Par statistikas tabulas slejām

Par sleju kopu izveidi un rediģēšanu

Ņemiet vērā, ka noteiktiem reklāmdevējiem dažas no pārskatu sniegšanas funkcijās veiktajām izmaiņām netiek atspoguļotas gan iepriekšējā, gan jaunajā Google Ads saskarnē.
 • Sleju kopas, ko izveidosit vienā Google Ads saskarnē, nebūs pieejamas otrā saskarnē.
 • Visas sleju kopās veiktās izmaiņas tiks saglabātas tikai tajā Google Ads saskarnē, kurā būsit veicis šīs izmaiņas.

Statistikas tabulu slejās tiek sniegta daudzveidīga informācija par jūsu kontu. Sleju izvēles iespējas ir atkarīgas no statistikas tabulas, ko skatāt. Varat izvēlēties slejas, ko skatīt, tās pārkārtot un saglabāt vajadzīgajā secībā. Tādējādi visi svarīgākie dati būs pieejami acumirklī statistikas tabulā.

Šajā rakstā sniegts kopsavilkums par bieži izmantotajām slejām, kā arī par slejām, kas ir pieejamas, tikai skatot noteiktu datu kopu.

Padoms

Var salīdzināt veiktspēju dažādos datumu diapazonos un skatīt rezultātus statistikas tabulas slejās. Uzziniet, kā salīdzināt veiktspēju divos laika periodos.

Jaunā Google Ads saskarne tagad lielākajai daļai klientu ir vienīgais kontu pārvaldības veids. Ja joprojām izmantojat iepriekšējo AdWords saskarni, tālāk izvēlieties iespēju IepriekšējāUzzināt vairāk

Izplatītākās slejas

Dažas slejas tiek rādītas gandrīz katrā AdWords konta cilnē.

Statusa slejas

Slejā “Statuss” cilnēs Kampaņas un Reklāmu kopas tiek rādīta informācija par atsevišķu kampaņu vai reklāmu kopu pašreizējo stāvokli, kā arī to statuss — Apturēta, Noņemta, Ar ierobežotu budžetu vai cits.

 • Cilnes Reklāmas slejā “Statuss” varat skatīt, vai reklāma tiek rādīta. Ja tā netiek rādīta, tiek parādīts statuss Apturēta, Noņemta vai Noraidīta.
 • Cilnē Atslēgvārdi varat skatīt, vai katrs atslēgvārds var aktivizēt reklāmas; tam var būt arī statuss Apturēts, Noņemts, Noraidīts vai cits.

Iegūstiet plašāku informāciju par kampaņu, reklāmu kopu, reklāmu un atslēgvārdu statusiem.

Atribūtu, veiktspējas, reklāmguvumu un zvanu informācijas slejas

Atribūtu slejas

 • Cenu noteikšanas stratēģijas veids: tās cenu noteikšanas stratēģijas nosaukums, ar kuru tiek pārvaldītas jūsu atslēgvārdu, reklāmu kopu vai kampaņu cenas. Piemēram, ja jūsu kampaņā tiek izmantota manuālā MPK cenu noteikšana, šajā slejā būs vērtība “MPK”. Savukārt, ja jūsu kampaņā tiek izmantota automātiskā cenu noteikšana, šajā slejā tiks parādīta opcija “Automātiski”. Šeit var būt rakstīts arī “(uzlabota)”, tātad AdWords koriģē jūsu maks. MPK cenu, lai sasniegtu jūsu noteikto mērķi, piemēram, palielinātu reklāmguvumu skaitu.
 • Cenu noteikšanas stratēģija: šī ir elastīgā cenu noteikšanas stratēģija, kas tiek lietota jūsu atslēgvārdu, reklāmu kopu vai kampaņu cenu pārvaldībai. Ņemiet vērā, ka šajā slejā tiks rādīts jūsu izveidotais elastīgās cenu noteikšanas stratēģijas nosaukums. Ja elastīgo cenu noteikšanas stratēģiju neizmantojat, tiks rādīta defise “-”.

Veiktspējas slejas

 • Klikšķi: ja kāds noklikšķina uz jūsu reklāmas, piemēram, uz teksta reklāmas virsraksta zilā krāsā, tiek reģistrēts klikšķis.
 • Seansi: seanss tiek reģistrēts katru reizi, kad jūsu reklāma tiek parādīta meklēšanas rezultātu lapā vai citā Google tīkla vietnē.
 • VKS: koeficients, kas parāda, cik bieži lietotāji, kas skata jūsu reklāmu, noklikšķina uz tās. VKS datus varat izmantot, lai novērtētu, cik efektīvi darbojas jūsu atslēgvārdi un reklāmas.
 • Vid. MPK: ir summa, ko maksājat par reklāmām, dalot to ar kopējo klikšķu skaitu. 
 • Vid. MPT: vidējā summa, kas no jums tiek iekasēta par 1000 reklāmas skatījumiem (ja izmantojat MPT cenu noteikšanu).
 • Maksa: kopējie tēriņi par visām mijiedarbībām, piemēram, par klikšķiem uz teksta reklāmām un videoreklāmu skatījumiem.
 • Vid. pozīcija: norāda, kur jūsu reklāma parasti tiek rādīta meklēšanas rezultātu lapā, salīdzinot ar citām reklāmām.

Vairāku kampaņu veiktspējas slejas

Kad vienlaicīgi skatīsiet vairāku veidu kampaņas, tiks rādītas papildu slejas ar datiem par vairākām kampaņām: “Mijiedarbības”, “Mijiedarbības līmenis” un “Vidējā maksa”. Šajās slejās tiek rādīti dati atbilstoši katras kampaņas veidam, kas var palīdzēt jums ātri novērtēt, cik efektīvi reklāmas sasniedz jūsu reklamēšanas mērķus. Piemēram, slejā “Mijiedarbības” tiks rādīts meklēšanas tīkla kampaņas saņemtais klikšķu skaits, video kampaņas saņemtais videoklipu skatījumu skaits utt. Uzziniet vairāk par mijiedarbībām.

Reklāmguvumu slejas

Ja savā tīmekļa vietnē esat iestatījis reklāmguvumu uzskaiti, šīs slejas var sniegt ieskatu par reklāmguvumu veiktspēju. Lai skatītu definīciju, virziet kursoru virs jautājuma zīmes Jautājuma zīme katras slejas augšdaļā.

Veicināto reklāmguvumu dati no attiecinājuma pārskatiem

Dati šajās slejās var palīdzēt jums izprast savu atslēgvārdu lomu tajos meklēšanas vaicājumos vietnē Google.lv, kas ir radījuši reklāmguvumu. Bieži vien tiek novērtēts tikai pēdējais klikšķis pirms reklāmguvuma, jo šis klikšķis tieši noved pie pārdošanas, ieguvuma vai reģistrēšanās, ko mēģināt panākt. Tomēr ir arī palīgatslēgvārdi, kas šajā ceļā, iespējams, ir pamudinājuši klientus radīt šo reklāmguvumu. Veicināto reklāmguvumu dati no attiecinājuma pārskatiem var sniegt pilnīgāku priekšstatu par atsevišķu atslēgvārdu vērtību reklāmguvumu radīšanā. Lai skatītu veicināto reklāmguvumu datus, jūsu tīmekļa vietnē ir jābūt iestatītai reklāmguvumu uzskaitei (tāpat kā tas ir reklāmguvumu slejās).

Zvanu informācijas slejas

Šajās slejās ir sniegti pārskati par zvaniem no tādām reklāmām galddatoros/klēpjdatoros, planšetdatoros un augstākās klases mobilajās ierīcēs, kurās tiek rādīts Google pāradresācijas tālruņa numurs; šīs slejas var atrast cilnēs Reklāmu kopas un Kampaņas. Uzziniet, kādi statistikas dati ir pieejami zvanu informācijas slejās.

Slejas, kas ir redzamas tikai noteiktās cilnēs

Dažas slejas ir pieejamas tikai noteiktās AdWords konta cilnēs. Tālāk ir norādīta informācija, ko varat skatīt šajās slejās.

Aktīvie produkti (%) (tikai pirkumu kampaņās)

Slejā “Aktīvie produkti (%)” tiek rādīts jūsu produktu grupas aktīvo produktu pašreizējā skaita un šajā produktu grupā iesniegto produktu pašreizējā skaita dalījums. Varat izmantot šo sleju, lai izprastu, kā produktu dati un kampaņas iestatījumi ietekmē produktu grupas veiktspēju.

Kur šī sleja ir pieejama

Šī sleja ir pieejama pirkumu kampaņas cilnē Produktu grupas.

Ko tas nozīmē

Lai produkts būtu aktīvs, tam ir jāatbilst tālāk norādītajām prasībām.

 • Produkts ir apstiprināts jūsu Tirgotāju centra kontā.
 • Produkts ir aktīvs. Produkta kampaņa un reklāmu kopa ir iespējota, un tās produktu grupa nav izslēgta.

Prasības, kas jāizpilda, lai produkts būtu aktīvs

Ja produkts nav aktīvs, tas nav pieejams rādīšanai un, iespējams, zaudējat datplūsmu.

Piemērs

Ja produktu grupa ir iestatīta kā “Izslēgta”, 0% produktu ir aktīvi. Tas nozīmē, ka nevar rādīt nevienu produktu.

Problēmu novēršana

Varat izmantot cilnes Produkti sleju “Produkta statuss”, lai izprastu, kāpēc atsevišķs produkts nav aktīvs. Tālāk ir norādīti daži izplatītākie iemesli un iespējamie risinājumi.

 • Produkts ir noraidīts jūsu Tirgotāju centra kontā. Ja produkti ir noraidīti, tie nav pieejami pirkumu kampaņā. Lai uzzinātu, kāpēc produkts ir noraidīts, varat pārbaudīt produkta statusu dažās tālāk minētajās vietās.

 • Produkts ir apstiprināts, taču nav aktīvs. Tam var būt vairāki iemesli. Kampaņa vai reklāmu kopa var būt noņemta, vai var būt apturēta tās darbība. Produktu grupas maksimālās MPK vērtība var būt iestatīta kā “Izslēgta”.
Apstiprinātie produkti (%) (tikai pirkumu kampaņām)

Slejā “Apstiprinātie produkti (%)” tiek rādīts jūsu produktu grupas apstiprināto produktu pašreizējā skaita un šajā produktu grupā iesniegto produktu pašreizējā skaita dalījums. Varat izmantot šo sleju, lai izprastu, kā produktu dati ietekmē produktu grupas veiktspēju.

Kur šī sleja ir pieejama

Šī sleja ir pieejama pirkumu kampaņas cilnē Produktu grupas.

Ko tas nozīmē

Lai produkts būtu apstiprināts, tas ir jāapstiprina jūsu Tirgotāju centra kontā. Apstiprināts produkts atbilst mūsu politikām un datu kvalitātes prasībām.

Prasības, kas jāizpilda, lai produkts būtu aktīvs

Ja produkts nav apstiprināts, tas nav pieejams rādīšanai un, iespējams, zaudējat datplūsmu.

Piemērs

Ja produktu grupā ir iesniegti 80 produkti un 60 produkti ir apstiprināti, 75% produktu ir apstiprināti. Tas nozīmē, ka 25% jūsu produktu nevar parādīt.

Problēmu novēršana

Pastāv vairāki iemesli, kāpēc jums varētu būt noraidīti produkti. Lai uzzinātu, kāpēc produkts ir noraidīts, varat pārbaudīt produkta statusu dažās tālāk minētajās vietās.

Rādīšanai gatavie produkti (%) (tikai pirkumu kampaņām)

Slejā “Radīšanai gatavie produkti (%)” tiek rādīts jūsu produktu grupas rādīšanai gatavo produktu pašreizējā skaita un produktu grupā iesniegto produktu pašreizējā skaita dalījums. Varat izmantot šo sleju, lai izprastu, kā produktu dati un kampaņas iestatījumi ietekmē produktu grupas veiktspēju.

Kur šī sleja ir pieejama

Šī sleja ir pieejama pirkumu kampaņas cilnē Produktu grupas.

Ko tas nozīmē

Lai produkts būtu gatavs rādīšanai, tam ir jāatbilst tālāk norādītajām prasībām.

 • Produkts ir apstiprināts jūsu Tirgotāju centra kontā.
 • Produkts ir aktīvs. Produkta kampaņa un reklāmu kopa ir iespējota, un tās produktu grupa nav izslēgta.
 • Produkts ir gatavs rādīšanai. Produkts ir noliktavā.

Prasības, kas jāizpilda, lai produkts būtu aktīvs

Ja produkts nav gatavs rādīšanai, tas nav pieejams un, iespējams, zaudējat datplūsmu. Rādīšanai gatavi produkti ir piemēroti dalībai reklāmu izsolē, taču netiek garantēts, ka produkti saņems seansus vai klikšķus. Ja produkts ir gatavs rādīšanai, taču nesaņem seansus, iespējams, cena ir pārāk zema, ir ierobežots budžets vai atbilst ļoti maz lietotāju meklēšanas vaicājumu. Ja ir pārāk maz lietotāju meklēšanas vaicājumu atbilstību, apsveriet iespēju pievienot detalizētāku produkta nosaukumu un aprakstu.

Piemērs

Ja produktu grupā ir iesniegti 10 produkti, taču 4 produkti nav noliktavā, 60% produktu ir gatavi rādīšanai. Tas nozīmē, ka 40% produktu netiks rādīti reklāmās.

Problēmu novēršana

Varat izmantot cilnes Produkti sleju “Produkta statuss”, lai izprastu, kāpēc atsevišķs produkts nav gatavs rādīšanai. Tālāk ir norādīti daži izplatītākie iemesli un iespējamie risinājumi.

 • Produkts ir noraidīts jūsu Tirgotāju centra kontā. Ja produkti ir noraidīti, tie nav pieejami pirkumu kampaņā. Lai uzzinātu, kāpēc produkts ir noraidīts, varat pārbaudīt produkta statusu dažās tālāk minētajās vietās.

 • Produkts ir apstiprināts, taču nav aktīvs. Tam var būt vairāki iemesli. Kampaņa vai reklāmu kopa var būt noņemta, vai var būt apturēta tās darbība. Produktu grupas maksimālās MPK vērtība var būt iestatīta kā “Izslēgta”.
 • Produkta nav noliktavā. Jūs informējat par sava produkta pieejamību, izmantojot produkta datu atribūtu availability. Ja produkta pieejamība ir iestatīta kā out of stock, produkts nav gatavs rādīšanai. Kad produkts ir gatavs pārdošanai, noteikti atjauniniet produkta atribūtu, lai parādītu, ka tas ir pieejams. Uzziniet vairāk par atribūtu availability.
Aktīvā cenas korekcija

Aktīvā cenas korekcija ir jūsu iestatītās cenas korekcijas veids. Piemēram, ja esat iestatījis cenas korekciju mobilajām ierīcēm, slejā būs rakstīts “Ierīce”. Varat palielināt vai samazināt cenas, lai noteiktu vairāk vai mazāk konkurētspējīgas cenas reklāmu rādīšanai dažādās ierīcēs, atrašanās vietās, diennakts laikā vai pēc citiem parametriem. Izmantojot cenu korekcijas, varat labāk kontrolēt savas reklāmas rādīšanas laiku un vietu.

Šī sleja ir pieejama tikai cilnē Reklāmu kopas.

Reklāmas veids

Šī sleja ir pieejama cilnē Reklāmas, un tā sniedz informāciju par rādītās reklāmas veidu: teksta reklāma, attēla reklāma, reklāma mobilajām ierīcēm vai videoreklāma.

Cenu simulators

Šajās slejās tiek aprēķināts, kā dažādas cenu izmaiņas varētu ietekmēt jūsu iknedēļas datplūsmu meklēšanas tīklā. Aprēķini parasti tiek atsvaidzināti reizi dienā, un tie atspoguļo pēdējo septiņu dienu darbības jūsu kontā no dienas, kad tika veikti aprēķini (līdz septiņām dienām iepriekš). Cenu simulatora slejas ir pieejamas atslēgvārda līmenī un kampaņas līmenī ierīcēm paredzētām cenu korekcijām. Informāciju par katru vienumu skatiet tālāk esošajās sadaļās.

Ja slejā ir redzama vērtība “--”, tas nozīmē, ka pēdējo septiņu dienu laikā nav bijis pietiekami daudz datu, lai izveidotu aprēķinu.

Ņemiet vērā, ka cenu simulatora slejās tiek nodrošināti aprēķini par to, kā alternatīvas cenas būtu varējušas ietekmēt jūsu reklāmu veiktspēju. Aprēķinus nav paredzēts izmantot kā prognozes vai garantijas attiecībā uz reklāmu turpmāko veiktspēju. Šajās slejās nebūs pieejami aprēķini kampaņām, kas izmanto automātisko MPK cenu noteikšanu vai mērķa MPI. Tie nebūs pieejami arī kampaņām, kas regulāri iztērē visas dienas budžetu.

Atslēgvārdu cenu simulatora slejas

Meklēšanas un reklāmas tīkla kampaņu cenu simulatoru slejas ir pieejamas cilnē Atslēgvārdi. Pirkumu kampaņu slejas atrodas cilnē Produktu grupas.

Slejā “Pamata maks. MPK” ir norādītas cenas, kas programmā AdWords tika izmantotas, lai veiktu klikšķu un izmaksu aprēķinus citām cenu simulatora slejām. Kad vēlaties novērtēt cenu simulatora rezultātus, skatiet šo sleju, nevis sleju “Maks. MPK cena”. Jūsu pašreizējā maks. MPK cena var būt mainījusies kopš brīža, kad programma AdWords veica aprēķinus.

Kampaņas līmeņa ierīču cenu korekciju slejas

Varat arī skatīt cenu simulatora slejas ierīču cenu korekcijām kampaņas līmenī. Šīs slejas ir pieejamas cilnē Ierīces, kas atrodas cilnē Iestatījumi.

Slejā “Pamata cenas korekcija” ir norādīta cenas korekcija, ko programma AdWords ir izmantojusi, lai izveidotu aprēķinus citām cenu simulatora slejām. Skatiet šīs slejas datus, kad novērtējat cenu simulatora rezultātus. Iespējams, kopš brīža, kad programma AdWords veica aprēķinus, jūsu pašreizējā cenas korekcija ir mainījusies.

Aprēķini šajās cenu simulatora slejās ir veikti, pieņemot, ka ir noņemtas visas grupas līmeņa cenu korekcijas.

Uzziniet vairāk par cenu simulatoriem.

Noklusējuma maks. MPK

Noklusējuma maksimālā maksa par klikšķi (maks. MPK) ir lielākā summa, kuru esat gatavs maksāt par klikšķi uz savas reklāmas. Noklusējuma maks. MPK cena tiek iestatīta reklāmu kopas līmenī, bet varat to ignorēt, iestatot konkrētas maks. MPK atsevišķiem atslēgvārdiem. Ņemiet vērā, ka jums nebūs jāmaksā vairāk par iestatīto maks. MPK, turklāt bieži vien būs jāmaksā pat mazāk. Vidējā summa, ko maksājat par klikšķiem, tiek rādīta slejā “Vid. MPK”.

Blakus cenām var būt rakstīts “automātiski” vai “(uzlabota)”. Tālāk ir paskaidrots, ko nozīmē šie apzīmējumi.

 • Automātiski: tas nozīmē, ka AdWords automātiski iestata cenu, kas tiek rādīta šajā slejā. “Automātiski” var būt rakstīts tad, ja šajā kampaņā tiek izmantota, piemēram, automātiskā cenu noteikšana vai mērķa reklamēšanas tēriņu atdeves (RTA) elastīgā cenu noteikšanas stratēģija. Ņemiet vērā, ka šīs cenu summas nevar labot.
 • Uzlabota: tas nozīmē, ka AdWords sistēmā tiek koriģēta katrā izsolē parādītā cena, lai sasniegtu jūsu izmantotās cenu noteikšanas stratēģijas mērķi, piemēram, gūtu maksimāli daudz reklāmguvumu (cenu noteikšanas simulators) vai nodrošinātu maksimālu reklāmguvumu vērtību (mērķa RTA). Ņemiet vērā, ka katram atslēgvārdam šajā reklāmu kopā, kuram tiek izmantota noklusējuma cena, AdWords mēģina iestatīt cenas, lai tās aptuveni atbilstu parādītās cenas vidējai vērtībai.

Ņemiet vērā, ka dažu cenu noteikšanas stratēģiju gadījumā (piemēram, izmantojot mērķa RTA) cenas var būt gan iestatītas automātiski, gan uzlabotas. Ja izmantojat mērķa RTA, parādītā cena netiek izmantota reklāmas tīkla izsolēs.

Sleja “Noklusējuma maks. MPK” ir pieejama tikai cilnē Reklāmu kopas.

Gala URL

Sleja “Gala URL” ir pieejama cilnē Atslēgvārdi un citur. Ja iestatāt atslēgvārda līmeņa gala URL, tas būs ar augstāku prioritāti nekā katrai reklāmai iestatītais gala URL. Pieņemsim, ka izvēlaties tālāk minētos iestatījumus.

 • Reklāmas gala URL: www.example.com.
 • Atslēgvārda gala URL: www.example.com/augļi.

Ja jūsu reklāmu aktivizē atslēgvārds “ābols”, tad reklāma kā gala URL izmantos “www.example.com/augļi", nevis “www.example.com”.

Pirmās lapas cenas aprēķins / Apt. cena lapas augšdaļā / Pirmās pozīcijas cenas aprēķins

Metrika slejās “Pirmās lapas cenas aprēķins”, “Apt. cena lapas augšdaļā” un “Pirmās pozīcijas cenas aprēķins” ir līdzīga maksas par klikšķi (MPK) cenai, lai jūsu reklāma sasniegtu pirmo lapu, lapas augšdaļu vai pirmo reklāmas pozīciju Google meklēšanas rezultātos, kad attiecīgi meklēšanas vienums precīzi atbilst jūsu atslēgvārdam. Šo aprēķinu pamatā ir konkrētā atslēgvārda kvalitātes rādītājs un pašreizējā konkurence starp reklāmdevējiem.

Retos gadījumos rādītāji “Apt. cena lapas augšdaļā” un “Pirmās pozīcijas cenas aprēķins” var pārsniegt 100 ASV dolāru, un šī cena tiks apzīmēta kā “>=US$100”. Ja vienumus “Apt. cena lapas augšdaļā” un “Pirmās pozīcijas cenas aprēķins” skatāt citās valūtās, varat redzēt līdzīgu piezīmi 100 ASV dolāru ekvivalentam vēlamajā valūtā.

Ņemiet vērā, ka šie aprēķini negarantē izvietojuma iegūšanu. Reklāmas pozīciju ietekmē vairāki faktori, piemēram, citu reklāmdevēju aktivitāte, lietotāju meklēšanas aktivitāte, konta iestatījumi un tādas kontā veiktās darbības kā budžeta izmaiņas. Visu šo iemeslu dēļ jūsu reklāma var netikt rādīta pirmajā lapā vai lapas augšpusē, pat ja tās cena atbilst aprēķinātajai cenai.

Šīs slejas ir pieejamas tikai cilnē Atslēgvārdi.

Faktiskā maks. MPK (tikai pirkumu kampaņām)

Pirkumu kampaņās jūs izmantojat produktu grupas, lai iestatītu produktu reklāmu cenas. Varat pārbaudīt katra produkta reklāmas cenu cilnes “Produkti” slejā “Faktiskā maks. MPK”. Šī cena tiek izmantota reklāmu izsolē, lai ranžētu jūsu produktus. Tā ir augstākā cena atsevišķam atlasītās kampaņas vai reklāmu kopas produktam, pat ņemot vērā kampaņas prioritātes. Noklikšķiniet uz parādītās vērtības, lai pārietu uz produktu grupu, kurā ir iestatīta cena, un varētu to koriģēt.

Kur šī sleja ir pieejama

Šī sleja ir pieejama pirkumu kampaņas cilnē Produkti.

Ko tas nozīmē

Jūsu faktiskā maksimālā maksa par klikšķi ir lielākā summa, kuru esat gatavs maksāt par atsevišķu produktu savā reklāmu kopā. Ja produkts ir izslēgts vai ja kampaņa vai reklāmu kopas nav iespējotas, maksimālās MPK cenas vietā tiek rādīta vērtība “--”.

Parādītajā vērtībā nav iekļauti tālāk norādītie kampaņas iestatījumi.

 • Cenu korekcijas. Tas nozīmē, ka varat noteikt augstāku cenu, pamatojoties uz iestatītajām cenu korekcijām. Piemēram, ja veicāt cenas korekciju mobilajām ierīcēm par 300%, faktiskā maksimālā MPK 1,00 ASV dolāra vērtībā varētu palielināties līdz 3,00 ASV dolāriem, nosakot cenu reklāmām mobilajām ierīcēm. Uzziniet vairāk par cenu korekcijām.

Piemērs

Jums ir kampaņa “Apavi” ar produktu “Ērtas teniskurpes” divās reklāmu kopās. Vienā reklāmu kopā tiek izmantota maksimālā MPK cena, kas ir 1,20 ASV dolāri par produktu “Ērtas teniskurpes”, bet otrā reklāmu kopā — 3,00 ASV dolāri. Aplūkojot produktu “Ērtas teniskurpes” kampaņas cilnē Produkti, ir redzama faktiskā maksimālā MPK 3,00 ASV dolāri, jo tā ir lielākā summa, ko esat gatavs maksāt, lai noteiktu cenu reklāmu kopās, kurās ir atslēgvārdi “Ērtas teniskurpes”.

Problēmu novēršana

Noklikšķinot uz vērtības slejā “Faktiskā maks. MPK”, tiek parādīta produktu grupa, kurā ir iestatīta attiecīgā cena. Turpat varat veikt cenu korekcijas.

Reklāmas ID

Šis ir jūsu reklāmas individuālais ID numurs. Šī sleja ir pieejama tikai cilnē Reklāmas.

Attēla URL

Ja esat izvēlējies reklāmas tīklā rādīt attēla reklāmas, attēli tiek glabāti Google serveros un tiek iegūti no šī URL. Šī sleja ir pieejama tikai cilnē Reklāmas.

Seansu daļa, zaudētā SD (rangs), zaudētā SD (budžets), precīzas atbilstības SD

Seansu daļa ir seansu procentuālā daļa, kas iegūta, saņemto seansu skaitu izdalot ar aprēķināto potenciāli saņemamo seansu skaitu.  Reklāmas piemērotību rādīšanai nosaka pašreizējie reklāmu mērķauditorijas atlases iestatījumi, apstiprinājuma statusi, cenas un kvalitātes rādītāji. Iegūstiet plašāku informāciju par seansu daļu, zaudēto SD un precīzās atbilstības SD.

Šī sleja ir pieejama cilnēs Kampaņas un Reklāmu kopas. Dati par seansu daļu ir pieejami arī cilnes Kategorijas pārskatos “Laiks”.

Klikšķu daļa

Pieejama tikai pirkumu kampaņām. Klikšķu daļa tiek noteikta, meklēšanas tīklā saņemto klikšķu skaitu dalot ar aprēķināto maksimālo iespējamo klikšķu skaitu.

Maksimālais iespējamo klikšķu skaits, ko varat saņemt, ir atkarīgs no reklāmu redzamības un meklēšanas vaicājumam parādīto reklāmu skaita. Šos divus faktorus ietekmē vairāki citi faktori, tostarp cena un vispārējā jūsu reklāmu kvalitāte un atbilstība.

Šī sleja ir pieejama cilnē Produktu grupas. Uzziniet vairāk par klikšķu daļu.

Nederīgi klikšķi / nederīgo klikšķu skaits

Šajās slejās ir norādīts to klikšķu skaits un procentuālā daļa, kuri tika klasificēti kā nederīgi un automātiski filtrēti no jūsu konta. Par šiem klikšķiem jums nav jāmaksā, un tie neietekmē jūsu konta statistiku. Uzziniet vairāk par nederīgajiem klikšķiem.

Šī sleja ir pieejama tikai cilnēs Kampaņas un Kategorijas.

Atbilstības veids

Lai Google meklēšanas tīklā iestatītu mērķauditorijas atlasi pēc kampaņas, varat izmantot šādus atslēgvārdu atbilstību veidus: plašā atbilstība, frāzes atbilstība, precīzā atbilstība vai ierobežojošā atbilstība. Šīs atslēgvārdu atbilstības opcijas palīdz kontrolēt, kam jūsu reklāmas tiek rādītas. Iespējams, dažiem atbilstības veidiem būs redzams vairāk reklāmas seansu, klikšķu un reklāmguvumu, bet citiem — mazāk seansu un precīzāka mērķauditorijas atlase. Cilnes Atslēgvārdi slejā “Atbilstības veids” varat skatīt, kādu iestatījumu esat izvēlējies katram atslēgvārdam, kā arī varat mainīt šo iestatījumu. Uzziniet vairāk par atslēgvārdu atbilstības veidiem.

Šī sleja atrodas cilnē Atslēgvārdi.

Programmā AdWords ir pieejami arī papildu atbilstības veida rādītāji.

Meklēšanas vienumu atbilstības veida segments: skatiet atslēgvārdu datus, kas ir segmentēti pēc meklēšanas vienumu atbilstības veida, — plašās, frāzes un precīzās atbilstības meklēšanas vienumi, kas aktivizēja jūsu atslēgvārdu. Šādi varat salīdzināt statistiku, piemēram, klikšķus, seansus, vidējo klikšķu skaitu (VKS) vai reklāmguvumu līmeņus meklēšanas vienumiem, kas aktivizēja jūsu reklāmas rādīšanu. Izmantojiet šo segmentācijas opciju, lai noskaidrotu, kuri atslēgvārdi nodrošina vislabāko veiktspēju konkrētam meklēšanas vienuma atbilstības veidam.

Sleja “Atbilstības veids” meklēšanas vienumu pārskatā: šī sleja meklēšanas vienumu pārskatā norāda, kāds atbilstības veids lietotājam ļāva skatīt reklāmu, kad viņš meklēja konkrētu vienumu. Izmantojiet šo informāciju, lai uzlabotu savu atslēgvārdu sarakstu.

Maks. MPK

Maksimālā maksas par klikšķi (maks. MPK) ir lielākā summa, kuru esat gatavs maksāt par klikšķi uz savas reklāmas. Varat iestatīt konkrētas maks. MPK cenas atsevišķiem atslēgvārdiem, ja vēlaties iestatīt augstākas vai zemākas cenas atsevišķiem atslēgvārdiem, ņemot vērā to veiktspēju. Ņemiet vērā, ka jums nebūs jāmaksā vairāk par iestatīto maks. MPK, turklāt bieži vien būs jāmaksā pat mazāk. Vidējā summa, ko maksājat par klikšķiem, tiek rādīta slejā “Vid. MPK”.

Blakus cenām var būt rakstīts “automātiski” vai “(uzlabota)”. Tālāk ir paskaidrots, ko nozīmē šie apzīmējumi.

 • Automātiski: tas nozīmē, ka AdWords automātiski iestata cenu, kas tiek rādīta šajā slejā. “Automātiski” var būt rakstīts tad, ja šajā kampaņā tiek izmantota, piemēram, automātiskā cenu noteikšana vai mērķa reklamēšanas tēriņu atdeves (RTA) elastīgā cenu noteikšanas stratēģija. Ņemiet vērā, ka šīs cenu summas nevar labot.
 • Uzlabota: tas nozīmē, ka AdWords sistēmā tiek koriģēta katrā izsolē parādītā cena, lai sasniegtu jūsu izmantotās cenu noteikšanas stratēģijas mērķi, piemēram, gūtu maksimāli daudz reklāmguvumu (cenu noteikšanas simulators) vai nodrošinātu maksimālu reklāmguvumu vērtību (mērķa RTA). Ņemiet vērā, ka katram atslēgvārdam šajā reklāmu kopā, kuram tiek izmantota noklusējuma cena, AdWords mēģina iestatīt cenas, lai tās aptuveni atbilstu parādītās cenas vidējai vērtībai.

Ņemiet vērā, ka dažu cenu noteikšanas stratēģiju gadījumā (piemēram, izmantojot mērķa RTA) cenas var būt gan iestatītas automātiski, gan uzlabotas. Ja izmantojat mērķa RTA, parādītā cena netiek izmantota reklāmas tīkla izsolēs.

Sleja “Maks. MPK” ir pieejama tikai cilnēs Atslēgvārdi un Automātiska mērķauditorijas atlase.

Kvalitātes rādītājs

Šajā slejā tiek rādīts atslēgvārda kvalitātes rādītājs — tas norāda, cik atbilstošas un noderīgas ir jūsu reklāmas un galvenā lapa tai personai, kura redz jūsu reklāmu.

Šī sleja ir pieejama tikai cilnē Atslēgvārdi.

Produkta statuss (tikai pirkumu kampaņām)

Slejā “Produkta statuss” tiek rādīts atsevišķa produkta pašreizējais statuss jūsu kampaņā. Šīs slejas informācija var palīdzēt saprast, vai produkts ir gatavs rādīšanai.

Kur šī sleja ir pieejama

Šī sleja ir pieejama tikai pirkumu kampaņas cilnē Produkti.

Ko tas nozīmē

Tālāk ir norādīti iespējamie produkta statusi un iespējamās darbības.

 • Noraidīts: produkts ir noraidīts jūsu Tirgotāju centra kontā. Ja produkts ir noraidīts, tas nav pieejams pirkumu kampaņā. Produkta statusa slejā tiks parādīts noraidījuma iemesls. Ja noklikšķināsit uz runas burbuļa (Reklāmas noraidīšanas burbulis), redzēsit detalizētu paskaidrojumu par noraidījumu un padomus situācijas labošanai. Ņemiet vērā, ka vienmēr varat pārbaudīt produkta statusu Tirgotāju centrā, lai uzzinātu, kāpēc produkts ir noraidīts. Uzziniet vairāk par produkta statusiem Tirgotāju centrā.
 • Neaktīvs: produkts ir neaktīvā kampaņā. Tam var būt vairāki iemesli. Iespējams, kampaņas darbība ir apturēta vai kampaņa ir noņemta. Produktu grupas maksimālās MPK vērtība var būt iestatīta kā “Izslēgta”.
 • Nav gatavs rādīšanai: produkta nav noliktavā. Jūs informējat par sava produkta pieejamību, izmantojot produkta datu atribūtu “availability”. Ja produkta pieejamība ir iestatīta kā “out of stock”, produkts nav gatavs rādīšanai. Kad produkts ir gatavs pārdošanai, noteikti atjauniniet produkta atribūtu, lai parādītu, ka tas ir pieejams. Uzziniet vairāk par atribūtu availability.
 • Gatavs rādīšanai: produkts ir piemērots dalībai reklāmu izsolē. Netiek garantēts, ka rādīšanai gatavi produkti saņems seansus vai klikšķus. Ja produkts ir gatavs rādīšanai, taču nesaņem seansus, iespējams, cena ir pārāk zema, ir ierobežots budžets vai atbilst ļoti maz lietotāju meklēšanas vaicājumu. Ja ir pārāk maz lietotāju meklēšanas vaicājumu atbilstību, apsveriet iespēju pievienot detalizētāku produkta nosaukumu un aprakstu.
Prasības, kas jāizpilda, lai produkts būtu aktīvs

Piemērs

Kampaņā “Apavi” produktam “Ērtas teniskurpes” ir reklāmu statuss “Noraidīts”. Tas nozīmē, ka produkts nav piemērots dalībai reklāmu izsolē un šī problēma būs jārisina, lai produkta statuss būtu “Gatavs rādīšanai”.

Problēmu novēršana

Ja jūsu produkta statuss nav “Gatavs rādīšanai”, šī produkta reklāmu nevarēs parādīt potenciālajiem klientiem. Varat izmantot iepriekš norādīto informāciju par statusu, lai izprastu statusa rādīšanas iemeslus un iespējamos risinājumus.

Aktīvie produkti (tikai pirkumu kampaņām)

Slejā “Aktīvie produkti” tiek rādīts aktīvo produktu pašreizējais skaits jūsu produktu grupā.

Kur šī sleja ir pieejama

Šī sleja ir pieejama pirkumu kampaņas cilnē Produktu grupas.

Ko tas nozīmē

Lai produkts būtu aktīvs, tam ir jāatbilst tālāk norādītajām prasībām.

 • Produkts ir apstiprināts jūsu Tirgotāju centra kontā.
 • Produkts ir aktīvs. Produkta kampaņa un reklāmu kopa ir iespējota, un tās produktu grupa nav izslēgta.
Prasības, kas jāizpilda, lai produkts būtu aktīvs

Ja produkts nav aktīvs, tas nav pieejams rādīšanai un, iespējams, zaudējat datplūsmu.

Piemērs

Ja jūsu produktu grupa ir izslēgta, nav aktīvs neviens jūsu produkts.

Problēmu novēršana

Varat izmantot šo sleju kopā ar sleju “Aktīvie produkti (%)”, lai izprastu, cik lielam iesniegto produktu skaitam ir aktīva cena. Ja bijāt paredzējis lielāku aktīvo produktu skaitu, pārskatiet, vai produkta datos vai kampaņas iestatījumus ir tālāk norādītās problēmas.

 • Produkts ir noraidīts jūsu Tirgotāju centra kontā. Ja produkti ir noraidīti, tie nav pieejami pirkumu kampaņā. Lai uzzinātu, kāpēc produkts ir noraidīts, varat pārbaudīt produkta statusu dažās tālāk minētajās vietās.

 • Produkts ir apstiprināts, taču nav aktīvs. Tam var būt vairāki iemesli. Kampaņa vai reklāmu kopa var būt noņemta, vai var būt apturēta tās darbība. Produktu grupas maksimālās MPK vērtība var būt iestatīta kā “Izslēgta”.
Apstiprinātie produkti (tikai pirkumu kampaņām)

Slejā “Apstiprinātie produkti” tiek rādīts to produktu skaits jūsu produktu grupā, kas pašlaik ir apstiprināti Tirgotāju centrā.

Kur šī sleja ir pieejama

Šī sleja ir pieejama pirkumu kampaņas cilnē Produktu grupas.

Ko tas nozīmē

Lai produkts tiktu uzskatīts par apstiprinātu, tam ir jābūt apstiprinātam Tirgotāju centrā. Apstiprināts produkts atbilst mūsu politikām un datu kvalitātes prasībām.

Prasības, kas jāizpilda, lai produkts būtu aktīvs

Ja produkts nav apstiprināts, tas nav pieejams rādīšanai un, iespējams, zaudējat datplūsmu.

Piemērs

Ja produktu grupā ir 80 produkti, bet 20 produkti ir noraidīti, slejā “Apstiprinātie produkti” tiks rādīti 60 produkti.

Problēmu novēršana

Varat izmantot šo sleju kopā ar sleju “Apstiprinātie produkti (%)”, lai izprastu, cik iesniegto produktu ir apstiprināts Tirgotāju centrā. Ja bijāt paredzējis lielāku apstiprināto produktu skaitu, ieteicams novērst problēmas produktu datos. Lai uzzinātu, kāpēc produkts ir noraidīts, varat pārbaudīt produkta statusu dažās tālāk minētajās vietās.

Iesniegtie produkti (tikai pirkumu kampaņām)

Slejā “Iesniegtie produkti” tiek rādīts to produktu skaits jūsu produktu grupā, kas pašlaik ir iesniegti jūsu Tirgotāju centra kontā.

Kur šī sleja ir pieejama

Šī sleja ir pieejama pirkumu kampaņas cilnē Produktu grupas.

Ko tas nozīmē

Lai produkts tiktu uzskatīts par iesniegtu, tas ir jāpievieno Tirgotāju centra kontā, izmantojot produkta datus. Produkts, kura dati Tirgotāju centrā vairs nav spēkā, netiek uzskatīts par iesniegtu. Uzziniet, kā izveidot un iesniegt produkta datus.

Prasības, kas jāizpilda, lai produkts būtu aktīvs

Ja produkts nav iesniegts, to nevar parādīt.

Piemērs

Jūs pārdodat apavus un piedāvājat 20 dažādus teniskurpju modeļus. Jūs jau esat izveidojis produkta datus šiem 20 teniskurpju modeļiem un iesniedzis tos Tirgotāju centrā. Pašlaik jūsu AdWords kontā ir redzami 20 iesniegti produkti. Jūsu uzņēmums sāk piedāvāt 10 jaunus teniskurpju modeļus (papildus iepriekšējiem 20 modeļiem). Kad būsiet sagatavojis produkta datus jaunajiem apaviem un iesniedzis tos Tirgotāju centrā, būsiet iesniedzis 30 produktus.

Problēmu novēršana

Ja bijāt paredzējis lielāku iesniegto produktu skaitu, noteikti iesniedziet produktu datus par visiem trūkstošajiem produktiem. Uzziniet, kā izveidot un iesniegt produkta datus.

Varat izmantot šo sleju kopā ar citām pirkumu kampaņas slejām, lai izprastu savu kampaņu veiktspēju. Tālāk ir norādītas citas slejas, ko varat izmantot.

 • Apstiprinātie produkti
 • Aktīvie produkti
 • Rādīšanai gatavie produkti
 • Apstiprinātie produkti (%)
 • Aktīvie produkti (%)
 • Rādīšanai gatavie produkti (%)
Rādīšanai gatavie produkti (tikai pirkumu kampaņām)

Slejā “Rādīšanai gatavi produkti” tiek rādīts to produktu skaits jūsu produktu grupā, kas ir gatavi rādīšanai un piemēroti dalībai reklāmu izsolē.

Kur šī sleja ir pieejama

Šī sleja ir pieejama pirkumu kampaņas cilnē Produktu grupas.

Ko tas nozīmē

Lai produkts būtu gatavs rādīšanai, tam ir jāatbilst tālāk norādītajām prasībām.

 • Produkts ir apstiprināts jūsu Tirgotāju centra kontā.
 • Produkts ir aktīvs. Produkta kampaņa un reklāmu kopa ir iespējota, un tās produktu grupa nav izslēgta.
 • Produkts ir gatavs rādīšanai. Produkts ir noliktavā.

Prasības, kas jāizpilda, lai produkts būtu aktīvs

Ja produkts nav gatavs rādīšanai, tas nav pieejams un, iespējams, zaudējat datplūsmu. Rādīšanai gatavi produkti ir piemēroti dalībai reklāmu izsolē, taču netiek garantēts, ka produkti saņems seansus vai klikšķus. Ja produkts ir gatavs rādīšanai, taču nesaņem seansus, iespējams, cena ir pārāk zema, ir ierobežots budžets vai atbilst ļoti maz lietotāju meklēšanas vaicājumu. Ja ir pārāk maz lietotāju meklēšanas vaicājumu atbilstību, apsveriet iespēju pievienot detalizētāku produkta nosaukumu un aprakstu.

Piemērs

Ja produktu grupā ir 10 produkti, taču 4 produktu nav noliktavā, 6 produkti ir gatavi rādīšanai.

Problēmu novēršana

Varat izmantot šo sleju kopā ar sleju “Rādīšanai gatavie produkti (%)”, lai izprastu, cik iesniegto produktu ir gatavi rādīšanai. Ja bijāt paredzējis lielāku rādīšanai gatavo produktu skaitu, pārskatiet, vai produkta datos vai kampaņas iestatījumus ir tālāk norādītās problēmas.

 • Produkts ir noraidīts jūsu Tirgotāju centra kontā. Ja produkti ir noraidīti, tie nav pieejami pirkumu kampaņā. Lai uzzinātu, kāpēc produkts ir noraidīts, varat pārbaudīt produkta statusu dažās tālāk minētajās vietās.

 • Produkts ir apstiprināts, taču nav aktīvs. Tam var būt vairāki iemesli. Kampaņa vai reklāmu kopa var būt noņemta, vai var būt apturēta tās darbība. Produktu grupas maksimālās MPK vērtība var būt iestatīta kā “Izslēgta”.
 • Produkta nav noliktavā. Jūs informējat par sava produkta pieejamību, izmantojot produkta datu atribūtu availability. Ja produkta pieejamība ir iestatīta kā out of stock, produkts nav gatavs rādīšanai. Kad produkts ir gatavs pārdošanai, noteikti atjauniniet produkta atribūtu, lai parādītu, ka tas ir pieejams. Uzziniet vairāk par atribūtu availability.
Relatīvais VKS

Relatīvais VKS norāda jūsu reklāmu veiktspēju reklāmas tīklā salīdzinājumā ar citu reklāmdevēju reklāmām, kas tiek rādītas tajās pašās tīmekļa vietnēs.

Mēs aprēķinām relatīvo vidējo klikšķu skaitu, jūsu vidējo klikšķu skaitu izdalot ar visu reklāmdevēju vidējo VKS tajos izvietojumos, kur tiek rādītas jūsu reklāmas. Šie ir konkurējoši dati, tāpēc tie nav statiski. Tie mainās atkarībā no tā, kurās vietnēs tiek rādīta jūsu reklāma un kā rīkojas citi reklāmdevēji.

Šī sleja ir pieejama tikai cilnēs Kampaņas un Reklāmu kopas.

Piemērs

Pieņemsim, ka reklāmdevējs, kas tirgo digitālās kameras, reklāmas tīklā saņem 0,05% lielu KRL. Šī reklāmdevēja reklāmas tiek rādītas vienā ar fotografēšanu saistītā reklāmas tīkla lapā kopā ar vēl trīs reklāmdevēju reklāmām. Katrs no pārējiem reklāmdevējiem saņem 0,005% lielu VKS.

Pirmais reklāmdevējs saņem 10 reizes lielāku VKS, nekā viņa konkurenti (0,05% / 0,005% = 10). Šī reklāmdevēja relatīvais VKS ir ļoti augsts (10), jo pircēji izrāda lielāku interesi par šī reklāmdevēja produktiem.

Rādīšana

Šajā slejā ir norādīta jūsu reklāmas rādīšanas laika procentuālā daļa attiecībā pret pārējām tās pašas reklāmu kopas reklāmām. Šī sleja ir pieejama tikai cilnē Reklāmas.

Padoms

Ja salīdzināt divu reklāmu rādīšanas procentuālo attiecību, noteikti izvēlieties tādu datumu diapazonu, kad abas reklāmas tika rādītas, lai iegūtu precīzu salīdzinājumu.

Reklāmas rādīšanas procentuālā daļa vai seansu skaits katrai reklāmai attiecīgajā reklāmu kopā var būt atšķirīgs. Attiecīgās reklāmas rādīšanas biežumu ietekmē tālāk minētie faktori.

 • Reklāmu rotācija

  Pēc noklusējuma visās kampaņās ir iestatīta optimizēta reklāmu rādīšana. Tas nozīmē — ja kādas reklāmas vidējais klikšķu skaits (VKS) ir lielāks, tā tiks rādīta biežāk nekā citas jūsu reklāmu kopas reklāmas. Šī sistēma automātiski dod priekšroku efektīvākām reklāmām, kas jūsu vietnei piesaista lielāku datplūsmu.

  Ja vēlaties, lai AdWords sistēma aktivizētu vienmērīgu jūsu reklāmu rotāciju, varat atteikties no optimizētas reklāmu rādīšanas. Atteikšanās gadījumā ņemiet vērā, ka jūsu reklāmām joprojām var tikt parādīta atšķirīga rādīto reklāmu procentuālā daļa vai seansu skaits. Tā notiek tādēļ, ka, ietverot reklāmu meklēšanas rezultātu lapā, AdWords sistēmā tiek ņemts vērā reklāmas kvalitātes rādītājs. Reklāma ar augstu kvalitātes rādītāju var tikt parādīta meklēšanas rezultātu pirmajā lapā, kur ik reizi, kad tā tiek rādīta, tā saņem seansu. Savukārt reklāma ar zemu kvalitātes rādītāju var tikt rādīta otrajā meklēšanas rezultātu lapā, kur seanss tiek iegūts tikai tad, ja lietotājs atver šo lapu.

 • Laiks

  Ja reklāma tiek izveidota pēcpusdienā, dienas beigās tās rādīšanas procentuālā daļa būs mazāka nekā esošajām reklāmām. Šī atšķirība laika gaitā samazināsies.

 • Apstiprinājuma statuss

  Ja reklāma jāpārskata un jāapstiprina, tā tiks rādīta tikai Google tīklā. Ja reklāma pagaidām nerada seansus Google tīklā, tās rādīšanas procentuālā daļa būs mazāka.

Kopējās izmaksas

Kopējās kampaņā uzkrātās izmaksas jūsu izvēlētajā laika posmā.

Šī sleja ir pieejama tikai cilnē Kampaņas.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?