Stĺpce v štatistických tabuľkách

Stĺpce v štatistických tabuľkách poskytujú rôzne informácie o vašom účte. Výber stĺpcov sa líši v závislosti od toho, ktorú štatistickú tabuľku si prezeráte. Môžete si vybrať stĺpce, ktoré chcete vidieť, a zmeniť ich usporiadanie podľa svojich predstáv. Takto môžete mať všetky údaje, ktoré sú pre vás najdôležitejšie, okamžite k dispozícii v štatistickej tabuľke.

Tento článok ponúka prehľad bežných stĺpcov a tých stĺpcov, ktoré sú k dispozícii iba pri prezeraní určitej skupiny údajov.

Tip

Výkonnosť môžete porovnávať pre určité obdobia a výsledky zobraziť v stĺpcoch štatistickej tabuľky. Prečítajte si, ako môžete porovnať výkonnosť dvoch časových období.

Bežné stĺpce

Niektoré stĺpce je možné nájsť na takmer každej stránke vášho účtu Google Ads.

Odporúčané stĺpce

Google Ads môže niekedy na základe nastavení vašej kampane odporúčať stĺpce na pridanie do štatistických tabuliek. Tieto stĺpce sú vybrané na základe rôznych faktorov, ako sú konverzie, nastavenia zacielenia, stratégia ponúk a ďalšie aspekty. Odporúčané stĺpce môžete pridávať a odstraňovať, ako chcete, prípadne môžete v kampani túto funkciu celkom deaktivovať. Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si článok Pridanie alebo odstránenie odporúčaných stĺpcov v štatistickej tabuľke.
Stĺpec stavu

V stĺpcoch stavu na stránkach Kampane a Reklamné skupiny sa zobrazujú informácie o aktuálnom stave jednotlivých kampaní alebo reklamných skupín a o tom, či sú pozastavené, odstránené, obmedzené rozpočtom alebo či majú iné stavy.

 • V stĺpci Stav na stránke Reklamy a rozšírenia je uvedené, či sa reklama zobrazuje, a ak nie, či je pozastavená, odstránená alebo zamietnutá.
 • Na stránke Kľúčové slová uvidíte, či sú jednotlivé kľúčové slová vhodné na spúšťanie reklám, prípadne či je kampaň alebo reklama, pod ktorú kľúčové slovo spadá, označená ako pozastavená, odstránená alebo zamietnutá, prípadne či má iný stav.

Zistite viac o stavoch kampaní, reklamných skupín, reklámkľúčových slov.

Stĺpce s údajmi o výkonnosti

Pri zobrazení tabuľky štatistických údajov môžete predvolene vidieť nasledujúce stĺpce s informáciami o výkonnosti:

 • Kliknutia – keď niekto klikne na reklamu, napríklad na modrý nadpis textovej reklamy, započítame to medzi kliknutia.
 • Zobrazenia – zobrazenie sa započíta zakaždým, keď sa vaša reklama zobrazí na stránke s výsledkami vyhľadávania alebo na inom webe v Sieti Google. Zobrazenia majú skratku Zobr.
 • CTR – pomer vyjadrujúci, ako často sa používateľom zobrazí reklama a ako často na ňu kliknú. Pomocou CTR môžete zhodnotiť výkonnosť kľúčových slov a reklám.
 • Priem. CZK – suma zaplatená za reklamy vydelená celkovým počtom kliknutí.
 • Priem. CTZ – priemerná suma, ktorú sme vám vyúčtovali za 1 000 zobrazení reklamy (ak používate ponuky CTZ).
 • Cena – cena predstavuje celkové výdavky za všetky interakcie, napríklad kliknutia na textové reklamy a zhliadnutia videoreklám.

Stĺpce výkonnosti v rôznych kampaniach

Pri prezeraní viacerých typov kampaní naraz sa vám zobrazia ďalšie stĺpce prehľadov rôznych kampaní: Interakcie, Miera interakcie a Priemerná cena. Tieto stĺpce poskytujú prehľad kľúčových metrík, ktoré sú relevantné pre jednotlivé typy kampaní, čo vám môže pomôcť rýchlo merať účinnosť, s akou vaše reklamy spĺňajú vaše reklamné ciele. Napríklad v stĺpci Interakcie sa zobrazí počet kliknutí, ak ide o kampaň vo Vyhľadávacej sieti, počet zhliadnutí videa, ak ide o videokampaň, atď. Prečítajte si viac o interakciách.

Stĺpce konverzií

Ak ste si na webe nastavili sledovanie konverzií, tieto stĺpce vám môžu poskytnúť štatistiky o výkonnosti konverzií. Definíciu si zobrazíte tak, že v hornej časti jednotlivých stĺpcov umiestnite kurzor myši na otáznik Otáznik.

Stĺpce atribúcie

Tieto stĺpce vám pomáhajú porozumieť, akú úlohu zohrávajú kľúčové slová pri vyhľadávaniach na stránkach Google.sk, ktoré vedú ku konverzii. Najväčšia zásluha sa často pripisuje poslednému kliknutiu pred konverziou, pretože vedie priamo k nákupu, akvizícii alebo registrácii, teda k tomu, čo chcete pomocou reklamy dosiahnuť. Existujú však aj pomocné kľúčové slová, ktoré mohli zákazníkov takisto nasmerovať ku konverzii. Údaje o asistovaných konverziách z prehľadov atribúcie vám môžu poskytnúť ucelenejšiu predstavu o hodnote vašich jednotlivých kľúčových slov, pokiaľ ide o generovanie konverzií. Ak si chcete zobraziť údaje o asistovaných konverziách, musíte mať na webe podobne ako v prípade stĺpcov konverzií nastavené sledovanie konverzií.

Stĺpce v kategórii Atribúty

Pri zobrazení tabuľky štatistických údajov môžete predvolene vidieť nasledujúce stĺpce s informáciami o Atribútoch:
 • Typ stratégie ponúkania cien: Názov stratégie ponúkania cien, ktorou sa spravujú cenové ponuky pre kľúčové slová, reklamné skupiny alebo kampane. Ak napríklad v kampani používate manuálne ponúkanie CZK, v tomto stĺpci sa zobrazí označenie CZK. Ak v kampani používate automatické ponuky, zobrazí sa označenie Automaticky. Môže sa zobraziť aj označenie (vylepšené), čo znamená, že Google Ads upravuje max. CZK tak, aby ste dosiahli svoj cieľ, napríklad maximalizáciu konverzií.
 • Stratégia ponúk: Ide o automatickú portfóliovú stratégiu ponúk, ktorá spravuje ponuky pre kľúčové slová, reklamné skupiny alebo kampane. V tomto stĺpci sa zobrazí názov, ktorý ste vytvorili pre stratégiu flexibilného ponúkania cien. Ak nepoužívate stratégiu flexibilného ponúkania cien, zobrazí sa pomlčka: –.

Stĺpce podrobností o volaniach

Tieto stĺpce poskytujú prehľad o hovoroch z reklám, v ktorých sa zobrazuje telefónne číslo Google na presmerovanie hovorov v počítačoch/laptopoch, tabletoch a mobilných zariadeniach vyššej kategórie. Tieto stĺpce nájdete na stránkach Reklamné skupiny a Kampane. Pozrite sa, ktoré štatistické údaje sú k dispozícii v stĺpcoch Podrobnosti o volaniach.

Stĺpce, ktoré sa zobrazujú len na niektorých stránkach

Niektoré stĺpce sa nachádzajú len na niektorých stránkach účtu Google Ads. Môžu vám poskytnúť tieto informácie o výkonnosti:

% aktívnych (iba v Nákupoch)

Stĺpec „% aktívnych“ informuje o pomere aktuálneho počtu aktívnych produktov vo vašej skupine produktov a aktuálneho počtu odoslaných produktov pre túto skupinu produktov. Tento stĺpec vám môže pomôcť pochopiť, ako vaše údaje o produktoch a nastavenia kampane ovplyvňujú výkonnosť skupiny produktov.

Význam

Produkt musí spĺňať tieto požiadavky, aby bol aktívny:

 • Produkt je schválený vo vašom účte Merchant Center.
 • Produkt je aktívny. Kampaň a reklamná skupina produktu sú aktívne a skupina tohto produktu nie je vylúčená.

Ak určitý produkt nie je aktívny, nie je k dispozícii na zobrazovanie a môžete tak prichádzať o návštevnosť.

Príklad

Ak je pre skupinu produktov nastavený stav Vylúčené, máte 0 % aktívnych produktov. To znamená, že sa nemôže zobraziť žiadny z vašich produktov.

Riešenie problémov

Ak chcete zistiť, prečo je určitý produkt neaktívny, môžete použiť stĺpec Stav produktu na stránke Produkty. Tu sú niektoré z bežných príčin a možnosti, ktoré máte k dispozícii.

 • Produkt je zamietnutý vo vašom účte Merchant Center. Ak sú vaše produkty zamietnuté, nebudú k dispozícii vo vašej kampani v Nákupoch. Ak chcete zistiť dôvod zamietnutia produktu, môžete skontrolovať jeho stav na viacerých miestach:

 • Produkt je schválený, ale neaktívny. K tomu môže dôjsť z niekoľkých dôvodov. Kampaň alebo reklamná skupina môže byť pozastavená alebo odstránená. Hodnota max. CZK skupiny produktov môže byť nastavená na hodnotu Vylúčené.
% schválených (iba v Nákupoch)

Stĺpec „% schválených“ informuje o pomere aktuálneho počtu schválených produktov v skupine produktov a aktuálneho počtu produktov odoslaných pre túto skupinu produktov. Tento stĺpec vám môže pomôcť pochopiť, ako vaše údaje o produktoch ovplyvňujú výkonnosť skupiny produktov.

Význam

Výrobok, ktorý má byť schválený, musí byť schválený vo vašom účte Merchant Center. Schválený výrobok vyhovuje našim pravidlám a požiadavkám na kvalitu údajov.

Ak určitý produkt nie je schválený, nie je k dispozícii na zobrazenie a môžete tak prichádzať o návštevnosť.

Príklad

Ak vaša skupina produktov má odoslaných 80 produktov a 60 z nich je schválených, máte schválených 75 % produktov. To znamená, že 25 % z vašich produktov sa nemôže zobrazovať.

Riešenie problémov

Existuje niekoľko dôvodov, pre ktoré môžu byť vaše produkty zamietnuté. Ak chcete zistiť dôvod zamietnutia produktu, môžete skontrolovať jeho stav na viacerých miestach:

% pripravených na zobrazovanie (iba v Nákupoch)

Stĺpec „% pripravených na zobrazovanie“ informuje o pomere aktuálneho počtu produktov pripravených na zobrazovanie a aktuálneho počtu produktov odoslaných pre túto skupinu produktov. Tento stĺpec vám môže pomôcť pochopiť, ako vaše údaje o produktoch a nastavenia kampane ovplyvňujú výkonnosť skupiny produktov.

Význam

Produkt musí spĺňať tieto požiadavky, aby bol pripravený na zobrazovanie:

 • Produkt je schválený vo vašom účte Merchant Center.
 • Produkt je aktívny. Kampaň a reklamná skupina produktu sú aktívne a skupina tohto produktu nie je vylúčená.
 • Produkt je pripravený na zobrazovanie. Produkt je na sklade.

Ak určitý produkt nie je pripravený na zobrazovanie, nie je k dispozícii na zobrazovanie a môžete tak prichádzať o návštevnosť. Produkty pripravené na zobrazovanie sa môžu zúčastňovať na reklamnej aukcii, ale nezaručujeme, že získajú zobrazenia alebo kliknutia. Ak určitý produkt je pripravený na zobrazovanie, ale nezískava zobrazenia, príčinou môže byť nízka cenová ponuka, obmedzený rozpočet alebo veľmi málo vyhľadávaní používateľa, ktoré by k nemu bolo možné priradiť. Ak existuje len veľmi málo vyhľadávaní používateľa, ktoré je možné priradiť, zvážte pridanie ďalších podrobností do názvu a popisu produktu.

Príklad

Ak má skupina výrobkov odoslaných desať výrobkov, ale štyri z nich nie sú na sklade, na zobrazovanie bude pripravených 60 % výrobkov. To znamená, že 40 % výrobkov sa nebude zobrazovať v reklamách.

Riešenie problémov

Ak chcete zistiť, prečo určitý produkt nie je pripravený na zobrazovanie, môžete použiť stĺpec Stav produktu na stránke Produkty. Tu sú niektoré z bežných príčin a možnosti, ktoré máte k dispozícii.

 • Produkt je zamietnutý vo vašom účte Merchant Center. Ak sú vaše produkty zamietnuté, nebudú k dispozícii vo vašej kampani v Nákupoch. Ak chcete zistiť dôvod zamietnutia produktu, môžete skontrolovať jeho stav na viacerých miestach:

 • Produkt je schválený, ale neaktívny. K tomu môže dôjsť z niekoľkých dôvodov. Kampaň alebo reklamná skupina môže byť pozastavená alebo odstránená. Hodnota max. CZK skupiny produktov môže byť nastavená na hodnotu Vylúčené.
 • Produkt nie je na sklade. Informácie o dostupnosti produktu poskytujete prostredníctvom atribútu availability v údajoch o produkte. Ak je dostupnosť produktu nastavená na hodnotu out of stock, produkt nebude pripravený na zobrazovanie. Keď je produkt pripravený na predaj, nezabudnite aktualizovať atribút produktu tak, aby informoval o dostupnosti produktu na sklade. Získajte ďalšie informácie o atribúte availability.
% zobrazených

Tento stĺpec označuje percentuálny podiel času zobrazovania reklamy v porovnaní so zvyškom aktívnych reklám v rámci tej istej reklamnej skupiny. Tento stĺpec je k dispozícii len na stránke Reklamy a rozšírenia.

Tip

Keď chcete presne porovnať percentuálny podiel zobrazenia dvoch reklám, je potrebné upraviť rozsah dátumov na časové obdobie, v ktorom sa obe reklamy zobrazovali.

Je bežné, že percentuálny podiel zobrazenia reklám alebo počet zobrazení nazbieraný každou reklamou sa v reklamnej skupine líši. Frekvenciu zobrazovania určitej reklamy ovplyvňujú tieto faktory:

 • Striedanie reklám

  Všetky kampane sú predvolene nastavené na optimalizované zobrazovanie reklám. Znamená to, že ak má niektorá reklama vyššiu mieru prekliknutia (CTR), bude sa zobrazovať častejšie ako ostatné reklamy v reklamnej skupine. Tento systém automaticky uprednostňuje reklamy s vyššou výkonnosťou, ktoré zvyšujú návštevnosť webu.

  Optimalizované zobrazovanie reklám môžete deaktivovať, ak chcete, aby systém Google Ads striedal reklamy približne rovnomerne. Ak tak urobíte, upozorňujeme, že reklamy stále môžu mať odlišný percentuálny podiel zobrazenia alebo počet zobrazení. Systém Google Ads totiž pri určovaní hodnotenia reklamy na stránke s výsledkami vyhľadávania zohľadňuje jej skóre kvality. Reklama s vysokým skóre kvality sa môže zobrazovať na prvej stránke s výsledkami vyhľadávania, kde sa vždy zaznamená jej zobrazenie. Reklama s nízkym skóre kvality sa môže naopak zobrazovať na druhej stránke s výsledkami vyhľadávania, kde sa zobrazí iba vtedy, ak používateľ na túto stránku preklikne.

 • Čas

  Ak je reklama vytvorená neskôr v danom dni, bude mať na konci daného dňa nižší percentuálny podiel zobrazenia ako už existujúce reklamy. Rozdiel sa časom zmenší.

 • Stav schválenia

  Ak reklama ešte nebola skontrolovaná a schválená, zobrazí sa iba na stránkach Google. Reklama, ktorá ešte negeneruje zobrazenia v Sieti Google, má nižší percentuálny podiel zobrazenia.

Aktívna úpr. ponuky

Aktívna úprava cenovej ponuky je vami nastavený typ úpravy cenovej ponuky. Ak napríklad nastavíte úpravu cenovej ponuky pre mobilné zariadenia, zobrazí sa označenie Zariadenie. Cenové ponuky môžete zvyšovať alebo znižovať podľa toho, či chcete zvýšiť alebo znížiť konkurencieschopnosť v zariadeniach, geografických oblastiach, rôznych časoch dňa atď. Úpravy cenových ponúk vám poskytujú väčšiu kontrolu nad tým, kedy a kde sa vaša reklama zobrazí.

Identifikátor reklamy

Je to individuálny identifikátor (ID) reklamy.

Typ reklamy

Tento stĺpec naznačuje, ktorý typ reklamy sa zobrazuje: textová reklama, obrázková reklama, mobilná reklama alebo videoreklama.

Simulátor ponúk

Tieto stĺpce obsahujú odhady možného vplyvu rôznych zmien cenovej ponuky na týždennú návštevnosť z Vyhľadávacej siete. Odhady sa vo všeobecnosti obnovujú raz za deň a vyjadrujú aktivitu v účte za posledných sedem dní odo dňa, kedy boli vypočítané (max. pred siedmimi dňami). Stĺpce Simulátora cenových ponúk sú dostupné na úrovni kľúčového slova a na úrovni kampane pre úpravy cenových ponúk pre zariadenie. V nižšie uvedených častiach uvádzame informácie o jednotlivých stĺpcoch.

Pomlčka – v stĺpci znamená, že na vytvorenie odhadu za posledných sedem dní neexistuje dostatok údajov.

Upozorňujeme, že stĺpce Simulátora cenových ponúk poskytujú odhady možného vplyvu alternatívnych cenových ponúk na výkonnosť vašich reklám v minulosti. Nemajú slúžiť ako predpovede ani záruky budúcej výkonnosti reklamy. V týchto stĺpcoch sa nezobrazia odhady pre kampane s automatickým ponúkaním CZK alebo cieľovej CZA ani pre kampane, ktoré pravidelne vyčerpajú celý denný rozpočet.

Stĺpce Simulátora cenových ponúk pre kľúčové slovo

Stĺpce simulátorov ponúk pre kampane vo Vyhľadávacej a Obsahovej sieti sú k dispozícii na stránke Kľúčové slová.

Stĺpec „Zákl. max. CZK“ obsahuje ponuky, ktoré služba Google Ads použila na vytvorenie odhadov kliknutí a cien v ostatných stĺpcoch simulátora ponúk. Pri hodnotení výsledkov simulátora ponúk ho používajte namiesto stĺpca Max. CZK. Vaša súčasná max. ponuka CZK sa mohla od uskutočnenia odhadov službou Google Ads zmeniť.

Stĺpce úpravy ponuky pre zariadenie na úrovni kampane

Stĺpce Simulátora cenových ponúk pre úpravy cenových ponúk pre zariadenie si môžete zobraziť aj na úrovni kampane. Tieto stĺpce nájdete na karte Zariadenia na karte Nastavenia.

Stĺpec „Úpr. zákl. cen. pon.“ obsahuje úpravu cenovej ponuky, ktorú služba Google Ads použila na vytvorenie odhadov v ostatných stĺpcoch Simulátora cenových ponúk. Tento stĺpec využijete pri analýze výsledkov Simulátora cenových ponúk. Vaša súčasná úprava cenovej ponuky sa mohla zmeniť od uskutočnenia odhadov službou Google Ads.

Predpokladom odhadov v týchto stĺpcoch simulátora ponúk je skutočnosť, že na úrovni reklamnej skupiny boli odstránené všetky úpravy ponúk.

Ďalšie informácie o simulátoroch ponúk

Podiel kliknutí

Podiel kliknutí predstavuje podiel počtu kliknutí získaných vo Vyhľadávacej sieti a odhadovaného maximálneho počtu kliknutí, ktoré ste mohli získať.

Maximálny počet kliknutí, ktoré ste mohli získať, závisí od význačnosti vašich reklám a počtu reklám, ktoré zobrazujete pre vyhľadávací dopyt. Tieto dva faktory sú ovplyvnené niekoľkými ďalšími faktormi vrátane vašej ponuky a celkovej kvality a relevancie vašich reklám.

Tento stĺpec je k dispozícii na stránke Skupiny výrobkov. Ďalšie informácie o podiele kliknutí

Cena

Tento stĺpec zobrazuje celkové náklady, ktoré v kampani vznikli vo vybratom časovom období.

Tento stĺpec je k dispozícii len na stránke Kampane.

Predvolená max. CZK

Predvolená maximálna cena za kliknutie (max. CZK) predstavuje maximum, ktoré ste ochotní zaplatiť za kliknutie. Predvolenú max. CZK nastavujete na úrovni reklamnej skupiny, môžete ju však prepísať nastavením konkrétnej max. CZK pre jednotlivé kľúčové slová. Za kliknutie nikdy nezaplatíte viac, než je vaša max. CZK, často však zaplatíte menej. V stĺpci Priem. CZK sa zobrazuje priemerná suma, ktorú platíte za kliknutia.

Vedľa cenových ponúk môže byť označenie Automaticky alebo (Vylepšené). Označenia majú takýto význam:

 • Automaticky: Google Ads automaticky nastavuje cenovú ponuku, ktorá sa zobrazuje v tomto stĺpci. Túto možnosť uvidíte, ak v kampani používate napríklad automatické ponúkanie cien alebo portfóliovú stratégiu ponúk podľa cieľovej návratnosti výdavkov na reklamu. Upozorňujeme, že tieto ponuky nemožno upravovať.
 • Vylepšené: Systém Google Ads upravuje zobrazenú ponuku na základe jednotlivých aukcií, aby sa dosiahol cieľ používanej stratégie ponúk, napríklad maximalizácia konverzií v prípade používania vylepšenej CZK alebo maximalizácia hodnoty konverzií v prípade cieľového ROAS. Upozorňujeme, že pre každé kľúčové slovo v tejto reklamnej skupine, ktoré používa predvolenú ponuku, sa Google Ads snaží nastaviť ponuky tak, aby približne dosahovali zobrazenú ponuku.

Nezabúdajte, že ponuky v prípade niektorých stratégií ponúk, napríklad cieľového ROAS, možno automaticky nastaviť a zlepšiť. Ak používate cieľovú ROAS, zobrazená cenová ponuka neplatí pre aukcie v Obsahovej sieti.

Stĺpec Predvolená max. CZK je k dispozícii iba na stránke Reklamné skupiny.

Efektívna max. CZK (iba v Nákupoch)

V nákupných kampaniach slúžia na nastavenie ponúk pre vaše výrobky skupiny výrobkov. Na kontrolu ponuky pre každý výrobok môžete použiť stĺpec Efektívna max. CZK na stránke Výrobky. Efektívna max. CZK je ponuka, ktorá sa používa v reklamnej aukcii na hodnotenie vašich výrobkov. Je to najvyššia ponuka pre individuálny výrobok vo vybratej kampani alebo reklamnej skupine pri zohľadnení priorít kampane.

Význam

Efektívna maximálna cena za kliknutie predstavuje maximum, ktoré chcete ponúknuť za individuálny výrobok v reklamnej skupine. Ak je výrobok vylúčený alebo kampaň či reklamné skupiny nie sú aktivované, namiesto výšky max. CZK sa bude zobrazovať pomlčka „–“.

Zobrazovaná hodnota nezahŕňa nasledujúce nastavenia kampane:

 • Úpravy ponúk. To znamená, že môžete ponúknuť vyššiu cenu na základe nastavených úprav ponúk. Ak ste napríklad zadali úpravu ponuky pre mobilné zariadenia vo výške 300 %, vaša efektívna max. CZK vo výške 1,00 € by sa mohla pri ponukách pre mobilné reklamy zvýšiť na 3,00 €. Ďalšie informácie o úpravách ponúk

Príklad

Máte kampaň „Topánky“ s výrobkom „Bežecké tenisky“ v dvoch reklamných skupinách. Jedna reklamná skupina používa max. CZK vo výške 1,20 € pre bežecké tenisky, kým druhá reklamná skupina používa ponuku 3,00 €. Keď sa pozriete na bežecké tenisky na stránke Výrobky v kampani, uvidíte efektívnu max. CZK vo výške 3,00 €, pretože to je maximum, ktoré chcete ponúkať v rámci všetkých reklamných skupín obsahujúcich bežecké tenisky.

Odhad ponuky pre prvú stránku / Odhad ponuky pre hornú časť stránky / Odhad ponuky pre prvú pozíciu

Metriky Odhad ponuky pre prvú stránku, Odhad ponuky pre hornú časť stránky a Odhad ponuky pre prvú pozíciu uvádzajú približnú ponuku ceny za kliknutie (CZK), ktorá je potrebná na umiestnenie reklamy na prvej stránke, v hornej časti stránky alebo na prvej pozícii reklamy vo výsledkoch vyhľadávania Google v prípade, že sa hľadaný výraz presne zhoduje s kľúčovým slovom. Odhady vychádzajú zo skóre kvality a aktuálnej konkurencie medzi inzerentmi pre dané kľúčové slovo.

Metriky Odhad ponuky pre hornú časť stránky a Odhad ponuky pre prvú pozíciu môžu v určitých zriedkavých prípadoch prekročiť sumu 100 € a môžu byť označené takto: >= 100 €. Pri prezeraní metrík Odhad ponuky pre hornú časť stránky a Odhad ponuky pre prvú pozíciu v iných menách sa môže zobrazovať podobná poznámka pre ekvivalent sumy 100 € v príslušnej mene.

Upozorňujeme, že tieto odhady nie sú zárukou umiestnenia. Pozícia reklamy závisí od viacerých faktorov vrátane aktivity iných inzerentov, vyhľadávaní používateľov, nastavení účtu a aktivity účtu, napríklad od zmien rozpočtu. Preto sa reklama nemusí zobraziť na prvej stránke alebo v hornej časti stránky ani vtedy, keď dosiahnete odhadované cenové ponuky.

Tieto stĺpce sú dostupné iba na stránke Kľúčové slová.

Cieľová webová adresa

Tento stĺpec je možné nájsť okrem iného na stránke Kľúčové slová. Ak nastavíte cieľovú webovú adresu na úrovni kľúčového slova, bude mať prednosť pred cieľovou webovou adresou nastavenou pre jednotlivé reklamy. Povedzme, že ste vybrali tieto možnosti:

 • cieľová webová adresa reklamy: www.example.com,
 • cieľová webová adresa kľúčového slova www.example.com/ovocie.

Ak reklamu spustí kľúčové slovo jablko, v reklame sa nepoužije cieľová webová adresa www.example.com, ale www.example.com/jablko.

Webová adresa obrázka

Ak ste sa rozhodli zobrazovať obrázkové reklamy v Obsahovej sieti, obrázky sú uložené na serveroch Google a odkazuje na ne táto webová adresa.

Podiel zobrazení, Podiel stratených zobrazení (hodnotenie), Podiel stratených zobrazení (rozpočet), PZ s presnou zhodou

Podiel zobrazení je percentuálny podiel zobrazení, ktoré ste získali, vydelený odhadovaným počtom zobrazení, ktoré ste mohli získať. Možnosť získania týchto zobrazení pritom závisí od aktuálnych nastavení zacielenia reklám, stavov schválenia, cenových ponúk a skóre kvality. Pozrite si ďalšie informácie o podiele zobrazení, podiele stratených zobrazení a podiele zobrazení s presnou zhodou.

Tento stĺpec je k dispozícii na stránkach Kampane a Reklamné skupiny.

Neplatné kliknutia a miera neplatných kliknutí

Tieto stĺpce označujú počet a percento kliknutí, ktoré boli vyhodnotené ako neplatné, a preto boli automaticky filtrované z účtu. Neúčtujeme vám za ne žiadne poplatky. Dané stĺpce nemajú vplyv ani na štatistiky vášho účtu. Ďalšie informácie o neplatných kliknutiach

Tento stĺpec je k dispozícii len na stránke Kampane.

Typ zhody

V prípade kampaní zacielených na Vyhľadávaciu sieť Google môžete použiť nasledujúce typy zhody kľúčových slov: voľná zhoda, frázová zhoda alebo presná zhoda. Tieto možnosti zhody kľúčových slov vám pomáhajú rozhodovať, komu sa zobrazia vaše reklamy. Niektoré typy zhody môžu priniesť viac zobrazení reklamy, kliknutí a konverzií z reklamy, zatiaľ čo pri iných bude počet zobrazení nižší a zacielenie presnejšie. Stĺpec Typ zhody informuje o tom, ktoré nastavenie ste vybrali pre každé kľúčové slovo, a umožňuje vám toto nastavenie zmeniť. Tento stĺpec sa nachádza na stránke Kľúčové slová. Prečítajte si viac o typoch zhody kľúčových slov.

V službe Google Ads sú k dispozícii aj ďalšie metriky typu zhody:

Segment Typ zhody hľadaných výrazov: Obsahuje údaje kľúčových slov segmentované podľa typu zhody hľadaných výrazov, čiže podľa hľadaných výrazov, ktoré spustili vašu reklamu zoradené do skupín s voľnou, frázovou a presnou zhodou. Umožňuje vám to porovnávať štatistické údaje, ako sú napríklad kliknutia, zobrazenia, miery prekliknutí (CTR) alebo konverzné pomery hľadaných výrazov, ktoré spustili vašu reklamu. Táto možnosť segmentácie umožňuje zistiť, ktoré kľúčové slová dosahujú najvyššiu výkonnosť pri konkrétnom type zhody.

Stĺpec Typ zhody v prehľade hľadaných výrazov: tento stĺpec v prehľade hľadaných výrazov obsahuje informácie o tom, ktorý typ zhody umožňuje používateľovi zobraziť reklamu, keď hľadá konkrétny výraz. Pomocou týchto informácií môžete skvalitniť svoj zoznam kľúčových slov.

Max. CZK

Maximálna cena za kliknutie (max. CZK) predstavuje maximum, ktoré ste ochotní zaplatiť za kliknutie. Pre jednotlivé kľúčové slová môžete nastaviť konkrétnu max. CZK, ak chcete ponuku zvýšiť alebo znížiť na základe ich výkonnosti. Za kliknutie nikdy nezaplatíte viac, než je vaša max. CZK, často však zaplatíte menej. V stĺpci Priem. CZK sa zobrazuje priemerná suma, ktorú platíte za kliknutia.

Vedľa cenových ponúk môže byť označenie Automaticky alebo (Vylepšené). Označenia majú takýto význam:

 • Automaticky: služba Google Ads automaticky nastavuje cenovú ponuku, ktorá sa zobrazuje v tomto stĺpci. Túto možnosť uvidíte, ak v kampani používate napríklad automatické ponúkanie cien alebo flexibilnú stratégiu ponúk podľa cieľovej návratnosti výdavkov na reklamu. Upozorňujeme, že tieto ponuky nemožno upravovať.
 • Vylepšené: Systém Google Ads upravuje zobrazenú ponuku na základe jednotlivých aukcií, aby sa dosiahol cieľ používanej stratégie ponúk, napríklad maximalizácia konverzií v prípade používania vylepšenej CZK alebo maximalizácia hodnoty konverzií v prípade cieľového ROAS. Upozorňujeme, že pre každé kľúčové slovo v tejto reklamnej skupine, ktoré používa predvolenú ponuku, sa Google Ads snaží nastaviť ponuky tak, aby približne dosahovali zobrazenú ponuku.

Nezabúdajte, že ponuky v prípade niektorých stratégií ponúk, napríklad cieľového ROAS, možno automaticky nastaviť a zlepšiť. Ak používate cieľovú ROAS, zobrazená cenová ponuka neplatí pre aukcie v Obsahovej sieti.

Stĺpec Max. CZK je k dispozícii len na stránkach Skupiny produktov, Kľúčové slová a Dynamické zacielenie reklamy.

Miera kliknutí na stránky vhodné pre mobilné zariadenia

Miera kliknutí na stránky vhodné pre mobilné zariadenia predstavuje percentuálny podiel mobilných kliknutí vedúcich na stránku, ktorá sa považuje za vhodnú pre mobilné zariadenia podľa testu vhodnosti pre mobilné zariadenia od Googlu. Tento stĺpec je k dispozícii na karte Vstupná stránka.

Ak vaša vstupná stránka ešte nebola analyzovaná alebo nemáme dostatok údajov, tento stĺpec bude zobrazovať pomlčku „–“.

Vaše údaje vhodné pre mobilné zariadenia môžu byť staré maximálne 14 dní. Ak ste nedávno aktualizovali jednu zo svojich stránok, mali by ste počkať až 14 dní, aby boli príslušné zmeny zohľadnené v miere kliknutí na stránky vhodné pre mobilné zariadenia.

Stav výrobku (iba v Nákupoch)

V stĺpci Stav produktu sa zobrazuje aktuálny stav individuálneho produktu vo vašej kampani. Tento stĺpec vám môže pomôcť pochopiť, či produkt je pripravený na zobrazovanie.

Význam

Tu sú stavy, ktoré sa môžu zobrazovať pre určitý výrobok, a možnosti, ktoré máte k dispozícii:

 • Zamietnuté: výrobok je zamietnutý vo vašom účte Merchant Center. Ak je produkt zamietnutý, nebude k dispozícii vo vašej kampani v Nákupoch. V stĺpci stavu produktu sa zobrazí dôvod na zamietnutie. Ak kliknete na rečovú bublinu (Bublina zamietnutia reklamy), zobrazia sa podrobnejšie vysvetlenie zamietnutia a možnosti, ktoré máte k dispozícii na vyriešenie problému. Pripomíname, že ak chcete zistiť príčinu zamietnutia výrobku, jeho stav môžete kedykoľvek skontrolovať v účte Merchant Center. Prečítajte si viac o stavoch výrobkov v službe Merchant Center.
 • Neaktívne: produkt sa nachádza v kampani, ktorá nie je aktívna. K tomu môže dôjsť z niekoľkých dôvodov. Kampaň môže byť pozastavená alebo odstránená. Hodnota max. CZK skupiny výrobkov mohla byť nastavená na možnosť Vylúčené.
 • Nie je pripravené na zobrazovanie: výrobok je vypredaný. Informácie o dostupnosti produktu poskytujete prostredníctvom atribútu „availability“ v údajoch o produktoch. Ak je dostupnosť produktu nastavená na hodnotu „out of stock“, produkt nebude pripravený na zobrazovanie. Keď je výrobok pripravený na predaj, nezabudnite aktualizovať atribút výrobku tak, aby informoval o dostupnosti výrobku na sklade. Prečítajte si viac o atribúte availability.
 • Pripravené na zobrazovanie: výrobok sa môže zúčastniť reklamnej aukcie. Produkty pripravené na zobrazovanie nemajú zaručené, že získajú zobrazenia alebo kliknutia. Ak je produkt pripravený na zobrazovanie, ale nezískava zobrazenia, príčinou môže byť nízka cenová ponuka, obmedzený rozpočet alebo veľmi málo vyhľadávaní používateľa, ktoré by k nemu možno priradiť. Ak existuje len veľmi málo vyhľadávaní používateľa, ktoré je možné priradiť, zvážte pridanie ďalších podrobností do názvu a popisu produktu.

Príklad

Produkt Bežecké tenisky v kampani Topánky má stav produktu Zamietnuté. Znamená to, že produkt nie je vhodný na účasť v reklamnej aukcii a ak chcete, aby produkt bol pripravený na zobrazovanie, budete musieť tento problém vyriešiť.

Riešenie problémov

Ak produkt nemá stav Pripravené na zobrazovanie, reklama na daný produkt sa nebude môcť zobrazovať potenciálnym zákazníkom. Na základe informácií o stave uvedených vyššie môžete zistiť, prečo sa tento stav zobrazuje a čo môžete urobiť pre jeho odstránenie.

Aktívne výrobky (iba v Nákupoch)

Tento stĺpec zobrazuje počet produktov v skupine produktov, ktoré sú momentálne aktívne.

Význam

Produkt musí spĺňať tieto požiadavky, aby bol aktívny:

 • Produkt je schválený vo vašom účte Merchant Center.
 • Produkt je aktívny. Kampaň a reklamná skupina produktu sú aktívne a skupina tohto produktu nie je vylúčená.

Ak určitý produkt nie je aktívny, nie je k dispozícii na zobrazovanie a môžete tak prichádzať o návštevnosť.

Príklad

Ak je skupina produktov vylúčená, nemáte žiadne aktívne produkty.

Riešenie problémov

Na základe údajov v tomto stĺpci a v stĺpci „% aktívnych“ môžete zistiť, koľko z vašich odoslaných produktov má aktívnu cenovú ponuku. Ak očakávate vyšší počet aktívnych výrobkov, zvážte posúdenie svojich údajov o výrobkoch alebo nastavení kampane z nasledujúcich dôvodov:

 • Produkt je zamietnutý vo vašom účte Merchant Center. Ak sú vaše produkty zamietnuté, nebudú k dispozícii vo vašej kampani v Nákupoch. Ak chcete zistiť dôvod zamietnutia produktu, môžete skontrolovať jeho stav na viacerých miestach:

 • Produkt je schválený, ale neaktívny. K tomu môže dôjsť z niekoľkých dôvodov. Kampaň alebo reklamná skupina môže byť pozastavená alebo odstránená. Hodnota max. CZK skupiny produktov môže byť nastavená na hodnotu Vylúčené.
Schválené výrobky (iba v Nákupoch)

Tento stĺpec zobrazuje počet produktov v skupine produktov, ktoré sú aktuálne schválené v účte Merchant Center.

Význam

Výrobok môže byť započítaný ako schválený až po svojom schválení v účte Merchant Center. Schválený výrobok vyhovuje našim pravidlám a požiadavkám na kvalitu údajov.

Požiadavky, ktoré musí produkt splniť, aby bol aktívny

Ak určitý produkt nie je schválený, nie je k dispozícii na zobrazenie a môžete tak prichádzať o návštevnosť.

Príklad

Ak skupina produktov obsahuje 80 produktov, ale 20 produktov je zamietnutých, v stĺpci Schválené produkty sa zobrazí 60 produktov.

Riešenie problémov

Na základe údajov v tomto stĺpci a v stĺpci „% schválených“ môžete zistiť, koľko z vašich odoslaných produktov je schválených v účte Merchant Center. Ak ste očakávali vyšší počet schválených produktov, zvážte riešenie problémov s produktovými dátami. Ak chcete zistiť dôvod zamietnutia výrobku, môžete skontrolovať jeho stav na viacerých miestach:

Výrobky pripravené na zobrazovanie (iba v Nákupoch)

Tento stĺpec zobrazuje počet produktov v skupine produktov, ktoré sú pripravené na zobrazovanie a vhodné na účasť v reklamnej aukcii.

Význam

Produkt musí spĺňať tieto požiadavky, aby bol pripravený na zobrazovanie:

 • Produkt je schválený vo vašom účte Merchant Center.
 • Produkt je aktívny. Kampaň a reklamná skupina produktu sú aktívne a skupina tohto produktu nie je vylúčená.
 • Produkt je pripravený na zobrazovanie. Produkt je na sklade.

Ak určitý produkt nie je pripravený na zobrazovanie, nie je k dispozícii na zobrazovanie a môžete tak prichádzať o návštevnosť. Produkty pripravené na zobrazovanie sa môžu zúčastňovať na reklamnej aukcii, ale nezaručujeme, že získajú zobrazenia alebo kliknutia. Ak určitý produkt je pripravený na zobrazovanie, ale nezískava zobrazenia, príčinou môže byť nízka cenová ponuka, obmedzený rozpočet alebo veľmi málo vyhľadávaní používateľa, ktoré by k nemu bolo možné priradiť. Ak existuje len veľmi málo vyhľadávaní používateľa, ktoré je možné priradiť, zvážte pridanie ďalších podrobností do názvu a popisu produktu.

Príklad

Ak skupina produktov má odoslaných desať produktov, ale štyri z nich nie sú na sklade, na zobrazovanie je pripravených šesť produktov.

Riešenie problémov

Na základe údajov v tomto stĺpci a v stĺpci „% pripravených na zobrazovanie“ môžete zistiť, koľko z vašich odoslaných produktov je pripravených na zobrazovanie. Ak ste očakávali vyšší počet výrobkov pripravených na zobrazovanie, zvážte posúdenie svojich údajov o výrobkoch alebo nastavení kampane z nasledujúcich dôvodov:

 • Produkt je zamietnutý vo vašom účte Merchant Center. Ak sú vaše produkty zamietnuté, nebudú k dispozícii vo vašej kampani v Nákupoch. Ak chcete zistiť dôvod zamietnutia produktu, môžete skontrolovať jeho stav na viacerých miestach:

 • Produkt je schválený, ale neaktívny. K tomu môže dôjsť z niekoľkých dôvodov. Kampaň alebo reklamná skupina môže byť pozastavená alebo odstránená. Hodnota max. CZK skupiny produktov môže byť nastavená na hodnotu Vylúčené.
 • Produkt nie je na sklade. Informácie o dostupnosti produktu poskytujete prostredníctvom atribútu availability v údajoch o produkte. Ak je dostupnosť produktu nastavená na hodnotu out of stock, produkt nebude pripravený na zobrazovanie. Keď je produkt pripravený na predaj, nezabudnite aktualizovať atribút produktu tak, aby informoval o dostupnosti produktu na sklade. Získajte ďalšie informácie o atribúte availability.
Odoslané výrobky (iba v Nákupoch)

Tento stĺpec zobrazuje počet produktov v skupine produktov, ktoré sú aktuálne odoslané vo vašom účte Merchant Center.

Význam

Výrobok môže byť započítaný ako odoslaný až po svojom pridaní do účtu Merchant Center. Produkt v účte Merchant Center, ktorého platnosť uplynula, sa nezapočítava ako odoslaný. Zistite, ako môžete vytvoriť a odoslať údaje o výrobkoch.

Ak produkt nie je odoslaný, nie je k dispozícii na zobrazovanie.

Príklad

Predávate topánky a v ponuke máte dvadsať rôznych druhov tenisiek. Pre týchto dvadsať druhov ste už vytvorili údaje o produktoch a odoslali ste ich do účtu Merchant Center. Vďaka tomu teraz môžete vo svojom účte Google Ads aktuálne vidieť dvadsať odoslaných produktov. Vaša firma však okrem predchádzajúcich 20 druhov práve začala ponúkať aj nový rad s 10 druhmi tenisiek. Po vytvorení údajov o výrobkoch pre nové topánky a odoslaní týchto údajov do účtu Merchant Center budete mať odoslaných 30 výrobkov.

Riešenie problémov

Ak ste očakávali vyšší počet odoslaných výrobkov, skontrolujte, či v odoslaných údajoch o výrobkoch nechýbajú žiadne výrobky. Zistite, ako môžete vytvoriť a odoslať údaje o výrobkoch.

Na základe údajov v tomto stĺpci a v ostatných stĺpcov kampane v Nákupoch môžete pochopiť výkonnosť svojich kampaní. Na tento účel môžete použiť aj nasledujúce stĺpce:

 • Schválené produkty,
 • Aktívne produkty
 • Produkty pripravené na zobrazovanie,
 • % schválených,
 • % aktívnych,
 • % pripravených na zobrazovanie.
Skóre kvality

V tomto stĺpci sa zobrazuje skóre kvality kľúčového slova. Skóre kvality je mierou relevantnosti a užitočnosti reklám a vstupnej stránky pre osobu, ktorej sa zobrazuje reklama.

Tento stĺpec je k dispozícii na stránke Kľúčové slová.

Relatívna CTR

Relatívna CTR je ukazovateľ výkonnosti vašich reklám v Obsahovej sieti v porovnaní s reklamami iných inzerentov, ktoré sa zobrazujú na rovnakých weboch.

Relatívnu CTR vypočítavame vydelením vašej miery prekliknutia priemernou mierou prekliknutia všetkých inzerentov na umiestneniach, kde sa zobrazujú vaše reklamy. Keďže ide o metriku konkurencieschopnosti, jej hodnota nie je statická. Mení sa v závislosti od webov, na ktorých sa zobrazujú vaše reklamy, a v závislosti od postupu ostatných inzerentov.

Príklad

Povedzme, že inzerent predávajúci digitálne fotoaparáty dosiahne CTR v Obsahovej sieti s hodnotou 0,05 %. Na stránke o fotografovaní v Obsahovej sieti sa jeho reklama objavuje s reklamami ďalších troch inzerentov. CTR týchto troch inzerentov je 0,005 %.

Prvý inzerent má 10-krát vyššiu CTR než jeho konkurenti (0,05 % / 0,005 % = 10). Vzhľadom na to, že ľudia sa viac zaujímajú o výrobky tohto inzerenta, získa veľmi vysoké relatívne CTR (10).

Zoznam vylučujúcich kľúčových slov

Tento stĺpec umožňuje rýchlo pridať a odstrániť zoznamy vylučujúcich kľúčových slov z kampaní.

Pri umiestnení kurzora myši nad zoznam vylučujúcich kľúčových slov sa zobrazia kľúčové slová, ktoré sa v zozname nachádzajú. Kliknutím na zoznam prejdete na jeho informačnú stránku, kde ho môžete aktualizovať.

 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false