A statisztikai táblázat oszlopairól

Az oszlopkészletek létrehozása és szerkesztése

Vegye figyelembe, hogy egyes hirdetők esetén a jelentések bizonyos módosításai csak a korábbi, vagy csak az új Google Ads-környezetben lépnek életbe:
 • Az egyik Google Ads-környezetben létrehozott oszlopkészletek nem állnak rendelkezésre a másik verzióban.
 • Az oszlopkészleteken végrehajtott módosítások csak abban a Google Ads-környezetben menthetők, amelyben végrehajtotta a módosítást.

A statisztikai táblázatok oszlopai számos különböző információt mutatnak meg a fiókkal kapcsolatban. Az oszlopok választéka attól függ, hogy milyen statisztikai táblázatot tekint meg. Kiválaszthatja azokat az oszlopokat, amelyeket látni szeretne, majd újrarendezheti és mentheti őket a kívánt sorrendben. Így az összes, az Ön számára legfontosabb adatot egyetlen pillantással megtalálhatja a statisztikai táblázatban.

Ez a cikk az általános oszlopokról és azokról az oszlopokról nyújt áttekintést, amelyek csak akkor állnak rendelkezésre, ha egy bizonyos adatkészletet lát.

Tipp

A teljesítmény összehasonlítható a dátumtartományok között és az eredmények megtekinthetők a statisztikai táblázat oszlopaiban. Ismerje meg, hogyan lehet összehasonlítani két időtartam teljesítményeit.

Mostantól a legtöbb felhasználó kizárólag az új Google Ads-környezetben kezelheti a fiókokat. Ha Ön még a korábbi AdWords-környezetet használja, válassza alább az Előző lehetőséget. További információ.

Általános oszlopok

Bizonyos oszlopok az AdWords-fiók majdnem minden lapján megtalálhatók.

Állapot oszlopok

A Kampányok és a Hirdetéscsoportok lapokon látható „Állapot” oszlop az egyes kampányok és hirdetéscsoportok aktuális állapotáról, szüneteltetéséről, eltávolításáról, költségkeret-korlátozásáról, illetve egyéb állapotáról adnak információt.

 • A Hirdetések lap „Állapot” oszlopa megmutatja, hogy a hirdetés az adott pillanatban megjelenik-e, és amennyiben nem, akkor azt jelzi, hogy a hirdetést szüneteltették, eltávolították vagy elutasították.
 • A Kulcsszavak lapon az látható, hogy az egyes kulcsszavak használhatók-e hirdetések aktiválására, vagy szüneteltetett, eltávolított, elutasított, illetve egyéb állapotúak.

További információ a kampányok, a hirdetéscsoportok, a hirdetések és a kulcsszavak állapotáról.

Az Attribútumokról tájékoztató, a Teljesítmény-, a Konverziós és a Hívásrészletező oszlopok

Attribútumokról tájékoztató oszlopok

 • Ajánlattételi stratégia típusa: a kulcsszavak, hirdetéscsoportok vagy kampányok ajánlatait kezelő stratégiatípus neve. Ha például a kampány kézi CPC-ajánlattételt alkalmaz, akkor ebben az oszlopban a „CPC” betűk jelennek meg. Ha a kampány automatikus ajánlattételt használ, akkor az „Auto” szó jelenik meg az oszlopban. Előfordulhat, hogy a „(javított)” kitétel is megjelenik, ami azt jelzi, hogy az AdWords kiigazította a max. CPC-ajánlatot a célok eléréséhez, például elérte a maximális konverziószámot.
 • Ajánlattételi stratégia: Itt látható a rugalmas ajánlattételi stratégia, amely a kulcsszavakhoz, hirdetéscsoportokhoz vagy kampányokhoz kapcsolódó ajánlatokat kezeli. Ne feledje, hogy ebben az oszlopban azt a nevet látja, amelyet saját maga adott a rugalmas ajánlattételi stratégiának. Ha nem használ rugalmas ajánlattételi stratégiát, akkor kötőjel („-”) jelenik meg.

Teljesítményoszlopok

 • Kattintások – az minősül kattintásnak, ha valaki a hirdetésre – például egy szöveges hirdetés kék címsorára – kattint.
 • Megjelenítések – a rendszer olyankor számol megjelenítést, ha a hirdetés megjelenik egy keresési eredményoldalon vagy a Google Hálózat más webhelyén.
 • CTR – az arányszám, amely megmutatja, hogy milyen gyakran kattintanak a felhasználók a hirdetésre a megtekintést követően. A CTR segítségével mérheti fel, hogy milyen jól teljesítenek a kulcsszavak és a hirdetések.
 • Átl. CPC – a hirdetésekért fizetett összeg és a kattintások teljes számának hányadosa. 
 • Átl. CPM – a hirdetés 1000 megjelenítése után átlagosan felszámolt összeg (ha CPM-ajánlattételt használ).
 • Költség – a költség az összes interakcióra (így például a szöveges hirdetésre leadott kattintásokra vagy a videohirdetés-megtekintésekre) fordított összeg.
 • Átl. pozíció – az Átl. pozíció oszlopban látható, hogy a hirdetés általában hol jelenik meg a keresési eredményoldalon a többi hirdetéshez képest.

Több kampányt érintő teljesítményoszlopok

Ha egyszerre több kampánytípust tekint meg, akkor további, több kampányt érintő jelentésoszlopokat láthat: „Interakciók”, „Interakciós arány” és „Átlagos költség”. Ezek az oszlopok az egyes kampánytípusok legfontosabb mutatóiról tájékoztatnak, amelyek segítségével azonnal mérni tudja, hogy a hirdetések mennyire felelnek meg a hirdetési céloknak. Például az „Interakciók” oszlop keresési kampányoknál a kattintások számát, videokampányoknál a videomegtekintések számát mutatja meg, és így tovább. További információ az interakciókról.

Konverziós oszlopok

Amennyiben beállította a konverziókövetést a webhelyen, ezek az oszlopok mutatják meg a konverziós teljesítményt. Az oszlopokhoz tartozó meghatározás megtekintéséhez mutasson az egérrel az oszlop fölötti kérdőjelre Kérdőjel.

A Keresési csatornákból származó, segített konverzióra vonatkozó adatok

Ezek az oszlopok segítenek rávilágítani arra, hogy milyen szerepet játszanak a kulcsszavai a konverzióhoz vezető keresésekben a Google.com webhelyen. Gyakran az „utolsó kattintás” javára írható minden, mivel ez a kattintás vezet el közvetlenül az elérni kívánt értékesítéshez, ügyfélszerzéshez vagy feliratkozáshoz. Létezhetnek azonban olyan segítő kulcsszavak is, amelyek az ügyfeleket a konverzió felé terelték menet közben. A hozzárendelési jelentésekből származó, segített konverzióra vonatkozó adatok segítségével sokkal teljesebb képet kaphat az egyedi kulcsszavak konverziógenerálási értékéről. A konverziós oszlopokhoz hasonlóan a segítő konverzióra vonatkozó adatok megtekintéséhez is be kell állítani a konverziókövetést a webhelyen.

Hívásrészletező oszlopok

Ezek az oszlopok az olyan hirdetések hívásairól tartalmaznak jelentéseket, melyek Google átirányító telefonszámot tartalmaznak, amikor megjelennek az asztali számítógépeken/laptopokon, táblagépeken és csúcskategóriás mobilkészülékeken. Az oszlopok a Hirdetéscsoportok és Kampányok lapon találhatók. További információ a hívások részleteit tartalmazó oszlopokban megjelenített statisztikákról.

Csak bizonyos lapokon látható oszlopok

Egyes oszlopok az AdWords-fióknak csak bizonyos lapjain találhatók meg. Ezek a következőket jeleníthetik meg a teljesítménnyel kapcsolatban:

% aktív (csak a Shopping szolgáltatásban)

A „% aktív” oszlop a termékcsoportban szereplő aktív termékek számának és az adott termékcsoportba beküldött termékek számának hányadosa. Ennek az oszlopnak a segítségével megértheti, hogyan befolyásolják a termékadatok és a kampánybeállítások a termékcsoport teljesítményét.

Hol használható?

Ez az oszlop csak a Shopping-kampány Termékcsoportok lapján található meg.

Mit jelent?

Ahhoz, hogy aktív legyen, a terméknek meg kell felelnie az alábbi követelményeknek:

 • A termék elfogadottként jelenik meg a Merchant Center-fiókban.
 • A termék aktív. A termék kampánya és hirdetéscsoportja engedélyezve van, és a termékcsoportja nincs kizárva.

Ahhoz, hogy a termék aktív legyen, meg kell felelnie a követelményeknek

Ha egy termék nem aktív, nem kész a megjelenítésre, ezért látogatókat veszíthet.

Példa

Ha a termékcsoport beállítása „Kizárva”, termékei 0% aktív. Ez azt jelenti, hogy egyik terméke sem jeleníthető meg.

Problémamegoldás

A Termékek lap „Termékállapot” oszlopának segítségével megértheti, miért nem aktív egy bizonyos termék. Íme néhány gyakori ok, illetve hogy mit tehet a probléma elhárítása érdekében:

 • A termék elutasítottként jelenik meg a Merchant Center-fiókban. Az elutasított termékek nem használhatók a Shopping-kampányokban. Ha meg szeretné tudni, miért utasították el a terméket, több helyen is ellenőrizheti a termék állapotát:

 • A terméket elfogadták, de nem aktív. Ennek több oka lehet. Lehet, hogy a kampányt vagy hirdetéscsoportot szüneteltetik vagy eltávolították. Az is megtörténhet, hogy a termékcsoport max. CPC értékének beállítása „Kizárva”.
% jóváhagyott (csak a Shopping szolgáltatásban)

A „% jóváhagyott” a termékcsoportban szereplő jóváhagyott termékek számának és az adott termékcsoportba beküldött összes hirdetésnek a hányadosa. Ennek az oszlopnak a segítségével megértheti, hogyan befolyásolják a termékadatok a termékcsoport teljesítményét.

Hol használható?

Ez az oszlop csak a Shopping-kampány Termékcsoportok lapján található meg.

Mit jelent?

A jóváhagyáshoz a terméket a Merchant Center-fiókban kell jóváhagyni. A jóváhagyott termékek megfelelnek az irányelveinknek és az adatminőséggel kapcsolatos követelményeinknek.

Ahhoz, hogy a termék aktív legyen, meg kell felelnie a követelményeknek

Ha egy termék nincs jóváhagyva, nem kész a megjelenítésre, ezért látogatókat veszíthet.

Példa

Ha a termékcsoportban 80 beküldött termék van, és 60 van jóváhagyva, akkor termékei 75% jóváhagyott. Ez azt jelenti, hogy termékei 25%-át nem lehet megjeleníteni.

Problémamegoldás

A termékek elutasításának több oka is lehet. Ha meg szeretné tudni, miért utasították el a terméket, több helyen is ellenőrizheti a termék állapotát:

% megjelenítésre kész (csak a Shopping szolgáltatásban)

A „% megjelenítésre kész” a termékcsoportban szereplő, megjelenítésre kész termékek, valamint az adott termékcsoportba beküldött összes termék hányadosa. Ennek az oszlopnak a segítségével megértheti, hogyan befolyásolják a termékadatok és a kampánybeállítások a termékcsoport teljesítményét.

Hol használható?

Ez az oszlop csak a Shopping-kampány Termékcsoportok lapján található meg.

Mit jelent?

Ahhoz, hogy megjelenítésre kész legyen, a terméknek meg kell felelnie az alábbi követelményeknek:

 • A termék elfogadottként jelenik meg a Merchant Center-fiókban.
 • A termék aktív. A termék kampánya és hirdetéscsoportja engedélyezve van, és a termékcsoportja nincs kizárva.
 • A termék megjelenítésre kész. A termék készleten van.

Ahhoz, hogy a termék aktív legyen, meg kell felelnie a követelményeknek

Ha egy termék nem kész a megjelenítésre, nem jelenhet meg, ezért látogatókat veszíthet. A megjelenítésre kész termékek részt vehetnek a hirdetésaukcióban, azonban nem garantált, hogy megjelenítést vagy kattintást is elérnek. Ha a termék megjelenítésre kész, de nem ér el megjelenítést, lehet, hogy túl alacsony az ajánlat, korlátozott a költségkeret, vagy csak nagyon kevés felhasználó keresésének felel meg. Ha csak kevés felhasználó keresésének felel meg, próbáljon több adatot megadni a termék címében és leírásában.

Példa

Ha a termékcsoportban 10 beküldött termék van, de 4 kifogyott, akkor termékei 60%-a áll készen a megjelenítésre. Ez azt jelenti, hogy a termékei 40%-a nem jelenik meg a hirdetésekben.

Problémamegoldás

A Termékek lap „Termékállapot” oszlopának segítségével megértheti, miért nem kész megjelenítésre egy bizonyos termék. Íme néhány gyakori ok, és hogy mit tehet ezek elhárításához:

 • A termék elutasítottként jelenik meg a Merchant Center-fiókban. Az elutasított termékek nem használhatók a Shopping-kampányokban. Ha meg szeretné tudni, miért utasították el a terméket, több helyen is ellenőrizheti a termék állapotát:

 • A terméket elfogadták, de nem aktív. Ennek több oka lehet. Lehet, hogy a kampányt vagy hirdetéscsoportot szüneteltetik vagy eltávolították. Az is megtörténhet, hogy a termékcsoport max. CPC értékének beállítása „Kizárva”.
 • A termék elfogyott. A termék rendelkezésre állását az elérhetőség attribútummal adja meg a termékadatok között. Ha a termék rendelkezésre állásának beállítása elfogyott, a termék nem kész a megjelenítésre. Amikor a termék rendelkezésre áll, frissítse ennek megfelelően az attribútumát. További információ az elérhetőség attribútumról.
Aktív ajánlatkorrekció

Az aktív ajánlatkorrekció a beállított ajánlatkorrekció-típust mutatja. Ha például mobilajánlat-korrekciót választott, akkor az „Eszköz” szó jelenik meg. Az ajánlatokat növelheti vagy csökkentheti is annak érdekében, hogy a különböző eszközökön, helyeken vagy napszakokban versenyképesebb vagy kevésbé versenyképes ajánlatot adhasson. Az ajánlatkorrekciók segítségével pontosabban szabályozhatja, hogy mikor és hol jelenjen meg a hirdetés.

Ez az oszlop csak a Hirdetéscsoport lapon hozzáférhető.

Hirdetés típusa

Ez az oszlop a Hirdetések lapon látható, azt jelzi, hogy milyen típusú hirdetést futtat: szöveges, képes, mobil- vagy videohirdetést.

Ajánlatszimulátor

Ezek az oszlopok arról közölnek becslést, hogy az ajánlatmódosítások miként befolyásolhatják a heti Keresési hálózati forgalmát. A becslések általában naponta frissülnek, és a fiókban a kiszámítás napját megelőző 7 nap során lezajlott tevékenységet tükrözik (legfeljebb 7 nappal korábbi tevékenységek vehetők számításba). Az ajánlatszimulátor oszlopai a kulcsszavak, illetve – az eszköz szerinti ajánlatkorrekciókhoz – a kampány szintjén állnak rendelkezésre. Az egyes megoldásokról az alábbi részekben talál további információt.

Ha az oszlopban a „–” karakter látható, akkor nem állt rendelkezésre elegendő adat, így a rendszer nem tudott becslést készíteni a megelőző 7 naphoz.

Ne feledje, hogy az ajánlatszimulátor oszlopai arról tartalmaznak becsléseket, hogy az eltérő ajánlatok hogyan befolyásolhatták volna a hirdetés teljesítményét a múltban. Az oszlopok nem jelzik előre, illetve nem szavatolják a jövőbeli hirdetésteljesítményt. Az oszlopok nem adnak becslést az automatikus CPC-ajánlattételt vagy a cél-CPA-t használó, illetve a teljes napi költségkeretet rendszeresen elköltő kampányokhoz.

A kulcsszóajánlat-szimulátor oszlopai

A Keresési Hálózaton és a Display Hálózaton futó kampányok esetében az ajánlatszimulátor oszlopai a Kulcsszavak lapon találhatók meg. A Shopping-kampányok esetén ezek az oszlopok a Termékcsoportok lapon jelennek meg.

Az „Alap max. CPC” oszlopban azok az ajánlatok jelennek meg, amelyek alapján az AdWords létrehozta az ajánlatszimulátor egyéb oszlopainak kattintás- és költségbecsléseit. Az ajánlatszimulátor eredményeinek értékelésekor ezt az oszlopot használja (és ne a „Max. CPC-ajánlat” oszlopot). Előfordulhat, hogy az aktuális max. CPC-ajánlat megváltozott a becslés létrehozása óta.

A kampányszintű, eszköz szerinti ajánlatkorrekciók oszlopai

Az eszköz szerinti ajánlatkorrekciókhoz használt ajánlatszimulátor oszlopai a kampány szintjén is megtekinthetők. Ezek az oszlopok a Beállítások lapról elérhető Eszközök lapon találhatók.

Az „Alapszintű ajánlatkorr.” oszlopban azok az ajánlatkorrekciók jelennek meg, amelyek alapján az AdWords létrehozta az ajánlatszimulátor többi oszlopában lévő becsléseket. Az ajánlatszimulátor eredményeinek az értékelésekor ezt az oszlopot használja. Előfordulhat, hogy az aktuális ajánlatkorrekció megváltozott a becslés létrehozása óta.

Az ajánlatszimulátor ezen oszlopaiban lévő becslések kiszámításakor a rendszer azt feltételezi, hogy Ön minden hirdetéscsoport-szintű ajánlatkorrekciót eltávolított.

További információ az ajánlatszimulátorokról.

Alapértelmezett max. CPC

Az alapértelmezett legnagyobb kattintásonkénti költség (max. CPC) az a legmagasabb összeg, amelyet hajlandó kifizetni egy kattintásért. Az alapértelmezett max. CPC-ajánlat a hirdetéscsoport szintjén van beállítva, de felülbírálható, ha beállít egy-egy konkrét max. CPC-k egyedi kulcsszavakhoz. Ne feledje: soha nem fizet többet, mint a megadott max. CPC, sőt, sok esetben kevesebbet fog. A kattintásokért fizetett átlagösszeget az „Átl. CPC” oszlopban tekintheti meg.

Egyes esetekben az „auto” vagy a „(bővített)” címke is megjelenhet ajánlatai mellett. Ez a következőket jelenti:

 • Auto: ez azt jelzi, hogy az AdWords automatikusan állítja be az oszlopban látható ajánlatot. Az „Auto” címke akkor is megjelenhet, ha a kampány az automatikus ajánlattételi funkciót, illetve például a cél-ROAS rugalmas ajánlattételi stratégiát használja. Fontos tudni, hogy ezek az ajánlati összegek nem szerkeszthetők.
 • Bővített: ez azt jelzi, hogy az AdWords-rendszer mindig az adott aukcióra igazítja a megjelenített ajánlatot, hogy elérje a használt ajánlattételi stratégia célját (például a maximális konverziót intelligens CPC esetében, vagy a konverziós érték maximalizálását cél-ROAS esetében). Az AdWords a hirdetéscsoport minden, az alapértelmezett ajánlatot használó kulcsszavánál úgy próbálja beállítani az ajánlatokat, hogy azok átlaga körülbelül megfeleljen a megjelenített ajánlat összegének.

Vegye figyelembe, hogy bizonyos ajánlattételi stratégiák ajánlatai, mint például a cél-ROAS, automatikusan beállíthatók és javíthatók. Cél-ROAS használata esetén a megjelenő ajánlatot a rendszer Display Hálózat aukcióknál nem alkalmazza.

Az „Alapértelmezett max. CPC” oszlop csak a Hirdetéscsoportok lapon jelenik meg.

Végső URL

A „Végső URL” oszlop többek között a Kulcsszavak lapon található meg. Amennyiben megad egy kulcsszószintű végső URL-t, az elsőbbséget fog élvezni az egyes hirdetésekhez megadott végső URL-lel szemben. Tegyük fel, hogy Ön a következőt választja:

 • A hirdetés végső URL-je: www.example.com
 • A kulcsszó végső URL-je: www.example.com/gyumolcsok

Ha a hirdetés megjelenítését az „alma” kulcsszó váltja ki, akkor a hirdetés a „www. example.com/gyumolcsok” végső URL-t fogja használni a „www.example.com” helyett.

Első oldali ajánlatbecs./Oldal tetejére vonatkozó ajánlatbecs./Első pozícióra vonatkozó ajánlatbecs.

Az „Első oldali ajánlatbecs.”, az „Oldal tetejére vonatkozó ajánlatbecs.” és az „Első pozícióra vonatkozó ajánlatbecs.” mutatók azt a kattintásonkénti költségajánlatot (CPC-ajánlatot) mutatják, amely ahhoz szükséges, hogy a hirdetése a Google keresési eredményei között elérje az első oldalt, az oldal tetejét vagy az első pozíciót, illetve azt, hogy mikor egyezik meg a keresési kifejezés a kulcsszóval. A becslések a kulcsszó minőségi mutatóján és az adott kulcsszóért folytatott hirdetői versenyen alapulnak.

Az „Oldal tetejére vonatkozó ajánlatbecs.” és az „Első pozícióra vonatkozó ajánlatbecs.” esetenként meghaladhatja a 20 000 Ft-ot; jelölése ilyenkor: >=20 000 Ft. Amikor más pénznemben tekinti meg az „Oldal tetejére vonatkozó ajánlatbecs.” mutatót, akkor hasonló jelöléssel láthatja a 20 000 Ft-nak megfelelő, a preferált pénznemben megadott összeget.

Ne feledje, hogy ezek a becslések nem garantálják az elhelyezést. A hirdetés pozíciója számos tényezőtől is függ, többek között az egyéb hirdetői tevékenységtől, a kereső felhasználói tevékenységtől, a fiókbeállításoktól, és a fiókkal kapcsolatos olyan tevékenységektől is, mint a költségkeret változásai. Mindezen okok miatt a hirdetés még akkor sem feltétlenül az első oldalon vagy az oldal tetején jelenik meg, ha ajánlat eléri az első oldali vagy az oldal tetején történő megjelenítéshez szükséges ajánlat értékét.

Ezek az oszlopok csak a Kulcsszavak lapon állnak rendelkezésre.

Tényleges max. CPC (csak a Shopping szolgáltatásban)

A Shopping-kampányokban termékcsoportok segítségével állíthat be ajánlatokat a termékekre. A Termékek lapon található „tényleges max. CPC” oszlopban ellenőrizheti az egyes termékekre vonatkozó ajánlatokat. Az ajánlatok alapján történik a termékek rangsorolása a hirdetésaukción. Az oszlop a kiválasztott kampányban vagy hirdetéscsoportban szereplő egyedi termék legmagasabb ajánlatát tartalmazza, figyelembe véve a kampány prioritásait is. Ha módosítani szeretné az ajánlatot, kattintson a megjelenő értékre, ekkor arra a termékcsoportra ugrik, amely beállította az ajánlatot.

Hol használható?

Ez az oszlop a Shopping-kampány Termékek lapján található meg.

Mit jelent?

A tényleges maximális kattintásonkénti költség az a legnagyobb összeg, amelyet a hirdetéscsoportban szereplő egyes termékekért felajánl. Ha egy termék ki van zárva, vagy a kampány vagy hirdetéscsoport nincs aktiválva, a „--” látható a tényleges max. CPC-ajánlat összege helyett.

A megjelenő érték nem tartalmazza a következő kampánybeállításokat:

 • Ajánlatkorrekciók: Ez azt jelenti, hogy az ajánlat magasabb lehet, a beállított ajánlatkorrekciótól függően. Így például ha 300%-os mobilajánlat-korrekciót állít be, a 100 Ft-os tényleges max. CPC 300 Ft-ra nőhet, amikor mobilhirdetésekre tesz ajánlatot. További információ az ajánlatkorrekciókról

Példa

Egy „Cipők” kampánnyal rendelkezik, és két hirdetéscsoportban szerepel a „Futócipő” termék. Az egyik hirdetéscsoport 300 Ft-os, míg a másikra 500 Ft-os max. CPC-ajánlatot adott meg. Amikor a kampány Termékek lapján megtekinti a „Futócipők” terméket, azt fogja látni, hogy a tényleges max. CPC 500 Ft, mivel legfeljebb ekkora ajánlatot állított be minden olyan hirdetéscsoportra, amely tartalmazza a „Futócipők” terméket.

Problémamegoldás

A „tényleges max. CPC” oszlopban lévő értékre kattintva megjelenik az a termékcsoport, amelyből az ajánlat származik. Itt módosíthatja is az ajánlatot.

Hirdetésazonosító

Ez a hirdetés egyedi azonosítószáma. Ez az oszlop csak a Hirdetések lapon érhető el.

Kép URL-je

Ha képes hirdetéseket futtat a Display Hálózaton, a képeket a Google szerverei tárolják, és ezzel az URL-címmel hivatkozhat rájuk. Ez az oszlop csak a Hirdetések lapon hozzáférhető.

Megjelenítési arány, Elveszett megj. arány (rangsor), Elveszett megj. arány (költségkeret), Pontos egyezések megjelenítési aránya

A százalékban kifejezett megjelenítési arány a tényleges hirdetésmegjelenítések számának és azon megjelenítések becsült számának hányadosa, amelyekre jogosult lett volna.  Az, hogy a hirdetések jogosultak-e a megjelenítésre, a célzási beállításoktól, az elfogadási állapotoktól, az ajánlatoktól és a minőségi mutatóktól függ. További információ a megjelenítési részesedéssel, az elveszett megj. aránnyal és a pontos egyezések megjelenítési arányával kapcsolatban.

Ez az oszlop a Kampányok és Hirdetéscsoportok lapokon hozzáférhető. A megjelenítési arányra vonatkozó adatok a Dimenziók lap „Időtartam” jelentéseiben is elérhetők.

Kattintási arány

Csak Shopping-kampányokban áll rendelkezésre. A kattintási arány a Keresési Hálózaton megszerzett kattintások száma osztva azon kattintások becsült maximális számával, amelyeket megszerezhetett volna.

A megszerezhető kattintások maximális száma a hirdetések igénybevételétől és az adott keresési lekérdezéshez megjelenő hirdetések számától függ. Ezt a két tényezőt olyan további tényezők befolyásolják, mint az ajánlata, valamint a hirdetések általános minősége és relevanciája.

Ez az oszlop a Termékcsoportok lapon hozzáférhető. További információ a kattintási arányról.

Érvénytelen kattintások/Érvénytelen kattintások aránya

Ezek az oszlopok megjelenítik az érvénytelenként osztályozott és a fiókból automatikusan kiszűrt kattintások számát és százalékos értékét. Ezekért a kattintásokért nem számítunk fel költséget, és a fiók statisztikáiban sem jelennek meg. További információ az érvénytelen kattintásokról.

Ez az oszlop csak a Kampányok és Dimenziók lapon hozzáférhető.

Egyezés típusa

A Google Keresési Hálózatot célzó kampányok esetén a következő kulcsszóegyezési típusok használhatók: általános egyezés, kifejezésegyezés, pontos egyezés vagy kizáró egyezés. Ezekkel a kulcsszóegyezési beállításokkal szabályozhatja, hogy kik látják hirdetéseit. Bizonyos egyezési típusok esetén több megjelenítést, kattintást és konverziót láthat, míg másokkal esetleg kevesebb megjelenítést, de szűkebb célzást érhet el. A Kulcsszavak lap „Egyezés típusa” oszlopa jelzi, hogy milyen beállítást választott az egyes kulcsszavakhoz, továbbá lehetővé teszi a beállítás módosítását. További információ a kulcsszóegyezési típusokról.

Ez az oszlop a Kulcsszavak lapon található.

Az AdWords-szolgáltatásban az egyezés típusára vonatkozó további mutatók is elérhetők:

Keresési kifejezések egyezési típusa szegmens: ezzel a kulcsszót aktiváló keresési kifejezések egyezési típusa – általános egyezés, kifejezésegyezés vagy pontos egyezés – szerint szegmentálva jelenítheti meg a kulcsszóadatokat. Az így lebontott adatok alapján összevetheti a hirdetés megjelenítését kiváltó keresési kifejezések kattintási, megjelenítési, átkattintási (CTR-) és konverziós statisztikáit. A szegmentálási beállítással azonosíthatja, hogy a keresési kifejezések egyezési típusain belül mely kulcsszavak nyújtják a legjobb teljesítményt.

„Egyezés típusa” oszlop a keresési kifejezések jelentésben: Ez a keresési kifejezések jelentésben megjelenő oszlop arról tájékoztat, hogy melyik egyezéstípus tette lehetővé a hirdetés megjelenítését, amikor a felhasználó egy adott kifejezést keresett. Használja ezt az információt a kulcsszólista javításához.

Max. CPC

A legnagyobb kattintásonkénti költség (max. CPC) az a legmagasabb összeg, amelyet hajlandó kifizetni egy kattintásért. Megadhat max. CPC-értéket is az egyes kulcsszavakhoz, ha teljesítményük alapján szeretne magasabb vagy alacsonyabb ajánlatot beállítani hozzájuk. Ne feledje: soha nem fizet többet, mint a megadott max. CPC, sőt, sok esetben kevesebbet fog. A kattintásokért fizetett átlagösszeget az „Átl. CPC” oszlopban tekintheti meg.

Egyes esetekben az „auto” vagy a „(bővített)” címke is megjelenhet ajánlatai mellett. Ez a következőket jelenti:

 • Auto: ez azt jelzi, hogy az AdWords automatikusan állítja be az oszlopban látható ajánlatot. Az „Auto” címke akkor is megjelenhet, ha a kampány az automatikus ajánlattételi funkciót, illetve például a cél-ROAS rugalmas ajánlattételi stratégiát használja. Fontos tudni, hogy ezek az ajánlati összegek nem szerkeszthetők.
 • Bővített: ez azt jelzi, hogy az AdWords-rendszer mindig az adott aukcióra igazítja a megjelenített ajánlatot, hogy elérje a használt ajánlattételi stratégia célját (például a maximális konverziót intelligens CPC esetében, vagy a konverziós érték maximalizálását cél-ROAS esetében). Az AdWords a hirdetéscsoport minden, az alapértelmezett ajánlatot használó kulcsszavánál úgy próbálja beállítani az ajánlatokat, hogy azok átlaga körülbelül megfeleljen a megjelenített ajánlat összegének.

Vegye figyelembe, hogy bizonyos ajánlattételi stratégiák ajánlatai, mint például a cél-ROAS, automatikusan beállíthatók és javíthatók. Cél-ROAS használata esetén a megjelenő ajánlatot a rendszer Display Hálózat aukcióknál nem alkalmazza.

A „Max, CPC” oszlop csak a Kulcsszavak és az Automatikus célzások lapfüleken hozzáférhető.

Minőségi mutató

Ebben az oszlopban jelenik meg a kulcsszó minőségi mutatója, amely azt jelzi, hogy hirdetései és céloldala a hirdetést megtekintő személy szempontjából mennyire relevánsak és hasznosak.

Ez az oszlop csak a Kulcsszavak lapon hozzáférhető.

Termékállapot (csak a Shopping szolgáltatásban)

A „termékállapot” oszlop a kampányban szereplő egyes termékek aktuális állapotát mutatja. Ez az oszlop segít megérteni, hogy a termék készen áll-e megjelenítésre.

Hol használható?

Ez az oszlop csak a Shopping-kampány Termékek lapján található meg.

Mit jelent?

Íme a lehetséges termékállapotok és a kapcsolódó tennivalók:

 • Elutasított: A terméket elutasították a Merchant Center-fiókjában. Az elutasított termékek nem használhatók a Shopping-kampányokban. Az elutasítás oka a termékállapot oszlopban látható. Ha a szövegbuborékra (Hirdetéselutasítási buborék) kattint, akkor az elutasítás részleteiről és annak javításáról olvashat bővebben. Ne feledje, ha meg szeretné érteni, hogy miért utasították el a terméket, akkor ellenőrizheti a termék állapotát a Merchant Centerben. További információ a Merchant Center termékállapotairól.
 • Inaktív: A termék nem aktív kampányban található. Ennek több oka lehet. Lehet, hogy a kampányt szüneteltetik vagy eltávolították. Az is megtörténhet, hogy a termékcsoport max. CPC-értékének beállítása „Kizárva”.
 • Megjelenítésre nem áll készen: A termék kifogyott. A termék rendelkezésre állását az „elérhetőség” attribútummal adja meg a termékadatok között. Ha a termék rendelkezésre állásának beállítása „elfogyott”, a termék nem kész a megjelenítésre. Amikor a termék rendelkezésre áll, frissítse ennek megfelelően az attribútumát. További információ az elérhetőség attribútumról.
 • Megjelenítésre készen áll: A termék részt vehet a hirdetésaukción. Nem garantált, hogy a megjelenítésre kész termékek megjelenítést vagy kattintást is elérnek. Ha a termék megjelenítésre kész, de nem ér el megjelenítést, lehet, hogy túl alacsony az ajánlat, korlátozott a költségkeret, vagy csak nagyon kevés felhasználó keresésének felel meg. Ha csak kevés felhasználó keresésének felel meg, próbáljon több adatot megadni a termék címében és leírásában.
Ahhoz, hogy a termék aktív legyen, meg kell felelnie a követelményeknek

Példa

A „Cipők” kampányban található „Futócipők” termék állapota „Elutasított”. Ez azt jelenti, hogy a termék nem vehet részt a hirdetésaukción, a „Megjelenítésre készen áll” állapot eléréséhez el kell hárítania a hibát.

Problémamegoldás

Ha a termék állapota nem „Megjelenítésre készen áll”, akkor a termékhez tartozó hirdetés nem jelenhet meg a potenciális ügyfeleknek. A fenti állapotinformációk alapján megértheti, hogy miért jelenik meg az adott állapot, és mit tehet az elhárításáért.

Aktív termékek (csak a Shopping szolgáltatásban)

Az „Aktív termékek” oszlopban látható a termékcsoportban szereplő aktív termékek száma.

Hol használható?

Ez az oszlop csak a Shopping-kampány Termékcsoportok lapján található meg.

Mit jelent?

Ahhoz, hogy aktív legyen, a terméknek meg kell felelnie az alábbi követelményeknek:

 • A termék elfogadottként jelenik meg a Merchant Center-fiókban.
 • A termék aktív. A termék kampánya és hirdetéscsoportja engedélyezve van, és a termékcsoportja nincs kizárva.
Ahhoz, hogy a termék aktív legyen, meg kell felelnie a követelményeknek

Ha egy termék nem aktív, nem kész a megjelenítésre, ezért látogatókat veszíthet.

Példa

Ha a termékcsoport kizárt, a termékek egyike sem aktív.

Problémamegoldás

Ezt az oszlopot az „% aktív” oszloppal együtt használva megértheti, hogy az elküldött termékek közül hánynak van aktív ajánlata. Ha több aktív termékre számított, ellenőrizze a termékadatokat vagy a kampánybeállításokat, a következőkre figyelve:

 • A termék elutasítottként jelenik meg a Merchant Center-fiókban. Az elutasított termékek nem használhatók a Shopping-kampányokban. Ha meg szeretné tudni, miért utasították el a terméket, több helyen is ellenőrizheti a termék állapotát:

 • A terméket elfogadták, de nem aktív. Ennek több oka lehet. Lehet, hogy a kampányt vagy hirdetéscsoportot szüneteltetik vagy eltávolították. Az is megtörténhet, hogy a termékcsoport max. CPC értékének beállítása „Kizárva”.
Jóváhagyott termékek (csak a Shopping szolgáltatásban)

A „jóváhagyott termékek” oszlopban jelenik a termékcsoportban szereplő, a Merchant Centerben jóváhagyott termékek száma.

Hol használható?

Ez az oszlop csak a Shopping-kampány Termékcsoportok lapján található meg.

Mit jelent?

Ahhoz, hogy a termék jóváhagyott legyen, a Merchant Center-fiókban kell jóváhagyni. A jóváhagyott termékek megfelelnek az irányelveinknek és az adatminőséggel kapcsolatos követelményeinknek.

Ahhoz, hogy a termék aktív legyen, meg kell felelnie a követelményeknek

Ha egy termék nincs jóváhagyva, nem kész a megjelenítésre, ezért látogatókat veszíthet.

Példa

Ha a termékcsoportban 80 termék szerepel, amelyek közül 20 elutasított, akkor a „jóváhagyott termékek” oszlopban 60 termék jelenik meg.

Problémamegoldás

Ezt az oszlopot a „% jóváhagyott” oszloppal együtt használva megértheti, hogy az elküldött termékek közül hánynak van aktív ajánlata. Ha több jóváhagyott termékre számított, ellenőrizze a termékadatokat. Ha meg szeretné tudni, miért utasították el a terméket, több helyen is ellenőrizheti a termék állapotát:

Elküldött termékek (csak a Shopping szolgáltatásban)

Az „elküldött termékek” oszlopban jelenik meg a termékcsoportba tartozó, a Merchant Center-fiókba beküldött termékek aktuális száma.

Hol használható?

Ez az oszlop csak a Shopping-kampány Termékcsoportok lapján található meg.

Mit jelent?

Ahhoz, hogy a termék elküldött legyen, a termékadatok alapján fel kell venni a Merchant Center-fiókban. Ha egy termék lejár a Merchant Center-fiókban, nem számít elküldöttnek. További információ a termékadatok létrehozásáról és elküldéséről.

Ahhoz, hogy a termék aktív legyen, meg kell felelnie a követelményeknek

Ha a termék nincs elküldve, nem jeleníthető meg.

Példa

Cipőket árul, kínálatában 20 edzőcipő szerepel. Ehhez a 20 edzőcipőhöz már létrehozta a termékadatokat, és el is küldte őket a Merchant Centeren keresztül. Ennek eredményeként az AdWords-fiókjában 20 elküldött terméket lát. Vállalata 10 új edzőcipőt vesz fel a kínálatába. Miután elkészíti a termékadatokat az új cipőkhöz, és elküldi őket a Merchant Centeren keresztül, 30 elküldött terméke lesz.

Problémamegoldás

Ha több elküldött termékre számított, ellenőrizze, hogy valóban elküldte-e a hiányzó termékek adatait. További információ a termékadatok létrehozásáról és elküldéséről.

Ennek az oszlopnak és a Shopping-kampány más oszlopainak segítségével megismerheti a kampányai teljesítményét. Ebben még a következő oszlopok bizonyulhatnak hasznosnak:

 • Jóváhagyott termékek
 • Aktív termékek
 • Megjelenítésre kész termékek
 • % jóváhagyott
 • % aktív
 • % megjelenítésre kész
Megjelenítésre kész termékek (csak a Shopping szolgáltatásban)

A „megjelenítésre kész termékek” oszlop a termékcsoportban szereplő azon termékek számát jeleníti meg, amelyek készek a megjelenítésre, valamint részt vehetnek a hirdetésaukción.

Hol használható?

Ez az oszlop csak a Shopping-kampány Termékcsoportok lapján található meg.

Mit jelent?

Ahhoz, hogy megjelenítésre kész legyen, a terméknek meg kell felelnie az alábbi követelményeknek:

 • A termék elfogadottként jelenik meg a Merchant Center-fiókban.
 • A termék aktív. A termék kampánya és hirdetéscsoportja engedélyezve van, és a termékcsoportja nincs kizárva.
 • A termék megjelenítésre kész. A termék készleten van.

Ahhoz, hogy a termék aktív legyen, meg kell felelnie a követelményeknek

Ha egy termék nem kész a megjelenítésre, nem jelenhet meg, ezért látogatókat veszíthet. A megjelenítésre kész termékek részt vehetnek a hirdetésaukcióban, azonban nem garantált, hogy megjelenítést vagy kattintást is elérnek. Ha a termék megjelenítésre kész, de nem ér el megjelenítést, lehet, hogy túl alacsony az ajánlat, korlátozott a költségkeret, vagy csak nagyon kevés felhasználó keresésének felel meg. Ha csak kevés felhasználó keresésének felel meg, próbáljon több adatot megadni a termék címében és leírásában.

Példa

Ha a termékcsoportban 10 elküldött termék van, de 4 nincs raktáron, akkor a termékei közül 6 megjelenítésre kész.

Problémamegoldás

Ezt az oszlopot a „% megjelenítésre kész” oszloppal együtt használva megtudhatja, hogy az elküldött termékek közül hány áll készen a megjelenítésre. Ha több megjelenítésre kész termékre számított, ellenőrizze a termékadatokat vagy a kampánybeállításokat, a következőkre figyelve:

 • A termék elutasítottként jelenik meg a Merchant Center-fiókban. Az elutasított termékek nem használhatók a Shopping-kampányokban. Ha meg szeretné tudni, miért utasították el a terméket, több helyen is ellenőrizheti a termék állapotát:

 • A terméket elfogadták, de nem aktív. Ennek több oka lehet. Lehet, hogy a kampányt vagy hirdetéscsoportot szüneteltetik vagy eltávolították. Az is megtörténhet, hogy a termékcsoport max. CPC értékének beállítása „Kizárva”.
 • A termék elfogyott. A termék rendelkezésre állását az elérhetőség attribútummal adja meg a termékadatok között. Ha a termék rendelkezésre állásának beállítása elfogyott, a termék nem kész a megjelenítésre. Amikor a termék rendelkezésre áll, frissítse ennek megfelelően az attribútumát. További információ az elérhetőség attribútumról.
Relatív CTR

A relatív CTR abba nyújt betekintést, hogy a hirdetései hogyan szerepelnek a Display Hálózaton a többi hirdető azonos webhelyeken megjelenő hirdetéseihez képest.

A relatív CTR kiszámításához a rendszer elosztja az Ön átkattintási arányát a hirdetéseivel azonos elhelyezésű összes hirdető átkattintási arányának átlagával. Mivel ez egy versenyképes mutató, nem statikus. A hirdetést megjelenítő webhelyeken és a többi hirdetőn múlik.

Ez az oszlop csak a Kampányok és a Hirdetéscsoportok lapon hozzáférhető.

Példa

Tegyük fel, hogy egy digitális fényképezőgépeket értékesítő hirdető 0,05%-os CTR-t kap a Display Hálózaton. A hirdető a Display Hálózaton három másik hirdetővel együtt jelenik meg egy fényképezéssel foglalkozó oldalon. A többi hirdető 0,005%-os CTR-t kap.

Az első hirdető a versenytársakéhoz képest tízszeres CTR-t kap (0,05%/0,005% = 10). Mivel az embereket jobban érdekli ez a hirdető, a relatív CTR nagyon magas lesz (10).

Megjelenítés aránya

Időarány, amely azt mutatja, hogy milyen gyakran jelent meg a hirdetés más, azonos hirdetéscsoportba tartozó aktív hirdetésekhez viszonyítva. Ez az oszlop csak a Hirdetések lapon érhető el.

Tipp

Két hirdetés százalékos megjelenítési arányának összehasonlításakor a pontos összehasonlíthatóság érdekében olyan időszakra állítsa be a dátumtartományt, amikor mindkét hirdetés futott.

Nem rendellenes jelenség, ha a hirdetés megjelenítésének százalékos aránya vagy a megjelenítések száma a hirdetéscsoport minden hirdetésénél eltérő. A következő tényezők befolyásolják a hirdetések megjelenési gyakoriságát:

 • Hirdetésrotáció

  Alapértelmezés szerint minden kampány optimalizált hirdetésmegjelenítésre van beállítva. Ez azt jelenti, hogy ha egy hirdetés átkattintási aránya (CTR-értéke) magasabb, gyakrabban fog megjelenni, mint a hirdetéscsoportban található többi hirdetés. A rendszer automatikusan előnyben részesíti a webhelyen magasabb forgalmat generáló, jobban teljesítő hirdetéseket.

  Kikapcsolhatja az optimalizált hirdetésmegjelenítést, ha azt szeretné, hogy az AdWords rendszer hirdetéseinek rotációját nagyjából egyenletesen hajtsa végre. Ha így tesz, vegye figyelembe, hogy a megjelenített hirdetések százalékos aránya vagy a megjelenítések száma továbbra is eltérő lehet. Ez azért van, mert az AdWords rendszer a hirdetés keresési eredményoldalon történő rangsorolásánál figyelembe veszi a minőségi mutatót. A magas minőségi mutatóval rendelkező hirdetések szerepelhetnek a keresési találatok első oldalán, ahol minden egyes elküldésével megjelenítést érhet el. Másrészt előfordulhat az is, hogy egy alacsony minőségi mutatóval rendelkező hirdetés csak a keresési eredmények második oldalán jelenik meg, ahol csak akkor ér el megjelenítést, ha a felhasználó átkattint arra az oldalra.

 • Idő

  Ha egy hirdetést a nap második felében hoznak létre, a nap végén alacsonyabb hirdetésmegjelenési százalékkal fog rendelkezni, mint a többi hirdetés. A különbség idővel csökken.

 • Elfogadás állapota

  Ha egy hirdetés még nem került ellenőrzésre és jóváhagyásra, akkor csak a Google oldalain jelenik meg. Ha még nem generál megjelenéseket a Google Hálózaton, akkor a hirdetés megjelenítésének százalékos aránya alacsonyabb lesz.

Összes költség

A kiválasztott időszak során a kampányban keletkezett összes költség.

Az oszlop csak a Kampányok lapon hozzáférhető.

Hasznosnak találta?
Hogyan fejleszthetnénk?
Előző Új