Tietoja tilastotaulukon sarakkeista

Tilastotaulukoiden sarakkeissa on monenlaista tietoa tilistäsi. Sarakevaihtoehdot vaihtelevat katseltavan tilastotaulukon mukaan. Voit valita näytettävät sarakkeet sekä järjestää sarakkeet uudelleen ja tallentaa ne haluamaasi järjestykseen. Näin kaikki tärkeimmät tiedot ovat nähtävissäsi yhdessä tilastotaulukon näkymässä.

Tässä artikkelissa on yleiskatsaus yleisistä sarakkeita ja sarakkeista, jotka ovat käytettävissä vain tiettyä datajoukkoa katseltaessa.

Vinkki

Voit vertailla kehitystä ajanjakson mukaan ja katsoa tuloksia tilastotaulukon sarakkeista. Lue lisää kehityksen vertailusta kahden ajanjakson aikana.

Yhteiset sarakkeet

Tietyt sarakkeet näkyvät lähes jokaisella Google Ads ‑tilisi sivulla.

Suositellut sarakkeet

Google Ads saattaa joskus suositella sarakkeiden lisäämistä tilastotaulukkoon kampanja-asetustesi perusteella. Sarakkeiden valinta perustuu erilaisiin tekijöihin, kuten konversioihin, kohdistusasetuksiin ja hintatarjousstrategiaan. Voit lisätä ja poistaa suositeltuja sarakkeita mielesi mukaan tai poistaa koko ominaisuuden käytöstä kampanjassa. Lue lisää tilastotaulukon suositeltujen sarakkeiden lisäämisestä ja poistamisesta.
Tila-sarake

Kampanjat- ja Mainosryhmät-sivuilla näkyvä Tila-sarake sisältää tietoja yksittäisten kampanjoiden tai mainosryhmien tilasta sekä siitä, onko kampanja tai mainosryhmä keskeytetty, poistettu, budjetin rajoittama tai jossakin muussa tilassa.

  • Mainokset ja laajennukset ‑sivun Tila-sarakkeesta näet, näkyykö mainoksesi vai onko se keskeytetty, poistettu tai hylätty.
  • Avainsanat-sivun Tila-sarakkeesta näet, voiko kukin avainsana käynnistää mainoksia vai onko avainsanaan liittyvän kampanjan tai mainoksen tila keskeytetty, poistettu, hylätty tai jokin muu.

Lue lisää kampanjoiden, mainosryhmien, mainosten ja avainsanojen tiloista.

Kehityssarakkeet

Voit nähdä tilastotaulukossa oletuksena seuraavat kehityssarakkeet:

  • Klikkaukset: Kun joku klikkaa mainostasi, esimerkiksi tekstimainoksen sinistä otsikkoa, laskemme sen klikkaukseksi.
  • Impressiot: Impressioksi lasketaan jokainen kerta, kun mainoksesi näkyy hakutulossivulla tai muulla Google-verkoston sivustolla. Impressiot-mittarin lyhenne on Impr.
  • Klikkausprosentti: Tämä prosenttiluku kertoo, kuinka moni mainoksesi näkevistä henkilöistä klikkaa mainostasi. Klikkausprosentin avulla voit arvioida, kuinka tehokkaita avainsanasi ja mainoksesi ovat.
  • Keskim. CPC: Keskimääräinen klikkauskohtainen hinta on mainoksista maksamasi summa jaettuna klikkausten kokonaismäärällä.
  • Keskim. CPM: Keskimääräinen tuhannen impression hinta on summa, joka sinulta on veloitettu mainoksesi tuhannesta näyttökerrasta (jos käytät tuhannen impression hintatarjouksia).
  • Hinta: Hinta on kaikista interaktioista, kuten tekstimainosten klikkauksista ja videomainosten katselukerroista, kertynyt kokonaiskulutus.

Kampanjoiden välisen kehityksen sarakkeet

Kun katsot useita kampanjatyyppejä samanaikaisesti, näet seuraavat kampanjoiden väliset raportointisarakkeet: Vuorovaikutukset, Vuorovaikutusprosentti ja Keskimääräinen hinta. Näissä sarakkeissa raportoidaan kullekin kampanjatyypille tärkeitä avainmittareita, joiden avulla voit nähdä nopeasti, kuinka hyvin mainoksesi täyttävät mainontatavoitteesi. Esimerkiksi Vuorovaikutukset-sarakkeesta näet Hakukampanjan klikkausten määrän, Videokampanjan videon katselukertojen määrän ja niin edelleen. Lue lisää vuorovaikutuksesta.

Konversiosarakkeet

Jos olet ottanut konversioseurannan käyttöön verkkosivustollasi, konversiosarakkeista saat tietoa konversioidesi kehityksestä. Vie hiiri kunkin sarakkeen yläreunassa olevan kysymysmerkin Kysymysmerkki päälle, niin näet määritelmän.

Attribuutiosarakkeet

Nämä sarakkeet auttavat ymmärtämään avainsanojen roolia konversioon johtavissa Google-hauissa. Usein konversio luetaan kokonaan sitä edeltäneen viimeisen klikkauksen ansioksi, koska klikkaus johtaa suoraan tavoitteena olevaan myyntiin, hankintaan tai rekisteröitymiseen. Matkan varrella on kuitenkin voinut olla avustavia avainsanoja, jotka ovat ohjanneet asiakasta konversiota kohti. Attribuutio-raporttien avustetun konversion tiedot auttavat sinua muodostamaan selkeän kuvan yksittäisten avainsanojesi arvosta konversioiden tuottamisen kannalta. Samoin kuin konversiosarakkeiden kohdalla verkkosivustollasi on oltava käytössä konversioseuranta, jotta voit nähdä avustettujen konversioiden datan.

Attribuuttisarakkeet

Voit nähdä tilastotaulukossa oletuksena seuraavat attribuuttisarakkeet:
  • Hintatarjousstrategian tyyppi: Avainsanojesi, mainosryhmiesi ja kampanjoidesi hintatarjouksia hallinnoivan hintatarjousstrategian nimi. Jos kampanjassa esimerkiksi käytetään manuaalisia klikkauskohtaisia hintatarjouksia, tässä sarakkeessa lukee "klikkauskohtainen hinta". Jos kampanjassa puolestaan käytetään automaattisia hintatarjouksia, sarakkeessa lukee "automaattinen". Sarakkeessa voi lukea myös "(tehostettu)", jos Google Ads muokkaa korkeinta klikkauskohtaista hintatarjousta valitsemasi tavoitteen, kuten konversioiden maksimoinnin, saavuttamiseksi.
  • Hintatarjousstrategia: Automaattinen portfolion hintatarjousstrategia, joka määrittää avainsanojesi, mainosryhmiesi tai kampanjoidesi hintatarjoukset. Huomaa, että tässä sarakkeessa näkyy joustavalle hintatarjousstrategialle luomasi nimi. Jos käytössä ei ole joustavaa hintatarjousstrategiaa, sarakkeessa näkyy "-".

Puhelutietosarakkeet

Näissä sarakkeissa on raportointitietoja puheluista, jotka ovat peräisin Google-soitonsiirtonumeron sisältävistä mainoksista pöytätietokoneilla/kannettavilla, tableteilla ja älypuhelimilla. Sarakkeet sijaitsevat Mainosryhmät- ja Kampanjat-sivuilla. Lue lisätietoja puhelutietosarakkeissa käytettävissä olevista tilastoista.

Vain tietyillä sivuilla näkyvät sarakkeet

Osa sarakkeista näkyy vain tietyillä Google Ads ‑tilisi sivuilla. Alla on kuvattu, mitä ne kertovat kampanjastasi.

Aktiivisten osuus (vain Shopping-kampanjat)

Aktiivisten prosenttiosuus on tuoteryhmän aktiivisten tuotteiden määrä jaettuna tuoteryhmään lähetettyjen tuotteiden määrällä. Tämä sarake auttaa sinua ymmärtämään, miten tuotetiedot ja kampanja-asetukset vaikuttavat tuoteryhmän tehokkuuteen.

Merkitys

Aktiivisten tuotteiden on täytettävä seuraavat vaatimukset:

  • Tuote on hyväksytty Kauppiasportaali-tililläsi.
  • Tuote on aktiivinen. Tuotteen kampanja ja mainosryhmä ovat käytössä ja tuotteen tuoteryhmää ei ole suljettu pois.

Jos tuote ei ole aktiivinen, sitä ei voida näyttää, ja saatat menettää liikennettä.

Esimerkki

Jos tuoteryhmän asetuksena on Poissuljettu, yksikään tuote ei ole aktiivinen. Se tarkoittaa sitä, ettei mitään tuotteita voida näyttää.

Vianetsintä

Tutkimalla Tuotteet-sivun Tuotteen tila ‑saraketta voit selvittää, miksi yksittäinen tuote ei ole aktiivinen. Seuraavassa on joitakin yleisiä syitä sekä ehdotuksia ongelman korjaamiseksi.

  • Tuote on hylätty Kauppiasportaali-tililläsi. Jos tuote on hylätty, se ei ole käytettävissä Shopping-kampanjoihin. Voit tarkistaa tuotteen tilan muutamasta eri paikasta selvittääksesi syyn tuotteen hylkäämiseen:

  • Tuote on hyväksytty, mutta se ei ole aktiivinen. Näin voi käydä muutamasta eri syystä. Kampanja tai mainosryhmä voi olla keskeytetty tai poistettu. Tuoteryhmän korkeimmaksi klikkauskohtaiseksi hinnaksi on saatettu asettaa Poissuljettu.
Hyväksyttyjen osuus (vain Shopping-kampanjat)

Hyväksyttyjen prosenttiosuus on tuoteryhmän hyväksyttyjen tuotteiden määrä jaettuna tuoteryhmään lähetettyjen tuotteiden määrällä. Tämän sarakkeen avulla voit selvittää, miten tuotetiedot vaikuttavat tuoteryhmän tehokkuuteen.

Merkitys

Tuotteen on oltava hyväksytty Kauppiaskeskus-tilillä, jotta se voidaan hyväksyä. Hyväksytty tuote on käytäntöjemme ja datan laatua koskevien vaatimusten mukainen.

Jos tuotetta ei hyväksytä, sitä ei voida näyttää ja saatat menettää liikennettä.

Esimerkki

Jos tuoteryhmässä on 80 lähetettyä tuotetta ja niistä 60 on hyväksytty, hyväksyttyjen tuotteiden osuus on 75 %. Tämä tarkoittaa sitä, 25 %:a tuotteistasi ei voida näyttää.

Vianetsintä

Tuotteiden hylkäämiseen on muutamia syitä. Voit tarkistaa tuotteen tilan muutamasta eri paikasta selvittääksesi syyn tuotteen hylkäämiseen:

Näyttövalmiiden osuus (vain Shopping-kampanjat)

Näyttövalmiiden prosenttiosuus lasketaan jakamalla tuoteryhmän näytettävissä olevien tuotteiden määrä tuoteryhmään lähetettyjen tuotteiden määrällä. Tämä sarake auttaa sinua ymmärtämään, miten tuotetiedot ja kampanja-asetukset vaikuttavat tuoteryhmän tehokkuuteen.

Merkitys

Näyttövalmiiden tuotteiden on täytettävä seuraavat vaatimukset:

  • Tuote on hyväksytty Kauppiasportaali-tililläsi.
  • Tuote on aktiivinen. Tuotteen kampanja ja mainosryhmä ovat käytössä ja tuotteen tuoteryhmää ei ole suljettu pois.
  • Tuote on näyttövalmis. Tuotetta on saatavilla.

Jos tuote ei ole näyttövalmis, sitä ei voida näyttää ja saatat menettää liikennettä. Näyttövalmiit tuotemainokset voivat osallistua mainoshuutokauppaan, mutta niiden ei voida taata saavan näyttökertoja tai klikkauksia. Jos tuote on näyttövalmis mutta ei saa näyttökertoja, se saattaa johtua liian alhaisesta hintatarjouksesta, rajoitetusta budjetista tai siitä, että vain harvat haut ovat osuvia. Jos osuvia hakuja on vain vähän, harkitse tarkempien tietojen lisäämistä tuotteen otsikkoon ja kuvaukseen.

Esimerkki

Jos tuoteryhmässä on 10 lähetettyä tuotetta, mutta niistä neljää ei ole saatavilla, 60 % tuotteista on näyttövalmiita. Tämä tarkoittaa sitä, että 40 % tuotteista ei näy mainoksissa.

Vianetsintä

Tutkimalla Tuotteet-sivun Tuotteen tila ‑saraketta voit selvittää, miksi yksittäinen tuote ei ole näyttövalmis. Seuraavassa on joitakin yleisiä syitä sekä ehdotuksia ongelman korjaamiseksi.

  • Tuote on hylätty Kauppiasportaali-tililläsi. Jos tuote on hylätty, se ei ole käytettävissä Shopping-kampanjoihin. Voit tarkistaa tuotteen tilan muutamasta eri paikasta selvittääksesi syyn tuotteen hylkäämiseen:

  • Tuote on hyväksytty, mutta se ei ole aktiivinen. Näin voi käydä muutamasta eri syystä. Kampanja tai mainosryhmä voi olla keskeytetty tai poistettu. Tuoteryhmän korkeimmaksi klikkauskohtaiseksi hinnaksi on saatettu asettaa Poissuljettu.
  • Tuotetta ei ole saatavilla. Tuotteen saatavuus kerrotaan tuotetietojen availability-attribuutilla. Jos tuotteen saatavuusasetuksena on out of stock, tuote ei ole näyttövalmis. Kun tuotetta on taas saatavilla, muista päivittää tuotteen attribuutti. Lisätietoja availability-attribuutista
% näytetty

Tämä sarake ilmaisee prosenttiosuuden sivun näyttökertojen kokonaismäärästä suhteessa muihin saman mainosryhmän aktiivisiin mainoksiin. Tämä sarake on käytettävissä vain Mainokset ja laajennukset ‑sivulla.

Vinkki

Kun vertailet kahden eri mainoksen näyttöprosenttia, varmista, että määrität ajanjaksoksi sellaisen ajanjakson, jolloin molempia mainoksia näytettiin, jotta vertailu olisi mahdollisimman tarkka.

On tavallista, että mainosryhmäsi jokaisen mainoksen näyttöprosentti tai näyttökertamäärä on erilainen. Seuraavat tekijät vaikuttavat siihen, miten usein mainos näkyy:

  • Mainosten vuorottelu

    Kaikissa kampanjoissa käytetään oletuksena optimoitua mainosten näyttöä. Tämä tarkoittaa sitä, että jos yhdellä mainoksella on korkeampi klikkausprosentti, sitä näytetään useammin kuin mainosryhmän muita mainoksia. Järjestelmä suosii automaattisesti tehokkaampia mainoksia, jotka tuovat enemmän liikennettä sivustollesi.

    Voit poistaa optimoidun mainosten näytön käytöstä, jos haluat Google Ads ‑järjestelmän vuorottelevan mainoksia suhteellisen tasaisesti. Muista, että mainosten näyttöprosentit ja impressiomäärät voivat silti erota toisistaan. Tämä johtuu siitä, että Google Ads ‑järjestelmä ottaa huomioon mainoksen laatupisteet sijoittaessaan mainoksen hakutulossivulle. Hyvät laatupisteet saanut mainos saatetaan näyttää hakutulosten ensimmäisellä sivulla, jossa se saa impression aina, kun mainos näytetään. Toisaalta mainos, jonka laatupisteet ovat matalat, saatetaan näyttää hakutulosten toisella sivulla, jolla se saa näyttökerran, jos käyttäjä menee kyseiselle sivulle.

  • Kellonaika

    Jos mainos luodaan myöhäiseen kellonaikaan, sen näyttöprosentti päivän lopussa on muita mainoksia alhaisempi. Ero kapenee ajan myötä.

  • Hyväksymistila

    Jos AdWords-asiantuntijat eivät ole vielä tarkistaneet ja hyväksyneet mainosta, se näkyy ainoastaan Googlessa. Jos mainos ei vielä tuota impressioita Google-verkostossa, sen näyttöprosentti on muiden mainosten näyttöprosentteja pienempi.

Aktiivinen hintatarj. muokkaus.

Aktiivinen hintatarjouksen muokkaus ilmaisee määrittämäsi hintatarjouksen tyypin. Jos olet esimerkiksi määrittänyt mobiilihintatarjouksen muokkauksen, arvona näkyy "Laite". Voit suurentaa tai pienentää hintatarjouksiasi, jos haluat muokata niitä suuremmiksi tai pienemmiksi eri laitteissa tai sijainneissa tai vaikkapa eri kellonaikaan. Hintatarjouksen muokkausten avulla voit hallita paremmin sitä, milloin ja missä mainoksesi näytetään.

Mainoksen tunnus

Tämä on mainoksesi yksilöllinen tunnusnumero.

Mainostyyppi

Tämä sarake kertoo käyttämäsi mainoksen tyypin eli sen, onko kyseessä teksti-, kuva-, mobiili- vai videomainos.

Hintatarjoussimulaattori

Näissä sarakkeissa on arvio siitä, kuinka erilaiset hintatarjousten muutokset voisivat vaikuttaa hakuverkoston viikoittaiseen liikenteeseen. Arviot päivittyvät yleensä kerran päivässä, ja ne perustuvat edellisten (enintään) seitsemän päivän toimintaan tililläsi. Hintatarjoussimulaattorin sarakkeet ovat käytettävissä laitteen hintatarjousten muokkauksille avainsanatasolla ja kampanjatasolla. Alla on kerrottu lisätietoja sarakkeista.

Sarakkeen merkintä "--" tarkoittaa, että tietoja ei ole ollut riittävästi edellisten seitsemän päivän ajalta arvion tuottamiseen.

Hintatarjoussimulaattorin sarakkeissa on arvioita siitä, kuinka eri tavalla määritetyt hintatarjoukset ovat aiemmin voineet vaikuttaa mainoksesi tehokkuuteen. Ne eivät ole ennusteita tai takeita siitä, miten tehokkaita mainokset ovat jatkossa. Näissä sarakkeissa ei ole arvioita kampanjoille, joissa käytetään automaattisia klikkauskohtaisia hintatarjouksia tai CPA-tavoitetta, tai kampanjoille, joiden päiväbudjetti kuluu säännöllisesti kokonaan.

Avainsanan hintatarjoussimulaattorin sarakkeet

Hakuverkostokampanjoiden ja Display-verkoston kampanjoiden hintatarjoussimulaattoreiden sarakkeet ovat käytettävissä Avainsanat-sivulla.

Korkein perus-CPC ‑sarakkeessa eritellään hintatarjoukset, joita Google Ads on käyttänyt luodessaan klikkaus- ja kustannusarvioita hintatarjoussimulaattorin muihin sarakkeisiin. Käytä sitä Korkein klikkauskohtainen hintatarjous ‑sarakkeen sijaan, kun arvioit hintatarjoussimulaattorin tuloksia. Nykyinen korkein klikkauskohtainen hintatarjouksesi on saattanut muuttua sen jälkeen, kun Google Ads teki arviot.

Kampanjatasoiset hintatarjouksen muokkaus laitetyypin mukaan ‑sarakkeet

Näet myös hintatarjoussimulaattorin sarakkeet laitteen hintatarjouksen muokkauksista kampanjatasolla. Nämä sarakkeet ovat Asetukset-välilehden Laitteet-välilehdellä.

Perustarj. muokk. ‑sarakkeessa on hintatarjouksen muokkaus, jota Google Ads on käyttänyt luodessaan arvioita hintatarjoussimulaattorin muihin sarakkeisiin. Käytä tätä saraketta, kun arvioit hintatarjoussimulaattorin tuloksia. Nykyinen hintatarjouksen muokkauksesi on saattanut muuttua sen jälkeen, kun Google Ads teki arviot.

Hintatarjoussimulaattorin sarakkeissa olevat arviot perustuvat oletukseen, että kaikki mainosryhmätason hintatarjouksen muokkaukset on poistettu.

Lue lisää hintatarjoussimulaattoreista

Klikkausprosentti

Klikkausprosentti lasketaan jakamalla hakuverkostossa saamasi klikkaukset sillä klikkausten määrällä, jonka olisit oletettavasti enintään voinut saada.

Mahdollisten klikkausten enimmäismäärään vaikuttavat mainostesi näkyvyys ja kullekin hakulausekkeelle näyttämiesi mainosten määrä. Näihin perustekijöihin vaikuttavat puolestaan useat seikat, kuten hintatarjouksesi sekä mainostesi yleinen laatu ja osuvuus.

Tämä sarake on käytettävissä Tuoteryhmät-sivulla. Lue lisää klikkausprosentista

Hinta

Tästä sarakkeesta näet kampanjalle valitsemallasi ajanjaksolla kertyneet kokonaiskustannukset.

Tämä sarake on käytettävissä vain Kampanjat-sivulla.

Korkein klikkauskohtainen oletushinta

Korkein klikkauskohtainen oletushinta (korkein CPC) on suurin summa, jonka olet valmis maksamaan klikkauksesta. Korkein klikkauskohtainen oletushintatarjous asetetaan mainosryhmätasolla, mutta voit ohittaa sen valitsemalla yksittäisille avainsanoille omat korkeimmat klikkauskohtaiset hinnat. Maksat aina enintään korkeimman klikkauskohtaisen hintasi verran, ja usein maksat vähemmän. Näet keskimääräisen klikkauksista maksamasi summan "Keskim. CPC" ‑sarakkeesta.

Hintatarjousten vieressä voi näkyä teksti "automaattinen" tai "(tehostettu"). Seuraavassa on niiden selitykset:

  • Automaattinen: Tämä tarkoittaa, että Google Ads määrittää sarakkeessa näkyvän hintatarjouksen automaattisesti. Sarakkeessa voi näkyä teksti "automaattinen", jos kampanjassa käytetään automaattisia hintatarjouksia tai esimerkiksi tavoitellun mainostuoton portfolion hintatarjousstrategiaa. Huomaa, että näitä hintatarjoussummia ei voi muokata.
  • Tehostettu: Tämä tarkoittaa, että Google Ads ‑järjestelmä muokkaa hintatarjousta huutokauppakohtaisesti, jotta valitsemasi hintatarjousstrategian tavoite voidaan saavuttaa. Tavoite voi olla esimerkiksi konversioiden maksimointi, kun käytössä on tehostettu klikkauskohtainen hinta, tai konversioarvon maksimointi, kun käytössä on tavoiteltu mainostuotto. Google Ads yrittää määrittää suunnilleen keskimääräisen hintatarjouksen kullekin tämän mainosryhmän avainsanalle, johon oletushintatarjousta sovelletaan.

Muista, että joissakin hintatarjousstrategioissa, kuten tavoitellussa mainostuotossa, hintatarjoukset ovat sekä automaattisesti määritettävissä että tehostettavissa. Jos tavoiteltu mainostuotto on käytössä, näkyvissä olevaa hintatarjousta ei käytetä Display-verkoston huutokaupoissa.

Korkein klikkauskohtainen oletushinta ‑sarake on käytettävissä vain Mainosryhmät-sivulla.

Todellinen korkein klikkauskohtainen hinta (vain Shopping-kampanjat)

Shopping-kampanjoissa tuotteiden hintatarjoukset asetetaan tuoteryhmien avulla. Voit tarkistaa kunkin tuotteen hintatarjouksen Tuotteet-sivun "Todellinen korkein klikkauskohtainen hinta" ‑sarakkeesta. Todellinen korkein klikkauskohtainen hinta on hintatarjous, jota käytetään mainoshuutokaupassa tuotteidesi sijoituksen määrittämiseen. Kyseessä on yksittäisen tuotteen korkein hintatarjous valitussa kampanjassa tai mainosryhmässä. Siinä huomioidaan myös kampanjan prioriteetit.

Merkitys

Todellinen korkein klikkauskohtainen hinta on suurin summa, jonka olet valmis tarjoamaan tuoteryhmän yksittäisestä tuotteesta. Jos tuote on poissuljettu tai jos kampanja tai mainosryhmä ei ole käytössä, sarakkeessa näkyy "--" korkeimman klikkauskohtaisen hintatarjouksen sijaan.

Näytettävä arvo ei sisällä seuraavia kampanja-asetuksia:

  • Hintatarjouksen muokkaukset. Tämä tarkoittaa sitä, että saatat tehdä korkeampia hintatarjouksia asettamiesi hintatarjousten muokkausten mukaisesti. Jos esimerkiksi olet määrittänyt mobiilihintatarjoukselle 300 % muokkauksen, todellinen klikkauskohtainen hinta saattaa nousta yhdestä eurosta kolmeen euroon, kun teet hintatarjouksia mobiilimainoksista. Lue lisää hintatarjouksen muokkauksista

Esimerkki

Kengät-kampanjan kahdessa mainosryhmässä on tuote "pikajuoksukengät". Toisen mainosryhmän korkein klikkauskohtainen hintatarjous kyseiselle tuotteelle on 1,20 € ja toisen 3,00 €. Kampanjan Tuotteet-sivulta näkyy, että tuotteen todellinen korkein klikkauskohtainen hinta on 3,00 €, sillä se on suurin summa, jonka olet valmis tarjoamaan kaikissa kyseisen tuotteen sisältävissä mainosryhmissä.

Arvioitu ensimmäisen sivun hinta / Arvioitu sivun yläosan hintatarjous / Arvioitu ensimmäisen sijainnin hintatarjous

Arvioitu ensimmäisen sivun hinta-, Arvioitu sivun yläosan hintatarjous- ja Arvioitu ensimmäisen sijainnin hintatarjous ‑sarakkeista näet arvion keskimääräisestä klikkauskohtaisesta hintatarjouksesta, jolla mainoksesi yltää Google-hakutulosten ensimmäiselle sivulle, sivun yläosaan tai ensimmäiseen sijaintiin silloin, kun hakutermi vastaa avainsanaasi tarkasti. Arviot perustuvat laatupisteisiin ja mainostajien väliseen kilpailuun kyseisestä avainsanasta.

Arvioitu sivun yläosan hintatarjous ja arvioitu ensimmäisen sijainnin hintatarjous voivat joissakin harvoissa tapauksissa ylittää 100 Yhdysvaltain dollaria, jolloin ne merkitään näin: >=US$100. Jos katsot arvioitua sivun yläosan hintatarjousta tai arvioitua ensimmäisen sijainnin hintatarjousta muussa valuutassa, saatat nähdä tätä summaa vastaavan merkinnän omassa valuutassasi.

Huomaa, että nämä arviot eivät takaa tiettyä sijoittelua. Mainoksen sijainti riippuu monesta tekijästä, muun muassa muiden mainostajien toimista, käyttäjien toimista hauissa sekä tilin asetuksista ja toimista, kuten budjettimuutoksista. Kaikki nämä syyt vaikuttavat siihen, että mainoksesi ei välttämättä näy ensimmäisellä sivulla tai sivun yläosassa, vaikka se olisikin arvioiden mukainen.

Nämä sarakkeet ovat käytettävissä vain Avainsanat-sivulla.

Lopullinen URL

Tämä sarake on Avainsanat-sivulla sekä joillakin muilla sivuilla. Jos määrität avainsanatason lopullisen URL-osoitteen, sitä käytetään ensisijaisesti kullekin mainokselle määritetyn lopullisen URL-osoitteen sijaan. Oletetaan, että teet seuraavat valinnat:

  • Mainoksen lopullinen URL: www.example.com
  • Avainsanan lopullinen URL: www.example.com/hedelmat

Jos mainos käynnistyy avainsanalla "omena", mainoksen lopullinen URL-osoite on www.example.com/omena osoitteen www.example.com sijaan.

Kuvamainoksen URL-osoite

Jos olet päättänyt näyttää kuvamainoksia Display-verkostossa, kuvat tallennetaan Googlen palvelimille ja noudetaan tästä URL-osoitteesta.

Impressioprosentti / Menetettyjen impressioiden osuus (sijoitus) / Menetettyjen impressioiden osuus (budjetti) / Tarkan vastaavuuden impressioiden osuus

Impressioprosentti on mainoksesi saamien impressioiden prosenttiosuus jaettuna niiden impressioiden arvioidulla määrällä, jotka mainoksesi oli kelvollinen saamaan. Kelpoisuus määritetään mainostesi nykyisten kohdistusasetusten, hyväksymistilojen, hintatarjousten ja laatupisteiden perusteella. Lue lisätietoja impressioiden osuudesta, menetettyjen impressioiden osuudesta ja tarkan haun impressioiden osuudesta.

Tämä sarake on käytettävissä Kampanjat- ja Mainosryhmät-sivuilla.

Kelpaamattomat klikkaukset / Kelpaamattomien klikkausten määrä

Nämä sarakkeet ilmaisevat niiden klikkausten määrän ja prosenttiosuuden, jotka on luokiteltu kelpaamattomiksi ja suodatettu automaattisesti pois tililtäsi. Sinua ei veloiteta näistä klikkauksista, eivätkä ne vaikuta tilisi tilastotietoihin. Lue lisää kelpaamattomista klikkauksista

Tämä sarake on käytettävissä vain Kampanjat-sivulla.

Vastaavuustyyppi

Jos kampanja on kohdistettu Google-hakuverkostoon, voit käyttää seuraavia avainsanan vastaavuustyyppejä: laaja vastaavuus, lausekevastaavuus tai tarkka vastaavuus. Näiden avainsanan vastaavuusvaihtoehtojen avulla voit määrittää, kuka näkee mainoksesi. Joidenkin vastaavuustyyppien avulla saatat saada enemmän impressioita, klikkauksia ja konversioita, kun taas toisilla saat vähemmän impressioita ja tarkemman kohdistuksen. Vastaavuustyyppi-sarakkeesta näet, minkä asetuksen olet valinnut kullekin avainsanalle. Voit myös muuttaa kyseistä asetusta tästä sarakkeesta. Löydät sarakkeen Avainsanat-sivulta. Lue lisää avainsanojen vastaavuustyypeistä

Google Adsissa on saatavilla myös muita vastaavuustyyppien mittareita:

Hakutermien vastaavuustyyppi ‑segmentti: Voit katsoa avainsanadataa hakutermien vastaavuustyypin mukaan ryhmiteltynä. Tällä tarkoitetaan laajan vastaavuuden, lausekevastaavuuden ja tarkan vastaavuuden hakutermejä, jotka ovat käynnistäneet avainsanasi. Näin pystyt vertailemaan mainoksesi käynnistäneiden hakutermien tilastotietoja, kuten klikkauksia, impressioita, klikkausprosentteja tai konversioprosentteja. Tämän ryhmittelyvaihtoehdon avulla voit tunnistaa, mitkä avainsanat ovat tehokkaimpia tietyn hakutermin vastaavuustyypin osalta.

Vastaavuustyyppi-sarake hakutermiraportissa: Tämä hakutermiraportin sarake kertoo, mikä vastaavuustyyppi mahdollisti mainoksesi näkemisen silloin, kun haku tehtiin tietyllä termillä. Voit parantaa avainsanaluetteloa näillä tiedoilla.

Kork. CPC

Korkein klikkauskohtainen hinta (kork. CPC) on suurin summa, jonka olet valmis maksamaan klikkauksesta. Voit lisätä tietyn korkeimman klikkauskohtaisen hinnan yksittäisille avainsanoille, jos haluat valita niille suurempia tai pienempiä hintatarjouksia avainsanojen tehokkuuden mukaan. Maksat aina enintään korkeimman klikkauskohtaisen hintasi verran, ja usein maksat vähemmän. Näet keskimääräisen klikkauksista maksamasi summan "Keskim. CPC" ‑sarakkeesta.

Hintatarjousten vieressä voi näkyä teksti "automaattinen" tai "(tehostettu"). Seuraavassa on niiden selitykset:

  • Automaattinen: Tämä tarkoittaa, että Google Ads määrittää sarakkeessa näkyvän hintatarjouksen automaattisesti. Sarakkeessa voi näkyä teksti "automaattinen", jos kampanjassa käytetään automaattisia hintatarjouksia tai esimerkiksi tavoitellun mainostuoton joustavaa hintatarjousstrategiaa. Huomaa, että näitä hintatarjoussummia ei voi muokata.
  • Tehostettu: Tämä tarkoittaa, että Google Ads ‑järjestelmä muokkaa hintatarjousta huutokauppakohtaisesti, jotta valitsemasi hintatarjousstrategian tavoite voidaan saavuttaa. Tavoite voi olla esimerkiksi konversioiden maksimointi, kun käytössä on tehostettu klikkauskohtainen hinta, tai konversioarvon maksimointi, kun käytössä on tavoiteltu mainostuotto. Google Ads yrittää määrittää suunnilleen keskimääräisen hintatarjouksen kullekin tämän mainosryhmän avainsanalle, johon oletushintatarjousta sovelletaan.

Muista, että joissakin hintatarjousstrategioissa, kuten tavoitellussa mainostuotossa, hintatarjoukset ovat sekä automaattisesti määritettävissä että tehostettavissa. Jos tavoiteltu mainostuotto on käytössä, näkyvissä olevaa hintatarjousta ei käytetä Display-verkoston huutokaupoissa.

Korkein klikkauskohtainen hinta ‑sarake on käytettävissä vain Tuoteryhmät-, Avainsanat- ja Dynaamiset mainoskohteet ‑sivulla.

Mobiiliystävällisten sivujen klikkausprosentti

Mobiiliystävällisten sivujen klikkausprosentti ‑sarakkeesta näet, kuinka suuri osa mobiiliklikkauksista johtaa sivuille, jotka sopivat mobiililaitteille. Sopivuus arvioidaan Googlen mobiiliystävällisyystestillä. Tämä sarake on käytettävissä Laskeutumissivu-välilehdellä.

Jos laskeutumissivua ei ole vielä analysoitu tai dataa ei ole kertynyt riittävästi, sarakkeessa lukee "--".

Mobiiliystävällisten sivujen klikkausprosentti ‑sarakkeen data voi olla jopa 14 päivää vanhaa. Jos olet äskettäin päivittänyt jotakin sivuasi, muutokset saattavat näkyä tässä sarakkeessa vasta 14 päivän kuluttua.

Tuotteen tila (vain Shopping-kampanjat)

Tuotteen tila ‑sarakkeesta näet kampanjasi yksittäisen tuotteen tämänhetkisen tilan. Tämän sarakkeen avulla saat käsityksen siitä, onko tuote näyttövalmis.

Merkitys

Tuotteella voi olla jokin seuraavista tiloista:

  • Hylätty: Tuote on hylätty Kauppiaskeskus-tililläsi. Jos tuote on hylätty, se ei ole Shopping-kampanjan käytettävissä. Hylkäämisen syy näkyy Tuotteen tila ‑sarakkeessa. Klikkaamalla puhekuplaa Mainoksen hylkäyksen ohjekupla saat näkyviin tarkan selvityksen hylkäämisestä ja ohjeet tilanteen korjaamiseksi. Muista, että voit milloin tahansa tarkistaa tuotteen tilan Kauppiaskeskuksesta selvittääksesi syyn tuotteen hylkäämiseen. Lue lisää tuotteiden tiloista Kauppiaskeskuksessa
  • Ei aktiivinen: Tuote kuuluu kampanjaan, joka ei ole aktiivinen. Näin voi käydä muutamasta eri syystä. Kampanja saattaa olla keskeytetty tai poistettu. Tuoteryhmän korkeimmaksi klikkauskohtaiseksi hinnaksi on saatettu asettaa Poissuljettu.
  • Ei näyttövalmis: Tuotetta ei ole saatavilla. Tuotteen saatavuus kerrotaan tuotetietojen availability-attribuutilla. Jos tuotteen saatavuusasetuksena on "ei saatavilla", tuote ei ole näyttövalmis. Kun tuotetta on taas saatavilla, muista päivittää tuotteen attribuutti. Lue lisää availability-attribuutista.
  • Näyttövalmis: Tuote voi osallistua mainoshuutokauppaan. Näyttövalmiiden tuotteiden ei voida taata saavan näyttökertoja tai klikkauksia. Jos tuote on näyttövalmis mutta ei saa näyttökertoja, se saattaa johtua liian alhaisesta hintatarjouksesta, rajoitetusta budjetista tai siitä, että vain harvat haut ovat osuvia. Jos osuvia hakuja on vain vähän, harkitse tarkempien tietojen lisäämistä tuotteen otsikkoon ja kuvaukseen.

Esimerkki

Kengät-kampanjasi Nopeat lenkkarit ‑nimisen tuotteen tila on Hylätty. Tämä tarkoittaa, että tuote ei voi osallistua mainoshuutokauppaan ja sinun on tehtävä vianetsintä, jotta saat muutettua tuotteen tilaksi Näyttövalmis.

Vianetsintä

Jos tuotteen tila ei ole Näyttövalmis, kyseisen tuotteen mainosta ei voida näyttää potentiaalisille asiakkaille. Yllä olevien tilatietojen avulla voit selvittää, miksi tilana ei ole Näyttövalmis. Saat myös ohjeet ongelman korjaamiseksi.

Aktiiviset tuotteet (vain Shopping-kampanjat)

Tästä sarakkeesta näet tuoteryhmän aktiivisten tuotteiden määrän.

Merkitys

Aktiivisten tuotteiden on täytettävä seuraavat vaatimukset:

  • Tuote on hyväksytty Kauppiasportaali-tililläsi.
  • Tuote on aktiivinen. Tuotteen kampanja ja mainosryhmä ovat käytössä ja tuotteen tuoteryhmää ei ole suljettu pois.

Jos tuote ei ole aktiivinen, sitä ei voida näyttää, ja saatat menettää liikennettä.

Esimerkki

Jos tuoteryhmä on suljettu pois, yksikään tuote ei ole aktiivinen.

Vianetsintä

Voit käyttää tätä saraketta yhdessä Aktiivisten prosenttiosuus ‑sarakkeen kanssa ja selvittää, kuinka monella lähetetyllä tuotteella on aktiivinen hintatarjous. Jos aktiivisten tuotteiden määrä on odotettua pienempi, kannattaa harkita tuotetietojen tai kampanja-asetusten tarkistamista seuraavista syistä:

  • Tuote on hylätty Kauppiasportaali-tililläsi. Jos tuote on hylätty, se ei ole käytettävissä Shopping-kampanjoihin. Voit tarkistaa tuotteen tilan muutamasta eri paikasta selvittääksesi syyn tuotteen hylkäämiseen:

  • Tuote on hyväksytty, mutta se ei ole aktiivinen. Näin voi käydä muutamasta eri syystä. Kampanja tai mainosryhmä voi olla keskeytetty tai poistettu. Tuoteryhmän korkeimmaksi klikkauskohtaiseksi hinnaksi on saatettu asettaa Poissuljettu.
Hyväksytyt tuotteet (vain Shopping-kampanjat)

Tästä sarakkeesta näet niiden tuoteryhmän tuotteiden määrän, jotka on tällä hetkellä hyväksytty Kauppiasportaalissa.

Merkitys

Tuotteen on oltava hyväksytty Kauppiaskeskus-tililläsi, jotta se lasketaan hyväksytyksi. Hyväksytty tuote on käytäntöjemme ja datan laatua koskevien vaatimusten mukainen.

Vaatimukset, jotka tuotteen on täytettävä ollakseen aktiivinen

Jos tuotetta ei hyväksytä, sitä ei voida näyttää ja saatat menettää liikennettä.

Esimerkki

Jos tuoteryhmässä on 80 tuotetta, mutta niistä 20 on hylätty, Hyväksytyt tuotteet ‑sarake näyttää arvon 60.

Vianetsintä

Voit käyttää tätä saraketta yhdessä Hyväksyttyjen prosenttiosuus ‑sarakkeen kanssa ja selvittää, kuinka moni lähetetty tuote on hyväksytty Kauppiasportaalissa. Jos hyväksyttyjen tuotteiden määrä on odotettua pienempi, harkitse tuotetietojen vianetsinnän suorittamista. Voit tarkistaa tuotteen tilan muutamasta eri paikasta selvittääksesi syyn tuotteen hylkäämiseen:

Näyttövalmiit tuotteet (vain Shopping-kampanjat)

Tästä sarakkeesta näet niiden tuoteryhmän tuotteiden määrän, joiden mainokset ovat valmiita näytettäviksi ja voivat osallistua mainoshuutokauppaan.

Merkitys

Näyttövalmiiden tuotteiden on täytettävä seuraavat vaatimukset:

  • Tuote on hyväksytty Kauppiasportaali-tililläsi.
  • Tuote on aktiivinen. Tuotteen kampanja ja mainosryhmä ovat käytössä ja tuotteen tuoteryhmää ei ole suljettu pois.
  • Tuote on näyttövalmis. Tuotetta on saatavilla.

Jos tuote ei ole näyttövalmis, sitä ei voida näyttää ja saatat menettää liikennettä. Näyttövalmiit tuotemainokset voivat osallistua mainoshuutokauppaan, mutta niiden ei voida taata saavan näyttökertoja tai klikkauksia. Jos tuote on näyttövalmis mutta ei saa näyttökertoja, se saattaa johtua liian alhaisesta hintatarjouksesta, rajoitetusta budjetista tai siitä, että vain harvat haut ovat osuvia. Jos osuvia hakuja on vain vähän, harkitse tarkempien tietojen lisäämistä tuotteen otsikkoon ja kuvaukseen.

Esimerkki

Jos tuoteryhmässä on 10 lähetettyä tuotetta, mutta niistä neljää ei ole saatavilla, näyttövalmiita tuotteita on kuusi.

Vianetsintä

Voit käyttää tätä saraketta yhdessä Näyttövalmiiden prosenttiosuus ‑sarakkeen kanssa ja selvittää, kuinka moni lähetetty tuote on näyttövalmis. Jos näyttövalmiiden tuotteiden määrä on odotettua pienempi, kannattaa harkita tuotetietojen tai kampanja-asetusten tarkistamista seuraavista syistä:

  • Tuote on hylätty Kauppiasportaali-tililläsi. Jos tuote on hylätty, se ei ole käytettävissä Shopping-kampanjoihin. Voit tarkistaa tuotteen tilan muutamasta eri paikasta selvittääksesi syyn tuotteen hylkäämiseen:

  • Tuote on hyväksytty, mutta se ei ole aktiivinen. Näin voi käydä muutamasta eri syystä. Kampanja tai mainosryhmä voi olla keskeytetty tai poistettu. Tuoteryhmän korkeimmaksi klikkauskohtaiseksi hinnaksi on saatettu asettaa Poissuljettu.
  • Tuotetta ei ole saatavilla. Tuotteen saatavuus kerrotaan tuotetietojen availability-attribuutilla. Jos tuotteen saatavuusasetuksena on out of stock, tuote ei ole näyttövalmis. Kun tuotetta on taas saatavilla, muista päivittää tuotteen attribuutti. Lisätietoja availability-attribuutista
Lähetetyt tuotteet (vain Shopping-kampanjat)

Tästä sarakkeesta näet niiden tuoteryhmän tuotteiden määrän, jotka on lähetetty Kauppiasportaali-tilillesi.

Merkitys

Tuotteen on oltava lisätty Kauppiaskeskus-tilillesi tuotetietojen avulla, jotta se lasketaan lähetetyksi. Tuotetta, joka on vanhentunut Kauppiasportaali-tililläsi, ei lasketa lähetetyksi. Lue lisää tuotetietojen luomisesta ja lähettämisestä

Jos tuotetta ei ole lähetetty, sitä ei voida näyttää.

Esimerkki

Myyt kenkiä ja sinulla 20 erilaisen lenkkitossun mallisto. Olet jo luonut tuotetiedot näille 20 lenkkitossulle ja lähettänyt tiedot Kauppiasportaalin kautta. Niinpä Google Ads ‑tililläsi näkyy 20 lähetettyä tuotetta. Yrityksesi on kuitenkin juuri lisännyt mallistoonsa 10 uutta lenkkitossumallia. Kun olet luonut tuotetiedot uusille kengille ja lähettänyt ne Kauppiaskeskukseen, lähetettyjä tuotteita on 30.

Vianetsintä

Jos lähetettyjen tuotteiden määrä on odotettua pienempi, varmista, että puuttuville tuotteille on lähetetty tuotetiedot. Lue lisää tuotetietojen luomisesta ja lähettämisestä

Tämän sarakkeen ja Shopping-kampanjan muiden sarakkeiden avulla voit saada tietoa kampanjoidesi tehokkuudesta. Muita hyödyllisiä sarakkeita ovat seuraavat:

  • Hyväksytyt tuotteet
  • Aktiiviset tuotteet
  • Näyttövalmiit tuotteet
  • Hyväksyttyjen prosenttiosuus
  • Aktiivisten prosenttiosuus
  • Näyttövalmiiden prosenttisuus.
Laatupisteet

Tästä sarakkeesta näet avainsanasi laatupisteet eli arvion siitä, miten osuvia ja hyödyllisiä mainoksesi ja laskeutumissivusi ovat mainoksesi näkevän henkilön kannalta.

Tämä sarake on käytettävissä Avainsanat-sivulla.

Suhteellinen klikkausprosentti

Suhteellinen klikkausprosentti mittaa sitä, miten tehokkaita mainoksesi ovat Display-verkostossa verrattuna muiden mainostajien mainoksiin, jotka näkyvät samoilla verkkosivustoilla.

Laskemme suhteellisen klikkausprosentin arvon jakamalla klikkausprosentin kaikkien mainostajien keskimääräisellä klikkausprosentilla niissä sijoitteluissa, joissa mainoksesi näkyvät. Koska tämä on kilpailutilannetta mittaava tieto, se ei ole staattinen. Se muuttuu sen perusteella, millä verkkosivustoilla mainoksesi näytetään ja mitä muut mainostajat tekevät.

Esimerkki

Oletetaan, että mainostaja, joka myy digitaalisia kameroita, on saavuttanut mainoksillaan Display-verkostossa suhteellisen klikkausprosentin 0,05 %. Mainostaja näkyy yhdellä valokuvausta käsittelevällä sivulla Display-verkostossa yhdessä kolmen muun mainostajan kanssa. Muiden mainostajien suhteellinen klikkausprosentti on 0,005 %.

Ensimmäisen mainostajan klikkaussuhde on 10 kertaa suurempi kuin kilpailijoiden klikkaussuhde (0,05 % / 0,005 % = 10). Koska asiakkaat ovat kiinnostuneempia tämän mainostajan tuotteista, mainostajan suhteellinen klikkausprosentti on erittäin korkea (10).

 

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun