliken Produktgrupper i en Shopping-kampanj.

Vad det innebär

Om en produkt ska vara aktiv måste den uppfylla följande krav:

 • Produkten är godkänd i ditt Merchant Center-konto.
 • Produkten är aktiv. Produktens kampanj och annonsgrupp är aktiverade och dess produktgrupp är inte utesluten.
Kraven som en produkt måste uppfylla för att vara aktiv

Om en produkt inte är aktiv kan inte den inte heller visas. Detta kan leda till minskad trafik.

Exempel

Om produktgruppen är utesluten är inga produkter aktiva.

Felsökning

Du kan använda den här kolumnen tillsammans med kolumnen % aktiva för att ta reda på hur många av dina överförda produkter som har ett aktivt bud. Om du förväntade dig ett större antal aktiva produkter kan du kontrollera din produktdata eller dina kampanjinställningar gällande följande orsaker:

 • Produkten är inte godkänd i ditt Merchant Center-konto. När dina produkter inte godkänns är de inte tillgängliga i Shopping-kampanjen. Du kan kontrollera produktens status på några olika ställen för att ta reda på varför den inte är godkänd:

 • Din produkt är godkänd men inaktiv. Detta kan inträffa av flera olika anledningar. Kampanjen eller annonsgruppen kanske har pausats eller tagits bort. Produktgruppens högsta CPC-värde kan vara inställt på Utesluten.
Godkända produkter (endast Shopping)

I kolumnen Godkända produkter visas antalet produkter i din annonsgrupp som för närvarande är godkända i Merchant Center.

Var den finns

Den här kolumnen är tillgänglig på fliken Produktgrupper i en Shopping-kampanj.

Vad det innebär

Om en produkt ska räknas som godkänd måste den vara godkänd i ditt Merchant Center-konto. En godkänd produkt uppfyller våra policy- och datakvalitetskrav.

Kraven som en produkt måste uppfylla för att vara aktiv

Om en produkt inte är godkänd kan den inte heller visas. Detta kan leda till minskad trafik.

Exempel

Om en produktgrupp innehåller 80 inskickade produkter och 20 av dem inte är godkända ser du 60 produkter i kolumnen Godkända produkter.

Felsökning

Du kan använda den här kolumnen tillsammans med kolumnen % godkända för att ta reda på hur många av dina överförda produkter som är godkända i Merchant Center. Om du förväntade dig ett större antal godkända produkter kan du överväga att felsöka din produktdata. Du kan kontrollera produktens status på några olika ställen för att ta reda på varför den inte är godkänd:

Överförda produkter (endast Shopping)

I kolumnen Överförda produkter visas antalet produkter i din produktgrupp som för närvarande har överförts till ditt Merchant Center-konto.

Var den finns

Den här kolumnen är tillgänglig på fliken Produktgrupper i en Shopping-kampanj.

Vad det innebär

Om en produkt ska räknas som överförd måste den läggas till i ditt Merchant Center-konto med hjälp av produktdata. En produkt som har upphört att gälla i ditt Merchant Center-konto räknas inte som överförd. Läs mer om hur du skapar och överför produktdata.

Kraven som en produkt måste uppfylla för att vara aktiv

Om en produkt inte är överförd kan den inte heller visas.

Exempel

Du säljer skor och har ett sortiment med 20 olika sportskor. Du har redan skapat produktdata för dessa 20 sportskor som du har överfört via Merchant Center. Det innebär att du för närvarande kan se 20 överförda produkter i ditt AdWords-konto. Ditt företag har dock precis utökat sortimentet med 10 nya sportskor utöver de 20 sportskor som redan fanns. När du har skapat produktdata för de nya skorna och överfört dem till Merchant Center ser du att du har 30 överförda produkter.

Felsökning

Om du förväntade dig ett större antal överförda produkter kan du kontrollera att du har överfört produktdatan för de produkter som saknas. Läs mer om hur du skapar och överför produktdata.

Du kan använda den här kolumnen tillsammans med andra kolumner i Shopping-kampanjer för att ta reda på hur väl dina kampanjer presterar. Andra kolumner som du kan använda innefattar följande:

 • Godkända produkter
 • Aktiva produkter
 • Produkter klara att visas
 • % godkända
 • % aktiva
 • % klara att visas
Produkter klara att visas (endast Shopping)

I kolumnen Produkter klara att visas ser du antalet produkter i din produktgrupp som är klara att visas och kan användas i annonsauktionen.

Var den finns

Den här kolumnen är tillgänglig på fliken Produktgrupper i en Shopping-kampanj.

Vad det innebär

Om en produkt ska vara klar att visas måste den uppfylla följande krav:

 • Produkten är godkänd i ditt Merchant Center-konto.
 • Produkten är aktiv. Produktens kampanj och annonsgrupp är aktiverade och dess produktgrupp är inte utesluten.
 • Produkten är klar att visas. Produkten finns i lager.

Kraven som en produkt måste uppfylla för att vara aktiv

Om en produkt inte är klar att visas kommer den inte att synas, vilket kan leda till minskad trafik. Produkter som är klara att visas kan användas i annonsauktionen, men det finns inga garantier för att de får några visningar eller klick. Om en produkt är klar att visas men inte får några visningar kan detta bero på att budet är för lågt, att budgeten är begränsad eller att väldigt få användarsökningar kan matchas. Om det är få användarsökningar som kan matchas kan du överväga att lägga till mer information i produktrubriken och beskrivningen.

Exempel

Om din produktgrupp har tio överförda produkter men fyra av produkterna inte finns i lager, har du sex produkter som är klara att visas.

Felsökning

Du kan använda den här kolumnen tillsammans med kolumnen % klara att visas för att ta reda på hur många av dina överförda produkter som är klara att visas. Om du förväntade dig ett större antal produkter som är klara att visas kan du kontrollera din produktdata eller dina kampanjinställningar gällande följande orsaker:

 • Produkten är inte godkänd i ditt Merchant Center-konto. När dina produkter inte godkänns är de inte tillgängliga i Shopping-kampanjen. Du kan kontrollera produktens status på några olika ställen för att ta reda på varför den inte är godkänd:

 • Din produkt är godkänd men inaktiv. Detta kan inträffa av flera olika anledningar. Kampanjen eller annonsgruppen kanske har pausats eller tagits bort. Produktgruppens högsta CPC-värde kan vara inställt på Utesluten.
 • Din produkt finns inte i lager. Du anger produktens tillgänglighet med hjälp av attributet tillgänglighet i produktdatan. Om produktens tillgänglighet är inställd på ej i lager är produkten inte klar att visas. När produkten kan säljas igen ser du till att uppdatera produktens attribut för att visa att den nu finns i lager. Läs mer om attributet tillgänglighet.
Relativ CTR

Relativ CTR är ett mått på hur väl dina annonser fungerar i Display-nätverket jämfört med andra annonsörers annonser som visas på samma webbplatser.

Relativ CTR beräknas genom att din klickfrekvens divideras med alla annonsörers genomsnittliga klickfrekvens på de placeringar där dina annonser visas. Eftersom det rör sig om konkurrensstatistik, är värdet inte statiskt. Det ändras beroende på webbplatserna där dina annonser visas och på de andra annonsörernas åtgärder.

Den här kolumnen finns bara på flikarna Kampanjer och Annonsgrupper.

Exempel

Vi säger att en annonsör som säljer digitalkameror får en CTR för Display-nätverket på 0,05 %. Annonserna visas på en sida om fotografi i Display-nätverket med tre andra annonsörers annonser. De andra annonsörerna har en CTR på 0,005 %.

Den första annonsören har tio gånger högre CTR än konkurrenterna (0,05 %/0,005 % = 10). Eftersom användarna är mer intresserade av den här annonsörens produkter, får annonsören en mycket hög relativ CTR (10).

Visad

Den här kolumnen anger hur stor procentandel av tiden som din annons har visats i förhållande till de övriga aktiva annonserna i samma annonsgrupp. Den här kolumnen finns bara på fliken Annonser.

Tips

För att resultatet ska bli korrekt när du jämför visningsandelen för två annonser, måste du ändra datumintervallet till en tidsperiod då båda annonserna visades.

Det är normalt att annonsvisningsprocenten eller antalet visningar av varje annons i annonsgruppen skiljer sig åt. Följande faktorer påverkar hur ofta en viss annons visas:

 • Annonsväxling

  Som standard är alla kampanjer inställda för optimerad annonsvisning. Det innebär att en annons med högre klickfrekvens (CTR) visas oftare än de andra annonserna i annonsgruppen. Det här systemet gynnar automatiskt annonser med bättre resultat som leder mer trafik till din webbplats.

  Du kan välja bort optimerad annonsvisning, om du vill att AdWords-systemet ska växla mellan annonserna mer jämnt fördelat. Kom i så fall ihåg att annonserna ändå kan få olika annonsvisningsprocent eller antal visningar. Det beror på att AdWords-systemet tar hänsyn till annonsens kvalitetsresultat när annonsen rankas på en sökresultatsida. En annons med högt kvalitetsresultat kan visas på den första sidan med sökresultat, där den samlar på sig en visning varje gång den visas. En annons med lågt kvalitetsresultat kan å andra sidan visas på den andra sidan med sökresultat, där den bara räknas som en visning om användaren klickar vidare till den sidan.

 • Tid

  Om en annons skapas sent på dagen, har den lägre annonsvisningsprocent vid slutet av dagen än de befintliga annonserna. Den här skillnaden minskar med tiden.

 • Godkännandestatus

  Om en annons inte har granskats och godkänts, visas den bara på Google. Om annonsen inte har börjat få visningar i Googles nätverk, får den en lägre annonsvisningsprocent.

Total kostnad

De totala kostnader som en kampanj har samlat på sig under den valda tidsperioden.

Den här kolumnen finns bara på fliken Kampanjer.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?