Apie stulpelius statistikos lentelėje

Statistikos lentelių stulpeliuose pateikiama įvairi informacija apie jūsų paskyrą. Stulpelių pasirinkimas priklauso nuo peržiūrimos statistikos lentelės. Galite pasirinkti norimus matyti stulpelius, pertvarkyti ir išsaugoti juos norima tvarka. Tokiu būdu statistikos lentelėje galite greitai peržiūrėti visus svarbiausius duomenis.

Šiame straipsnyje pateikta dažnai pasitaikančių stulpelių ir stulpelių, kurie galimi tik peržiūrint tam tikrus duomenų rinkinius, apžvalga.

Patarimas

Galima lyginti našumą pagal tam tikras dienų sekas ir peržiūrėti rezultatus statistikos duomenų lentelės stulpeliuose. Sužinokite, kaip palyginti dviejų laikotarpių našumą.

Įprasti stulpeliai

Kai kurie stulpeliai rodomi beveik kiekviename „Google Ads“ paskyros puslapyje.

Rekomenduojami stulpeliai

Kartais „Google Ads“ gali rekomenduoti pridėti stulpelius prie statistikos lentelių pagal jūsų kampanijos nustatymus. Šie stulpeliai parenkami pagal įvairius veiksnius, pvz., konversijas, taikymo nustatymus, kainos pasiūlymo strategiją ir kt. Galite pridėti ir pašalinti rekomenduojamus stulpelius, kaip norite, arba visiškai atsisakyti funkcijos kampanijoje. Jei norite sužinoti daugiau, žr. skiltį „Rekomenduojamų stulpelių pridėjimas statistikos lentelėje arba pašalinimas iš jos“.
Būsenos stulpelis

Puslapiuose „Kampanijos“ ir „Skelbimų grupės“ esančiame stulpelyje „Būsena“ rodoma informacija apie atskirų kampanijų arba skelbimų grupių esamą būseną ir tai, ar jos pristabdytos, pašalintos, ribotas jų biudžetas, arba kitas būsenas.

 • Puslapyje „Skelbimai ir plėtiniai“ esančiame stulpelyje „Būsena“ rodoma, ar skelbimas rodomas ir, jeigu nerodomas, ar jis pristabdytas, pašalintas ar nepatvirtintas.
 • Puslapyje „Raktiniai žodžiai“ rodoma, ar visi raktiniai žodžiai tinkami skelbimams suaktyvinti, ar kampanija arba skelbimas, kuriems jie priklauso, yra pristabdyti, pašalinti, nepatvirtinti ar kitos būsenos.

Gaukite daugiau informacijos apie kampanijos, skelbimų grupės, skelbimo ir raktinių žodžių būsenas.

Našumo stulpeliai

Peržiūrėdami statistikos lentelę, pagal numatytuosius nustatymus galite matyti toliau nurodytus našumo stulpelius.

 • Paspaudimai – jei kas nors paspaudžia skelbimą, pavyzdžiui, mėlyną teksto skelbimo antraštę, laikome tai paspaudimu.
 • Parodymai – parodymai skaičiuojami kaskart, kai skelbimas parodomas paieškos rezultatų puslapyje arba kitoje „Google“ tinklo svetainėje. „Parodymai“ trumpinami kaip „Parod.“
 • PR – santykis, rodantis, kaip dažnai skelbimą matantys žmonės jį spustelėja. Pagal PR galima įvertinti raktinių žodžių ir skelbimų našumą.
 • Vid. MUP – už skelbimus sumokėta suma, padalyta iš bendro paspaudimų skaičiaus.
 • Vid. MUT – vidutinė suma, kuria buvote apmokestinti už 1 000 skelbimo parodymų (jei naudojate MUT siūlymą).
 • Mokestis – mokestis yra bendra išlaidų suma už visas sąveikas, pvz., teksto skelbimų paspaudimus ir vaizdo įrašo skelbimų peržiūras.

Skirtingų kampanijų našumo stulpeliai

Kai iš karto peržiūrite kelių tipų kampanijas, rodomi papildomi skirtingų kampanijų ataskaitų teikimo stulpeliai: „Sąveikos“, „Sąveikų rodiklis“ ir „Vidutinis mokestis“. Šiuose stulpeliuose teikiama pagrindinė su kiekvieno tipo kampanija susijusi metrika, pagal kurią galite iš karto įvertinti, kaip skelbimams sekasi siekti reklamavimo tikslų. Pavyzdžiui, stulpelyje „Sąveikos“ rodomas paieškos kampanijos paspaudimų skaičius, vaizdo įrašo kampanijos vaizdo įrašo peržiūrų skaičius ir pan. Sužinokite daugiau apie sąveikas.

Konversijų stulpeliai

Jei svetainėje nustatėte konversijų stebėjimą, šie stulpeliai gali jums suteikti daugiau informacijos apie konversijų našumą. Užveskite pelės žymeklį virš kiekvieno stulpelio viršuje esančio klaustuko Klaustukas, kad pamatytumėte apibrėžimą.

Priskyrimo stulpeliai

Naudojant šiuos stulpelius gali būti lengviau suprasti raktinių žodžių vaidmenį Google.com paieškose, po kurių įvyksta konversijos. Dažnai svarbiausias yra paskutinis paspaudimas prieš įvykstant konversijai, nes po jo iš karto atliekamas norimas pardavimo, įsigijimo arba prisiregistravimo veiksmas. Tačiau ir raktiniai žodžiai gali padėti nukreipti klientus, kad jie atliktų konversiją. Pagalbinių konversijų duomenys iš priskyrimo ataskaitų gali padėti geriau suprasti individualių raktinių žodžių vertę generuojant konversijas. Kaip ir naudodami konversijų stulpelius, jei norėsite peržiūrėti pagalbinių konversijų duomenis, svetainėje turėsite būti nustatę konversijų stebėjimą.

Atributų stulpeliai

Peržiūrėdami statistikos lentelę, pagal numatytuosius nustatymus galite matyti toliau nurodytus atributų stulpelius.
 • Kainos pasiūlymo strategijos tipas: kainos pasiūlymo strategijos, pagal kurią tvarkomi raktinių žodžių, skelbimų grupių arba kampanijų kainos pasiūlymai, pavadinimas. Pavyzdžiui, jei kampanijoje naudojamas neautomatinis MUP siūlymas, šiame stulpelyje matysite MUP. O jei kampanijoje naudojamas automatinis kainų siūlymas, šiame stulpelyje matysite „Auto“. Taip pat galite matyti „(enhanced)“. Tai reiškia, jog „Google Ads“ koreguoja maks. MUP pasiūlymą, kad būtų pasiektas jūsų tikslas, pvz., maksimaliai padidintas konversijų skaičius.
 • Kainos pasiūlymo strategija: tai automatinė portfelio kainos pasiūlymo strategija, pagal kurią tvarkomi raktinių žodžių, skelbimų grupių arba kampanijų kainos pasiūlymai. Atminkite, kad šiame stulpelyje matysite pavadinimą, kurį sukūrėte lankstaus kainos pasiūlymo strategijai. Jei nenaudojate lankstaus kainos pasiūlymo strategijos, matysite brūkšnelį „-“.

Išsamios skambučių informacijos stulpeliai

Šiuose stulpeliuose pateikiamos skambučių iš skelbimų ataskaitos, kuriose rodomas „Google“ peradresavimo telefono numeris staliniuose, skreitiniuose, planšetiniuose kompiuteriuose ir moderniuose mobiliuosiuose įrenginiuose. Šiuos stulpelius rasite puslapiuose „Skelbimų grupės“ ir „Kampanijos“. Sužinokite, kokie statistiniai duomenys pasiekiami stulpeliuose Išsami skambučių informacija.

Tik tam tikruose puslapiuose rodomi stulpeliai

Kai kuriuos stulpelius galima rasti tik tam tikruose „Google Ads“ paskyros puslapiuose. Juose pateikiama toliau nurodyta našumo informacija.

Aktyvių produktų proc. (tik Apsipirkimas)

„Aktyvių produktų proc.“ stulpelyje rodomas dabartinis produktų grupėje esančių aktyvių produktų skaičius, padalytas iš dabartinio šiai produktų grupei pateiktų produktų skaičiaus. Šį stulpelį galite naudoti, kad suprastumėte, kaip produktų duomenys ir kampanijos nustatymai veikia produktų grupės našumą.

Ką tai reiškia

Kad produktas būtų aktyvus, jis turi atitikti nurodytus reikalavimus.

 • Produktas patvirtintas „Merchant Center“ paskyroje.
 • Produktas aktyvus. Produkto kampanija ir skelbimų grupė įgalintos ir jo produktų grupė nėra išskirta.

Jei produktas neaktyvus, jo negalima rodyti ir dėl to galite prarasti srautą.

Pavyzdys

Jei produktų grupė nustatyta į „Išskirta“, nėra aktyvių produktų (0 %). Tai reiškia, kad jokie produktai negali būti rodomi.

Trikčių šalinimas

Kad suprastumėte, kodėl atskiras produktas neaktyvus, galite naudoti puslapyje „Produktai“ esantį stulpelį „Produkto būsena“. Pateikiamos kelios bendrosios priežastys ir nurodoma, kokių veiksmų galite imtis.

 • Produktas nepatvirtintas „Merchant Center“ paskyroje. Jei produktai nepatvirtinami, jie nepasiekiami apsipirkimo kampanijoje. Norėdami sužinoti, kodėl produktas nepatvirtintas, produkto būseną galite patikrinti keliose vietose:

 • Produktas patvirtintas, bet neaktyvus. Taip gali nutikti dėl kelių priežasčių. Kampanija arba skelbimų grupė gali būti pristabdyta arba pašalinta. Gali būti nustatyta produktų grupės maks. MUP vertė „Išskirta“.
Patvirtintų produktų proc. (tik Apsipirkimas)

„Patvirtintų produktų proc.“ stulpelyje rodomas dabartinis produktų grupės patvirtintų produktų skaičius, padalytas iš dabartinio šiai produktų grupei pateiktų produktų skaičiaus. Šį stulpelį galite naudoti, kad suprastumėte, kaip produktų duomenys veikia produktų grupės našumą.

Ką tai reiškia

Kad produktas būtų patvirtintas, jis turi būti patvirtintas „Merchant Center“ paskyroje. Patvirtintas produktas atitinka mūsų politiką ir duomenų kokybės reikalavimus.

Jei produktas nepatvirtintas, jo negalima rodyti ir dėl to galite prarasti srautą.

Pavyzdys

Jei produktų grupėje yra 80 pateiktų ir 60 patvirtintų produktų, 75 proc. jūsų produktų yra patvirtinti. Tai reiškia, kad 25 proc. produktų negalima rodyti.

Trikčių šalinimas

Produktai gali būti nepatvirtinti dėl kelių priežasčių. Norėdami sužinoti, kodėl produktas nepatvirtintas, produkto būseną galite patikrinti keliose vietose:

Pateikti paruoštų produktų proc. (tik Apsipirkimas)

„Pateikti paruoštų produktų proc.“ – tai dabartinis pateikti paruoštų produktų grupės produktų skaičius, padalytas iš dabartinio produktų, pateiktų šiai produktų grupei, skaičiaus. Šį stulpelį galite naudoti, kad suprastumėte, kaip produktų duomenys ir kampanijos nustatymai veikia produktų grupės našumą.

Ką tai reiškia

Kad produktas būtų paruoštas pateikti, jis turi atitikti nurodytus reikalavimus.

 • Produktas patvirtintas „Merchant Center“ paskyroje.
 • Produktas aktyvus. Produkto kampanija ir skelbimų grupė įgalintos ir jo produktų grupė nėra išskirta.
 • Paruoštas pateikti produktas. Produktas yra sandėlyje.

Jei produktas neparuoštas pateikti, jo negalima rodyti ir dėl to galite prarasti srautą. Paruošti pateikti produktai tinkami dalyvauti skelbimų aukcione, tačiau nėra garantijos, kad jie sulauks parodymų arba paspaudimų. Jei produktas paruoštas pateikti, bet nesulaukia parodymų, gali būti, kad kainos pasiūlymas per žemas, taikomas ribotas biudžetas arba yra labai mažai atitinkamų naudotojų paieškų. Jei yra labai mažai atitinkamų naudotojų paieškų, apsvarstykite, ar nevertėtų pridėti išsamesnės informacijos prie produkto pavadinimo ir aprašo.

Pavyzdys

Jei produktų grupėje yra dešimt pateiktų produktų, bet keturių produktų nėra sandėlyje, bus paruošti pateikti 60 proc. produktų. Tai reiškia, kad 40 proc. produktų nebus rodomi skelbimuose.

Trikčių šalinimas

Kad sužinotumėte, kodėl tam tikras produktas neparuoštas pateikti, galite naudoti puslapyje „Produktai“ esantį stulpelį „Produkto būsena“. Pateikiamos kelios bendrosios priežastys ir nurodoma, kokių veiksmų galite imtis.

 • Produktas nepatvirtintas „Merchant Center“ paskyroje. Jei produktai nepatvirtinami, jie nepasiekiami apsipirkimo kampanijoje. Norėdami sužinoti, kodėl produktas nepatvirtintas, produkto būseną galite patikrinti keliose vietose:

 • Produktas patvirtintas, bet neaktyvus. Taip gali nutikti dėl kelių priežasčių. Kampanija arba skelbimų grupė gali būti pristabdyta arba pašalinta. Gali būti nustatyta produktų grupės maks. MUP vertė „Išskirta“.
 • Produkto nėra sandėlyje. Produkto pasiekiamumą turite nurodyti naudodami atributą availability produkto duomenyse. Jei nustatytas produkto pasiekiamumo nustatymas nėra sandėlyje, šis produktas nėra paruoštas pateikti. Kai produktas bus paruoštas pirkti, būtinai atnaujinkite produkto atributą, kad parodytumėte, jog dabar jis yra sandėlyje. Sužinokite daugiau apie atributą availability.
Pateikta (proc.)

Šiame stulpelyje rodomas skelbimo rodymo procentas, palyginti su visais kitais tos pačios skelbimų grupės aktyvių skelbimų parodymais. Šis stulpelis pasiekiamas tik puslapyje „Skelbimai ir plėtiniai“.

Patarimas

Kai lyginate dviejų skelbimų rodymo procentinę vertę, koreguokite dienų seką, kad atitiktų laikotarpį, kada abu skelbimai buvo rodomi, kad palyginimas būtų tikslus.

Normalu, kad skelbimo pateikimo procentas arba kiekvieno skelbimų grupės skelbimo sukauptų parodymų skaičius gali skirtis. Toliau nurodyti veiksniai lemia, kaip dažnai rodomas konkretus skelbimas.

 • Skelbimų kaitaliojimas

  Pagal numatytuosius nustatymus visose kampanijose nustatytas optimizuotas skelbimų teikimas. Tai reiškia, kad jei vieno skelbimo paspaudimų rodiklis (PR) yra didesnis, jis bus rodomas dažniau nei kiti skelbimų grupės skelbimai. Ši sistema automatiškai teikia pirmenybę skelbimams, kuriuos rodant svetainėje sulaukiama daugiau srauto.

  Galite atsisakyti optimizuoto skelbimų teikimo, jei norite, kad „Google Ads“ sistema kaitaliotų skelbimus maždaug vienodai. Jei tai padarysite, atminkite, kad skelbimų pateikimo procentai arba parodymų skaičiai gali būti skirtingi. Taip yra todėl, kad „Google Ads“ sistema atsižvelgia į skelbimo kokybės balą, reitinguodama jį paieškos rezultatų puslapyje. Skelbimas su aukštu kokybės balu gali būti rodomas pirmame paieškos rezultatų puslapyje, kur jis sulaukia parodymų kiekvieną kartą jį pateikus. Kita vertus, skelbimas su žemu kokybės balu gali būti rodomas antrame paieškos rezultatų puslapyje, kur jis sulaukia parodymų, tik jei naudotojas spustelėjęs patenka į antrą puslapį.

 • Laikas

  Jei skelbimas sukurtas dienos pabaigoje, jo pateikimo procentas pasibaigus dienai bus mažesnis nei esamų skelbimų. Šis skirtumas laikui bėgant sumažės.

 • Patvirtinimo būsena

  Jei skelbimas iki šiol peržiūrimas ir tvirtinamas, jis rodomas tik „Google“. Jei skelbimas dar nesugeneravo parodymų „Google“ tinkle, jo pateikimo procentas bus mažesnis.

Aktyvus kainos pasiūlymo koreg.

Aktyvus kainos pasiūlymo koregavimas yra jūsų nustatytas kainos pasiūlymo koregavimo tipas. Jei nustatėte kainos pasiūlymo mobiliesiems koregavimą, matysite, pvz., „Įrenginys“. Galite padidinti arba sumažinti savo kainos pasiūlymus, kad galėtumėte konkurencingai siūlyti mažesnę ar didesnę kainą pagal įvairius įrenginius, vietoves, paros laiką ir kt. Naudodami kainos pasiūlymų koregavimus galite geriau valdyti, kada ir kur bus rodomas skelbimas.

Skelbimo ID

Tai yra individualus skelbimo ID numeris.

Skelbimo tipas

Šiame stulpelyje nurodoma, kokio tipo skelbimą rodote: teksto, vaizdo, skirtą mobiliesiems ar vaizdo įrašo.

Kainos pasiūlymo modeliuoklis

Šiuose stulpeliuose įvertinama, kaip įvairūs kainos pasiūlymų pakeitimai gali paveikti Paieškos tinklo srautą per savaitę. Įvertinimai paprastai atnaujinami kartą per dieną ir atspindi pastarųjų 7 dienų nuo tos dienos, kai buvo apskaičiuoti, veiklą paskyroje (iki 7 prieš tai buvusių dienų). Pasiekiami raktinio žodžio lygio kainos pasiūlymo modeliuoklio stulpeliai ir kampanijos lygio įrenginio kainos pasiūlymų koregavimai. Peržiūrėkite toliau pateikiamas skiltis, kad sužinotumėte informaciją apie kiekvieną.

Kai stulpelyje pateikiama „–“, vadinasi, nepakanka duomenų pastarųjų 7 dienų įvertinimui pateikti.

Atminkite, kad kainos pasiūlymo modeliuoklio stulpeliuose pateikiami įvertinimai, kaip kiti kainos pasiūlymai galėjo anksčiau paveikti skelbimo našumą. Tai nėra numatymai ir neužtikrina skelbimų našumo ateityje. Šiuose stulpeliuose nebus įvertintos kampanijos, kuriose naudojamas automatinis MUP siūlymas ar tikslinis MUĮ arba kuriose reguliariai išleidžiamas visas dienos biudžetas.

Raktinio žodžio kainos pasiūlymo modeliuoklio stulpeliai

Kainos pasiūlymo modeliuoklių su Paieškos tinklo ir vaizdinės reklamos tinklo kampanijomis stulpeliai pasiekiami puslapyje „Raktiniai žodžiai“.

Stulpelyje „Pagrindinis maks. MUP“ nurodomi kainos pasiūlymai, kuriuos „Google Ads“ naudojo paspaudimų ir mokesčių įvertinimams kurti kituose kainos pasiūlymo modeliuoklio stulpeliuose. Atsižvelkite į jį vietoje stulpelio „Maks. MUP pasiūlymas“ įvertindami kainos pasiūlymo modeliuoklio rezultatus. Jūsų dabartinį maks. MUP kainos pasiūlymą galima pakeisti, kai „Google Ads“ atliks skaičiavimus.

Kampanijos lygio įrenginio kainos pasiūlymo koregavimo stulpeliai

Taip pat galite peržiūrėti įrenginio kainos pasiūlymų koregavimų kainos pasiūlymo modeliuoklio stulpelius kampanijos lygiu. Šiuos stulpelius galite rasti skirtuko Nustatymai skirtuke Įrenginiai.

Stulpelyje „Pagr. kain. pas. koreg.“ pateikiamas kainos pasiūlymo koregavimas, kurį „Google Ads“ naudojo atlikdama kainos pasiūlymo modeliuoklio stulpelių skaičiavimus. Peržiūrėkite šį stulpelį, kai vertinsite kainos pasiūlymo modeliuoklio rezultatus. Jūsų dabartinį kainos pasiūlymo koregavimą galima pakeisti, kai „Google Ads“ atliks skaičiavimus.

Skaičiavimai šiuose kainos pasiūlymo modeliuoklio stulpeliuose nurodo, kad visi skelbimų grupės lygio kainos pasiūlymų koregavimai buvo pašalinti.

Sužinokite daugiau apie kainos pasiūlymo modeliuoklius.

Paspaudimų dalis

Paspaudimų dalis – tai paspaudimų, kurių sulaukėte Paieškos tinkle, skaičius, padalytas iš apskaičiuoto didžiausio paspaudimų, kurių galėtumėte sulaukti, skaičiaus.

Didžiausias paspaudimų, kurių galėtumėte sulaukti, skaičius priklauso nuo skelbimų reikšmingumo ir skelbimų, kuriuos rodysite paieškos užklausoje, skaičiaus. Šiems dviem veiksniams daro įtaką keli kiti veiksniai, įskaitant kainos pasiūlymą ir bendrą skelbimų kokybę bei atitikimą.

Šis stulpelis pasiekiamas puslapyje „Produktų grupės“. Sužinokite daugiau apie paspaudimų dalį.

Mokestis

Šiame stulpelyje rodomi visi per pasirinktą laikotarpį kampanijos sukaupti mokesčiai.

Šis stulpelis pasiekiamas tik puslapyje „Kampanijos“.

Numatytasis maks. MUP

Numatytasis maksimalus mokestis už paspaudimą (maks. MUP) – tai didžiausia suma, kurią norite mokėti už paspaudimą. Numatytąjį maks. MUP pasiūlymą nustatote skelbimų grupės lygiu, bet galite pakeisti jį nustatę konkrečius atskirų raktinių žodžių maks. MUP. Atminkite, kad nemokėsite daugiau nei maks. MUP, o kaip tik dažniausiai mokėsite mažiau. Vidutinę sumą, kurią mokate už paspaudimus, galite peržiūrėti stulpelyje „Vid. MUP“.

Šalia savo kainos pasiūlymų galite matyti etiketę „Auto“ arba „(enhanced)“. Toliau nurodyta, ką jos reiškia.

 • „Auto“: reiškia, kad „Google Ads“ automatiškai nustato kainos pasiūlymą, kurį matote šiame stulpelyje. „Auto“ gali būti rodoma, jei kampanijoje naudojamas automatinis kainų siūlymas arba, pavyzdžiui, tikslinės SIG portfelio kainos pasiūlymo strategija. Tačiau šių kainos pasiūlymų sumų negalima redaguoti.
 • „Enhanced“: tai reiškia, kad „Google Ads“ sistema koreguoja kainos pasiūlymą, rodomą aukciono pagrindu, kad pasiektų naudojamos kainų siūlymo strategijos tikslą, pvz., maksimaliai padidintų patobulinto MUP konversijų skaičių ar maksimaliai padidintų tikslinės SIG konversijų vertę. Atminkite, kad „Google Ads“ bando nustatyti kiekvieno šios skelbimų grupės raktinio žodžio, kuriam naudojamas numatytasis kainos pasiūlymas, vidutinį kainos pasiūlymą.

Atminkite, kad kai kurių kainų siūlymo strategijų, pvz., tikslinės SIG, kainos pasiūlymai gali būti automatiškai nustatyti ir patobulinti. Jei naudojate tikslinę SIG, rodomas kainos pasiūlymas nenaudojamas Vaizdinės reklamos tinklo aukcionuose.

Skirtukas „Numatytasis maks. MUP“ pasiekiamas tik puslapyje „Skelbimų grupės“.

Efektyvus maks. MUP (tik Apsipirkimas)

Apsipirkimo kampanijose naudojate produktų grupes produktų kainos pasiūlymams nustatyti. Kiekvieno produkto kainos pasiūlymą galite patikrinti puslapyje „Produktai“ esančiame stulpelyje „Efektyvus maks. MUP“. Efektyvus maks. MUP yra skelbimų aukcione naudojamas kainos pasiūlymas, skirtas produktų reitingui nustatyti. Tai didžiausias pasirinkto atskiro produkto kampanijoje ar skelbimų grupėje kainos pasiūlymas, net atsižvelgiant į kampanijos prioritetus.

Ką tai reiškia

Efektyvus maksimalus mokestis už paspaudimą – tai didžiausia suma, kurią norite siūlyti už atskirą produktą skelbimų grupėje. Jei produktas išskiriamas arba kampanija ar skelbimų grupė neįgalinta, rodoma „–“ vietoje maks. MUP pasiūlymo sumos.

Rodoma vertė neapima nurodytų kampanijos nustatymų.

 • Kainos pasiūlymų koregavimai. Tai reiškia, kad galite siūlyti didesnę kainą, atsižvelgdami į nustatytus kainos pasiūlymų koregavimus. Pavyzdžiui, jei nustatote 300 proc. kainos pasiūlymo mobiliesiems koregavimą, 1,00 USD efektyvus maks. MUP gali padidėti iki 3,00 USD, kai siūloma skelbimų mobiliesiems kaina. Sužinokite daugiau apie kainos pasiūlymų koregavimus

Pavyzdys

Vykdote „Batų“ kampaniją, kurios dviejose skelbimų grupėse esate įtraukę produktą „Patogūs sportiniai bateliai“. Vienoje skelbimų grupėje naudojamas 1,20 USD produkto „Patogūs sportiniai bateliai“ maks. MUP pasiūlymas, o kitoje – 3,00 USD kainos pasiūlymas. Kampanijos puslapyje „Produktai“ žiūrėdami „Patogūs sportiniai bateliai“, matysite 3,00 USD efektyvų maks. MUP, nes tai didžiausia suma, kurią norite siūlyti visose skelbimų grupėse, kuriose yra produktas „Patogūs sportiniai bateliai“.

Įvert. pirmojo puslapio kainos pasiūlymas / įvert. puslapio viršaus kainos pasiūlymas / įvert. pirmos pozicijos kainos pasiūlymas

„Įvert. pirmojo puslapio kainos pasiūlymas“, „Įvert. puslapio viršaus kainos pasiūlymas“ ir „Įvert. pirmos pozicijos kainos pasiūlymas“ metrikos nustato apytikslį mokesčio už paspaudimą (MUP) pasiūlymą, reikalingą, kad skelbimas atitinkamai pasiektų pirmąjį puslapį, puslapio viršų arba pirmąją skelbimo poziciją „Google“ paieškos rezultatuose, kai paieškos terminas tiksliai atitinka raktinį žodį. Įvertinimai nustatomi atsižvelgiant į kokybės balą ir esamą reklamuotojų konkurenciją dėl to raktinio žodžio.

Retais atvejais „Įvert. puslapio viršaus kainos pasiūlymas“ ir „Įvert. pirmos pozicijos kainos pasiūlymas“ gali viršyti 100 USD ir būti žymimas kaip >= 100 USD. Peržiūrėdami metrikas „Įvert. puslapio viršaus kainos pasiūlymas“ ir „Įvert. pirmos pozicijos kainos pasiūlymas“ kitomis valiutomis, galite matyti panašų komentarą apie 100 USD sumos atitikmenį pasirinkta valiuta.

Atminkite, kad šie įvertinimo duomenys negarantuoja paskirties vietos. Skelbimo poziciją lemia daugybė veiksnių, įskaitant kitų reklamuotojų aktyvumą, paieškos naudotojų aktyvumą bei paskyros nustatymus ir aktyvumą, pvz., biudžeto pakeitimus. Dėl visų šių priežasčių skelbimas gali būti nerodomas pirmajame puslapyje arba puslapio viršuje, net jei atitinka įvertinimus.

Šis stulpeliai pasiekiami tik puslapyje „Raktiniai žodžiai“.

Galutinis URL

Šį stulpelį rasite tarp kitų puslapyje „Raktiniai žodžiai“. Jei nustatote raktinio žodžio lygio galutinį URL, jo prioritetas bus aukštesnis už kiekviename skelbime nustatytą galutinį URL. Tarkime, kad pasirinkote toliau nurodytus nustatymus.

 • Skelbimo galutinis URL: www.example.com
 • Raktinio žodžio galutinis URL: www.example.com/vaisiai

Jeigu skelbimą suaktyvina raktinis žodis „obuolys“, skelbime kaip galutinis URL bus naudojamas „www.example.com/vaisiai“, o ne „www.example.com“.

Vaizdo URL

Jei pasirinkote rodyti vaizdo skelbimus Vaizdinės reklamos tinkle, vaizdai bus saugomi „Google“ serveriuose ir nurodomi šiuo URL.

Parodymų dalis / prarasta parodymų dalis (reitingas) / prarasta parodymų dalis (biudžetas) / tikslios atitikties parodymų dalis

Parodymų dalis yra procentais išreikštas parodymų, kurių sulaukėte, skaičius, padalytas iš apytikslio skaičiaus parodymų, kurių galėjote sulaukti. Tinkamumas įvertintas pagal esamus skelbimų taikymo nustatymus, patvirtinimo būsenas, kainos pasiūlymus ir kokybės balus. Gaukite daugiau išsamios informacijos apie parodymų dalį, prarastą parodymų dalį ir tikslios atitikties parodymų dalį.

Šis stulpelis pasiekiamas puslapiuose „Kampanijos“ ir „Skelbimų grupės“.

Negaliojantys paspaudimai / negaliojančių paspaudimų rodiklis

Šiuose stulpeliuose nurodomas paspaudimų, kurie laikomi netinkamais ir automatiškai išfiltruojami iš paskyros, skaičius ir procentas. Už šiuos paspaudimus nesate apmokestinami ir jie neturi įtakos statistiniams paskyros duomenims. Sužinokite daugiau apie negaliojančius paspaudimus.

Šis stulpelis pasiekiamas tik puslapyje „Kampanijos“.

Atitikties tipas

Kampanijose, kuriose taikoma pagal „Google“ paieškos tinklą, galite naudoti šiuos raktinių žodžių atitikties tipus: plati atitiktis, frazės atitiktis arba tiksli atitiktis. Naudodami šias raktinių žodžių atitikties parinktis galite valdyti, kam rodomi jūsų skelbimai. Naudodami tam tikrus atitikties tipus galite sulaukti daugiau skelbimų parodymų, paspaudimų ir konversijų, o naudodami kitus tipus – mažiau parodymų ir tikslesnio taikymo. Stulpelyje „Atitikties tipas“ rodoma, kurį kiekvieno raktinio žodžio nustatymą pasirinkote, ir galite keisti šį nustatymą. Šis stulpelis yra puslapyje „Raktiniai žodžiai“. Sužinokite daugiau apie raktinių žodžių atitikties tipus.

„Google Ads“ pasiekiama ir papildoma atitikties tipo metrika.

Paieškos terminų atitikties tipo segmentas: peržiūrėkite raktinių žodžių duomenis, suskirstytus į segmentus pagal „paieškos terminų atitikties tipus“, t. y. paieškos terminus, kuriuos suaktyvina raktiniai žodžiai, sugrupuoti pagal plačią atitiktį, frazės atitiktį ir tikslią atitiktį. Taip galite palyginti skelbimą suaktyvinusių paieškos terminų statistiką, pvz., paspaudimus, parodymus, paspaudimų rodiklius (PR) arba konversijų rodiklius. Šią segmentavimo parinktį naudokite norėdami identifikuoti, kurie raktiniai žodžiai veikia geriausiai su konkrečiu atitikties tipu.

Paieškos terminų ataskaitos stulpelis „Atitikties tipas“: šiame paieškos terminų ataskaitos stulpelyje nurodoma, kuris atitikties tipas suteikė naudotojui, ieškojusiam pagal konkretų terminą, galimybę pamatyti skelbimą. Naudodami šią informaciją patobulinkite raktinių žodžių sąrašą.

Maks. MUP

Maksimalus mokestis už paspaudimą (maks. MUP) – tai didžiausia suma, kurią norite mokėti už paspaudimą. Galite nustatyti konkrečius atskirų raktinių žodžių maks. MUP, jei norite nustatyti didesnius arba mažesnius atskirų raktinių žodžių kainos pasiūlymus, atsižvelgdami į našumą. Atminkite, kad nemokėsite daugiau nei maks. MUP, o kaip tik dažniausiai mokėsite mažiau. Vidutinę sumą, kurią mokate už paspaudimus, galite peržiūrėti stulpelyje „Vid. MUP“.

Šalia savo kainos pasiūlymų galite matyti etiketę „Auto“ arba „(enhanced)“. Toliau nurodyta, ką jos reiškia.

 • „Auto“: reiškia, kad „Google Ads“ automatiškai nustato kainos pasiūlymą, kurį matote šiame stulpelyje. „Auto“ gali būti rodoma, jei kampanijoje naudojamas automatinis kainų siūlymas arba, pavyzdžiui, tikslinės RIG lankstaus kainos pasiūlymo strategija. Tačiau šių kainos pasiūlymų sumų negalima redaguoti.
 • „Enhanced“: tai reiškia, kad „Google Ads“ sistema koreguoja kainos pasiūlymą, rodomą aukciono pagrindu, kad pasiektų naudojamos kainų siūlymo strategijos tikslą, pvz., maksimaliai padidintų patobulinto MUP konversijų skaičių ar maksimaliai padidintų tikslinės SIG konversijų vertę. Atminkite, kad „Google Ads“ bando nustatyti kiekvieno šios skelbimų grupės raktinio žodžio, kuriam naudojamas numatytasis kainos pasiūlymas, vidutinį kainos pasiūlymą.

Atminkite, kad kai kurių kainų siūlymo strategijų, pvz., tikslinės SIG, kainos pasiūlymai gali būti automatiškai nustatyti ir patobulinti. Jei naudojate tikslinę SIG, rodomas kainos pasiūlymas nenaudojamas Vaizdinės reklamos tinklo aukcionuose.

Stulpelis „Maks. MUP“ pasiekiamas tik puslapiuose „Produktų grupės“, „Raktiniai žodžiai“ ir „Dinaminių skelbimų taikymai“.

Mobiliesiems pritaikytų puslapių paspaudimų rodiklis

„Mobiliesiems pritaikytų puslapių paspaudimų rodiklis“ yra procentinė paspaudimų mobiliuosiuose, kurie nukreipia į puslapį, pritaikytą mobiliesiems naudojant „Google“ pritaikomumo mobiliesiems testą, vertė. Šis stulpelis pasiekiamas skirtuke „Nukreipimo puslapis“.

Jeigu nukreipimo puslapis dar neišanalizuotas arba neturime pakankamai duomenų, šiame stulpelyje rodoma „--“.

Mobiliesiems pritaikyti duomenys gali būti ne senesni nei 14 dienų. Jei neseniai atnaujinote vieną iš savo puslapių, turėtumėte palaukti ne daugiau nei 14 dienų, kol šie keitimai atsispindės mobiliesiems pritaikytame paspaudimų rodiklyje.

Produkto būsena (tik Apsipirkimas)

Stulpelyje „Produkto būsena“ rodoma dabartinė atskiro produkto kampanijoje būsena. Iš šio stulpelio galite sužinoti, ar produktas paruoštas pateikti.

Ką tai reiškia

Pateikiamos galimos produkto būsenos ir nurodoma, kokių veiksmų galite imtis.

 • Nepatvirtintas: produktas nepatvirtintas „Merchant Center“ paskyroje. Kai produktas nepatvirtintas, jis nepasiekiamas Apsipirkimo kampanijoje. Nepritarimo priežastis matysite produkto būsenos stulpelyje. Spustelėję kalbos debesėlį (Skelbimo nepatvirtinimo debesėlis) galite peržiūrėti išsamesnį nepatvirtinimo paaiškinimą ir nurodymus, kaip galima išspręsti problemą. Nepamirškite, kad „Merchant Center“ paskyroje visada galite patikrinti produkto būseną ir sužinoti, kodėl produktas nepatvirtintas. Sužinokite daugiau apie produktų būsenas „Merchant Center“ paskyroje.
 • Neaktyvus: produktas yra neaktyvioje kampanijoje. Taip gali nutikti dėl kelių priežasčių. Gali būti, kad kampanija pristabdyta arba pašalinta. Gali būti nustatyta produktų grupės maks. MUP vertė „Išskirta“.
 • Neparuoštas pateikti: produkto nėra sandėlyje. Produkto pasiekiamumą turite nurodyti naudodami atributą „availability“ produkto duomenyse. Jei nustatytas produkto pasiekiamumo nustatymas „nėra sandėlyje“, šis produktas nėra paruoštas pateikti. Kai produktas bus paruoštas įsigyti, būtinai atnaujinkite produkto atributą, kad parodytumėte, jog dabar jis prieinamas. Sužinokite daugiau apie atributą availability.
 • Paruoštas pateikti: produktas tinkamas dalyvauti skelbimų aukcione. Nėra garantijos, kad pateikti paruošti produktai sulauks parodymų arba paspaudimų. Jei produktas paruoštas pateikti, bet nesulaukia parodymų, gali būti, kad kainos pasiūlymas per žemas, taikomas ribotas biudžetas arba yra labai mažai atitinkamų naudotojų paieškų. Jei yra labai mažai atitinkamų naudotojų paieškų, apsvarstykite, ar nevertėtų pridėti išsamesnės informacijos prie produkto pavadinimo ir aprašo.

Pavyzdys

„Batų“ kampanijoje produkto „Patogūs sportiniai bateliai“ būsena yra „Nepatvirtintas“. Tai reiškia, kad produktas netinkamas dalyvauti skelbimų aukcione ir turite pašalinti problemą, kad produktas būtų „Paruoštas pateikti“.

Trikčių šalinimas

Jei produkto būsena nėra „Paruoštas pateikti“, šio produkto skelbimo negalima rodyti potencialiems klientams. Naudodami anksčiau pateiktą būsenos informaciją sužinosite, kodėl rodoma tokia būsena ir kokių veiksmų galite imtis, kad tai sutvarkytumėte.

Aktyvūs produktai (tik Apsipirkimas)

Šiame stulpelyje rodomas produktų skaičius šiuo metu aktyvių produktų grupėje.

Ką tai reiškia

Kad produktas būtų aktyvus, jis turi atitikti nurodytus reikalavimus.

 • Produktas patvirtintas „Merchant Center“ paskyroje.
 • Produktas aktyvus. Produkto kampanija ir skelbimų grupė įgalintos ir jo produktų grupė nėra išskirta.

Jei produktas neaktyvus, jo negalima rodyti ir dėl to galite prarasti srautą.

Pavyzdys

Jei produktų grupė išskirta, aktyvių produktų nėra.

Trikčių šalinimas

Naudodami šį stulpelį su „aktyvių produktų proc.“ stulpeliu galite sužinoti, kiek pateiktų produktų nustatytas aktyvus kainos pasiūlymas. Jei tikėjotės didesnio aktyvių produktų skaičiaus, apsvarstykite, ar nevertėtų peržiūrėti produktų duomenų ar kampanijos nustatymų dėl nurodytų priežasčių.

 • Produktas nepatvirtintas „Merchant Center“ paskyroje. Jei produktai nepatvirtinami, jie nepasiekiami apsipirkimo kampanijoje. Norėdami sužinoti, kodėl produktas nepatvirtintas, produkto būseną galite patikrinti keliose vietose:

 • Produktas patvirtintas, bet neaktyvus. Taip gali nutikti dėl kelių priežasčių. Kampanija arba skelbimų grupė gali būti pristabdyta arba pašalinta. Gali būti nustatyta produktų grupės maks. MUP vertė „Išskirta“.
Patvirtinti produktai (tik Apsipirkimas)

Šiame stulpelyje rodomas šiuo metu „Merchant Center“ patvirtintų produktų skaičius produktų grupėje.

Ką tai reiškia

Kad produktas būtų skaičiuojamas kaip patvirtintas, jis turi būti patvirtintas „Merchant Center“ paskyroje. Patvirtintas produktas atitinka mūsų politiką ir duomenų kokybės reikalavimus.

Reikalavimai, kuriuos produktas turi atitikti, kad būtų aktyvus

Jei produktas nepatvirtintas, jo negalima rodyti ir dėl to galite prarasti srautą.

Pavyzdys

Jei produktų grupėje yra 80 produktų, bet 20 produktų nepatvirtinti, stulpelyje „patvirtinti produktai“ rodoma 60 produktų.

Trikčių šalinimas

Naudodami šį stulpelį su „patvirtintų produktų proc.“ stulpeliu galite sužinoti, kiek pateiktų produktų patvirtinta „Merchant Center“ paskyroje. Jei tikėjotės didesnio patvirtintų produktų skaičiaus, apsvarstykite, ar nevertėtų pašalinti produktų duomenų trikčių. Jei norite sužinoti, kodėl produktas nepatvirtintas, produkto būseną galite patikrinti keliose vietose:

Pateikti paruošti produktai (tik Apsipirkimas)

Šiame stulpelyje rodomas šiuo metu paruoštų pateikti ir tinkančių dalyvauti skelbimų aukcione produktų skaičius produktų grupėje.

Ką tai reiškia

Kad produktas būtų paruoštas pateikti, jis turi atitikti nurodytus reikalavimus.

 • Produktas patvirtintas „Merchant Center“ paskyroje.
 • Produktas aktyvus. Produkto kampanija ir skelbimų grupė įgalintos ir jo produktų grupė nėra išskirta.
 • Paruoštas pateikti produktas. Produktas yra sandėlyje.

Jei produktas neparuoštas pateikti, jo negalima rodyti ir dėl to galite prarasti srautą. Paruošti pateikti produktai tinkami dalyvauti skelbimų aukcione, tačiau nėra garantijos, kad jie sulauks parodymų arba paspaudimų. Jei produktas paruoštas pateikti, bet nesulaukia parodymų, gali būti, kad kainos pasiūlymas per žemas, taikomas ribotas biudžetas arba yra labai mažai atitinkamų naudotojų paieškų. Jei yra labai mažai atitinkamų naudotojų paieškų, apsvarstykite, ar nevertėtų pridėti išsamesnės informacijos prie produkto pavadinimo ir aprašo.

Pavyzdys

Jei produktų grupėje yra 10 pateiktų produktų, bet 4 produktų nėra sandėlyje, 6 produktai yra paruošti pateikti.

Trikčių šalinimas

Naudodami šį stulpelį su „pateikti paruoštų produktų proc.“ stulpeliu galite sužinoti, kiek pateiktų produktų yra paruošti pateikti. Jei tikėjotės didesnio pateikti paruoštų produktų skaičiaus, apsvarstykite, ar nevertėtų peržiūrėti produktų duomenų ar kampanijos nustatymų dėl nurodytų priežasčių.

 • Produktas nepatvirtintas „Merchant Center“ paskyroje. Jei produktai nepatvirtinami, jie nepasiekiami apsipirkimo kampanijoje. Norėdami sužinoti, kodėl produktas nepatvirtintas, produkto būseną galite patikrinti keliose vietose:

 • Produktas patvirtintas, bet neaktyvus. Taip gali nutikti dėl kelių priežasčių. Kampanija arba skelbimų grupė gali būti pristabdyta arba pašalinta. Gali būti nustatyta produktų grupės maks. MUP vertė „Išskirta“.
 • Produkto nėra sandėlyje. Produkto pasiekiamumą turite nurodyti naudodami atributą availability produkto duomenyse. Jei nustatytas produkto pasiekiamumo nustatymas nėra sandėlyje, šis produktas nėra paruoštas pateikti. Kai produktas bus paruoštas pirkti, būtinai atnaujinkite produkto atributą, kad parodytumėte, jog dabar jis yra sandėlyje. Sužinokite daugiau apie atributą availability.
Pateikti produktai (tik Apsipirkimas)

Šiame stulpelyje rodomas šiuo metu „Merchant Center“ paskyroje pateiktų produktų skaičius produktų grupėje.

Ką tai reiškia

Kad produktas būtų skaičiuojamas kaip pateiktas, jis turi būti pridėtas prie „Merchant Center“ paskyros naudojant produktų duomenis. Produktas, kuris nebegalioja „Merchant Center“ paskyroje, nėra skaičiuojamas kaip pateiktas. Sužinokite, kaip kurti ir pateikti produktų duomenis.

Jei produktas nepateiktas, jo negalima rodyti.

Pavyzdys

Parduodate batus ir tiekiate 20 skirtingų sportinių batelių liniją. Jau sukūrėte šių 20 sportinių batelių produktų duomenis ir pateikėte juos naudodami „Merchant Center“. Todėl šiuo metu „Google Ads“ paskyroje rodoma 20 pateiktų produktų. Tačiau įmonėje ką tik pradėjote tiekti naują dešimties sportinių batelių liniją kartu su dvidešimt ankstesnių. Paruošę naujų batelių produkto duomenis ir pateikę juos „Merchant Center“, būsite pateikę 30 produktų.

Trikčių šalinimas

Jei tikėjotės didesnio pateiktų produktų skaičiaus, įsitikinkite, kad pateikėte trūkstamų produktų duomenis. Sužinokite, kaip kurti ir pateikti produktų duomenis.

Naudodami šį stulpelį su kitais Apsipirkimo kampanijos stulpeliais galite sužinoti kampanijų našumą. Be to, galbūt norėsite naudoti nurodytus stulpelius.

 • Patvirtinti produktai
 • Aktyvūs produktai
 • Pateikti paruošti produktai
 • Patvirtintų produktų proc.
 • aktyvių produktų proc.;
 • Pateikti paruoštų produktų proc.
Kokybės balas

Šiame stulpelyje rodomas raktinių žodžių kokybės balas, kuris rodo, kiek aktualūs ir naudingi yra skelbimai ir nukreipimo puslapis skelbimą matančiam asmeniui.

Šis stulpelis pasiekiamas puslapyje „Raktiniai žodžiai“.

Santykinis PR

Santykinis PR yra rodiklis, teikiantis informacijos apie skelbimų našumą Vaizdinės reklamos tinkle, palyginti su kitų reklamuotojų skelbimais, rodomais tose pačiose svetainėse.

Santykinį PR apskaičiuojame paspaudimų rodiklį padaliję iš vidutinio visų reklamuotojų paspaudimų rodiklio tose paskirties vietose, kur rodomi jūsų skelbimai. Tai yra konkurencinė metrika, todėl ji nėra statinė Ši metrika keisis pagal svetaines, kuriose rodomi jūsų skelbimai, ir pagal tai, ką daro kiti reklamuotojai.

Pavyzdys

Tarkime, kad skaitmeninius fotoaparatus parduodančio reklamuotojo Vaizdinės reklamos tinklo PR rodiklis yra 0,05 %. Reklamuotojo skelbimai rodomi viename puslapyje apie fotografiją Vaizdinės reklamos tinkle su kitų trijų reklamuotojų skelbimais. Kitų reklamuotojų PR rodiklis yra 0.005 %.

Pirmojo reklamuotojo PR yra dešimt kartų didesnis nei konkurentų (0,05 % / 0,005 % = 10). Žmonės labiau domisi šio reklamuotojo produktais, todėl jo santykinis PR labai didelis (10).

 

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta