Over kolommen in de tabel met statistieken

Kolommensets maken en bewerken

Voor sommige adverteerders worden bepaalde wijzigingen in de rapportagefunctionaliteit niet in beide Google Ads-versies doorgevoerd:
 • Kolommensets die u in de ene Google Ads-versie maakt, zijn niet beschikbaar in de andere.
 • Wijzigingen in uw kolommensets worden alleen opgeslagen in de Google Ads-versie waarin de wijziging is aangebracht.

In de kolommen van de tabel met statistieken ziet u een grote hoeveelheid informatie over uw account. Welke opties voor kolommen beschikbaar zijn, hangt af van welke tabel met statistieken u momenteel bekijkt. U kunt kiezen welke kolommen u wilt zien en ze herschikken en opslaan in de door u gewenste volgorde. Op deze manier kunt u al uw belangrijke gegevens in één oogopslag zien in uw tabel met statistieken.

Dit artikel biedt een overzicht van algemene kolommen en kolommen die alleen beschikbaar zijn als u een bepaalde set gegevens bekijkt.

Tip

Het is mogelijk om prestaties over verschillende perioden te vergelijken en deze resultaten te bekijken in de kolommen van uw tabel met statistieken. Meer informatie over hoe u de prestaties voor twee perioden vergelijkt.

De meeste gebruikers kunnen nu uitsluitend hun accounts beheren met het nieuwe, verbeterde Google Ads. Als u nog steeds de vorige AdWords-versie gebruikt, kiest u hieronder VorigeMeer informatie

Algemene kolommen

Bepaalde kolommen zijn op bijna elk tabblad in uw AdWords-account aanwezig.

Statuskolommen

In de kolom 'Status' op de tabbladen Campagnes en Advertentiegroepen wordt informatie weergegeven over de huidige status van afzonderlijke campagnes of advertentiegroepen. U kunt zien of ze zijn onderbroken, verwijderd, beperkt door een budget, of een andere status hebben.

 • Op het tabblad Advertenties ziet u in de kolom 'Status' of uw advertentie actief is. Als dit niet het geval is, wordt aangegeven of de advertenties zijn onderbroken, verwijderd of afgekeurd.
 • Op het tabblad Zoekwoorden ziet u in de kolom 'Status' of elk zoekwoord advertenties kan activeren, of dat een zoekwoord is gemarkeerd als onderbroken, verwijderd, afgekeurd, of een andere status heeft.

Meer informatie over de mogelijke statussen van campagnes, advertentiegroepen, advertenties en zoekwoorden.

De kolommen 'Kenmerken', 'Prestaties', 'Conversies' en 'Oproepdetails'

Kolommen met kenmerken

 • Type biedstrategie: De naam van de biedstrategie waarmee biedingen voor uw zoekwoorden, advertentiegroepen of campagnes worden beheerd. Als uw campagne bijvoorbeeld gebruikmaakt van handmatige CPC-biedingen, wordt in deze kolom 'CPC' weergegeven. Als uw campagne echter automatisch bieden gebruikt, ziet u 'Automatisch' in deze kolom. Mogelijk wordt '(verbeterd)' weergegeven, wat betekent dat AdWords uw max. CPC-bod analyseert om uw doel te bereiken, zoals het maximaliseren van conversies.
 • Biedstrategie: dit is de flexibele biedstrategie waarmee biedingen voor uw zoekwoorden, advertentiegroepen of campagnes worden beheerd. In deze kolom wordt de door u opgegeven naam van de flexibele biedstrategie weergegeven. Als u geen flexibele biedstrategie gebruikt, ziet u een streepje '-'.

Prestatiekolommen

 • Aantal klikken: wanneer iemand op uw advertentie klikt, zoals op de blauwe koptekst van een tekstadvertentie, tellen we dit als een klik.
 • Vertoningen: telkens wanneer uw advertentie wordt weergegeven op een pagina met zoekresultaten of op een andere site in het Google Netwerk, tellen we dit als een vertoning.
 • CTR: dit percentage geeft aan hoe vaak mensen die uw advertentie zien, erop klikken. U kunt de CTR gebruiken om te meten hoe goed uw zoekwoorden en advertenties presteren.
 • Gem. CPC: het bedrag dat u betaalt voor uw advertenties, gedeeld door het totale aantal klikken. 
 • Gem. CPM: het gemiddelde bedrag dat in rekening wordt gebracht per 1000 weergaven van uw advertentie (als u bieden op basis van CPM gebruikt).
 • Kosten: kosten zijn de totale uitgaven voor alle interacties, zoals klikken voor tekstadvertenties en weergaven voor videoadvertenties.
 • Gem. pos.: de gemiddelde positie geeft aan waar op de pagina met zoekresultaten uw advertentie doorgaans wordt weergegeven, in vergelijking met andere advertenties.

Prestatiekolommen voor meerdere campagnes

Als u meerdere campagnes tegelijk bekijkt, ziet u aanvullende kolommen voor rapportage over meerdere kolommen: 'Interacties', 'Interactiepercentage' en 'Gemiddelde kosten'. In deze kolommen worden de belangrijkste statistieken gerapporteerd die relevant zijn voor elk campagnetype. Zo kunt u snel meten hoe effectief uw advertenties zijn voor het behalen van uw advertentiedoelen. In de kolom Interacties ziet u bijvoorbeeld het aantal klikken voor een campagne in het zoeknetwerk, het aantal videoweergaven voor een videocampagne, enzovoort. Meer informatie over interacties.

Conversiekolommen

Als u op uw website Conversies bijhouden heeft ingesteld, kunnen deze kolommen u inzicht bieden in uw conversieprestaties. Plaats de muisaanwijzer op het vraagteken Vraagteken boven elke kolom als u uitleg wilt weergeven.

Gegevens over ondersteunde conversies van toeschrijvingsrapporten

Via deze kolommen krijgt u inzicht in de rol die uw zoekwoorden spelen in de zoekopdrachten op Google.nl die leiden tot een conversie. De 'laatste klik' voorafgaand aan een conversie wordt vaak als de belangrijkste beschouwd, omdat dat de klik is die direct leidt tot de door u gewenste aankoop, acquisitie of registratie. Er zijn echter ook andere hulpzoekwoorden die uw klanten naar die conversie kunnen hebben geleid. De gegevens over ondersteunde conversies van toeschrijvingsrapporten bieden u een vollediger beeld van de waarde van uw afzonderlijke zoekwoorden als het gaat om het genereren van conversies. Net zoals het geval is bij de conversiekolommen, moet op uw website Conversies bijhouden zijn ingesteld om gegevens over ondersteunde conversies te kunnen bekijken.

Kolommen met oproepdetails

Deze kolommen bevatten rapportgegevens voor oproepen vanuit advertenties waarin een Google-doorschakelnummer wordt weergegeven op desktops/laptops, tablets en geavanceerde mobiele apparaten, en zijn te vinden op de tabbladen Advertentiegroepen en Campagnes. Ontdek welke statistieken er beschikbaar zijn in de kolommen Oproepdetails.

Kolommen die alleen op bepaalde tabbladen worden weergegeven

Sommige kolommen worden alleen op bepaalde tabbladen in uw AdWords-account weergegeven. Deze kolommen leveren u de volgende prestatiegegevens:

% actief (alleen voor Shopping)

In de kolom '% actief' wordt het aantal actieve producten in uw productgroep weergegeven, gedeeld door het huidige aantal producten dat voor de betreffende productgroep is ingediend. U kunt deze kolom gebruiken om inzicht te krijgen in de mate waarin uw productgegevens en uw campagne-instellingen invloed hebben op de prestaties van uw productgroep.

Waar de functie beschikbaar is

Deze kolom is beschikbaar op het tabblad Productgroepen van Shopping-campagnes.

Wat dit betekent

Een product moet aan de volgende vereisten voldoen om actief te kunnen zijn:

 • Uw product is goedgekeurd in uw Merchant Center-account.
 • Uw product is actief. De campagne en de advertentiegroep van het product zijn ingeschakeld en de productgroep is niet uitgesloten.

De vereisten waaraan een product moet voldoen om actief te zijn

Als een product niet actief is, kan het niet worden weergegeven en loopt u wellicht verkeer mis.

Voorbeeld

Als uw productgroep is ingesteld op Uitgesloten, is 0% van uw producten actief. Dit betekent dat geen van uw producten kan worden weergegeven.

Problemen oplossen

U kunt de kolom 'Productstatus' op het tabblad Producten gebruiken om inzicht te krijgen in waarom een afzonderlijk product inactief is. Hier volgen enkele veelvoorkomende redenen. Ook leest u wat u kunt doen om het probleem op te lossen.

 • Uw product is afgekeurd in uw Merchant Center-account. Als uw producten zijn afgekeurd, zijn ze niet beschikbaar in uw Shopping-campagne. U kunt de status van uw product op verschillende plaatsen controleren om na te gaan waarom het product is afgekeurd.

 • Uw product is goedgekeurd, maar inactief. Dit kan verschillende redenen hebben. Wellicht is de campagne of advertentiegroep onderbroken of verwijderd. Of mogelijk is de max. CPC-waarde van uw productgroep ingesteld op Uitgesloten.
% goedgekeurd (alleen voor Shopping)

In de kolom '% goedgekeurd' wordt het aantal goedgekeurde producten in uw productgroep weergegeven, gedeeld door het huidige aantal producten dat voor de betreffende productgroep is ingediend. U kunt deze kolom gebruiken om inzicht te krijgen in de mate waarin uw productgegevens invloed hebben op de prestaties van uw productgroep.

Waar de functie beschikbaar is

Deze kolom is beschikbaar op het tabblad Productgroepen van Shopping-campagnes.

Wat dit betekent

Een product moet zijn goedgekeurd in uw Merchant Center-account voordat het kan worden goedgekeurd. Een goedgekeurd product voldoet aan onze vereisten voor beleid en gegevenskwaliteit.

De vereisten waaraan een product moet voldoen om actief te zijn

Als een product niet is goedgekeurd, kan het niet worden weergegeven en loopt u wellicht verkeer mis.

Voorbeeld

Als er voor uw productgroep 80 producten zijn ingediend en 60 hiervan zijn goedgekeurd, is 75% van uw producten goedgekeurd. Dit betekent dat 25% van uw producten niet kan worden weergegeven.

Problemen oplossen

Als u afgekeurde producten heeft, kan dit diverse redenen hebben. U kunt de status van uw product op verschillende plaatsen controleren om na te gaan waarom het product is afgekeurd.

% klaar voor weergave (alleen voor Shopping)

'% klaar voor weergave' is het huidige aantal producten in uw productgroep dat kan worden weergegeven, gedeeld door het aantal producten dat momenteel voor de betreffende productgroep is ingediend. U kunt deze kolom gebruiken om inzicht te krijgen in de mate waarin uw productgegevens en uw campagne-instellingen invloed hebben op de prestaties van uw productgroep.

Waar de functie beschikbaar is

Deze kolom is beschikbaar op het tabblad Productgroepen van Shopping-campagnes.

Wat dit betekent

Een product moet aan de volgende vereisten voldoen om klaar te zijn voor weergave:

 • Uw product is goedgekeurd in uw Merchant Center-account.
 • Uw product is actief. De campagne en de advertentiegroep van het product zijn ingeschakeld en de productgroep is niet uitgesloten.
 • Uw product is klaar voor weergave. Het product is op voorraad.

De vereisten waaraan een product moet voldoen om actief te zijn

Als een product niet klaar is voor weergave, kan het niet worden weergegeven en loopt u wellicht verkeer mis. Producten die klaar zijn voor weergave, mogen deelnemen aan de advertentieveiling, maar dit is geen garantie dat ze daadwerkelijk vertoningen of klikken ontvangen. Als een product klaar is voor weergave, maar geen vertoningen ontvangt, is het bod wellicht te laag of het budget beperkt, of zijn er zeer weinig overeenkomende zoekopdrachten van gebruikers. Als er weinig overeenkomende zoekopdrachten van gebruikers zijn, raden we u aan meer details aan de producttitel en de beschrijving toe te voegen.

Voorbeeld

Als er voor uw productgroep tien producten zijn ingediend, maar vier hiervan niet op voorraad zijn, kan 60% van uw producten worden weergegeven. Dit betekent dat 40% van uw producten niet in advertenties kan worden weergegeven.

Problemen oplossen

U kunt de kolom 'Productstatus' op het tabblad Producten gebruiken om inzicht te krijgen in waarom een afzonderlijk product niet kan worden weergegeven. Hier volgen enkele veelvoorkomende redenen. Ook leest u wat u kunt doen om het probleem op te lossen.

 • Uw product is afgekeurd in uw Merchant Center-account. Als uw producten zijn afgekeurd, zijn ze niet beschikbaar in uw Shopping-campagne. U kunt de status van uw product op verschillende plaatsen controleren om na te gaan waarom het product is afgekeurd.

 • Uw product is goedgekeurd, maar inactief. Dit kan verschillende redenen hebben. Wellicht is de campagne of advertentiegroep onderbroken of verwijderd. Of mogelijk is de max. CPC-waarde van uw productgroep ingesteld op Uitgesloten.
 • Uw product is niet op voorraad. U kunt de beschikbaarheid van uw product aangeven met behulp van het kenmerk availability in uw productgegevens. Als de beschikbaarheid van uw product is ingesteld op niet op voorraad, kan het product niet worden weergegeven. Wanneer het product (weer) kan worden aangeschaft, updatet u het kenmerk van het product om aan te geven dat het nu op voorraad is. Meer informatie over het kenmerk availability.
Actieve bodaanp.

Uw actieve bodaanpassing is het type bodaanpassing dat u heeft ingesteld. Als u een bodaanpassing voor mobiel heeft ingesteld, wordt in deze kolom Apparaat weergegeven. U kunt uw biedingen verhogen of verlagen om concurrerender of minder concurrerend te bieden op apparaten, locaties, tijdstippen en meer. Met bodaanpassingen heeft u meer controle over wanneer en waar uw advertentie wordt weergegeven.

Deze kolom is alleen op het tabblad Advertentiegroepen beschikbaar.

Advertentietype

Deze kolom is beschikbaar op het tabblad Advertenties en geeft aan welk soort advertenties u gebruikt: tekstadvertenties, beeldadvertenties, mobiele advertenties of videoadvertenties.

Bodsimulator

Deze kolommen schatten hoe verschillende bodwijzigingen uw wekelijkse verkeer in het zoeknetwerk kunnen beïnvloeden. Schattingen worden over het algemeen één keer per dag vernieuwd en zijn een afspiegeling van de activiteit in uw account over de afgelopen 7 dagen, vanaf de dag dat ze werden berekend (tot 7 dagen geleden). Bodsimulatorkolommen zijn beschikbaar op zoekwoordniveau, en op campagneniveau voor bodaanpassingen voor apparaten. Bekijk de onderstaande gedeelten voor meer informatie.

Als er een '--' in de kolom wordt weergegeven, betekent dit dat er onvoldoende gegevens in de afgelopen zeven dagen waren om een schatting te maken.

Houd er rekening mee dat in de kolommen van de bodsimulator schattingen staan van hoe alternatieve biedingen van invloed zouden kunnen zijn op de prestaties van uw advertentie in het verleden. Ze zijn geen voorspelling van of garantie voor toekomstige prestaties van advertenties. In deze kolommen staan geen schattingen voor campagnes die gebruikmaken van automatische CPC-biedingen of doel-CPA, of voor campagnes waarvan regelmatig het gehele dagbudget wordt besteed.

Bodsimulatorkolommen voor zoekwoorden

De kolommen van de bodsimulatoren voor campagnes in het zoeknetwerk en in het Display Netwerk zijn beschikbaar op het tabblad Zoekwoorden. Voor Shopping-campagnes zijn deze kolommen beschikbaar op het tabblad Productgroepen.

In de kolom 'Max. basis-CPC' staan de biedingen die AdWords gebruikt om schattingen van het aantal klikken en de kosten voor de andere kolommen van de bodsimulator te maken. Raadpleeg deze kolom in plaats van de kolom 'Max. CPC-bod' wanneer u de resultaten van de bodsimulator evalueert. Uw huidige max. CPC-bod kan zijn gewijzigd sinds AdWords de schattingen heeft gemaakt.

Kolommen voor bodaanpassingen voor apparaten op campagneniveau

U kunt ook bodsimulatorkolommen voor bodaanpassingen voor apparaten op campagneniveau bekijken. U vindt deze kolommen op het tabblad Apparaten van het tabblad Instellingen.

In de kolom Basisbodaanp. wordt de bodaanpassing weergegeven die AdWords heeft gebruikt om de schattingen voor de andere bodsimulatorkolommen te maken. Raadpleeg deze kolom wanneer u de resultaten van de bodsimulator evalueert. Uw huidige bodaanpassing kan zijn gewijzigd sinds AdWords de schattingen heeft gemaakt.

Voor de schattingen in deze bodsimulatorkolommen wordt aangenomen dat alle bodaanpassingen op advertentiegroepniveau zijn verwijderd.

Meer informatie over bodsimulatoren.

Standaard max. CPC

Uw standaard maximumbod voor kosten per klik (max. CPC) is het hoogste bedrag dat u wilt betalen voor een klik. U stelt uw standaard max. CPC in op advertentiegroepniveau, maar u kunt deze waarde overschrijven door specifieke max. CPC's in te stellen voor afzonderlijke zoekwoorden. U betaalt nooit meer dan uw max. CPC, en in veel gevallen betaalt u minder. In de kolom 'Gem. CPC' ziet u het gemiddelde bedrag dat u betaalt voor klikken.

Mogelijk ziet u het label 'automatisch' of '(verbeterd)' naast uw biedingen. Dit betekent het volgende:

 • Automatisch: Dit betekent dat AdWords het bod dat u in deze kolom ziet, automatisch instelt. Mogelijk wordt Automatisch weergegeven als uw campagne automatisch bieden of de flexibele biedstrategie doel-ROAS gebruikt. U kunt deze biedingsbedragen niet bewerken.
 • Verbeterd: dit betekent dat het AdWords-systeem het weergegeven bod per veiling aanpast om het doel van uw biedstrategie te bereiken, zoals het maximaliseren van het aantal conversies voor Verbeterde CPC of het maximaliseren van de conversiewaarde voor doel-ROAS. Voor elk zoekwoord in de advertentiegroep dat het standaardbod gebruikt, probeert AdWords biedingen in te stellen die ongeveer het gemiddelde vormen van het weergegeven bod.

Voor bepaalde biedstrategieën, zoals doel-ROAS, kunnen biedingen zowel automatisch worden ingesteld als verbeterd. Als u doel-ROAS gebruikt, wordt het weergegeven bod niet gebruikt voor veilingen in het Display Netwerk.

De kolom 'Standaard max. CPC' is alleen beschikbaar op het tabblad Advertentiegroepen.

Uiteindelijke URL

De kolom 'Definitieve URL' is onder andere beschikbaar op het tabblad Trefwoorden. Als u een uiteindelijk URL op zoekwoordniveau instelt, heeft deze URL voorrang op de uiteindelijke URL die u instelt voor elke advertentie. Stel dat u het volgende kiest:

 • Uiteindelijke URL voor de advertentie: www.example.com
 • Uiteindelijke URL voor het zoekwoord : www.example.com/fruit

Als uw advertentie wordt geactiveerd door het zoekwoord 'appel', gebruikt de advertentie www.example.com/fruit als uiteindelijke URL in plaats van www.example.com.

Gesch. bod voor eerste pagina/Gesch. bod voor boven aan de pagina/Gesch. bod voor eerste positie

De statistieken 'Gesch. bod voor eerste pagina', 'Gesch. bod voor boven aan pagina' en 'Gesch. bod voor eerste positie' geven een schatting van het CPC-bod (kosten per klik) dat nodig is om uw advertentie op de eerste pagina, boven aan de pagina, of op de eerste advertentiepositie van de zoekresultaten van Google te laten weergeven wanneer een zoekterm exact met uw zoekwoord overeenkomt. De schattingen zijn gebaseerd op de kwaliteitsscore en de huidige concurrentie van adverteerders voor dat zoekwoord.

In zeldzame gevallen kunnen 'Gesch. bod voor boven aan de pagina' en 'Gesch. bod voor eerste positie' hoger zijn dan USD 100; dit wordt weergegeven als '>=US$100'. Als u de bedragen van 'Gesch. bod voor boven aan de pagina' en 'Gesch. bod voor eerste positie' in een andere valuta weergeeft, ziet u een bod dat vergelijkbaar is met USD 100.

Houd er rekening mee dat de schattingen geen garantie bieden voor plaatsing op die pagina. De advertentiepositie wordt beïnvloed door tal van factoren, waaronder activiteiten van andere adverteerders, zoekactiviteiten van gebruikers, accountinstellingen en accountactiviteiten zoals budgetwijzigingen. Al deze factoren kunnen ertoe bijdragen dat uw advertentie niet op de eerste pagina of boven aan de pagina wordt weergegeven, zelfs als u het geschatte bedrag biedt.

Deze kolommen zijn alleen beschikbaar op het tabblad Zoekwoorden.

Effectieve max. CPC (alleen voor Shopping)

In Shopping-campagnes maakt u gebruik van productgroepen om biedingen voor uw producten in te stellen. U kunt het bod van elk product controleren in de kolom 'Effectieve max. CPC' op het tabblad 'Producten'. Dit is het bod dat in de advertentieveiling wordt gebruikt om de positie van uw producten te bepalen. Het is het hoogste bod voor een afzonderlijk product in de door u geselecteerde campagne of advertentiegroep, zelfs wanneer er rekening wordt gehouden met campagneprioriteiten. Klik op de weergegeven waarde om naar de productgroep te springen die het bod instelt, zodat u aanpassingen kunt doorvoeren.

Waar de functie beschikbaar is

Deze kolom is beschikbaar op het tabblad Producten van Shopping-campagnes.

Wat dit betekent

Uw effectieve maximumkosten per klik vormen het hoogste bedrag dat u bereid bent te bieden op een afzonderlijk product in uw advertentiegroep. Als een product is uitgesloten of als de campagne of de advertentiegroepen niet zijn ingeschakeld, wordt er '--' weergegeven in plaats van een max. CPC-bod.

De waarde die wordt weergegeven, bevat niet de volgende campagne-instellingen:

 • Bodaanpassingen. Dit betekent dat u wellicht hoger biedt op basis van de bodaanpassingen die u heeft ingesteld. Als u bijvoorbeeld een bodaanpassing voor mobiel van 300% heeft ingesteld, kan uw effectieve max. CPC van € 1,00 worden verhoogd naar € 3,00 wanneer u op mobiele advertenties biedt. Meer informatie over bodaanpassingen

Voorbeeld

U heeft een campagne 'Schoenen'. Twee advertentiegroepen hiervan bevatten het product 'Hardloopschoenen'. Eén advertentiegroep maakt gebruik van een max. CPC-bod van € 1,20 voor 'Hardloopschoenen', terwijl de tweede advertentiegroep gebruikmaakt van een bod van € 3,00. Wanneer u op het tabblad Producten van de campagne naar 'Hardloopschoenen' kijkt, wordt er een effectieve max. CPC van € 3,00 weergegeven, aangezien dit het hoogste bedrag is dat u bereid bent te bieden in alle advertentiegroepen die 'Hardloopschoenen' bevatten.

Problemen oplossen

Als u op de waarde in de kolom 'Effectieve max. CPC' klikt, wordt de productgroep weergegeven die het bod heeft ingesteld. Hier kunt u aanpassingen doorvoeren in het bod.

Advertentie-ID

Dit is het afzonderlijke ID-nummer van uw advertenties. Deze kolom is alleen beschikbaar op het tabblad Advertenties.

Afbeeldings-URL

Als u ervoor heeft gekozen beeldadvertenties weer te geven in het Display Netwerk, worden de afbeeldingen opgeslagen op de servers van Google en wordt deze URL gebruikt om naar de afbeeldingen te verwijzen. Deze kolom is alleen beschikbaar op het tabblad Advertenties.

Vertoningspercentage, Verloren vert.aandeel (positie), Verloren vert.aandeel (budget), Exact zoekwoord VP

Het vertoningsaandeel is het percentage vertoningen dat u heeft ontvangen, gedeeld door het geschatte aantal vertoningen waarvoor u in aanmerking kwam.  Of u in aanmerking komt, wordt bepaald door de targetinginstellingen, goedkeuringsstatussen, biedingen en Kwaliteitsscores van uw huidige advertenties. Bekijk meer informatie over het vertoningspercentage, het verloren vertoningspercentage en het vertoningspercentage voor exacte zoekwoorden.

Deze kolom is beschikbaar op de tabbladen Campagnes en Advertentiegroepen. Gegevens over het vertoningspercentage zijn ook beschikbaar in de tijdsrapporten op het tabblad Dimensies.

Klikaandeel

Alleen beschikbaar voor Shopping-campagnes. Klikaandeel is het aantal klikken dat u heeft ontvangen in het zoeknetwerk gedeeld door het geschatte maximumaantal klikken dat u had kunnen ontvangen.

Het maximumaantal klikken dat u had kunnen ontvangen, is afhankelijk van hoe prominent uw advertenties worden weergegeven en hoeveel advertenties u weergeeft voor een zoekopdracht. Deze twee factoren worden beïnvloed door verschillende andere factoren, waaronder uw bod en de algehele kwaliteit en relevantie van uw advertenties.

Deze kolom is beschikbaar op het tabblad 'Productgroepen'. Meer informatie over klikaandeel.

Ongeldige klikken/Ongeldige klikfrequentie

Deze kolommen geven het aantal en het percentage klikken weer dat is geclassificeerd als ongeldig en automatisch uit uw account is gefilterd. Voor deze klikken hoeft u niet te betalen en ze hebben geen invloed op uw accountstatistieken. Meer informatie over ongeldige klikken.

Deze kolom is alleen beschikbaar op de tabbladen Campagnes en Dimensies.

Zoektype

Voor campagnes die het zoeknetwerk van Google targeten, kunt u de volgende zoektypen voor zoekwoorden gebruiken: breed zoeken, zoeken op woordgroep, exacte overeenkomst of uitsluitingszoekwoorden. Deze zoektypen voor zoekwoorden helpen u bepalen wie uw advertentie kan zien. Sommige zoektypen leiden tot veel advertentievertoningen, klikken en conversies, terwijl andere zoektypen minder vertoningen genereren maar beter getarget zijn. De kolom 'Zoektype' op het tabblad Zoekwoorden geeft aan welke instelling u voor elk zoekwoord heeft gekozen. U kunt de instelling hier ook meteen wijzigen. Meer informatie over zoektypen voor zoekwoorden.

Deze kolom bevindt zich op het tabblad Zoekwoorden.

Er zijn in AdWords ook nog andere statistieken voor 'zoektype' beschikbaar:

Segmenteren op zoektype: u kunt uw zoekwoordgegevens gesegmenteerd op zoektype bekijken. Hierbij gaat het om zoektermen die uw zoekwoord in de zoekwoordgroep brede zoekwoorden, woordgroepen of exacte zoekwoordovereenkomsten hebben geactiveerd. Zo kunt u statistieken zoals klikken, vertoningen, klikfrequenties of conversiepercentages vergelijken voor zoektermen die uw advertentie hebben geactiveerd. Gebruik deze segmenteringsoptie om te bepalen welke zoekwoorden de beste prestaties genereren voor een specifiek zoektype van een bepaalde zoekterm.

Kolom 'Zoektype' in het rapport met zoektermen: deze kolom in uw rapport met zoektermen laat u zien via welk zoektype de advertentie aan de gebruiker is weergegeven toen deze naar een bepaalde term zocht. Gebruik deze informatie om uw zoekwoordenlijst te verbeteren.

Max. CPC

Uw maximumbod voor kosten per klik (max. CPC) is het hoogste bedrag dat u wilt betalen voor een klik. U kunt specifieke max. CPC's voor afzonderlijke zoekwoorden instellen als u hogere of lagere biedingen wilt instellen voor afzonderlijke zoekwoorden op basis van hun prestaties. U betaalt nooit meer dan uw max. CPC, en in veel gevallen betaalt u minder. In de kolom 'Gem. CPC' ziet u het gemiddelde bedrag dat u betaalt voor klikken.

Mogelijk ziet u het label 'automatisch' of '(verbeterd)' naast uw biedingen. Dit betekent het volgende:

 • Automatisch: Dit betekent dat AdWords het bod dat u in deze kolom ziet, automatisch instelt. Mogelijk wordt Automatisch weergegeven als uw campagne automatisch bieden of de flexibele biedstrategie doel-ROAS gebruikt. U kunt deze biedingsbedragen niet bewerken.
 • Verbeterd: dit betekent dat het AdWords-systeem het weergegeven bod per veiling aanpast om het doel van uw biedstrategie te bereiken, zoals het maximaliseren van het aantal conversies voor Verbeterde CPC of het maximaliseren van de conversiewaarde voor doel-ROAS. Voor elk zoekwoord in de advertentiegroep dat het standaardbod gebruikt, probeert AdWords biedingen in te stellen die ongeveer het gemiddelde vormen van het weergegeven bod.

Voor bepaalde biedstrategieën, zoals doel-ROAS, kunnen biedingen zowel automatisch worden ingesteld als verbeterd. Als u doel-ROAS gebruikt, wordt het weergegeven bod niet gebruikt voor veilingen in het Display Netwerk.

De kolom 'Max. CPC' is alleen beschikbaar op de tabbladen Zoekwoorden en Automatische targeting.

Kwaliteitsscore

Deze kolom bevat de kwaliteitsscore van uw zoekwoorden. Dit is een meting van hoe relevant uw advertenties en bestemmingspagina zijn voor iemand die uw advertentie ziet.

Deze kolom is alleen beschikbaar op het tabblad Zoekwoorden.

Productstatus (alleen voor Shopping)

In de kolom Productstatus wordt de huidige status van een afzonderlijk product in uw campagne weergegeven. In deze kolom kunt u zien of uw product klaar is voor weergave.

Waar de functie beschikbaar is

Deze kolom is alleen beschikbaar op het tabblad Producten van Shopping-campagnes.

Wat dit betekent

Hier volgen de statussen die voor een product kunnen worden weergegeven en de acties die u hierop kunt ondernemen:

 • Afgekeurd: Uw product is in uw Merchant Center-account afgekeurd. Als uw product is afgekeurd, is het niet beschikbaar in uw Shopping-campagne. De reden voor de afkeuring wordt weergegeven in de kolom Productstatus. Klik op de tekstballon (Ballon Afkeuring van de advertentie) om een gedetailleerdere uitleg van de afkeuring weer te geven en wat u kunt doen om het probleem op te lossen. Vergeet niet dat u de status van uw product altijd in het Merchant Center kunt bekijken om na te gaan waarom het product is afgekeurd. Meer informatie over de productstatussen in het Merchant Center.
 • Inactief: Uw product staat in een inactieve campagne. Dit kan verschillende redenen hebben. De campagne kan zijn onderbroken of verwijderd. Of mogelijk is de max. CPC-waarde van uw productgroep ingesteld op Uitgesloten.
 • Niet klaar voor weergave: Uw product is niet op voorraad. U kunt de beschikbaarheid van uw product aangeven met behulp van het kenmerk 'availability' in uw productgegevens. Als de beschikbaarheid van uw product is ingesteld op 'niet op voorraad', kan het betreffende product niet worden weergegeven. Wanneer het product (weer) kan worden aangeschaft, updatet u het kenmerk van het product om aan te geven dat het nu op voorraad is. Meer informatie over het kenmerk availability.
 • Klaar voor weergave: Uw product komt in aanmerking voor deelname aan de advertentieveiling. U heeft echter geen garantie dat producten die klaar zijn voor weergave, daadwerkelijk vertoningen of klikken ontvangen. Als een product klaar is voor weergave, maar geen vertoningen ontvangt, is het bod wellicht te laag of het budget beperkt, of zijn er zeer weinig overeenkomende zoekopdrachten van gebruikers. Als er weinig overeenkomende zoekopdrachten van gebruikers zijn, raden we u aan meer details aan de producttitel en de beschrijving toe te voegen.
De vereisten waaraan een product moet voldoen om actief te zijn

Voorbeeld

In uw campagne 'Schoenen' heeft het product 'Hardloopschoenen' de productstatus 'Afgekeurd'. Dit betekent dat het product niet in aanmerking komt voor deelname aan de advertentieveiling en dat u het probleem eerst moet oplossen voordat uw product de status 'Klaar voor weergave' kan krijgen.

Problemen oplossen

Als uw product niet de status 'Klaar voor weergave' heeft, kan er aan potentiële klanten geen advertentie voor het betreffende product worden weergegeven. Raadpleeg bovenstaande statusinformatie om na te gaan waarom de status wordt weergegeven en wat u kunt doen om het probleem op te lossen.

Producten actief (alleen voor Shopping)

In de kolom 'Producten actief' staat het aantal producten in uw productgroep dat momenteel actief is.

Waar de functie beschikbaar is

Deze kolom is beschikbaar op het tabblad Productgroepen van Shopping-campagnes.

Wat dit betekent

Een product moet aan de volgende vereisten voldoen om actief te kunnen zijn:

 • Uw product is goedgekeurd in uw Merchant Center-account.
 • Uw product is actief. De campagne en de advertentiegroep van het product zijn ingeschakeld en de productgroep is niet uitgesloten.
De vereisten waaraan een product moet voldoen om actief te zijn

Als een product niet actief is, kan het niet worden weergegeven en loopt u wellicht verkeer mis.

Voorbeeld

Als uw productgroep is uitgesloten, is geen van uw producten actief.

Problemen oplossen

Gebruik deze kolom samen met de kolom '% actief' om na te gaan hoeveel van de door u ingediende producten een actief bod hebben. Als u een hoger aantal actieve producten had verwacht, controleert u of de volgende redenen van toepassing zijn op uw productgegevens of campagne-instellingen:

 • Uw product is afgekeurd in uw Merchant Center-account. Als uw producten zijn afgekeurd, zijn ze niet beschikbaar in uw Shopping-campagne. U kunt de status van uw product op verschillende plaatsen controleren om na te gaan waarom het product is afgekeurd.

 • Uw product is goedgekeurd, maar inactief. Dit kan verschillende redenen hebben. Wellicht is de campagne of advertentiegroep onderbroken of verwijderd. Of mogelijk is de max. CPC-waarde van uw productgroep ingesteld op Uitgesloten.
Producten goedgekeurd (alleen voor Shopping)

In de kolom 'Producten goedgekeurd' staat het aantal producten in uw productgroep dat momenteel is goedgekeurd in het Merchant Center.

Waar de functie beschikbaar is

Deze kolom is beschikbaar op het tabblad Productgroepen van Shopping-campagnes.

Wat dit betekent

Een product moet zijn goedgekeurd in uw Merchant Center-account om te worden meegeteld als goedgekeurd. Een goedgekeurd product voldoet aan onze vereisten voor beleid en gegevenskwaliteit.

De vereisten waaraan een product moet voldoen om actief te zijn

Als een product niet is goedgekeurd, kan het niet worden weergegeven en loopt u wellicht verkeer mis.

Voorbeeld

Als uw productgroep 80 producten bevat en er hiervan 20 zijn afgekeurd, worden er in de kolom 'Producten goedgekeurd' 60 producten weergegeven.

Problemen oplossen

Gebruik deze kolom samen met de kolom '% goedgekeurd' om na te gaan hoeveel van de door u ingediende producten zijn goedgekeurd in het Merchant Center. Als u een hoger aantal goedgekeurde producten had verwacht, moet u problemen met uw productgegevens oplossen. U kunt de status van uw product op verschillende plaatsen controleren om na te gaan waarom het product is afgekeurd.

Producten ingediend (alleen voor Shopping)

In de kolom 'Producten ingediend' wordt het aantal ingediende producten in uw productgroep weergegeven dat momenteel in uw Merchant Center-account is ingediend.

Waar de functie beschikbaar is

Deze kolom is beschikbaar op het tabblad Productgroepen van Shopping-campagnes.

Wat dit betekent

Een product moet met behulp van productgegevens aan uw Merchant Center-account zijn toegevoegd om te worden meegeteld als ingediend. Een product dat in uw Merchant Center-account is verlopen, wordt niet geteld als ingediend. Meer informatie over hoe u productgegevens maakt en indient.

De vereisten waaraan een product moet voldoen om actief te zijn

Als een product niet is ingediend, kan het niet worden weergegeven.

Voorbeeld

U verkoopt schoenen en heeft een assortiment met 20 verschillende sneakers. Voor deze 20 sneakers heeft u al productgegevens gemaakt en deze ingediend in het Merchant Center. U ziet dan ook dat er in uw AdWords-account momenteel 20 producten zijn ingediend. Naast de eerdergenoemde 20 sneakers biedt uw bedrijf sinds kort echter ook een nieuw assortiment met tien sneakers. Nadat u de productgegevens voor de nieuwe schoenen heeft verzameld en deze heeft ingediend in het Merchant Center, beschikt u in totaal over 30 ingediende producten.

Problemen oplossen

Als u een hoger aantal ingediende producten had verwacht, dien dan de productgegevens van eventuele ontbrekende producten in. Meer informatie over hoe u productgegevens maakt en indient.

Gebruik deze kolom samen met andere kolommen in Shopping-campagnes om inzicht te krijgen in de prestaties van uw campagnes. U kunt onder andere de volgende kolommen gebruiken:

 • Producten goedgekeurd
 • Producten actief
 • Producten klaar voor weergave
 • % goedgekeurd
 • % actief
 • % klaar voor weergave
Producten klaar voor weergave (alleen voor Shopping)

In de kolom 'Producten klaar voor weergave' wordt het aantal producten in uw productgroep weergegeven dat klaar is voor weergave en in aanmerking komt voor deelname aan de advertentieveiling.

Waar de functie beschikbaar is

Deze kolom is beschikbaar op het tabblad Productgroepen van Shopping-campagnes.

Wat dit betekent

Een product moet aan de volgende vereisten voldoen om klaar te zijn voor weergave:

 • Uw product is goedgekeurd in uw Merchant Center-account.
 • Uw product is actief. De campagne en de advertentiegroep van het product zijn ingeschakeld en de productgroep is niet uitgesloten.
 • Uw product is klaar voor weergave. Het product is op voorraad.

De vereisten waaraan een product moet voldoen om actief te zijn

Als een product niet klaar is voor weergave, kan het niet worden weergegeven en loopt u wellicht verkeer mis. Producten die klaar zijn voor weergave, mogen deelnemen aan de advertentieveiling, maar dit is geen garantie dat ze daadwerkelijk vertoningen of klikken ontvangen. Als een product klaar is voor weergave, maar geen vertoningen ontvangt, is het bod wellicht te laag of het budget beperkt, of zijn er zeer weinig overeenkomende zoekopdrachten van gebruikers. Als er weinig overeenkomende zoekopdrachten van gebruikers zijn, raden we u aan meer details aan de producttitel en de beschrijving toe te voegen.

Voorbeeld

Als er in uw productgroep tien producten zijn ingediend en vier hiervan niet op voorraad zijn, zijn zes van uw producten klaar voor weergave.

Problemen oplossen

Gebruik deze kolom samen met de kolom '% klaar voor weergave' om na te gaan hoeveel van de door u ingediende producten klaar zijn om te worden weergegeven. Als u had verwacht dat er meer producten klaar voor weergave zouden zijn, controleert u of de volgende redenen van toepassing zijn op uw productgegevens of campagne-instellingen:

 • Uw product is afgekeurd in uw Merchant Center-account. Als uw producten zijn afgekeurd, zijn ze niet beschikbaar in uw Shopping-campagne. U kunt de status van uw product op verschillende plaatsen controleren om na te gaan waarom het product is afgekeurd.

 • Uw product is goedgekeurd, maar inactief. Dit kan verschillende redenen hebben. Wellicht is de campagne of advertentiegroep onderbroken of verwijderd. Of mogelijk is de max. CPC-waarde van uw productgroep ingesteld op Uitgesloten.
 • Uw product is niet op voorraad. U kunt de beschikbaarheid van uw product aangeven met behulp van het kenmerk availability in uw productgegevens. Als de beschikbaarheid van uw product is ingesteld op niet op voorraad, kan het product niet worden weergegeven. Wanneer het product (weer) kan worden aangeschaft, updatet u het kenmerk van het product om aan te geven dat het nu op voorraad is. Meer informatie over het kenmerk availability.
Relatieve CTR

De relatieve CTR meet hoe uw advertenties in het Display Netwerk presteren in vergelijking tot advertenties van andere adverteerders die op dezelfde websites worden weergegeven.

We berekenen de relatieve CTR door uw CTR te delen door de gemiddelde CTR van alle adverteerders op de plaatsingen waarop uw advertenties worden weergegeven. Aangezien dit een concurrentiestatistiek is, is de waarde niet statisch. De waarde verandert op basis van de websites waarop uw advertentie wordt weergegeven en de acties van andere adverteerders.

Deze kolom is alleen beschikbaar op de tabbladen Campagnes en Advertentiegroepen.

Voorbeeld

Stel dat een adverteerder die digitale camera's verkoopt, een CTR in het Display Netwerk genereert van 0,05 procent. De adverteerder wordt weergegeven op één pagina over fotografie in het Display Netwerk, samen met drie andere adverteerders. De andere adverteerders genereren CTR's van 0,005 procent.

De eerste adverteerder genereert een CTR die 10 keer hoger is dan de CTR's van concurrenten (0,05%/0,005% = 10). Aangezien gebruikers meer interesse tonen voor de producten van deze adverteerder, behaalt deze adverteerder een zeer hoge relatieve CTR (10).

% weergegeven

In deze kolom wordt een indicatie gegeven van het percentage van de tijd dat uw advertentie is weergegeven in verhouding tot de rest van de actieve advertenties binnen dezelfde advertentiegroep. Deze kolom is alleen beschikbaar op het tabblad Advertenties.

Tip

Wanneer u het vertoningspercentage van twee advertenties vergelijkt, moet u er voor een nauwkeurige vergelijking voor zorgen dat u een periode selecteert waarin beide advertenties werden weergegeven.

Het is normaal dat het vertoningspercentage verschilt van het aantal vertoningen voor elke advertentie in uw advertentiegroep. De volgende factoren zijn van invloed op het vertoningspercentage:

 • Advertentieroulatie

  Alle campagnes zijn standaard ingesteld op geoptimaliseerde advertentieweergave. Dit betekent dat als een bepaalde advertentie een hogere klikfrequentie (CTR) heeft, deze vaker wordt weergegeven dan de andere advertenties in uw advertentiegroep. Met dit systeem wordt automatisch de voorkeur gegeven aan de best presterende advertenties die meer verkeer naar uw site leiden.

  U kunt u afmelden voor geoptimaliseerde advertentieweergave wanneer u wilt dat het AdWords-systeem uw advertenties min of meer gelijkmatig rouleert. Houd er in dat geval rekening mee dat uw advertenties nog steeds verschillende vertoningspercentages of aantallen vertoningen kunnen genereren. Dit komt omdat het AdWords-systeem rekening houdt met de kwaliteitsscore van een advertentie wanneer het systeem hier op een pagina met zoekresultaten een positie aan toekent. Een advertentie met een hogere Kwaliteitsscore wordt wellicht op de eerste pagina van de zoekresultaten weergegeven. Hier genereert de advertentie telkens wanneer deze wordt weergegeven, een vertoning. Een advertentie met een lagere Kwaliteitsscore kan bijvoorbeeld op de tweede pagina van de zoekresultaten worden weergegeven. Hier genereert de advertentie alleen een vertoning als gebruikers doorklikken naar die pagina.

 • Tijd

  Als u later op de dag een advertentie maakt, is het vertoningspercentage van deze advertentie aan het eind van de dag lager dan dat van bestaande advertenties. Dit verschil zal na verloop van tijd afnemen.

 • Goedkeuringsstatus

  Als een advertentie nog moet worden beoordeeld en goedgekeurd, wordt deze alleen op Google weergegeven. Een advertentie die nog niet in het Google Netwerk wordt weergegeven, heeft een lager vertoningspercentage.

Totale kosten

De totale kosten van een campagne tijdens de geselecteerde periode.

Deze kolom is alleen beschikbaar op het tabblad Campagnes.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Vorige Nieuwe