Over kolommen in de tabel met statistieken

In de kolommen van de tabel met statistieken ziet u een grote hoeveelheid informatie over uw account. Welke opties voor kolommen beschikbaar zijn, hangt af van welke tabel met statistieken u momenteel bekijkt. U kunt kiezen welke kolommen u wilt zien en ze herschikken en opslaan in de door u gewenste volgorde. Op deze manier kunt u al uw belangrijke gegevens in één oogopslag zien in uw tabel met statistieken.

Dit artikel biedt een overzicht van algemene kolommen en kolommen die alleen beschikbaar zijn als u een bepaalde set gegevens bekijkt.

Tip

Het is mogelijk om prestaties over verschillende perioden te vergelijken en deze resultaten te bekijken in de kolommen van uw tabel met statistieken. Klik hier voor meer informatie over hoe u de prestaties voor twee perioden vergelijkt.

Algemene kolommen

Bepaalde kolommen zijn op bijna elke pagina in uw Google Ads-account te vinden.

Aanbevolen kolommen

Google Ads beveelt soms kolommen aan die u aan uw tabellen met statistieken kunt toevoegen op basis van de instellingen van uw campagne. Deze kolommen worden geselecteerd op basis van verschillende factoren, zoals conversies, instellingen voor targeting, biedstrategie en meer. U kunt aanbevolen kolommen naar wens toevoegen en verwijderen of de functie volledig uitschakelen voor uw campagne. Zie voor meer informatie Aanbevolen kolommen toevoegen aan of verwijderen uit uw tabel met statistieken.
Kolom 'Status'

De kolom 'Status' op de pagina's 'Campagnes' en 'Advertentiegroepen' bevat informatie over de huidige status van afzonderlijke campagnes of advertentiegroepen en of deze onderbroken, verwijderd of beperkt zijn door het budget of een andere status hebben.

 • Op de pagina 'Advertenties en extensies' geeft de kolom 'Status' aan of uw advertentie actief is of dat deze is onderbroken, verwijderd of afgekeurd.
 • Op de pagina 'Zoekwoorden' geeft de kolom 'Status' aan of elk zoekwoord advertenties kan activeren, of het is gemarkeerd als onderbroken, verwijderd, afgekeurd of dat het een andere status heeft.

Meer informatie over de mogelijke statussen van campagnes, advertentiegroepen, advertenties en zoekwoorden.

Prestatiekolommen

Als u uw tabel met statistieken bekijkt, ziet u standaard mogelijk de volgende prestatiekolommen:

 • Aantal klikken: Als iemand op uw advertentie klikt, zoals op de blauwe koptekst van een tekstadvertentie, tellen we dit als een klik.
 • Vertoningen: Elke keer dat uw advertentie wordt weergegeven op een pagina met zoekresultaten of op een andere site in het Google Netwerk, wordt er een vertoning geteld. Vertoningen wordt afgekort als 'Verton.'
 • CTR: Een verhouding die aangeeft hoe vaak mensen die uw advertentie zien, erop klikken. Aan de hand van de CTR kunt u meten hoe goed uw zoekwoorden en advertenties presteren.
 • Gem. CPC: Het bedrag dat u betaalt voor uw advertenties, gedeeld door het totale aantal klikken.
 • Gem. CPM: Het gemiddelde bedrag dat in rekening wordt gebracht per duizend weergaven van uw advertentie (als u bieden op basis van CPM gebruikt).
 • Kosten: De totale uitgaven voor alle interacties, zoals klikken voor tekstadvertenties en weergaven voor videoadvertenties.

Prestatiekolommen voor meerdere campagnes

Als u meerdere campagnes tegelijk bekijkt, ziet u aanvullende kolommen voor rapportage over meerdere kolommen: 'Interacties', 'Interactiepercentage' en 'Gemiddelde kosten'. In deze kolommen worden de belangrijkste statistieken gerapporteerd die relevant zijn voor elk campagnetype. Zo kunt de effectiviteit meten waarmee uw advertenties uw advertentiedoelen behalen. In de kolom 'Interacties' ziet u bijvoorbeeld het aantal klikken voor een campagne in het zoeknetwerk, het aantal videoweergaven voor een videocampagne, enzovoort. Meer informatie over interacties.

Conversiekolommen

Als u op uw website Conversies bijhouden heeft ingesteld, kunnen deze kolommen u inzicht bieden in uw conversieprestaties. Plaats de muisaanwijzer op het vraagteken Vraagteken boven een kolom als u hierover uitleg wilt zien.

Attributiekolommen

Via deze kolommen krijgt u inzicht in de rol die uw zoekwoorden spelen in de zoekopdrachten op Google.nl die leiden tot een conversie. De 'laatste klik' voorafgaand aan een conversie krijgt vaak alle credit omdat deze klik rechtstreeks leidt naar de door u gewenste aankoop, acquisitie of registratie. Er zijn echter ook andere hulpzoekwoorden die uw klanten mogelijk naar die conversie hebben geleid. De gegevens over ondersteunde conversies van toeschrijvingsrapporten bieden u een vollediger beeld van de waarde van uw afzonderlijke zoekwoorden als het gaat om het genereren van conversies. Net zoals het geval is bij de conversiekolommen, moet Conversies bijhouden op uw website zijn ingesteld om gegevens over ondersteunde conversies te kunnen bekijken.

Kolommen met kenmerken

Wanneer u uw tabel met statistieken bekijkt, ziet u standaard mogelijk de volgende kolommen met kenmerken:
 • Type biedstrategie: De naam van de biedstrategie waarmee biedingen voor uw zoekwoorden, advertentiegroepen of campagnes worden beheerd. Als uw campagne bijvoorbeeld gebruikmaakt van handmatige CPC-biedingen, wordt in deze kolom 'CPC' weergegeven. Als uw campagne echter automatisch bieden gebruikt, ziet u 'Automatisch' in deze kolom. Mogelijk ziet u ook '(verbeterd)' staan, wat betekent dat Google Ads uw max. CPC-bod analyseert om uw doel te bereiken, bijvoorbeeld het aantal conversies maximaliseren.
 • Biedstrategie: Dit is de automatische portfoliobiedstrategie waarmee biedingen voor uw zoekwoorden, advertentiegroepen of campagnes worden beheerd. In deze kolom wordt de door u opgegeven naam van de flexibele biedstrategie weergegeven. Als u geen flexibele biedstrategie gebruikt, ziet u een streepje '-'.

Kolommen met oproepgegevens

Deze kolommen bevatten rapportgegevens voor oproepen vanuit advertenties waarin een Google-doorschakelnummer wordt weergegeven op desktops/laptops, tablets en geavanceerde mobiele apparaten. U vindt deze kolommen op de pagina's Advertentiegroepen en Campagnes. Ontdek welke statistieken er beschikbaar zijn in de kolommen Oproepdetails.

Kolommen die alleen op bepaalde pagina's worden weergegeven

Sommige kolommen worden alleen op bepaalde pagina's in uw Google Ads-account weergegeven. Deze kolommen leveren u de volgende prestatiegegevens:

% actief (alleen Shopping)

In de kolom '% actief' wordt het aantal actieve producten in uw productgroep weergegeven, gedeeld door het huidige aantal producten dat voor de betreffende productgroep is ingediend. U kunt met deze kolom inzicht krijgen in de mate waarin uw productgegevens en uw campagne-instellingen invloed hebben op de prestaties van uw productgroep.

Wat dit betekent

Een product moet aan de volgende vereisten voldoen om actief te kunnen zijn:

 • Uw product is goedgekeurd in uw Merchant Center-account.
 • Uw product is actief. De campagne en de advertentiegroep van het product zijn ingeschakeld en de productgroep is niet uitgesloten.

Als een product niet actief is, kan het niet worden weergegeven en loopt u wellicht verkeer mis.

Voorbeeld

Als uw productgroep is ingesteld op Uitgesloten, is 0% van uw producten actief. Dit betekent dat geen van uw producten kan worden weergegeven.

Problemen oplossen

U kunt met de kolom Productstatus op het tabblad Producten inzicht krijgen in waarom een afzonderlijk product inactief is. Hier volgen enkele veelvoorkomende redenen. Ook leest u wat u kunt doen om het probleem op te lossen.

 • Uw product is afgekeurd in uw Merchant Center-account. Als uw producten zijn afgekeurd, zijn ze niet beschikbaar in uw Shopping-campagne. U kunt de status van uw product op verschillende plaatsen controleren om na te gaan waarom het product is afgekeurd.

 • Uw product is goedgekeurd, maar inactief. Dit kan verschillende redenen hebben. Wellicht is de campagne of advertentiegroep onderbroken of verwijderd. Of mogelijk is de max. CPC-waarde van uw productgroep ingesteld op Uitgesloten.
% goedgekeurd (alleen Shopping)

In de kolom '% goedgekeurd' wordt het aantal goedgekeurde producten in uw productgroep weergegeven, gedeeld door het huidige aantal producten dat voor de betreffende productgroep is ingediend. U kunt met deze kolom inzicht krijgen in de mate waarin uw productgegevens invloed hebben op de prestaties van uw productgroep.

Wat dit betekent

Een product moet zijn goedgekeurd in uw Merchant Center-account voordat het kan worden goedgekeurd. Een goedgekeurd product voldoet aan onze vereisten voor beleids- en gegevenskwaliteit.

Als een product niet is goedgekeurd, kan het niet worden weergegeven en loopt u wellicht verkeer mis.

Voorbeeld

Als er voor uw productgroep tachtig producten zijn ingediend en zestig hiervan zijn goedgekeurd, is 75% van uw producten goedgekeurd. Dit betekent dat 25% van uw producten niet kan worden weergegeven.

Problemen oplossen

Als u afgekeurde producten heeft, kan dit diverse redenen hebben. U kunt de status van uw product op verschillende plaatsen controleren om na te gaan waarom het product is afgekeurd.

% klaar voor weergave (alleen Shopping)

'% klaar voor weergave' is het huidige aantal producten in uw productgroep dat kan worden weergegeven, gedeeld door het aantal producten dat momenteel voor de betreffende productgroep is ingediend. U kunt met deze kolom inzicht krijgen in de mate waarin uw productgegevens en uw campagne-instellingen invloed hebben op de prestaties van uw productgroep.

Wat dit betekent

Een product moet aan de volgende vereisten voldoen om klaar te zijn voor weergave:

 • Uw product is goedgekeurd in uw Merchant Center-account.
 • Uw product is actief. De campagne en de advertentiegroep van het product zijn ingeschakeld en de productgroep is niet uitgesloten.
 • Uw product is klaar voor weergave. Het product is op voorraad.

Als een product niet klaar is voor weergave, kan het niet worden weergegeven en loopt u wellicht verkeer mis. Producten die klaar zijn voor weergave, mogen deelnemen aan de advertentieveiling, maar dit is geen garantie dat ze daadwerkelijk vertoningen of klikken ontvangen. Als een product klaar is voor weergave, maar geen vertoningen ontvangt, is het bod wellicht te laag of het budget beperkt, of zijn er zeer weinig overeenkomende zoekopdrachten van gebruikers. Als er weinig overeenkomende zoekopdrachten van gebruikers zijn, raden we u aan meer details aan de producttitel en de beschrijving toe te voegen.

Voorbeeld

Als er voor uw productgroep tien producten zijn ingediend, maar vier hiervan niet op voorraad zijn, kan 60% van uw producten worden weergegeven. Dit betekent dat 40% van uw producten niet in advertenties kan worden weergegeven.

Problemen oplossen

U kunt met de kolom Productstatus op het tabblad Producten inzicht krijgen in waarom een afzonderlijk product niet kan worden weergegeven. Hier volgen enkele veelvoorkomende redenen. Ook leest u wat u kunt doen om het probleem op te lossen.

 • Uw product is afgekeurd in uw Merchant Center-account. Als uw producten zijn afgekeurd, zijn ze niet beschikbaar in uw Shopping-campagne. U kunt de status van uw product op verschillende plaatsen controleren om na te gaan waarom het product is afgekeurd.

 • Uw product is goedgekeurd, maar inactief. Dit kan verschillende redenen hebben. Wellicht is de campagne of advertentiegroep onderbroken of verwijderd. Of mogelijk is de max. CPC-waarde van uw productgroep ingesteld op Uitgesloten.
 • Uw product is niet op voorraad. U kunt de beschikbaarheid van uw product aangeven met behulp van het kenmerk availability in uw productgegevens. Als de beschikbaarheid van uw product is ingesteld op niet op voorraad, kan het product niet worden weergegeven. Wanneer het product (weer) kan worden aangeschaft, updatet u het kenmerk van het product om aan te geven dat het nu op voorraad is. Meer informatie over het kenmerk availability.
% weergegeven

In deze kolom wordt een indicatie gegeven van het percentage van de tijd dat uw advertentie is weergegeven in verhouding tot de rest van de actieve advertenties binnen dezelfde advertentiegroep. Deze kolom is alleen beschikbaar op de pagina 'Advertenties en extensies'.

Tip

Wanneer u dit percentage van twee advertenties vergelijkt, moet u voor een nauwkeurige vergelijking een periode selecteren waarin beide advertenties werden weergegeven.

Het is normaal dat het vertoningspercentage verschilt van het aantal vertoningen voor elke advertentie in uw advertentiegroep. De volgende factoren zijn van invloed op het vertoningspercentage:

 • Advertentieroulatie

  Alle campagnes zijn standaard ingesteld op geoptimaliseerde advertentieweergave. Dit betekent dat als een bepaalde advertentie een hogere klikfrequentie (CTR) heeft, deze vaker wordt weergegeven dan de andere advertenties in uw advertentiegroep. Met dit systeem wordt automatisch de voorkeur gegeven aan de best presterende advertenties die meer verkeer naar uw site leiden.

  U kunt zich afmelden voor geoptimaliseerde advertentieweergave als u wilt dat het Google Ads-systeem uw advertenties min of meer gelijkmatig rouleert. Houd er in dat geval rekening mee dat uw advertenties nog steeds verschillende vertoningspercentages of aantallen vertoningen kunnen genereren. Dit komt omdat het Google Ads-systeem rekening houdt met de kwaliteitsscore van een advertentie wanneer het systeem hier op een pagina met zoekresultaten een positie aan toekent. Een advertentie met een hogere kwaliteitsscore wordt wellicht op de eerste pagina van de zoekresultaten weergegeven. Hier genereert de advertentie telkens wanneer deze wordt weergegeven, een vertoning. Een advertentie met een lagere kwaliteitsscore kan bijvoorbeeld op de tweede pagina van de zoekresultaten worden weergegeven. Hier genereert de advertentie alleen een vertoning als gebruikers doorklikken naar die pagina.

 • Tijd

  Als u later op de dag een advertentie maakt, is het vertoningspercentage van deze advertentie aan het eind van de dag lager dan dat van bestaande advertenties. Dit verschil zal na verloop van tijd afnemen.

 • Goedkeuringsstatus

  Als een advertentie nog moet worden beoordeeld en goedgekeurd, wordt deze alleen op Google weergegeven. Een advertentie die nog niet in het Google Netwerk wordt weergegeven, heeft een lager vertoningspercentage.

Actieve bodaanp.

Uw actieve bodaanpassing is het type bodaanpassing dat u heeft ingesteld. Als u een bodaanpassing voor mobiel heeft ingesteld, wordt in deze kolom Apparaat weergegeven. U kunt uw biedingen verhogen of verlagen om concurrerender of minder concurrerend te bieden op apparaten, locaties, tijdstippen en meer. Met bodaanpassingen heeft u meer controle over wanneer en waar uw advertentie wordt weergegeven.

Advertentie-ID

Dit is het afzonderlijke ID-nummer van uw advertenties.

Advertentietype

Deze kolom geeft aan welk type advertentie u uitvoert: tekst, beeld, mobiel of video.

Bodsimulator

Deze kolommen schatten hoe verschillende bodwijzigingen uw wekelijkse verkeer in het zoeknetwerk kunnen beïnvloeden. Schattingen worden over het algemeen één keer per dag vernieuwd en zijn een afspiegeling van de activiteit in uw account over de afgelopen zeven dagen, vanaf de dag dat ze werden berekend (tot zeven dagen geleden). Bodsimulatorkolommen zijn beschikbaar op zoekwoordniveau, en op campagneniveau voor bodaanpassingen voor apparaten. Bekijk de onderstaande gedeelten voor meer informatie.

Als er een '--' in de kolom wordt weergegeven, betekent dit dat er onvoldoende gegevens in de afgelopen zeven dagen waren om een schatting te maken.

Houd er rekening mee dat in de kolommen van de bodsimulator schattingen staan van hoe alternatieve biedingen in het verleden de prestaties van uw advertentie hadden kunnen beïnvloeden. Ze zijn geen voorspelling van of garantie voor toekomstige prestaties van advertenties. In deze kolommen staan geen schattingen voor campagnes die gebruikmaken van automatische CPC-biedingen of doel-CPA, of voor campagnes waarvan regelmatig het gehele dagbudget wordt besteed.

Bodsimulatorkolommen voor zoekwoorden

De kolommen van de bodsimulatoren voor campagnes in het zoeknetwerk en in het Display Netwerk zijn beschikbaar op de pagina 'Zoekwoorden'.

In de kolom 'Basis max. CPC' staan de biedingen die Google Ads gebruikt om schattingen van het aantal klikken en de kosten voor de andere kolommen van de bodsimulator te maken. Raadpleeg deze kolom in plaats van de kolom 'Max. CPC-bod' wanneer u de resultaten van de bodsimulator evalueert. Uw huidige max. CPC-bod is mogelijk gewijzigd sinds Google Ads de schattingen heeft gemaakt.

Kolommen voor bodaanpassingen voor apparaten op campagneniveau

U kunt ook bodsimulatorkolommen voor bodaanpassingen voor apparaten op campagneniveau bekijken. U vindt deze kolommen op het tabblad Apparaten van het tabblad Instellingen.

In de kolom Basisbodaanp. wordt de bodaanpassing weergegeven die Google Ads heeft gebruikt om de schattingen voor de andere bodsimulatorkolommen te maken. Raadpleeg deze kolom wanneer u de resultaten van de bodsimulator evalueert. Uw huidige bodaanpassing kan zijn gewijzigd sinds Google Ads de schattingen heeft gemaakt.

Voor de schattingen in deze bodsimulatorkolommen wordt aangenomen dat alle bodaanpassingen op advertentiegroepniveau zijn verwijderd.

Meer informatie over bodsimulatoren.

Klikaandeel

Klikaandeel is het aantal klikken dat u heeft ontvangen in het zoeknetwerk gedeeld door het geschatte maximumaantal klikken dat u had kunnen ontvangen.

Het maximumaantal klikken dat u had kunnen ontvangen, is afhankelijk van hoe prominent uw advertenties worden weergegeven en hoeveel advertenties u weergeeft voor een zoekopdracht. Deze twee factoren worden beïnvloed door verschillende andere factoren, waaronder uw bod en de algehele kwaliteit en relevantie van uw advertenties.

Deze kolom is beschikbaar op de pagina Productgroepen. Meer informatie over klikaandeel.

Kosten

Deze kolom geeft de totale kosten van een campagne weer tijdens de geselecteerde periode.

Deze kolom is alleen beschikbaar op de pagina 'Campagnes'.

Standaard max. CPC

Uw standaard maximum kosten per klik (max. CPC) is het hoogste bedrag dat u bereid bent te betalen voor een klik. Uw standaard max. CPC-bod wordt ingesteld op advertentiegroepniveau, maar u kunt dit overschrijven door specifieke max. CPC's in te stellen voor afzonderlijke zoekwoorden. U betaalt niet meer dan uw max. CPC en vaak betaalt u minder. In de kolom 'Gem. CPC' ziet u het gemiddelde bedrag dat u betaalt voor klikken.

Mogelijk ziet u het label 'automatisch' of '(verbeterd)' naast uw biedingen. Dit betekent het volgende:

 • Automatisch: Dit betekent dat Google Ads het bod dat u in deze kolom ziet, automatisch instelt. Mogelijk wordt 'Automatisch' weergegeven als uw campagne automatisch bieden of de portfoliobiedstrategie doel-ROAS gebruikt. U kunt deze biedingsbedragen niet bewerken.
 • Verbeterd: Dit betekent dat het Google Ads-systeem het weergegeven bod per veiling aanpast om het doel van uw biedstrategie te bereiken, zoals het aantal conversies maximaliseren voor 'Verbeterde CPC' of conversiewaarde maximaliseren voor 'Doel-ROAS'. Voor elk zoekwoord in de advertentiegroep dat het standaardbod gebruikt, probeert Google Ads biedingen in te stellen die ongeveer het gemiddelde vormen van het weergegeven bod.

Voor bepaalde biedstrategieën, zoals doel-ROAS, kunnen biedingen zowel automatisch worden ingesteld als verbeterd. Als u doel-ROAS gebruikt, wordt het weergegeven bod niet gebruikt voor veilingen in het Display Netwerk.

De kolom 'Standaard max. CPC' is alleen beschikbaar op de pagina 'Advertentiegroepen'.

Effectieve max. CPC (alleen voor Shopping)

In Shopping-campagnes maakt u gebruik van productgroepen om biedingen voor uw producten in te stellen. U kunt het bod van elk product controleren in de kolom 'Effectieve max. CPC' op de pagina 'Producten'. 'Effectieve max. CPC' is het bod dat in de advertentieveiling wordt gebruikt om de positie van uw producten te bepalen. Het is het hoogste bod voor een afzonderlijk product in de door u geselecteerde campagne of advertentiegroep, zelfs als er rekening wordt gehouden met campagneprioriteiten.

Wat dit betekent

Uw effectieve maximumkosten per klik vormen het hoogste bedrag dat u bereid bent te bieden op een afzonderlijk product in uw advertentiegroep. Als een product is uitgesloten of als de campagne of advertentiegroepen niet zijn ingeschakeld, wordt '-' weergegeven in plaats van een max. CPC-bod.

De waarde die wordt weergegeven, bevat niet de volgende campagne-instellingen:

 • Bodaanpassingen. Dit betekent dat u wellicht hoger biedt op basis van de bodaanpassingen die u heeft ingesteld. Als u bijvoorbeeld een bodaanpassing voor mobiel van 300% heeft ingesteld, kan uw effectieve max. CPC van € 1,00 oplopen tot € 3,00 als u biedt op mobiele advertenties. Meer informatie over bodaanpassingen

Voorbeeld

U heeft een campagne 'Schoenen'. Twee advertentiegroepen hiervan bevatten het product 'Hardloopschoenen'. Eén advertentiegroep gebruikt een max. CPC-bod van € 1,20 voor 'Hardloopschoenen', terwijl de andere advertentiegroep een bod van € 3,00 gebruikt. Als u op de pagina 'Producten' van de campagne naar 'Hardloopschoenen' kijkt, ziet u een effectieve max. CPC van € 3,00, aangezien dit het hoogste bedrag is dat u bereid bent te bieden voor alle advertentiegroepen die 'Hardloopschoenen' bevatten.

Gesch. bod voor eerste pagina/Gesch. bod voor boven aan de pagina/Gesch. bod voor eerste positie

De statistieken 'Gesch. bod voor eerste pagina', 'Gesch. bod voor boven aan pagina' en 'Gesch. bod voor eerste positie' geven een schatting van het CPC-bod (kosten per klik) dat nodig is om uw advertentie op de eerste pagina, bovenaan de pagina, of op de eerste advertentiepositie van de zoekresultaten van Google te laten weergeven als een zoekterm exact met uw zoekwoord overeenkomt. De schattingen zijn gebaseerd op de kwaliteitsscore en de huidige concurrentie van adverteerders voor dat zoekwoord.

In zeldzame gevallen kunnen 'Gesch. bod voor boven aan de pagina' en 'Gesch. bod voor eerste positie' hoger zijn dan USD 100. Dit wordt weergegeven als '>=US$100'. Als u de bedragen van 'Gesch. bod voor boven aan de pagina' en 'Gesch. bod voor eerste positie' in een andere valuta weergeeft, ziet u een bod dat vergelijkbaar is met USD 100.

Houd er rekening mee dat de schattingen geen garantie bieden voor plaatsing op die pagina. De advertentiepositie wordt beïnvloed door tal van factoren, waaronder activiteiten van andere adverteerders, zoekactiviteiten van gebruikers, accountinstellingen en accountactiviteiten zoals budgetwijzigingen. Al deze factoren kunnen ertoe bijdragen dat uw advertentie niet op de eerste pagina of boven aan de pagina wordt weergegeven, zelfs als u het geschatte bedrag biedt.

Deze kolommen zijn alleen beschikbaar op de pagina Zoekwoorden.

Uiteindelijke URL

Deze kolom is beschikbaar op de pagina Zoekwoorden. Als u een uiteindelijk URL op zoekwoordniveau instelt, heeft deze URL voorrang op de uiteindelijke URL die u instelt voor elke advertentie. Stel dat u het volgende kiest:

 • Uiteindelijke URL voor de advertentie: www.example.com
 • Uiteindelijke URL voor het zoekwoord: www.example.com/fruits

Als uw advertentie wordt geactiveerd door het zoekwoord 'appel', gebruikt de advertentie www.example.com/fruits als uiteindelijke URL in plaats van www.example.com.

Afbeeldings-URL

Als u ervoor heeft gekozen beeldadvertenties weer te geven in het Display Netwerk, worden de afbeeldingen opgeslagen op de servers van Google en wordt deze URL gebruikt om naar de afbeeldingen te verwijzen.

Vertoningspercentage/Verloren vert.aandeel (positie)/Verloren vert.aandeel (budget)/Exact zoekwoord VP

Het vertoningsaandeel is het percentage vertoningen dat u heeft gegenereerd, gedeeld door het geschatte aantal vertoningen waarvoor u in aanmerking kwam. Of u in aanmerking komt, wordt bepaald door de targetinginstellingen, goedkeuringsstatussen, biedingen en Kwaliteitsscores van uw huidige advertenties. Bekijk meer informatie over het vertoningspercentage, het verloren vertoningspercentage en het vertoningspercentage voor exacte zoekwoorden.

Deze kolom is beschikbaar op de pagina's Campagnes en Advertentiegroepen.

Ongeldige klikken/Ongeldige klikfrequentie

Deze kolommen geven het aantal en het percentage klikken weer dat is geclassificeerd als ongeldig en automatisch uit uw account is gefilterd. Voor deze klikken hoeft u niet te betalen en ze hebben geen invloed op uw accountstatistieken. Meer informatie over ongeldige klikken.

Deze kolom is alleen beschikbaar op de pagina 'Campagnes'.

Zoektype

Voor campagnes die het zoeknetwerk van Google targeten, kunt u de volgende zoektypen voor zoekwoorden gebruiken: breed zoeken, zoeken op woordgroep of exacte overeenkomst. Deze zoektypen voor zoekwoorden helpen u bepalen wie uw advertentie kan zien. Sommige zoektypen leiden tot veel advertentievertoningen, klikken en conversies, terwijl andere zoektypen minder vertoningen genereren maar beter getarget zijn. De kolom 'Zoektype' geeft aan welke instelling u voor elk zoekwoord heeft gekozen. U kunt de instelling hier ook wijzigen. Deze kolom bevindt zich op de pagina 'Zoekwoorden'. Meer informatie over zoektypen voor zoekwoorden.

Er zijn in Google Ads ook nog andere statistieken voor zoektype beschikbaar:

Segmenteren op zoektype: U kunt uw zoekwoordgegevens gesegmenteerd op zoektype bekijken. Dat zijn de brede zoekwoorden, woordgroepen of exacte zoekwoorden die uw zoekwoord hebben geactiveerd. Zo kunt u statistieken zoals klikken, vertoningen, klikfrequenties of conversiepercentages vergelijken voor zoektermen die uw advertentie hebben geactiveerd. Gebruik deze segmenteringsoptie om te bepalen welke zoekwoorden de beste prestaties genereren voor een specifiek zoektype.

Kolom 'Zoektype' in het rapport met zoektermen: Deze kolom in uw rapport met zoektermen laat u zien via welk zoektype de advertentie aan de gebruiker is weergegeven toen deze naar een bepaalde term zocht. Gebruik deze informatie om uw zoekwoordenlijst te verbeteren.

Max. CPC

Uw maximum kosten per klik (max. CPC) is het hoogste bedrag dat u bereid bent te betalen voor een klik. U kunt specifieke max. CPC's instellen voor afzonderlijke zoekwoorden als u hogere of lagere biedingen voor afzonderlijke zoekwoorden wilt instellen op basis van hun prestaties. U betaalt niet meer dan uw max. CPC en vaak betaalt u minder. In de kolom 'Gem. CPC' ziet u het gemiddelde bedrag dat u betaalt voor klikken.

Mogelijk ziet u het label 'automatisch' of '(verbeterd)' naast uw biedingen. Dit betekent het volgende:

 • Automatisch: Dit betekent dat Google Ads het bod dat u in deze kolom ziet, automatisch instelt. Mogelijk wordt 'Automatisch' weergegeven als uw campagne automatisch bieden of de flexibele biedstrategie doel-ROAS gebruikt. U kunt deze biedingsbedragen niet bewerken.
 • Verbeterd: Dit betekent dat het Google Ads-systeem het weergegeven bod per veiling aanpast om het doel van uw biedstrategie te bereiken, zoals het aantal conversies maximaliseren voor 'Verbeterde CPC' of conversiewaarde maximaliseren voor 'Doel-ROAS'. Voor elk zoekwoord in de advertentiegroep dat het standaardbod gebruikt, probeert Google Ads biedingen in te stellen die ongeveer het gemiddelde vormen van het weergegeven bod.

Voor bepaalde biedstrategieën, zoals doel-ROAS, kunnen biedingen zowel automatisch worden ingesteld als verbeterd. Als u doel-ROAS gebruikt, wordt het weergegeven bod niet gebruikt voor veilingen in het Display Netwerk.

De kolom 'Max. CPC' is alleen beschikbaar op de pagina's 'Productgroepen', 'Zoekwoorden' en 'Dynamische advertentiedoelen'.

Mobielvriendelijke klikfrequentie

'Mobielvriendelijke klikfrequentie' is het percentage mobiele klikken dat naar een pagina gaat die als mobielvriendelijk wordt beschouwd door de Mobielvriendelijke test van Google. Deze kolom is beschikbaar op het tabblad 'Bestemmingspagina'.

Als een bestemmingspagina nog niet is geanalyseerd of als we onvoldoende gegevens hebben, wordt '--' in deze kolom weergegeven.

De gegevens in de kolom 'Mobielvriendelijke klikfrequentie' kunnen maximaal veertien dagen oud zijn. Als u recent updates heeft uitgevoerd op een van uw pagina's, moet u tot veertien dagen wachten voordat deze wijzigingen in de kolom worden weergegeven.

Productstatus (alleen Shopping)

In de kolom Productstatus wordt de huidige status van een afzonderlijk product in uw campagne weergegeven. In deze kolom kunt u zien of uw product klaar is voor weergave.

Wat dit betekent

Hier volgen de statussen die voor een product kunnen worden weergegeven en de acties die u hierop kunt ondernemen:

 • Afgekeurd: Uw product is in uw Merchant Center-account afgekeurd. Als uw product is afgekeurd, is het niet beschikbaar in uw Shopping-campagne. De reden voor de afkeuring wordt weergegeven in de kolom 'Productstatus'. Klik op de tekstballon (Ballon Afkeuring van de advertentie) om een gedetailleerdere uitleg van de afkeuring weer te geven en wat u kunt doen om het probleem op te lossen. Vergeet niet dat u de status van uw product altijd in het Merchant Center kunt bekijken om na te gaan waarom het product is afgekeurd. Meer informatie over de productstatussen in het Merchant Center.
 • Inactief: Uw product staat in een inactieve campagne. Dit kan verschillende redenen hebben. De campagne kan zijn onderbroken of verwijderd. De max. CPC-waarde van de productgroep is mogelijk ingesteld op 'Uitgesloten'.
 • Niet klaar voor weergave: Uw product is niet op voorraad. U kunt de beschikbaarheid van uw product aangeven met behulp van het kenmerk 'availability' in uw productgegevens. Als de beschikbaarheid van uw product is ingesteld op 'niet op voorraad', kan het betreffende product niet worden weergegeven. Als het product (weer) kan worden gekocht, updatet u het kenmerk van het product om aan te geven dat het nu op voorraad is. Meer informatie over het kenmerk availability.
 • Klaar voor weergave: Uw product is geschikt voor deelname aan de advertentieveiling. U heeft echter geen garantie dat producten die klaar zijn voor weergave, daadwerkelijk vertoningen of klikken ontvangen. Als een product klaar is voor weergave, maar geen vertoningen ontvangt, is het bod wellicht te laag of het budget beperkt, of zijn er zeer weinig overeenkomende zoekopdrachten van gebruikers. Als er weinig overeenkomende zoekopdrachten van gebruikers zijn, raden we u aan meer details aan de producttitel en de beschrijving toe te voegen.

Voorbeeld

In uw campagne 'Schoenen' heeft uw product 'Snelle sneakers' de productstatus 'Afgekeurd'. Dit betekent dat het product niet in aanmerking komt voor deelname aan de advertentieveiling en u het probleem moet oplossen om de status van het product te wijzigen in 'Klaar voor weergave'.

Problemen oplossen

Als uw product niet de status 'Klaar voor weergave' heeft, kan er aan potentiële klanten geen advertentie voor het betreffende product worden weergegeven. Raadpleeg bovenstaande statusinformatie om na te gaan waarom de status wordt weergegeven en wat u kunt doen om het probleem op te lossen.

Producten actief (alleen Shopping)

In deze kolom kunt u zien hoeveel producten in uw productgroep momenteel actief zijn.

Wat dit betekent

Een product moet aan de volgende vereisten voldoen om actief te kunnen zijn:

 • Uw product is goedgekeurd in uw Merchant Center-account.
 • Uw product is actief. De campagne en de advertentiegroep van het product zijn ingeschakeld en de productgroep is niet uitgesloten.

Als een product niet actief is, kan het niet worden weergegeven en loopt u wellicht verkeer mis.

Voorbeeld

Als uw productgroep is uitgesloten, is geen van uw producten actief.

Problemen oplossen

Gebruik deze kolom samen met de kolom '% actief' om na te gaan hoeveel van de door u ingediende producten een actief bod hebben. Als u een hoger aantal actieve producten had verwacht, controleert u of de volgende redenen van toepassing zijn op uw productgegevens of campagne-instellingen:

 • Uw product is afgekeurd in uw Merchant Center-account. Als uw producten zijn afgekeurd, zijn ze niet beschikbaar in uw Shopping-campagne. U kunt de status van uw product op verschillende plaatsen controleren om na te gaan waarom het product is afgekeurd.

 • Uw product is goedgekeurd, maar inactief. Dit kan verschillende redenen hebben. Wellicht is de campagne of advertentiegroep onderbroken of verwijderd. Of mogelijk is de max. CPC-waarde van uw productgroep ingesteld op Uitgesloten.
Producten goedgekeurd (alleen Shopping)

In deze kolom wordt het aantal producten in uw productgroep weergegeven dat momenteel is goedgekeurd in het Merchant Center.

Wat dit betekent

Een product moet zijn goedgekeurd in uw Merchant Center-account om te worden meegeteld als goedgekeurd. Een goedgekeurd product voldoet aan onze vereisten voor beleids- en gegevenskwaliteit.

De vereisten waaraan een product moet voldoen om actief te zijn

Als een product niet is goedgekeurd, kan het niet worden weergegeven en loopt u wellicht verkeer mis.

Voorbeeld

Als uw productgroep tachtig producten bevat en er hiervan twintig zijn afgekeurd, worden er in de kolom 'Producten goedgekeurd' zestig producten weergegeven.

Problemen oplossen

Gebruik deze kolom samen met de kolom '% goedgekeurd' om na te gaan hoeveel van de door u ingediende producten zijn goedgekeurd in het Merchant Center. Als u een hoger aantal goedgekeurde producten had verwacht, lost u problemen met uw productgegevens op. U kunt de status van uw product op verschillende plaatsen controleren om na te gaan waarom het product is afgekeurd.

Producten klaar voor weergave (alleen Shopping)

In deze kolom wordt het aantal producten in uw productgroep weergegeven dat klaar is voor weergave en geschikt is voor deelname aan de advertentieveiling.

Wat dit betekent

Een product moet aan de volgende vereisten voldoen om klaar te zijn voor weergave:

 • Uw product is goedgekeurd in uw Merchant Center-account.
 • Uw product is actief. De campagne en de advertentiegroep van het product zijn ingeschakeld en de productgroep is niet uitgesloten.
 • Uw product is klaar voor weergave. Het product is op voorraad.

Als een product niet klaar is voor weergave, kan het niet worden weergegeven en loopt u wellicht verkeer mis. Producten die klaar zijn voor weergave, mogen deelnemen aan de advertentieveiling, maar dit is geen garantie dat ze daadwerkelijk vertoningen of klikken ontvangen. Als een product klaar is voor weergave, maar geen vertoningen ontvangt, is het bod wellicht te laag of het budget beperkt, of zijn er zeer weinig overeenkomende zoekopdrachten van gebruikers. Als er weinig overeenkomende zoekopdrachten van gebruikers zijn, raden we u aan meer details aan de producttitel en de beschrijving toe te voegen.

Voorbeeld

Als er in uw productgroep tien producten zijn ingediend en vier hiervan niet op voorraad zijn, zijn zes van uw producten klaar voor weergave.

Problemen oplossen

Gebruik deze kolom samen met de kolom '% klaar voor weergave' om na te gaan hoeveel van de door u ingediende producten klaar zijn om te worden weergegeven. Als u had verwacht dat er meer producten klaar voor weergave zouden zijn, controleert u of de volgende redenen van toepassing zijn op uw productgegevens of campagne-instellingen:

 • Uw product is afgekeurd in uw Merchant Center-account. Als uw producten zijn afgekeurd, zijn ze niet beschikbaar in uw Shopping-campagne. U kunt de status van uw product op verschillende plaatsen controleren om na te gaan waarom het product is afgekeurd.

 • Uw product is goedgekeurd, maar inactief. Dit kan verschillende redenen hebben. Wellicht is de campagne of advertentiegroep onderbroken of verwijderd. Of mogelijk is de max. CPC-waarde van uw productgroep ingesteld op Uitgesloten.
 • Uw product is niet op voorraad. U kunt de beschikbaarheid van uw product aangeven met behulp van het kenmerk availability in uw productgegevens. Als de beschikbaarheid van uw product is ingesteld op niet op voorraad, kan het product niet worden weergegeven. Wanneer het product (weer) kan worden aangeschaft, updatet u het kenmerk van het product om aan te geven dat het nu op voorraad is. Meer informatie over het kenmerk availability.
Producten ingediend (alleen Shopping)

In deze kolom wordt het aantal ingediende producten in uw productgroep weergegeven dat momenteel in uw Merchant Center-account is ingediend.

Wat dit betekent

Een product moet met productgegevens aan uw Merchant Center-account zijn toegevoegd om te worden meegeteld als ingediend. Een product dat in uw Merchant Center-account is verlopen, wordt niet geteld als ingediend. Meer informatie over hoe u productgegevens maakt en indient.

Als een product niet is ingediend, kan het niet worden weergegeven.

Voorbeeld

U verkoopt schoenen en heeft een assortiment van twintig verschillende sneakers. Voor deze twintig sneakers heeft u al productgegevens gemaakt en deze ingediend in het Merchant Center. U ziet dan ook dat er in uw Google Ads-account momenteel twintig producten zijn ingediend. Naast de eerdergenoemde twintig sneakers biedt uw bedrijf sinds kort echter ook een nieuw assortiment met tien sneakers. Nadat u de productgegevens voor de nieuwe schoenen heeft verzameld en deze heeft ingediend in het Merchant Center, heeft u in totaal dertig ingediende producten.

Problemen oplossen

Als u een hoger aantal ingediende producten had verwacht, dient u de productgegevens van eventuele ontbrekende producten in. Meer informatie over hoe u productgegevens maakt en indient.

Gebruik deze kolom samen met andere kolommen in Shopping-campagnes om inzicht te krijgen in de prestaties van uw campagnes. U kunt onder meer de volgende kolommen gebruiken:

 • Producten goedgekeurd
 • Producten actief
 • Producten klaar voor weergave
 • % goedgekeurd
 • % actief
 • % klaar voor weergave
Kwaliteitsscore

Deze kolom geeft de kwaliteitsscore van uw zoekwoord weer, wat een meting is van hoe relevant en nuttig uw advertenties en bestemmingspagina zijn voor een persoon die uw advertentie ziet.

Deze kolom is beschikbaar op de pagina 'Zoekwoorden'.

Relatieve CTR

De relatieve CTR meet hoe uw advertenties in het Display Netwerk presteren in vergelijking tot advertenties van andere adverteerders die op dezelfde websites worden weergegeven.

We berekenen de relatieve CTR door uw CTR te delen door de gemiddelde CTR van alle adverteerders op de plaatsingen waarop uw advertenties worden weergegeven. Aangezien dit een concurrentiestatistiek is, is de waarde niet statisch. De waarde verandert op basis van de websites waarop uw advertentie wordt weergegeven en de acties van andere adverteerders.

Voorbeeld

Stel dat een adverteerder die digitale camera's verkoopt, een CTR in het Display Netwerk genereert van 0,05 procent. De adverteerder wordt weergegeven op één pagina over fotografie in het Display Netwerk, samen met drie andere adverteerders. De andere adverteerders genereren CTR's van 0,005 procent.

De eerste adverteerder genereert een CTR die tien keer hoger is dan de CTR's van concurrenten (0,05%/0,005% = 10). Aangezien gebruikers meer interesse tonen voor de producten van deze adverteerder, behaalt deze adverteerder een zeer hoge relatieve CTR (10).

Lijst met uitsluitingszoekwoorden

Via deze kolom kunt u snel lijsten met uitsluitingszoekwoorden toevoegen aan en verwijderen uit uw campagnes.

Als u de muisaanwijzer op een lijst met uitsluitingszoekwoorden plaatst, ziet u de zoekwoorden in de lijst. Als u op een lijst klikt, wordt u naar de bijbehorende detailpagina geleid. Daar kunt u de lijst updaten.

 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen