Kolumny tabeli statystyk

Kolumny w tabelach statystyk dostarczają rozmaitych informacji o koncie. Ich konfiguracja zależy od tego, którą tabelę statystyk wyświetlasz. Możesz wybrać kolumny, które chcesz wyświetlić, zmienić ich układ i zapisać je w nowej kolejności. W ten sposób wszystkie najważniejsze dla Ciebie dane będą od razu dostępne w tabeli statystyk.

W tym artykule znajdziesz ogólny opis najczęściej używanych kolumn i kolumn, które są dostępne tylko podczas wyświetlania określonego zestawu danych.

Wskazówka

Możesz porównać skuteczność w zakresach dat i sprawdzić te wyniki w odpowiednich kolumnach tabeli statystyk. Zobacz, jak porównać skuteczność w danym przedziale czasowym.

Najczęściej używane kolumny

Niektóre kolumny znajdują się prawie na każdej stronie konta Google Ads.

Zalecane kolumny

Usługa Google Ads może od czasu do czasu rekomendować kolumny, które zgodnie z ustawieniami kampanii warto dodać do tabel statystyk. Propozycje kolumn zależą od różnych czynników, między innymi konwersji, ustawienia kierowania czy strategii ustalania stawek. Zalecane kolumny możesz dowolnie dodawać i usuwać. Możesz też całkowicie zrezygnować z tej funkcji w kampanii. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Dodawanie i usuwanie zalecanych kolumn w tabeli statystyk.
Kolumna Stan

Kolumna „Stan” na stronach „Kampanie” i „Grupy reklam” zawiera informacje o bieżącym stanie poszczególnych kampanii lub grup reklam (wstrzymana, usunięta, ograniczona budżetem itd.).

 • Kolumna „Stan” na stronie „Reklamy i rozszerzenia” informuje o tym, czy reklama jest aktywna. Jeśli nie jest, określa jej stan (wstrzymana, usunięta lub odrzucona).
 • Kolumna „Stan” na stronie „Słowa kluczowe” informuje o tym, czy poszczególne słowa kluczowe mogą powodować wyświetlanie reklam albo czy kampania lub reklama, do której należą, jest oznaczona jako wstrzymana, usunięta, odrzucona itd.

Więcej informacji o stanach kampanii, grup reklam, reklam oraz słów kluczowych.

Kolumny skuteczności

W tabeli statystyk domyślnie wyświetlają się następujące kolumny skuteczności:

 • Kliknięcia: gdy ktoś klika reklamę, np. niebieski nagłówek reklamy tekstowej, liczymy to jako kliknięcie.
 • Wyświetlenia: wyświetlenie jest zliczane za każdym razem, gdy Twoja reklama pojawi się na stronie wyników wyszukiwania lub na innej stronie w sieci Google. „Wyświetlenia” to w skrócie „wyśw.”.
 • CTR: współczynnik pokazujący, jak często klikają reklamę użytkownicy, którzy ją zobaczyli. CTR może służyć do określania skuteczności słów kluczowych i reklam.
 • Śr. CPC: kwota, jaką płacisz za reklamy, podzielona przez łączną liczbę kliknięć.
 • Śr. CPM: średnia kwota, jaką płacisz za 1000 wyświetleń reklamy (jeśli stosujesz określanie stawek CPM).
 • Koszt: łączne wydatki na wszystkie interakcje, takie jak kliknięcia reklam tekstowych i obejrzenia reklam wideo.

Kolumny skuteczności dla różnych typów kampanii

Przeglądając wiele typów kampanii jednocześnie, zobaczysz dodatkowe kolumny z danymi różnych kampanii: „Interakcje”, „Współczynnik interakcji” i „Średni koszt”. Te kolumny przedstawiają kluczowe wskaźniki dla każdego typu kampanii oraz pomogą Ci sprawdzić, jak skutecznie reklamy realizują Twoje cele reklamowe. Na przykład kolumna „Interakcje” przedstawia liczbę kliknięć dla kampanii w sieci wyszukiwania, liczbę wyświetleń filmów dla kampanii wideo itd. Więcej informacji o interakcjach

Kolumny konwersji

Jeśli skonfigurujesz w witrynie śledzenie konwersji, w tych kolumnach zobaczysz informacje o skuteczności konwersji. Najedź kursorem myszy na znak zapytania Znak zapytania u góry danej kolumny, aby wyświetlić jej opis.

Kolumny atrybucji

Dzięki tym kolumnom możesz łatwiej zrozumieć rolę swoich słów kluczowych w wyszukiwaniach w wyszukiwarce Google, które prowadzą do konwersji. Często największy udział otrzymuje „ostatnie kliknięcie” przed konwersją, ponieważ to właśnie ono prowadzi bezpośrednio do sprzedaży, pozyskania klienta czy rejestracji. Jednak w całym procesie pomagają też inne słowa kluczowe, które mogą przybliżyć klientów do konwersji. Dane konwersji wspomaganych w raportach atrybucji pozwalają lepiej zrozumieć wartość poszczególnych słów kluczowych w kontekście konwersji. Podobnie jak w przypadku kolumn konwersji, aby widzieć dane konwersji wspomaganych, musisz włączyć w witrynie śledzenie konwersji.

Kolumny atrybutów

W tabeli statystyk domyślnie wyświetlają się następujące kolumny atrybutów:
 • Typ strategii ustalania stawek: nazwa strategii zarządzania stawkami Twoich słów kluczowych, grup reklam lub kampanii. Jeżeli na przykład Twoja kampania wykorzystuje samodzielne określanie stawek CPC, w tej kolumnie zobaczysz „CPC”, jeżeli automatyczne – „Auto”. Możesz także zobaczyć „(ulepszone)”, co oznacza, że Google Ads dostosowuje Twoją maksymalną stawkę w zależności od celu, np. maksymalizując konwersje.
 • Strategia ustalania stawek: automatyczna strategia portfolio ustalania stawek, która zarządza stawkami Twoich słów kluczowych, grup reklam lub kampanii. W tej kolumnie widoczna będzie wybrana przez Ciebie nazwa elastycznej strategii ustalania stawek. Jeżeli nie używasz elastycznej strategii ustalania stawek, zobaczysz „-”.

Kolumny Szczegóły połączeń

Te kolumny zawierają dane o połączeniach z numerem Google do przekazywania połączeń, wyświetlanym w reklamach na komputery stacjonarne lub laptopy, tablety i zaawansowane urządzenia mobilne. Są one dostępne na stronach „Grupy reklam” i „Kampanie”. Dowiedz się, jakie statystyki są dostępne w kolumnach Dane połączeń.

Kolumny dostępne tylko na niektórych stronach

Niektóre kolumny można znaleźć tylko na określonych stronach konta Google Ads. Oto jakie dane o skuteczności się w nich znajdują:

% aktywnych (tylko w kampaniach produktowych)

Wartość „% aktywnych” to aktualna liczba aktywnych produktów w grupie produktów podzielona przez aktualną liczbę produktów przesłanych do tej grupy. Z tej kolumny dowiesz się, jak dane produktu i ustawienia kampanii wpływają na skuteczność grupy produktów.

Co to oznacza

Produkt musi spełniać poniższe wymogi, aby był aktywny:

 • Produkt został zatwierdzony na koncie Merchant Center.
 • Produkt jest aktywny. Kampania i grupa reklam tego produktu są włączone, a jego grupa produktów nie jest wykluczona.

Jeśli produkt nie jest aktywny, nie może się wyświetlać, przez co możesz tracić ruch.

Przykład

Jeśli grupa produktów ma status „Wykluczona”, 0% produktów jest aktywnych. Oznacza to, że żadne produkty nie mogą się wyświetlać.

Rozwiązywanie problemów

Z kolumny „Stan produktu” na stronie „Produkty” dowiesz się, dlaczego dany produkt jest nieaktywny. Oto kilka najczęstszych powodów i możliwości działania.

 • Twój produkt został odrzucony na koncie Merchant Center. Gdy produkty zostaną odrzucone, nie będą dostępne w kampanii produktowej. Aby dowiedzieć się, dlaczego produkt został odrzucony, sprawdź jego stan w jednym z następujących miejsc:

 • Twój produkt jest zatwierdzony, ale nieaktywny. Dzieje się tak z kilku powodów. Kampania lub grupa reklam może być wstrzymana lub usunięta. Wartość maks. CPC w grupie produktów może mieć stan „Wykluczona”.
% zatwierdzonych (tylko w kampaniach produktowych)

Wartość „% zatwierdzonych” to aktualna liczba zatwierdzonych produktów w grupie produktów podzielona przez aktualną liczbę produktów przesłanych do tej grupy. Z tej kolumny dowiesz się, jak dane produktu wpływają na skuteczność grupy produktu.

Co to oznacza

Aby uzyskać status zatwierdzonego, produkt musi być zatwierdzony na koncie Merchant Center. Taki produkt jest zgodny z naszymi zasadami i wymaganiami dotyczącymi jakości danych.

Jeśli produkt nie jest zatwierdzony, nie może się wyświetlać, przez co możesz tracić ruch.

Przykład

Jeśli do grupy produktów zostało przesłanych 80 produktów, z których 60 jest zatwierdzonych, odsetek zatwierdzonych to 75%. Oznacza to, że 25% produktów nie może się wyświetlać.

Rozwiązywanie problemów

Produkty mogą zostać odrzucone z kilku powodów. Aby dowiedzieć się, dlaczego produkt został odrzucony, sprawdź jego stan w jednym z następujących miejsc:

% gotowych do wyświetlenia (tylko w kampaniach produktowych)

Wartość „% gotowych do wyświetlenia” to aktualna liczba gotowych do wyświetlania produktów z grupy produktów podzielona przez liczbę produktów przesłanych do tej grupy. Z tej kolumny dowiesz się, jak dane produktu i ustawienia kampanii wpływają na skuteczność grupy produktów.

Co to oznacza

Produkt musi spełniać poniższe wymogi, aby był gotowy do wyświetlenia:

 • Produkt został zatwierdzony na koncie Merchant Center.
 • Produkt jest aktywny. Kampania i grupa reklam tego produktu są włączone, a jego grupa produktów nie jest wykluczona.
 • Produkt jest gotowy do wyświetlenia. Produkt jest w magazynie.

Jeśli produkt nie jest gotowy do wyświetlania, oznacza to, że nie może się wyświetlać, przez co możesz tracić ruch. Produkty gotowe do wyświetlania mogą brać udział w aukcji reklam, ale nie mają zagwarantowanych wyświetleń ani kliknięć. Jeśli produkt jest gotowy do wyświetlania, ale nie uzyskuje żadnych wyświetleń, przyczyną może być zbyt niska stawka, ograniczony budżet lub bardzo mało pasujących zapytań użytkowników. Jeśli rzeczywiście jest bardzo mało pasujących zapytań użytkowników, rozważ umieszczenie dodatkowych informacji w tytule i opisie produktu.

Przykład

Jeśli do grupy produktów prześlesz dziesięć produktów, ale czterech z nich nie ma w magazynie, gotowych do wyświetlania będzie 60% produktów. Oznacza to, że 40% produktów nie będzie się wyświetlać w reklamach.

Rozwiązywanie problemów

Z kolumny „Stan produktu” na stronie „Produkty” dowiesz się, dlaczego dany produkt nie jest gotowy do wyświetlania. Oto kilka najczęstszych powodów i możliwości działania.

 • Twój produkt został odrzucony na koncie Merchant Center. Gdy produkty zostaną odrzucone, nie będą dostępne w kampanii produktowej. Aby dowiedzieć się, dlaczego produkt został odrzucony, sprawdź jego stan w jednym z następujących miejsc:

 • Twój produkt jest zatwierdzony, ale nieaktywny. Dzieje się tak z kilku powodów. Kampania lub grupa reklam może być wstrzymana lub usunięta. Wartość maks. CPC w grupie produktów może mieć stan „Wykluczona”.
 • Twojego produktu nie ma w magazynie. Informacje o dostępności produktu przekazujesz poprzez atrybut dostępność w danych o produkcie. Jeśli dostępność produktu to niedostępny, nie będzie on gotowy do wyświetlania. Gdy produkt będzie w sprzedaży, pamiętaj zaktualizować atrybut produktu, by poinformować użytkowników, że już jest dostępny. Więcej informacji o atrybucie dostępność.
% wyświetleń

Ta kolumna przedstawia procent czasu wyświetlania reklamy w porównaniu z resztą aktywnych reklam w tej samej grupie reklam. Ta kolumna jest dostępna tylko na stronie „Reklamy i rozszerzenia”.

Wskazówka

Porównując procent wyświetleń dwóch reklam, dostosuj zakres dat tak, by obejmował czas wyświetlania obu reklam – dzięki temu porównanie będzie dokładne.

Różne odsetki wyświetleń lub liczba uzyskanych wyświetleń dla każdej reklamy w grupie reklam to zjawisko normalne. Na częstotliwość wyświetlania danej reklamy mają wpływ następujące czynniki:

 • Rotacja reklam

  Domyślnie we wszystkich kampaniach jest włączone ustawienie optymalizacji wyświetlania reklam. Oznacza to, że reklamy o wyższym współczynniku klikalności (CTR) wyświetlają się częściej niż inne reklamy w grupie. Taki system automatycznie faworyzuje reklamy o wyższej skuteczności, kierujące do Twojej witryny więcej użytkowników.

  Możesz wyłączyć zoptymalizowane wyświetlanie reklam, co spowoduje, że system Google Ads będzie wyświetlać reklamy naprzemiennie i mniej więcej równomiernie. W takim przypadku reklamy mogą nadal uzyskiwać różne wartości procentowe wyświetleń lub liczby wyświetleń. Jest to spowodowane tym, że system Google Ads uwzględnia wynik jakości reklamy, oceniając jej trafność na stronie wyników wyszukiwania. Reklama o wysokim wyniku jakości może pojawiać się na pierwszej stronie wyników wyszukiwania, co oznacza, że zawsze otrzyma wyświetlenie. Z drugiej strony reklama o niskim wyniku jakości może pojawiać się na drugiej stronie wyników wyszukiwania, czyli będzie się wyświetlać tylko w przypadku, gdy użytkownik przejdzie do tej strony.

 • Czas

  Reklama utworzona później w ciągu dnia będzie miała pod jego koniec niższy procent wyświetleń niż reklamy już istniejące. Ta różnica będzie z czasem zanikać.

 • Stan zatwierdzenia

  Przed sprawdzeniem i zatwierdzeniem reklama będzie się wyświetlać tylko w witrynie Google. Nie będzie się wyświetlać w sieci Google, więc jej odsetek wyświetleń będzie niższy.

Aktywne dost. stawek

Aktywne dostosowanie stawek to wybrany przez Ciebie typ dostosowania stawek. W przypadku dostosowania stawek mobilnych zobaczysz „Urządzenie”. Możesz podnieść lub obniżyć dowolną stawkę, aby zwiększyć lub zmniejszyć konkurencyjność reklamy w zależności od urządzenia, lokalizacji, pory dnia itp. Dostosowania stawek dają lepszą kontrolę nad tym, kiedy i gdzie będzie wyświetlana reklama.

Ad ID

To niepowtarzalny numer identyfikacyjny reklamy.

Typ reklamy

Ta kolumna pokazuje, jakie reklamy wyświetlasz: tekstowe, graficzne, mobilne czy wideo.

Symulator stawek

Te kolumny pokazują szacunkowy wpływ różnych zmian stawek na ruch w sieci wyszukiwania. Dane szacunkowe są odświeżane raz dziennie i odzwierciedlają ostatnie siedem dni działań na koncie od dnia, w którym zostały obliczone (do siedmiu dni wstecz). Kolumny symulatora stawek są dostępne na poziomie słów kluczowych oraz na poziomie kampanii dla dostosowań stawek według urządzenia. Poniżej znajdziesz informacje o obu opcjach.

Symbol „--” w kolumnie oznacza, że w ciągu siedmiu poprzednich dni nie było wystarczająco dużo danych do opracowania prognozy.

Uwaga: kolumny symulatora stawek dostarczają szacunkowe dane o tym, jak alternatywne stawki mogły wpływać na skuteczność reklam w przeszłości. Nie służą one do przewidywania ani gwarantowania skuteczności reklam w przyszłości. Nie przedstawiają też szacunków dla kampanii, które korzystają z automatycznego określania stawek CPC lub docelowego CPA, ani dla kampanii, które regularnie wyczerpują cały budżet dzienny.

Kolumny symulatorów stawek za słowo kluczowe

Kolumny symulatorów stawek dla kampanii kierowanych na sieć wyszukiwania i reklamową są dostępne na stronie „Słowa kluczowe”.

Kolumna „Podst. maks. CPC” zawiera stawki użyte przez Google Ads do oszacowania kosztów i liczby kliknięć dla pozostałych kolumn symulatora stawek. Posługuj się nią (a nie kolumną „Maks. stawka CPC”) przy ocenianiu wyników symulatora stawek. Twoja aktualna maks. stawka CPC mogła zmienić się od momentu wykonania prognozy przez Google Ads.

Kolumny dostosowania stawek według urządzenia na poziomie kampanii

Możesz też wyświetlić kolumny symulatorów stawek dla dostosowań stawek według urządzenia na poziomie kampanii. Te kolumny są dostępne na karcie Urządzenia na karcie Ustawienia.

Kolumna „Dost. podst. stawek” pokazuje dostosowanie stawek użyte przez Google Ads do określenia szacunkowych danych w kolumnie symulatora stawek. Posługuj się nią przy ocenianiu wyników symulatora stawek. Twoje aktualne dostosowanie stawek mogło zmienić się od momentu wykonania prognozy przez Google Ads.

Prognozy zawarte w tych kolumnach symulatora stawek zakładają, że wszystkie dostosowania stawek na poziomie grupy reklam zostały usunięte.

Więcej informacji o symulatorach stawek

Udział w kliknięciach

Udział w kliknięciach to liczba kliknięć otrzymanych przez Ciebie w sieci wyszukiwania podzielona przez szacowaną maksymalną liczbę kliknięć możliwych do uzyskania.

Ta maksymalna liczba kliknięć zależy od widoczności Twoich reklam oraz tego, ile reklam wyświetlasz w wynikach wyszukiwania zapytania. Oba te czynniki zależą od różnych okoliczności, w tym od wysokości Twojej stawki oraz ogólnej jakości i trafności Twoich reklam.

Ta kolumna jest dostępna na stronie „Grupy produktów”. Więcej informacji o udziale w kliknięciach

Koszt

Ta kolumna pokazuje łączne koszty kampanii naliczone w wybranym okresie.

Ta kolumna jest dostępna tylko na stronie „Kampanie”.

Domyślny maks. CPC

Domyślny maksymalny koszt kliknięcia (maks. CPC) to najwyższa kwota, jaką zgadzasz się zapłacić za kliknięcie. Domyślną maks. stawkę CPC ustawia się na poziomie grupy reklam, ale można ją zastąpić, ustawiając konkretny maks. CPC dla poszczególnych słów kluczowych. Pamiętaj, że nie zapłacisz więcej niż wynosi maks. CPC, a często zapłacisz mniej. Możesz wyświetlić średnią cenę kliknięcia w kolumnie „Śr. CPC”.

Obok stawek może być widoczna etykieta „auto” lub „(ulepszone)”. Znaczenie tych opisów jest następujące:

 • Auto: oznacza, że Google Ads automatycznie ustala stawkę widoczną w tej kolumnie. Etykieta „auto” może być widoczna, jeżeli Twoja kampania korzysta na przykład z automatycznego określania stawek lub strategii portfolio ustalania stawek pod kątem docelowego ROAS. Pamiętaj, że wysokości stawek nie można edytować.
 • Ulepszone: oznacza, że system Google Ads dostosowuje stawkę w zależności od aukcji, aby uzyskać określony cel strategii ustalania stawek, np. maksymalizować konwersje w przypadku Ulepszonego CPC lub maksymalizować wartość konwersji dla docelowego ROAS. Dla każdego słowa kluczowego w tej grupie reklam korzystającego ze stawki domyślnej Google Ads próbuje ustalić stawki, których średnia wysokość będzie zbliżona do wyświetlonej.

Pamiętaj, że stawki w niektórych strategiach ustalania stawek, np. docelowym ROAS, mogą być ustawiane i ulepszane automatycznie. Jeśli korzystasz z docelowego ROAS, widoczna stawka nie ma zastosowania do aukcji w sieci reklamowej.

Kolumna „Domyślny maks. CPC” jest dostępna tylko na stronie „Grupy reklam”.

Efektywny maks. CPC (tylko w kampaniach produktowych)

W kampaniach produktowych korzystasz z grup produktów, aby ustalać stawki dla swoich produktów. Stawkę dla każdego produktu możesz sprawdzić w kolumnie „Efektywny maks. CPC” na stronie „Produkty”. Efektywny maks. CPC to stawka, której używasz w aukcji reklam, aby ocenić produkty. Jest to najwyższa stawka dla indywidualnego produktu w wybranej kampanii lub grupie reklam, biorąc również pod uwagę priorytety kampanii.

Co to oznacza

Efektywny maks. koszt kliknięcia to najwyższa kwota, jaką chcesz zapłacić za dany produkt w swojej grupie reklam. W przypadku gdy produkt jest wykluczony albo gdy kampania lub grupa reklam nie jest włączona, zobaczysz znak „--” zamiast maks. stawki CPC.

Wartość, którą zobaczysz, nie obejmuje następujących ustawień kampanii:

 • Dostosowania stawek. Oznacza to, że możesz ustalić wyższą stawkę na podstawie ustawionego dostosowania stawek. Jeśli na przykład umieścisz dostosowanie stawek mobilnych w wysokości 300%, efektywny maks. CPC w wysokości 1 PLN może się zwiększyć do 3 PLN w przypadku ustalania stawek dla reklam na telefon komórkowy. Więcej informacji o dostosowaniu stawek

Przykład

Masz kampanię „Buty” z produktem „Trampki do biegania” w dwóch grupach reklam. Jedna z nich korzysta z maks. stawki CPC w wysokości 1,2 PLN dla produktu „Trampki do biegania”, a druga grupa reklam ma stawkę w wysokości 3 PLN. Przy produkcie „Trampki do biegania” na stronie „Produkty” w kampanii zobaczysz efektywny maks. CPC w wysokości 3 PLN, bo jest to najwyższa stawka, jaką zgadzasz się zapłacić we wszystkich grupach reklam zawierających „Trampki do biegania”.

Szac. stawka za pierwszą stronę/górę strony/pierwszą pozycję

Dane „Szac. stawka za pierwszą stronę”, „Szac. stawka za górę strony” i „Szac. stawka za pierwszą pozycję” pokazują przybliżoną stawkę kosztu kliknięcia (CPC) potrzebną, aby Twoja reklama znalazła się na pierwszej stronie, na górze strony lub na pierwszej pozycji w wynikach wyszukiwania Google, gdy wyszukiwane słowo dokładnie pasuje do słowa kluczowego. Stawki te są obliczane na podstawie wyniku jakości oraz aktualnej konkurencji reklamodawców o dane słowo kluczowe.

W rzadkich przypadkach „Szac. stawka za górę strony” i „Szac. stawka za pierwszą pozycję” mogą przekraczać 100 USD. Wtedy ich wartość przyjmuje postać >=US$100. Wyświetlając dane „Szac. stawka za górę strony” i „Szac. stawka za pierwszą pozycję” w innych walutach, możesz zobaczyć podobną adnotację dla równowartości kwoty 100 USD w wybranej walucie.

Szacunkowe stawki nie gwarantują miejsca docelowego. Pozycja reklamy zależy od wielu czynników, w tym działań innych reklamodawców i osób wyszukujących, ustawień konta oraz działań na koncie, takich jak zmiany budżetu. Dlatego reklama może się nie wyświetlić na pierwszej stronie lub u góry strony, nawet jeśli jej stawka jest zgodna z oszacowaniami.

Te kolumny są dostępne tylko na stronie „Słowa kluczowe”.

Końcowy URL

Ta kolumna znajduje się między innymi na stronie „Słowa kluczowe”. Jeśli ustawisz końcowy adres URL na poziomie słowa kluczowego, będzie on nadrzędny w stosunku do końcowych adresów URL poszczególnych reklam. Załóżmy, że masz na koncie następujące dane:

 • Końcowy URL reklamy: www.example.com
 • Końcowy URL słowa kluczowego: www.example.com/owoce

Jeśli słowo kluczowe „jabłko” spowoduje wyświetlenie reklamy, jej końcowym adresem URL będzie „www.example.com/owoce” zamiast „www.example.com”.

Adres URL grafiki

Jeśli wyświetlasz reklamy graficzne w sieci reklamowej, użyte w nich obrazy są przechowywane na serwerach Google, na które przekierowuje dany URL.

Udział w wyświetleniach / utrata udziału w wyśw. (pozycja) / utrata udziału w wyśw. (budżet) / udział w wyświetleniach przy dopasowaniu ścisłym

Udział w wyświetleniach to odsetek otrzymanych wyświetleń podzielony przez prognozę wyświetleń możliwych do uzyskania. Ocena, czy reklama może się wyświetlać, jest oparta na aktualnych ustawieniach kierowania reklam, stanach zatwierdzenia, stawkach i wynikach jakości. Dowiedz się więcej o parametrach: udział w wyświetleniach, utrata udziału w wyśw. oraz udział w wyświetleniach przy dopasowaniu ścisłym.

Ta kolumna jest dostępna na stronach „Kampanie” i „Grupy reklam”.

Nieprawidłowe kliknięcia / współczynnik nieprawidłowych kliknięć

Te kolumny przedstawiają liczbę i odsetek kliknięć sklasyfikowanych jako nieprawidłowe oraz automatycznie odfiltrowanych z konta. Kliknięcia te nie obciążają budżetu ani nie wpływają na statystyki konta. Dowiedz się więcej o nieprawidłowych kliknięciach.

Ta kolumna jest dostępna tylko na stronie „Kampanie”.

Typ dopasowania

W kampaniach kierowanych na sieć wyszukiwania Google możesz użyć następujących typów dopasowania słów kluczowych: dopasowanie przybliżone, dopasowanie do wyrażenia lub dopasowanie ścisłe. Pomagają one kontrolować, komu wyświetlają się Twoje reklamy. Niektóre typy dopasowania generują więcej wyświetleń reklamy, kliknięć i konwersji, inne natomiast – mniej wyświetleń, ale zapewniają bardziej precyzyjne kierowanie. Kolumna „Typ dopasowania” pokazuje ustawienia wszystkich słów kluczowych i umożliwia ich edycję. Ta kolumna znajduje się na stronie „Słowa kluczowe”. Więcej informacji o typach dopasowania słów kluczowych

W Google Ads dostępne są również dodatkowe dane na temat typu dopasowania:

Podział wyszukiwanych słów według typu dopasowania: wyświetlaj dane słów kluczowych w podziale na segmenty według typu dopasowania wyszukiwanych haseł (przybliżone, do wyrażenia lub ścisłe), które wywołały reklamę. Dzięki temu porównasz statystyki (np. kliknięcia, wyświetlenia, współczynniki klikalności i współczynniki konwersji) wyszukiwanych słów, które spowodowały wyświetlenie reklamy. Użyj tej opcji podziału na segmenty, aby sprawdzić, które słowa kluczowe mają największą skuteczność dla określonego typu dopasowania.

Kolumna „Typ dopasowania” w raporcie wyszukiwanych haseł: ta kolumna w raporcie wyszukiwanych haseł wskazuje, który typ dopasowania umożliwił wyświetlenie reklamy użytkownikowi wyszukującemu konkretne hasło. Informacje te możesz wykorzystać do ulepszenia listy słów kluczowych.

Maks. CPC

Maksymalny koszt kliknięcia (maks. CPC) to najwyższa kwota, jaką zgadzasz się zapłacić za kliknięcie. Możesz ustawić określony maks. koszt kliknięcia poszczególnych słów kluczowych, jeżeli chcesz, aby stawki określonych słów były różne, w zależności od ich skuteczności. Pamiętaj, że nie zapłacisz więcej niż wynosi maks. CPC, a często zapłacisz mniej. Możesz wyświetlić średnią cenę kliknięcia w kolumnie „Śr. CPC”.

Obok stawek może być widoczna etykieta „auto” lub „(ulepszone)”. Znaczenie tych opisów jest następujące:

 • Auto: oznacza, że Google Ads automatycznie ustala stawkę widoczną w tej kolumnie. Etykieta „auto” może być widoczna, jeżeli Twoja kampania korzysta na przykład z automatycznego określania stawek lub elastycznej strategii ustalania stawek docelowego ROAS. Pamiętaj, że wysokości stawek nie można edytować.
 • Ulepszone: oznacza, że system Google Ads dostosowuje stawkę w zależności od aukcji, aby uzyskać określony cel strategii ustalania stawek, np. maksymalizować konwersje w przypadku Ulepszonego CPC lub maksymalizować wartość konwersji dla docelowego ROAS. Dla każdego słowa kluczowego w tej grupie reklam korzystającego ze stawki domyślnej Google Ads próbuje ustalić stawki, których średnia wysokość będzie zbliżona do wyświetlonej.

Pamiętaj, że stawki w niektórych strategiach ustalania stawek, np. docelowym ROAS, mogą być ustawiane i ulepszane automatycznie. Jeśli korzystasz z docelowego ROAS, widoczna stawka nie ma zastosowania do aukcji w sieci reklamowej.

Kolumna „Maks. CPC” jest dostępna tylko na stronach „Grupy produktów”, „Słowa kluczowe” i „Dynamiczne cele reklamy”.

Współczynnik kliknięć prowadzących na strony mobilne

„Współczynnik kliknięć prowadzących na strony mobilne” to odsetek kliknięć z komórek prowadzących do stron, które według narzędzia Test optymalizacji mobilnej Google są dostosowane do urządzeń mobilnych. Ta kolumna jest dostępna na karcie Strona docelowa.

Jeśli strona docelowa nie została jeszcze przeanalizowana lub nie mamy wystarczająco dużo danych, w kolumnie wyświetli się „--”.

Dane dotyczące stron mobilnych mogą być przechowywane do 14 dni. Zmiany wprowadzone na stronach są uwzględniane w kolumnie Współczynnik kliknięć prowadzących na strony mobilne w ciągu 14 dni.

Stan produktu (tylko w kampaniach produktowych)

W kolumnie „Stan produktu” wyświetla się aktualny stan danego produktu w Twojej kampanii. Z kolumny dowiesz się, czy produkt może się wyświetlać.

Co to oznacza

Oto kilka stanów dla danego produktu oraz ich znaczenie:

 • Odrzucony: produkt został odrzucony na koncie Merchant Center. Gdy produkt zostaje odrzucony, nie będzie dostępny w kampanii produktowej. Powód odrzucenia znajdziesz w kolumnie stanu produktu. Gdy klikniesz dymek, (Dymek: odrzucenie reklamy) zobaczysz bardziej szczegółowe wyjaśnienie przyczyny odrzucenia i dowiesz się, jak rozwiązać problem. Pamiętaj, że zawsze możesz sprawdzić stan produktu na koncie Merchant Center, aby dowiedzieć się, dlaczego dany produkt został odrzucony. Więcej informacji o stanach produktów w Merchant Center
 • Nieaktywny: Twój produkt jest w kampanii, która nie jest aktywna. Dzieje się tak z kilku powodów. Kampania może być wstrzymana lub usunięta. Wartość maks. CPC w grupie produktów może mieć stan „Wykluczona”.
 • Niegotowy do wyświetlenia: Twojego produktu nie ma w magazynie. Informacje o dostępności produktu przekazujesz poprzez atrybut „dostępność” w danych o produkcie. Jeśli dostępność produktu jest ustawiona na „niedostępny”, ten produkt nie będzie gotowy do wyświetlenia. Gdy produkt będzie w sprzedaży, pamiętaj o zaktualizowaniu jego atrybutu, by poinformować użytkowników, że już jest dostępny. Więcej informacji o atrybucie dostępność
 • Gotowy do wyświetlenia: Twój produkt może wziąć udział w aukcji reklam. Produkty gotowe do wyświetlenia nie mają zagwarantowanych wyświetleń lub kliknięć. Jeśli produkt jest gotowy do wyświetlania, ale nie uzyskuje żadnych wyświetleń, przyczyną może być zbyt niska stawka, ograniczony budżet lub bardzo mało pasujących zapytań użytkowników. Jeśli rzeczywiście jest bardzo mało pasujących zapytań użytkowników, rozważ umieszczenie dodatkowych informacji w tytule i opisie produktu.

Przykład

W kampanii „Buty” Twój produkt „Trampki do biegania” ma stan „Odrzucono”. Oznacza to, że produkt nie może uczestniczyć w aukcji reklam i musisz rozwiązać problem, by produkt był „Gotowy do wyświetlenia”.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli produkt ma stan inny niż „Gotowy do wyświetlenia”, jego reklama nie będzie się wyświetlać potencjalnym klientom. Możesz skorzystać z powyższej informacji, by dowiedzieć się, dlaczego wyświetla się taki stan i jak go zmienić.

Produkty aktywne (tylko w kampaniach produktowych)

Ta kolumna pokazuje liczbę aktualnie aktywnych produktów w grupie.

Co to oznacza

Produkt musi spełniać poniższe wymogi, aby był aktywny:

 • Produkt został zatwierdzony na koncie Merchant Center.
 • Produkt jest aktywny. Kampania i grupa reklam tego produktu są włączone, a jego grupa produktów nie jest wykluczona.

Jeśli produkt nie jest aktywny, nie może się wyświetlać, przez co możesz tracić ruch.

Przykład

Jeśli Twoja grupa produktów jest wykluczona, 0 produktów jest aktywnych.

Rozwiązywanie problemów

Z tej kolumny i z kolumny „% aktywnych” dowiesz się, jak dużo przesłanych produktów ma aktywną stawkę. Jeśli liczba aktywnych produktów jest mniejsza od oczekiwanej, rozważ zweryfikowanie danych produktu lub ustawień kampanii pod kątem wystąpienia tych przypadków:

 • Twój produkt został odrzucony na koncie Merchant Center. Gdy produkty zostaną odrzucone, nie będą dostępne w kampanii produktowej. Aby dowiedzieć się, dlaczego produkt został odrzucony, sprawdź jego stan w jednym z następujących miejsc:

 • Twój produkt jest zatwierdzony, ale nieaktywny. Dzieje się tak z kilku powodów. Kampania lub grupa reklam może być wstrzymana lub usunięta. Wartość maks. CPC w grupie produktów może mieć stan „Wykluczona”.
Produkty zatwierdzone (tylko w kampaniach produktowych)

Ta kolumna pokazuje liczbę produktów w grupie, które są aktualnie zatwierdzone w Merchant Center.

Co to oznacza

Aby uzyskać status zatwierdzonego, produkt musi być zatwierdzony na koncie Merchant Center. Taki produkt jest zgodny z naszymi zasadami i wymaganiami dotyczącymi jakości danych.

Wymagania, jakie musi spełnić produkt, aby był aktywny

Jeśli produkt nie jest zatwierdzony, nie może się wyświetlać, przez co możesz tracić ruch.

Przykład

Jeśli grupa produktów zawiera 80 produktów, ale 20 z nich jest odrzuconych, w kolumnie „Produkty zatwierdzone” zobaczysz 60 produktów.

Rozwiązywanie problemów

Z tej kolumny i z kolumny „% zatwierdzonych” dowiesz się, ile przesłanych produktów jest zatwierdzonych w Merchant Center. Jeśli liczba zatwierdzonych produktów jest niższa od oczekiwanej, zastanów się nad rozwiązywaniem problemów z danymi o produktach. Aby dowiedzieć się, dlaczego produkt został odrzucony, sprawdź jego stan w jednym z tych miejsc:

Produkty gotowe do wyświetlenia (tylko w kampaniach produktowych)

W tej kolumnie wyświetla się liczba produktów w grupie, które są gotowe do wyświetlenia i mogą wziąć udział w aukcji reklam.

Co to oznacza

Produkt musi spełniać poniższe wymogi, aby był gotowy do wyświetlenia:

 • Produkt został zatwierdzony na koncie Merchant Center.
 • Produkt jest aktywny. Kampania i grupa reklam tego produktu są włączone, a jego grupa produktów nie jest wykluczona.
 • Produkt jest gotowy do wyświetlenia. Produkt jest w magazynie.

Jeśli produkt nie jest gotowy do wyświetlania, oznacza to, że nie może się wyświetlać, przez co możesz tracić ruch. Produkty gotowe do wyświetlania mogą brać udział w aukcji reklam, ale nie mają zagwarantowanych wyświetleń ani kliknięć. Jeśli produkt jest gotowy do wyświetlania, ale nie uzyskuje żadnych wyświetleń, przyczyną może być zbyt niska stawka, ograniczony budżet lub bardzo mało pasujących zapytań użytkowników. Jeśli rzeczywiście jest bardzo mało pasujących zapytań użytkowników, rozważ umieszczenie dodatkowych informacji w tytule i opisie produktu.

Przykład

Jeśli w grupie produktów jest 10 przesłanych produktów, ale 4 z nich nie ma w magazynie, 6 produktów jest gotowych do wyświetlenia.

Rozwiązywanie problemów

Z tej kolumny i z kolumny „% gotowych do wyświetlenia” dowiesz się, ile przesłanych produktów może się wyświetlać. Jeśli liczba produktów gotowych do wyświetlenia jest mniejsza od oczekiwanej, rozważ zweryfikowanie danych produktu lub ustawień kampanii pod kątem wystąpienia tych przypadków:

 • Twój produkt został odrzucony na koncie Merchant Center. Gdy produkty zostaną odrzucone, nie będą dostępne w kampanii produktowej. Aby dowiedzieć się, dlaczego produkt został odrzucony, sprawdź jego stan w jednym z następujących miejsc:

 • Twój produkt jest zatwierdzony, ale nieaktywny. Dzieje się tak z kilku powodów. Kampania lub grupa reklam może być wstrzymana lub usunięta. Wartość maks. CPC w grupie produktów może mieć stan „Wykluczona”.
 • Twojego produktu nie ma w magazynie. Informacje o dostępności produktu przekazujesz poprzez atrybut dostępność w danych o produkcie. Jeśli dostępność produktu to niedostępny, nie będzie on gotowy do wyświetlania. Gdy produkt będzie w sprzedaży, pamiętaj zaktualizować atrybut produktu, by poinformować użytkowników, że już jest dostępny. Więcej informacji o atrybucie dostępność.
Produkty przesłane (tylko w kampaniach produktowych)

Ta kolumna pokazuje liczbę produktów w grupie, które zostały przesłane na konto Merchant Center.

Co to oznacza

Aby produkt uzyskał status przesłanego, trzeba go dodać do konta Merchant Center, używając danych o produkcie. Produkt, którego ważność wygasła na koncie Merchant Center, nie jest liczony jako przesłany. Więcej informacji o tworzeniu i przesyłaniu danych o produkcie

Jeśli produkt nie jest przesłany, nie może się wyświetlać.

Przykład

Sprzedajesz buty i w asortymencie masz 20 różnych modeli trampek. Dane produktu dla tych trampek są już utworzone i przesłane przez Merchant Center. W rezultacie na koncie Google Ads jest już 20 przesłanych produktów. Jednak Twoja firma zaczęła produkować nową linię 10 modeli trampek, oprócz poprzednich 20. Gdy przygotujesz dane produktu dla nowych butów i prześlesz je do Merchant Center, będziesz mieć w sumie 30 przesłanych produktów.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli liczba przesłanych produktów jest niższa od oczekiwanej, sprawdź, czy zostały przesłane dane dotyczące brakujących produktów. Więcej informacji o tworzeniu i przesyłaniu danych o produkcie

Z tej kolumny i innych kolumn w kampanii produktowej dowiesz się, jaka jest skuteczność Twojej kampanii. Inne kolumny, z których możesz skorzystać, zawierają następujące informacje:

 • Produkty zatwierdzone
 • Produkty aktywne
 • Produkty gotowe do wyświetlenia
 • % zatwierdzonych
 • % aktywnych
 • % gotowych do wyświetlenia
Wynik jakości

Ta kolumna przedstawia wynik jakości słowa kluczowego, czyli miarę trafności reklam i strony docelowej dla osoby, która ogląda reklamę.

Ta kolumna znajduje się na stronie „Słowa kluczowe”.

Względny CTR

Względny CTR jest miarą skuteczności reklam w sieci reklamowej w porównaniu z reklamami innych reklamodawców, które pojawiają się w tych samych witrynach.

Wartość względnego CTR to iloraz Twojego współczynnika klikalności i średniego współczynnika klikalności wszystkich reklamodawców w miejscach docelowych, w których są wyświetlane Twoje reklamy. Jest to wskaźnik konkurencyjności, więc jego wartość nie jest stała. Zmienia się w zależności od witryn, w jakich wyświetlają się Twoje reklamy, oraz działań innych reklamodawców.

Przykład

Załóżmy, że CTR w sieci reklamowej reklamodawcy sprzedającego aparaty cyfrowe wynosi 0,05%. Jego reklamy pojawiają się w sieci reklamowej na pojedynczej stronie o tematyce fotograficznej razem z reklamami trzech innych reklamodawców, których CTR wynosi 0,005%.

Pierwszy reklamodawca może się pochwalić współczynnikiem CTR 10-krotnie większym od konkurencji. Użytkownicy są bardziej zainteresowani jego produktami, więc ma on bardzo wysoki względny CTR (10).

Lista wykluczających słów kluczowych

W tej kolumnie możesz szybko dodawać listy wykluczających słów kluczowych do kampanii i usuwać je z nich.

Po najechaniu kursorem na listę wykluczających słów kluczowych wyświetlą się zawarte w niej słowa kluczowe. Aby wprowadzić zmiany w liście, kliknij ją, a przejdziesz do strony z informacjami, gdzie możesz to zrobić.

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
73067
false